Hlavní navigace

Jaký je HVB - strukturovaný dluhopis?

5. 11. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

HVB – strukturovaný dluhopis je korunový pětiletý dluhopis garantující návratnost 100 % investovaných prostředků a výnos daný vývojem tří světových indexů akciového trhu. Je pro drobné investory výhodný a jaké jsou jeho silné a slabé stránky?

Dluhopis je cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta (např. banky) vůči vlastníkovi dluhopisu. Emitent si tak de facto půjčuje od investora peníze a zavazuje se mu je v době splatnosti dluhopisu s předem stanoveným výnosem vrátit. Dluhopisy mohou být nejrůznějších druhů.

Zvláštností HVB – strukturovaného dluhopisu je navázání jeho výnosu na vývoj koše tří indexů akciového trhu – evropského Euro STOXX 50, japonského Nikkei 225 a amerického S&P 500, z nichž každý má v koši třetinové zastoupení.

Investor může získat produkt spojující garanci návratnosti investované částky s možností jejího zhodnocení podle vývoje světových akciových trhů.

Bude-li vývoj pozitivní, může investor po pěti letech získat výnos až 50 %, což odpovídá 8,45 % ročního výnosu. Bude-li vývoj negativní, nepřijde o svou investici a dostane ji zpět, byť částečně znehodnocenou inflací. Pro investory vyznávající zásadu lepší vrabec v hrsti než holub na střeše je připravena výnosová varianta dluhopisu, v níž se po pěti letech vrátí minimálně 106 % investice (reklamní slogan zní: Peníze Vám porostou o 106), ovšem za cenu nižšího limitu pro maximální možný výnos.

Nabízené varianty dluhopisu
Strukturovaný dluhopis růstový (varianta A) Strukturovaný dluhopis výnosový (varianta B)
Zajištění investice 100 % 100 %
Minimální výnos za pětileté období 0 % 6 %
Maximální výnos za pětileté období 50 % 6 % + 32 %
Minimální výnos za rok 0 % 1,17 %
Maximální výnos za rok 8,45 % 6,65 %

Dluhopis mohou získat i drobní investoři za nominální hodnotu 10 000 Kč, přičemž minimální investice činí 50 000 Kč. V současné době (16. 10. – 10. 12. 2003) probíhá úpis dluhopisu, tzn. že si jej můžete koupit na pobočkách HVB Bank. Po ukončení upisovacího období bude ke dni 12. 12. 2003 stanovena počáteční hodnota indexového koše pro určení variabilního výnosu a 15. 12. 2003 budou dluhopisy vydány.

HVB – strukturované dluhopisy budou vydány v listinné podobě jako tzv. sběrný dluhopis v celkovém objemu obou emisí 1 mld. Kč (350 mil. Kč a 650 mil. Kč). Ten zůstane uložen v trezoru banky. Majitel příslušného počtu kusů dluhopisů bude pouze zanesen do evidence banky a získá o tom příslušné potvrzení. Je tedy ušetřen obav z případného odcizení či ztráty cenného papíru a nemusí zajišťovat jeho bezpečné uložení.

Prodej dluhopisu v upisovací lhůtě bude probíhat za nominální hodnotu bez jakýchkoliv poplatků. Na konci let 2004 – 2007 pak budou účtovány poplatky ve výši 0,15 % z objemu investice za vedení účtu cenných papírů. Poplatky při předčasném odkupu dluhopisu budou promítnuty do odkupní ceny.

Investice do strukturovaného dluhopisu je určena investorům, kteří jej hodlají držet až do doby jeho splatnosti, tedy pět let. Předčasný odkup může být nevýhodný.

HVB – strukturovaný dluhopis má omezenou převoditelnost. Banka se sice zavazuje, že od vás dluhopis kdykoliv vykoupí, ale bez jakýchkoliv cenových garancí, za aktuální odkupní cenu, která pro vás nemusí být výhodná. V odkupní ceně zohlední zájem o dluhopisy, vývoj podkladových aktiv, indexového koše i své poplatky. Předčasně odkoupené dluhopisy pak bude za obdobně stanovenou prodejní cenu opět prodávat. Pokud tedy nevíte, zda své peníze nebudete potřebovat dříve, raději se poohlédněte po jiných možnostech.

