Hlavní navigace

e-Broker, nebo BrokerJet?

3. 5. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Chcete aktivně nakládat se svými penězi na kapitálovém trhu? Pak potřebujete obchodníka s cennými papíry, který vám přístup na burzy zprostředkuje. V současné době obchody přes Internet zprostředkovává osm brokerů, ale jen dva na českém i zahraničním trhu.

Po odchodu Sati do likvidace zbývá osm obchodníků, kteří vám nabídnou přístup na kapitálový trh přes Internet. Z nich však většina nabízí buď pouze obchodování na českém trhu (např. RM-Systém – navíc jen na mimoburzovní trh), a nebo naopak napojení na český trh nenabízí vůbec (nebo jinak než přes Internet – např. telefonicky). Ve srovnání se proto budu dále zabývat pouze dvěms hráči – e-Brokerem společnosti Fio a BrokerJetem České spořitelny.

Oba obchodníci mají dostatečně silné finanční zázemí a zkušenosti. To je velmi důležité pro bezpečnost vkladu na klientský účet, přestože vklady klientů jsou pojištěny. Finanční skupina Fio působí na českém trhu více než deset let a kromě největšího českého obchodníka s cennými papíry zastřešuje například druhou největší družstevní záložnu. BrokerJet České spořitelny sice v Česku působí jen něco málo přes dva roky, na druhou stranu má za sebou jednu z největších finančních skupin ve střední Evropě.

Obchodování s akciemi na českém i zahraničních trzích nabízí také Patria Direct.

Obchodování s akciemi

Chcete-li obchodovat s akciemi, vězte, že možností, jak k tomu přistoupit, je celá řada. Nejjednodušší (a pro začátečníky nejvhodnější) je začít obchodovat bez finanční páky, tedy nakupovat pouze za vlastní prostředky, a prodávat pouze vlastní akcie. K tomu vám dobře poslouží jak BrokerJet, tak e-Broker. Přístup do obou aplikací získáte zdarma a zdarma je i vedení účtů. Liší se až ceny za obchodování – BrokerJet je o něco dražší, ale nabízí obchodování na větším množství trhů.

Burza cenných papírů Praha – AOS/KOBOS
Objem obchodu Výše poplatku
od do BrokerJet* e-Broker**
0 Kč 50 000 Kč 480 Kč 0,77 %, min. 70 Kč + 0,07 %
50 000,01 Kč 100 000 Kč 720 Kč 0,77 %, min. 70 Kč + 0,07 %
100 000,01 Kč 200 000 Kč 1 285 Kč 100 Kč + 0,67 %
200 000,01 Kč 250 000 Kč 1 980 Kč 100 Kč + 0,67 %
250 000,00 Kč 300 000 Kč 1 980 Kč 850 Kč + 0,37 %
300 000,01 Kč 400 000 Kč 2 390 Kč 850 Kč + 0,37 %
400 000,01 Kč 500 000 Kč 2 880 Kč 850 Kč + 0,37 %
500 000,00 Kč 1 000 000 Kč 3290 Kč + 0,35 % z částky přesahující 500 tis. Kč 850 Kč + 0,37 %
1 000 000,00 Kč 5 000 000 Kč 3290 Kč + 0,35 % z částky přesahující 500 tis. Kč 1850 Kč + 0,27 %
5 000 000,00 Kč 3290 Kč + 0,35 % z částky přesahující 500 tis. Kč dohodou

* Neúčtuje si žádné další poplatky
** Poplatek včetně poplatků Burzy cenných papírů Praha

Jak je z tabulky obchodů na pražské burze patrné, není snadné ceny za obchody porovnat. BrokerJet má pro pásma do 0,5 mil. Kč poplatky fixní, e-Broker pracuje vždy s variabilními poplatky v závislosti na objemu transakce. V poplatcích BrokerJetu jsou již zahrnuty veškeré poplatky (vč. burzy), k poplatkům e-Brokera jsou připočítávány zvlášť (v tabulce jsou již zahrnuty).

Pokud budete nakupovat akcie za rovných 100 tis. Kč, zaplatíte u BrokerJetu 720 Kč a u e-Brokera 770 Kč (první jmenovaný je tedy levnější), pokud se vám ale investice zhodnotí řekněme o 50 % na 150 tis. Kč, při prodeji zaplatíte u BrokerJetu 1285 Kč a u e-Brokera opět 770 Kč, a je tedy výrazně levnější.

Poplatkově i stran likvidity zajímavějším segmentem pražské burzy je SPAD, který ale není dostupný všem obchodujícím. Obchoduje se v něm v lotech – „balících“ akcií a nelze zobchodovat méně než jeden lot. Ten vychází přibližně na 1,5 až 3,5 mil. Kč. Za zobchodování jednoho lotu zaplatíte u BrokerJetu 1500 Kč, u e-Brokera platíte podle objemu transakce 0,1 % (min. 500 Kč, max. 990 Kč), plus poplatky Burze 0,012 % (max. 4000 Kč).

