Hlavní navigace

Komu svěřit naspořené tisíce?

8. 6. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

České domácnosti drží v aktivech jeden a čtvrt bilionu korun a z toho je celá čtvrtina stále umístěna na běžných účtech. Jak by se daly tyto prostředky využít? V minulých týdnech se objevily dva produkty, které se snaží všem váhajícím s odpovědí pomoci. O jaké produkty jde?

České domácnosti držely ke konci prvního čtvrtletí aktiva v objemu 1241,7 miliardy korun. Je samozřejmé, že tyto prostředky neležely pouze na běžných účtech, ale byly rozloženy mezi různě likvidní a výnosná depozita. Zhruba čtvrtina jich setrvala na netermínových vkladech, další čtvrtina na termínovaných vkladech a necelá čtvrtina byla vázána na stavební spoření. Zbylé prostředky pak domácnosti směřovaly do fondů a penzijního připojištění, jehož obliba roste nejrychlejším tempem.

Struktura aktiv

Na běžných účtech držely domácnosti zhruba 23 % svých aktiv a v životním pojištění to byla přibližně 4 %. V případě fondů byl největší zájem o fondy peněžního trhu, dále pak dluhopisové fondy, smíšené fondy, akciové fondy a na posledním místě zajištěné fondy, které však již v oblibě dohánějí fondy akciové.

Obliba fondů

Při pohledu na rozložení aktiv je na první pohled zřejmé, že podstatnou část tohoto agregovaného portfolia tvoří méně riziková aktiva. Tato vlastnost drobných investorů je obecně známá a v posledních týdnech ji zohlednily i dvě instituce, které představily dva nové produkty zkonstruované tak, aby se přibližovaly profilu spíše konzervativního investora, přičemž jeden ze zmíněných produktů je do jisté míry zmenšenou kopií uvedeného agregovaného portfolia. Oba ve svém názvu mají slovo plán, přičemž jeden má adjektivum klíčový a druhý investiční, jeden je produktem ČSOB a druhý Brokerjetu České spořitelny.

Investiční plán

Brokerjet České spořitelny (BČS) přišel před pár týdny s novým produktem zaměřeným především na drobné investory, kteří jeho prostřednictvím investují pravidelné částky na kapitálové trhy (do vybraných 37 certifikátů a otevřených podílových fondů z rodiny Erste Sparinvest) a průběh investování nemusí sledovat. Volnost v investičním rozhodování je klientovi zachována v samostatné volbě, jak velkou částku chce měsíčně investovat, který cenný papír za ni nakoupí a který den v měsíci bude investice realizována.

Volba dne, v němž dojde k realizaci investice, na druhou stranu představuje i omezení, neboť není možné reagovat okamžitě na změny trhu, což zase pro portfolia s absentujícími akciemi nepředstavuje výrazné negativum. Přesto jistě někteří mohou nové službě Brokerjetu vyčítat, že klienta v jeho samostatném rozhodování značně omezuje. K jeho dobru je zase nutné dodat, že cílovou skupinu tvoří méně zkušení investoři, pro něž je podmínkou úspěchu dlouhodobá a konzistentní investiční strategie, která klientovi zároveň přinese nejvýraznější zhodnocení.

Následující graf je příkladem investičního plánu při pravidelné měsíční investici 2000 Kč po dobu 20 let v závislosti na průměrném ročním zhodnocení zvoleného cenného papíru nebo portfolia:

Výnosnost

Jak bylo již v úvodu řečeno také, investiční instrumenty v rámci Investičního plánu patří mezi méně rizikové, nicméně každý investor by si měl uvědomit, že jejich denominace v eurech na sebe váže navíc riziko kursové, které může jejich výnosy značně ovlivnit.

Co se týče zpoplatnění služby, tak to je odvislé od investičních aktivit klienta. Při investici do certifikátů zaplatí 2 EUR + 0,5 % z objemu obchodu, přičemž u peněžních fondů je to 0,3 % a při investici do ostatních typů podílových fondů 1,75 %. Minimální výše investice je 30 eur (do fondů), respektive 50 eur (do certifikátů).

Úsilí Brokerjetu směřuje v případě tohoto produktu zejména k tomu, aby si zajistil lepší postavení mezi drobnou klientelou, kterou se tímto snaží hromadně oslovit. Doposud však před ním stojí úspěchy konkurentů, Fia a Patria Direct. Přesto je jeho ambicí stát se do tří let jedničkou na trhu.

Klíčový plán

Jak již bylo v úvodu řečeno, Klíčový plán je dítětem ČSOB a reaguje na dva základní cíle: spoření a zhodnocování. Oproti Brokerjetu je ještě konzervativnější a v podstatě slouží jako jakýsi průvodce ve světě investování, který klienta vede od výběru a určení jeho cílů, přání a potřeb, popsání aktuálního stavu vlastních financí a stanovení postupu k dosažení těchto cílů.

Klíčový plán navrhuje rozložení klientových finančních prostředků do tří kategorií: rezerva, sny a přání, a zajištění. V rámci kategorie rezerva směřují prostředky do depozitních produktů (spořící účty a termínované vklady) a fondů peněžního trhu. Prostředky v kategorii sny a přání putují do stavebního spoření, zajištěných fondů, dluhopisových fondů a jednorázového životního pojištění. Kategorie zajištění pak představuje penzijní připojištění a životní pojištění.

V případě fondů peněžního typu nabízí Klíčový plán fondy KBC Multicash, jejichž cena se pohybuje již od sto korun výše. V případě zajištěných fondu jde o ČSOB Světový Click, Rezervní Click, Světové akcie a Světový růst. Dluhopisové fondy zahrnují jak fondy ČSOB tak i fondy KBC.

skoleni_8_6

Při pohledu na portfolio, které klientovi v rámci Klíčového plánu vznikne, je zřejmé, že Klíčový plán představuje jakousi zmenšenou kopii agregovaného portfolia, které jsme si uvedli hned na začátku tohoto článku.

Boj o úspory

Česká ekonomika je prozatím v dobré kondici a díky tomu rostou i příjmy domácností. Tento rok tomu není poprvé a doufejme, že ani naposled. Zákonitě proto dochází k akumulaci úspor a aktiv domácností, jejichž investování a využití se bude postupně stávat cílem i drobných střádalů, a naopak dobrým soustem finančních institucí. Oba plány, které jsme si výše popsaly, jen tuto skutečnost potvrzují, i když každý z nich dosahuje svého cíle jinou cestou.

Anketa

Plánujete investovat lépe své úspory?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).