Datum stanovení konečné hodnoty indexového koše je 1. 12. 2008. Z rozdílu konečné a počáteční hodnoty indexového koše se podle předem stanoveného klíče stanoví výše variabilního výnosu. Mezní hodnoty jsou dvě: bude-li nárůst nižší než 10 %, investoři získají pouze garantovanou část investice, bude-li vyšší než 40 %, získají maximální možný výnos 38 %, resp. 50 %, což odpovídá uvedenému přepočtenému výnosu 6,65 %, resp. 8,45 % p. a. Pro úplnost informace je třeba uvést, že výši variabilního výnosu může kromě pohybu indexového koše ovlivnit i změna směnného kurzu CZK/EUR, protože variabilní výnos bude – na rozdíl od jistiny a pevného výnosu – vypočítán v EUR.

Banka ve svých prospektech uvádí jako jednu z výhod strukturovaného dluhopisu možnost daňové optimalizace. V čem spočívá? Kapitálové výnosy z cenných papírů, které jsou v držení fyzických osob déle než 6 měsíců, jsou osvobozeny od daně z příjmu. To se však netýká výnosů z držení cenných papírů (úroků). Pokud byste drželi strukturovaný dluhopis až do doby jeho splatnosti, tzn. do 29. 12. 2008, museli byste inkasovaný výnos zdanit srážkovou daní, jako např. úrok z termínovaného vkladu. Daňové kouzlo spočívá v tom, že pokud dluhopis prodáte o čtrnáct dní dříve, budete inkasovat kapitálový výnos, nikoliv úrok ,a tedy danit nic nemusíte. Banka je připravena tuto možnost všem svým klientům nabídnout.

Na první pohled podobné možnosti jako HVB – strukturovaný dluhopis nabízejí i zajištěné podílové fondy (např. ČSOB, HSBC). Při bližším zkoumání však naleznete určité rozdíly související mj. s bezpečností investice.

Na investice do podílových fondů se na rozdíl od dluhopisů nevztahuje případná náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry ve smyslu zákona o cenných papírech.

V případě HVB – strukturovaného dluhopisu cenný papír prodává přímo jeho emitent a navíc jeho podkladovým aktivem je bezkupónový dluhopis (Zero Bond) emitovaný opět HVB Bank. Garancí bezpečnosti investic by mělo být silné kapitálové zázemí finanční skupiny HVB Group. Investor tedy nenese riziko úpadku třetích stran.

skoleni_29_6

Porovnání investičních produktů s pětiletým investičním horizontem
Výhody Nevýhody
Strukturovaný dluhopis vyšší garance jistiny ? – snad menší dostupnost informací o produktu
Zajištěný podílový fond širší výběr na trhu vyšší vstupní poplatky
Hypoteční zástavní list velká bezpečnost investice nižší výnos (2 – 3 % p. a.)
Akciový podílový fond možnost vyššího výnosu (v průměru 10 % p. a.) riziko ztráty

Komu je HVB – strukturovaný dluhopis určen?

Dlouhodobým drobným i větším investorům, kteří by chtěli získat výnos z očekávaného opětovného nárůstu světových akciových trhů a zároveň chtějí rozložit riziko do tří nejvýznamnějších indexů a v žádném případě alespoň neztratit investovanou částku.

Na závěr si neodpustím odcitovat větu z informačního materiálu o strukturovaném dluhopisu na stránkách HVB Bank: Peníze Vám porostou o 106 je reklamní slogan, který neodráží vlastnosti zmiňovaných dluhopisů. Potenciálním investorům se doporučuje řádně prostudovat prospekt ve znění emisních dodatků. Dodávám, že každý z dokumentů má cca 70 stran a získat je lze na vyžádání v bance.

Anketa

Zaujala vás možnost investice do HVB - strukturovaného dluhopisu?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).