Ovšem není jen pražská burza. Oba obchodníci nabízejí přístup ještě na Xetru (frankfurtská a vídeňská burza) a na americké trhy. I na těchto trzích je levnější e-Broker – za pokyn na Xetře zaplatí klient Brokerjetu do objemu 5 tis. euro 14,95 euro, klient e-Brokera 0,15 %, min. 11,95 euro. Obdobný rozdíl je na amerických trzích, kde se ovšem liší i konstrukce poplatku – BrokerJet účtuje poplatky podle objemu transakce (do 5 tis. USD – 11,95 USD), e-Broker podle počtu zobchodovaných kusů (do 100 ks – 7,95 USD, 101 až 500 ks – 9,95 USD).

BrokerJet má ale jednu velkou výhodu – šíři trhů, které dokáže klientům nabídnout. Prostřednictvím BrokerJetu mají přístup nejen na uvedené burzovní trhy, ale také na trhy mimoburzovní a na další evropské burzy (Velká Británie, Švýcarsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Belgie), čímž drží primát v České republice. Výlučnost (s výjimkou Velké Británie a Švýcarska, které nabízí např. Atlantik FT) je ale vykoupena vyšší cenou. Za obchod do 10 tis. euro si účtuje poplatek 29,95 EUR – o více než 10 euro více než na trhu Xetra.

e-Broker ovšem také nezaostává – nabízí obchodování na amerických trzích v předobchodní a poobchodní fázi, což BrokerJet (zatím) neumí. To má své výhody – jednak delší možnost obchodování, jednak větší volatilitu cen akcií (ano, i vyšší volatilita může být pro některé investory výhodou) a především – řada cenotvorných informací na trh přichází mimo obchodní hodiny, a tak obchodník obchodující jen v „řádný“ čas mnohdy přijde již k utvořené nové ceně bez možnosti včas prodat či nakoupit.

Potřebujete kapitál pro svou firmu? Zkuste firemní bankovní úvěry.

Finanční páka

Obchodování s finanční pákou je velmi lákavé (kdo by místo 2 % nechtěl vydělat 20 % ?), nutno však podotknout, že také poněkud více rizikové než klasické akciové obchody (prodělat 20 % při poklesu akcií o 2 % není nic moc…). Obchodovat s finanční pákou lze jak u e-Brokera, tak u BrokerJetu. Oba nabízí úvěry na obchodování s akciemi, tzv. margin, BrokerJet navíc warranty a certifikáty s pákovým efektem.

Aby klient získal úvěr na obchodování s akciemi, musí sice projít scoringem (ohodnocením jeho schopností úvěr splatit), ale zdaleka ne tak přísným jako při žádosti o úvěr v bance. Peníze z úvěru totiž nelze převést mimo účty u obchodníka, navíc jsou zajištěny akciemi s nuceným odkupem v případě poklesu jejich ceny.

Klasické obchody na margin nabízí Fio. Spočívají v tom, že klient použije své prostředky a k nim se doplní příslušná část z úvěru (v USA maximálně 50 %, v Německu až 70 % a v ČR dokonce 80 % ceny akcií). Úvěr se poskytuje tedy v okamžiku nákupu cenných papírů, ale nelze jej použít na všechny tituly (např. v ČR jen na akcie obchodované ve SPADu), a je splacen v okamžiku prodeje cenných papírů. Můžete tak např. lot akcií, který by vyšel na 2 mil. Kč, nakoupit s 400 tis. Kč vlastních prostředků.

BrokerJet neposkytuje typické úvěry na obchodování s cennými papíry, ale „pouhé“ úvěry zajištěné cennými papíry v majetku klienta. Musíte tedy nejprve akcie vlastnit, pak vám BrokerJet půjčí.

Úvěrové obchody má levnější BrokerJet. Neplatí se za přistavení ani schválení úvěru, ani za pohyby na úvěrovém účtu. Úrokové sazby se pohybují v závislosti na měně úvěru od 6,5 % (CHF) po 8 % (GBP). Úvěry v české koruně a amerických dolarech jsou úročeny 7,5 %, úvěry v eurech 7 %.

e-Broker má poplatky mnohem komplikovanější – a vyšší. Každé, byť započaté, čtvrtletí zaplatí klient 0,47 % z objemu úvěrového rámce. Úroková sazba se odvíjí od trhu, na němž je margin poskytnut, od měny a v České republice od výše marginu. Například úvěr poskytnutý na SPADový titul do marginu 70 % je úročen sazbou od 7,7 %, při marginu 80 % pak od 12,2 %. K tomu je třeba ještě připočíst poplatek za pohyb na účtu ve výši 0,12 % z objemu transakce.

