Hlavní navigace

Jak vysoké úroky zaplatíte z dlužného nájemného?

25. 2. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Vůči nájemci bytu nelze sjednat k zajištění jeho povinností smluvní pokutu, a to ani za nezaplacení nájmu. Je možné místo toho navýšit zákonné úroky z prodlení na úroky smluvní?

Nezaplatíte-li řádně a včas nájemné, jste v prodlení a pronajímatel po vás může požadovat úroky z prodlení. S účinností od 1. 1. 2014 totiž nový občanský zákoník odstranil povinnost platit při prodlení s placením nájemného poplatek z prodlení.

O tom, jakož i o tom, že poplatek z prodlení nadále po určitou dobu zůstal jako peněžitá sankce jen za prodlení s úhradou služeb spojených s užíváním bytu, jsme vás informovali v článku Nový občanský zákoník: Poplatku z prodlení už se tolik bát nemusíte, přičemž posléze byl poplatek z prodlení zrušen zcela, a proto se i z dlužných úhrad služeb platí úroky z prodlení – o tom jsme informovali zase v článku Dlužníci za pozdní placení služeb nově zaplatí nižší sankce.

Občanský zákoník upravuje jak úrok z prodlení v zákonné výši, tak smluvní. Podle tohoto ustanovení úrok z prodlení ve výši podle prováděcího předpisu nastupuje bez jakéhokoliv ujednání stran. Tedy automaticky, vy i pronajímatel si můžete výši úroku z prodlení také sjednat.

Rozdíl mezi zákonnými a ujednanými čili smluvními úroky jsme si vysvětlovali v článku Jaký je rozdíl mezi smluvenými úroky a úroky z prodlení? Jakožto nájemce bytu jste však v rámci úpravy nájmu bytu a domu v občanském zákoníku chráněni. Jedním z projevů této zvláštní ochrany je ochrana vůči smluvní pokutě a nepřiměřeným smluvním ujednáním. Optikou této ochrany je pak třeba poměřovat všechna ujednání týkající se nájmu.

Smluvní úroky by představovaly obcházení zákazu smluvní pokuty

I při prodlení s placením nájemného za nájem bytu se uplatní obecná úprava důsledků prodlení obsažená v novém občanském zákoníku pro závazkové vztahy. Ale s přihlédnutím k úpravě nájmu bytu. Obecně platí, že úrok z prodlení má působit na vás coby dlužníka, abyste dluh uhradili včas. A zároveň má věřiteli, tedy pronajímateli, nahradit újmu, která mu vznikla opožděným plněním, aniž by ji musel vyčíslovat a prokazovat.

Jde-li o motivační funkci úroků z prodlení, nepochybně platí, že v případě nájmu bytu jste k včasnému placení nájemného rovněž významně motivováni i možnou ztrátou bydlení. Včasné a řádné neplacení nájemného je totiž jedním z taxativně vymezených důvodů, pro které může pronajímatel nájem vypovědět.

O výpovědi nájmu bytu pro neplacení nájemného jsme psali v článcích:

Podle občanského zákoníku nelze utvrdit žádnou vaši povinnost sjednáním smluvní pokuty. Smluvní pokutu si tedy nelze sjednat ani pro případ prodlení s placením nájemného. A protože smluvní úroky z prodlení a smluvní pokuta jsou instituty velmi blízké, funkčně téměř totožné, nelze si sjednat pro případ prodlení s placením nájemného nejen smluvní pokutu, ale ani smluvní úrok z prodlení. Tím by byl obcházen výslovný zákaz upravený v občanském zákoníku.

Na co má pronajímatel právo?

Budete-li v prodlení s placením nájemného, má pronajímatel samozřejmě kromě práva na úroky z prodlení i právo dát vám výpověď z nájmu bytu. A pokud by mu neplacením nájemného vznikla škoda převyšující zákonné úroky z prodlení, může se domáhat její náhrady.

O sankcích za neplacení nájemného jsme psali v článcích:

Při prodlení s placením nájemného vám tak vznikne vždy povinnost zaplatit úrok z prodlení stanovený nařízením vlády, tedy povinnost zaplatit zákonné úroky. Takto to vyložil Nejvyšší soud ČR.

Aktuální výše zákonných úroků a další jejich pravidla jsou uvedeny v článku Máte dluhy a nezvládáte je splácet? Úroky vás „sedřou z kůže“.

Soud přiznal pronajímateli místo smluvních úroků jen jedenáctkrát nižší úroky zákonné

Nejvyšší soud se zabýval případem, kdy si strany nájemní smlouvy pro případ prodlení nájemců s placením nájemného sjednaly v nájemní smlouvě smluvní úrok ve výši 0,25 % denně z dlužné částky za každý den prodlení (tj. 91,25 % ročně), tedy ve výši podstatně převyšující zákonný úrok z prodlení podle nařízení vlády.

K takovému ujednání proto nelze přihlížet, sjednání smluvního úroku z prodlení je tudíž neplatné, rozhodl NS.

FIN21

Při prodlení s placením nájemného tak vznikl pronajímateli nárok na zaplacení – kromě samotného dlužného nájemného – úroku z prodlení ve výši podle nařízení vlády. (Konkrétně to bylo v daném případě 8,05 % ročně.)

Protože si pro případ prodlení s placením náhrady (kdy má pronajímatel právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt skutečně odevzdá) strany nesjednaly jiné příslušenství, vznikl pronajímateli i za prodlení s těmito platbami (z důvodu včas nevráceného bytu po skončení nájmu) nárok na zaplacení zákonného úroku, uzavřel Nejvyšší soud ČR v rozsudku.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).