Hlavní navigace

Jaká jsou pravidla doručení výpovědi?

16. 9. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Na co si musíte dát pozor během doručení výpovědi, když vás nevyhazuje zaměstnavatel, ale jeho zřizovatel? V čem zaměstnavatelé často chybují a jak z toho můžete případně těžit?

Vedoucí zaměstnanec, který byl do své funkce jmenován, z ní také může být odvolán. Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance musí být písemné a musí být doručeno zaměstnanci, jinak je neplatné. Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy i odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.

Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen, anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Doručení výpovědi na pracovišti má vždy přednost

Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, jakož i další písemnosti uvedené v zákoníku práce, musí být zaměstnanci doručeny do jeho vlastních rukou. Doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance může provést buď sám zaměstnavatel, nebo k němu může použít sítě nebo služby elektronických komunikací. (Jsou-li splněny podmínky uvedené v zákoníku práce a umožňuje-li to povaha doručované písemnosti.) Nebo je zaměstnavatel může provést prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Při výběru způsobu doručení do vlastních rukou zaměstnavatel nepostupuje podle vlastní úvahy.

K doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních služeb smí přistoupit, jen není-li možné, aby písemnost doručil zaměstnanci sám na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen, popřípadě aby mu písemnost doručil prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Nedodržení stanoveného postupu při doručování důležitých písemností nemá vliv na právní účinky doručení takové písemnosti zaměstnanci, jestliže zaměstnanec písemnost doručovanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb skutečně převzal. Jenže naopak tomu je, pokud ji zaměstnanec nepřevzal.

Jakým způsobem má být doručena výpověď 

Doručení písemnosti zaměstnavatelem je možné nejen v pracovní době, ale i po jejím skončení nebo též v nočních hodinách. Možnost doručení písemnosti zaměstnavatelem není zákonem omezena ani na pracovní dny. Po zaměstnanci však nelze vyžadovat, aby se dostavil na zaměstnavatelem určené místo k převzetí písemnosti, kterou mu zaměstnavatel hodlá doručit, nebo aby byl v určitou dobu na zaměstnavatelem určeném místě tak, aby mu zaměstnavatel mohl písemnost předat.

Takže při výběru způsobu doručení do vlastních rukou zaměstnavatel nemůže postupovat podle vlastní úvahy. K doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb smí přistoupit, jen (až tehdy) není-li možné, aby písemnost doručil zaměstnanci sám na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen, popřípadě aby mu písemnost doručil prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Pražané na šéfovských místech se vyznají

A toho využil jeden šéf ve veřejné správě (tentokrát nikoliv úředník, ale šéf městské organizace) a týkalo se to pražské (celoměstské) radnice.

Šlo o tohle: Rada hlavního města Prahy odvolala ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory. Příslušná písemnost znamenající ukončení výkonu jeho funkce byla doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Jenže radnice, když se bývalý šéf bránil vyhazovu, neprokázala u soudu, že se neúspěšně pokusila o doručení odvolání na pracovišti (jak to zaměstnavateli ukládá zákoník práce). A o to se musí zaměstnavatel vždy pokusit.

A proto Nejvyšší soud ČR v rozsudku odmítl závěr odvolacího soudu, že odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance bylo řádně doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (náhradním způsobem – fikcí doručení) dnem, kdy marně uplynula lhůta 10 pracovních dní k vyzvednutí uložené písemnosti. Tudíž NS ČR odmítl verdikt odvolacího soudu, kterým byla zamítnuta žaloba na určení, že odvolání z funkce (od radnice) a následná výpověď (od zaměstnavatele) jsou neplatné.

Znovu je tak nutno u soudu prověřit, zda bylo, či nebylo možné, aby zřizovatel, tedy radnice, písemnost určenou do vlastních rukou (odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance) doručila zaměstnanci na jeho pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen. Bývalý šéf tak má šanci na odškodnění za neplatnou výpověď.

Tip do článku - účto fakturace duben

Shrnutí

Zákoník práce určuje pravidlo, že odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou, nerozlišuje přitom případy tzv. vnitřního jmenování (v rámci zaměstnavatele, podniku) a případy tzv. vnějšího jmenování (kdy šéfa statutárního orgánu jmenuje zřizovatel zaměstnavatele). Zákoníkem práce stanovený zvláštní způsob doručení písemnosti proto dopadá na všechny případy odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance bez ohledu na to, kdo zaměstnance na vedoucí pracovní místo jmenoval a následně z tohoto pracovního místa odvolal.

Jmenováním na vedoucí pracovní místo nevzniká mezi zřizovatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah a zřizovatel se ani nestává třetí stranou pracovněprávního vztahu. Je třeba na doručování odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, jako písemnosti ve smyslu zákoníku práce doručované zaměstnanci zřizovatelem, aplikovat pravidla o doručování písemností zaměstnanci zaměstnavatelem, včetně pravidla spočívajícího v tom, že písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).