Úvěry od Fia v Německu a USA jsou úročeny od 6,5 % € přes 10,2 % (USD) po 11,95 % (CZK). Opět je třeba připočíst 0,47 % úvěrového rámce čtvrtletně, nikoli však poplatky za pohyb na účtu.

Warranty a certifikáty s pákovým efektem nabízí k obchodování pouze BrokerJet. U těchto finančních instrumentů (derivátů) se neobchoduje přímo s akciemi (či měnami, komoditami apod.), ale pouze s právy k nim. Jejich emitenty bývají velké investiční banky a v BrokerJetu jsou nejčastěji dostupné v eurech. Warranty a certifikáty jsou tématem na několik samostatných článků, proto je nebudu blíže rozvádět. Pokud s nimi budete obchodovat na německých trzích, zaplatíte do objemu 5 tis. euro 14,95 EUR a do 10 tis. euro16,95 EUR. Při obchodování na ostatních evropských trzích pak do 10 tis. euro zaplatíte 29,95 EUR.

Finanční páka u warrantů a certifikátů může být větší než u klasických obchodů na margin, navíc se nemusíte starat o žádné úvěrové smlouvy, úrokové sazby aj. Jejich možnosti jsou navíc mnohem širší.

Prodej akcií, které nevlastníte

Short sell, neboli prodej „na krátko“, čili prodej akcií, které nevlastníte, s tím, že je dokoupíte, až klesne kurz akcie, nabízí z uvedených pouze e-Broker u vybraných likvidních titulů. Je potřeba mít opět podepsané správné úvěrové smlouvy (jedná se o půjčování akcií) a platit úrok z poskytnuté zápůjčky. Úroková sazba je shodná s úrokovou sazbou u úvěrů.

BrokerJet ovšem nemusí akcie půjčovat. Warranty a certifikáty mohou být i takové, u nichž investor spekuluje na pokles ceny akcií (či vývoje indexu některého trhu apod.). Zkušenému investorovi umožní opět bez úvěrových smluv spekulovat na pokles ceny akcií, navíc lze najít i takové deriváty, které spekulaci na pokles ceny spojí s finanční pákou. Cena je shodná s cenou ostatních warrantů a certifikátů.

Zajištění měnového rizika

Obchodování v různých koutech světa v různých měnách s sebou nese poměrně významné měnové riziko, kterému většina akciových hráčů nechce čelit. Proč by se ostatně měli starat o vývoj kurzu dolaru, když obchodují s akciemi amerických firem? Když cena akcií stoupne o 2 %, ale zároveň americký dolar o 2 % oslabí, jejich zisk je nulový. Obě společnosti nabízejí možnost zajištění měnového rizika.

BrokerJet svěřuje riziko „do rukou“ certifikátů. Pokud investujete např. v amerických dolarech, nakoupíte společnost, u jejíchž akciích předpokládáte růst, můžete se zajistit nákupem certifikátů, které spekulují na oslabení dolaru, v takové výši, že se případná kursová ztráta při prodeji akcií vykompenzuje se ziskem z certifikátu (ovšem naopak případná kursový zisk je kompenzován ztrátou u certifikátů).

e-Broker spoléhá na úvěry na měnu. Finančními prostředky v jedné měně ručíte za úvěr v jiné měně. Protože jsou vaše prostředky deponované, je i úvěr poměrně levný – půjčujete-li si české koruny nebo eura, zaplatíte 2% úrok, u amerických dolarů pak 2,75 %.

Shrnutí na závěr

Odpověď na otázku, který z uvedených dvou obchodníků s cennými papíry je lepší, není jednoznačná. V prvé řadě je třeba vědět, co od něho očekáváte. Pokud je vaším cílem obchodovat jen s vlastními prostředky, pak pro vás bude zřejmě výhodnější e-Broker od Fia – je levnější a nabízí i další funkce, které vám to usnadní.

CHP22

Řadu nadstandardních funkcí nabízí také BrokerJet. Toho bych doporučil spíše náročným klientům, kteří chtějí více využívat finanční páky. Díky derivátům umožňuje též snadnější, leč hůře pochopitelnou spekulaci na pokles ceny a lze se i bez úvěrových obchodů zajistit proti měnovému riziku. Vede samozřejmě i v šíři trhů, kde jediným záporem oproti e-Brokeru je nemožnost obchodování v poobchodní a předobchodní fázi.

A samozřejmě jsou tu i další obchodníci, kteří sice nenabízejí obchodování přes Internet v Česku i v zahraničí, ale pokud hodláte investovat jen na vybraných trzích, mohou být pro vás dobrou volbou.

Obchodujete s cennými papíry?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).