Hlavní navigace

Přenositelnost čísla: Jak na to?

10. 2. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Přenositelnost čísla mobilního telefonu je dobrá věc, ale... co když mám uzavřenou smlouvu na dobu určitou? Zeptali jsme se proto mobilních operátorů: "Jak měnit operátora v případě, že mám uzavřenou smlouvu na dobu určitou?" Nevěřili byste, jak se odpovědi liší. A vyhlídky? Nic moc.
Pavel Kaidl - Eurotel

Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, Eurotel

Nedávno zavedená přenositelnost čísla sice umožňuje zákazníkovi při změně operátora si ponechat jeho dosavadní číslo, nicméně nemění nic na klasických smluvních vztazích a nutnosti vypořádání všech závazků při jejich ukončení.

S našimi zákazníky uzavíráme účastnické smlouvy na dobu neurčitou, pouze při využití speciální nabídky dotovaného telefonu či zvýhodněných tarifů zákazník zároveň přejímá závazek užívat služby po dobu 24 měsíců. Tyto standardní smlouvy – stejně jako režim speciální nabídky – lze kdykoli ukončit a zahájit proces přenesení čísla.

Při předčasném ukončení speciální nabídky je zákazníkovi účtována smluvní částka za nedodržení závazku užívat služby po stanovenou dobu. Tuto částku je zákazník povinen uhradit spolu s veškerými fakturami za odebrané telekomunikační služby.

Není-li si zákazník jistý, jakým způsobem ukončit svůj smluvní vztah s naší společností, může se obrátit na jakoukoli značkovou prodejnu Eurotelu či zavolat na naši infolinku 720 720 720.

Martina Kemrová - T-Mobile

Martina Kemrová, Manažerka Externí komunikace, T-Mobile

Trvání smlouvy na dobu určitou je považováno za nevyrovnaný závazek ze strany zákazníka – za to, že tuto smlouvu uzavřel, získal výhodné sazby na volání, většinou i dotovaný telefon, a operátor počítá ve svém business plánu s příjmy na tohoto zákazníka po celou dobu trvání smlouvy. Takže rada je jednoduchá – vyčkat do vypršení smlouvy a pak zvážit přechod k jinému operátorovi.

Finanční reklama 2005
Nejlepší finanční reklama roku 2005 – rozhodněte, která finanční instituce měla v loňském roce nejlepší televizní reklamu! Zároveň se můžete zařadit do slosování o hodnotné ceny, jimž vévodí DVD přehrávač.
Václav Mach - Vodafone

Václav Mach, ředitel pro vnější vztahy, Vodafone

Problematika výše penále požadovaného mobilními operátory po tarifních zákaznících, kteří chtějí přenést své číslo před vypršením stávajících smluv uzavřených na dobu určitou, je stále nevyřešeným sporem. Někteří mobilní operátoři od těchto zákazníků vyžadují nepřiměřeně vysokou sankci, která se může rovnat částce, kterou by zákazníci zaplatili za čerpání všech služeb až do konce smlouvy.

Tip do článku - účto fakturace duben

Podle našeho názoru je takový postup nepřijatelný. Podle platných předpisů nesmí mobilní operátoři využívat smluv na dobu určitou jako prostředku, jak zabránit zákazníkům v přenesení čísla. Nemohou se tímto způsobem ani snažit snížit počet zákazníků, kteří se rozhodnou změnit operátora. Zákazníci, kteří si přejí vypovědět smlouvu, by měli zaplatit vždy pouze přiměřené penále, které nesmí být tak vysoké, aby se výpověď smlouvy a tedy i přenositelnost čísel staly v praxi nedostupnými.

Smlouva na dobu určitou přitom ze zákona není důvodem pro odmítnutí práva zákazníka na přenesení čísla. Vodafone doufá, že ČTÚ co nejrychleji podnikne patřičné kroky a vyřeší situaci, která v současné době brání mnoha zákazníkům uplatnit svobodnou volbu změnit operátora a přenést k němu využívané mobilní telefonní číslo.

Redakce

Přenést číslo od operátora k operátorovi je snadné a dosud zdarma. Stačí zajít k vašemu vyvolenému (novému) provozovateli mobilní telefonní sítě a uzavřít s ním smlouvu o poskytování služeb se žádostí o přenesení čísla mobilního telefonu. Následně musíte zajít s číselným kódem k operátorovi, kterého opouštíte, a přenesení čísla aktivovat. Během několika málo dnů, po které vás budou oba, jak opouštěný, tak nový operátor informovat SMS zprávami a volitelně též e-mailem, dojde k přenesení čísla a k aktivaci nové SIM karty.

Pokud opouštíte Vodafone, ušetříte si cestu na jeho obchodní místo – v rámci zjišťování „kvality služeb“ (jiný název pro zjištění důvodu, proč od Vodafone odcházíte) vám nabídne aktivaci přenesení čísla po telefonu.

Potíže nastanou v případě, že se snažíte opustit operátora, přestože máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou. Když jste se zavázali k využívání služeb na delší dobu, získali jste tím některou z nabízených výhod – např. dotovaný telefon, více volných minut, levnější volání… Není proto divu, že se operátoři přenesení čísel s uzavřeným dlouhodobým smluvním vztahem brání. Chtějí buď doplatit cenu, kterou jste uzavřením smlouvy ušetřili, nebo penále, které jim kompenzuje „ušlý zisk“. Otázkou zůstává, jak vysoké sankce za předčasné ukončení smluvního vztahu jsou „rovné“, tj. neznevýhodňují jednu či druhou smluvní stranu (v tomto případě zákazníka).

Pokud jsou sankce za předčasné vypovězení smlouvy uvedeny ve smlouvě, není co řešit a jsou závazné pro obě smluvní strany. Nejsou-li ve smlouvě uvedeny a nesouhlasíte-li s jejich výší, máte v zásadě tři možnosti: vytrvat do vypršení platnosti smlouvy, obrátit se o pomoc na některou ze spotřebitelských organizací nebo se obrátit na soud. V současnosti oprávněnost sankcí při předčasné výpovědi smlouvy zkoumá Český telekomunikační úřad z podnětu Vodafone.

Vyhlídky při přenášení čísla vázaného smlouvou nejsou nikterak růžové. Nejlepším řešením je, jako vždy, prevence – nepodepisovat smlouvy, které by se časem mohly stát nevýhodnými…

Anketa

Využijete přenositelnost mobilního čísla?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).