Hlavní navigace

Jak vyplnit přehled pro zdravotní pojišťovnu a do kdy ho podat?

24. 2. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Pokud se chystáte podat daňové přiznání za rok 2019, nezapomeňte na povinnost informovat zdravotní pojišťovnu o vašich příjmech a výdajích za loňský rok. Kdo musí přehled podat a jak jej vyplnit?

Už jsme vás informovali o tom, kdo má povinnost podat přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ. Nyní se zaměříme na zdravotní pojišťovny.

Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu musíte podat v případě, že jste loni alespoň část roku vykonávali samostatnou výdělečnou činnost. Platí to i v případě, že jste neměli žádné příjmy nebo jste měli příjmy do 15 000 Kč.

Důležité termíny

Posledním dnem, kdy je pro OSVČ možné podat přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně, je letos pondělí 4. května. Pokud si daňové přiznání necháváte zpracovat daňovým poradcem, máte na podání přehledu zdravotní pojišťovně čas až do 3. srpna. Musíte o tom však svoji pojišťovnu dopředu informovat, a to nejpozději do 30. dubna.

Povinnost platit zálohy na pojistném neplatí v měsících:

a) ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost nebyla hlavním zdrojem příjmů. Pojistné za takové měsíce zaplatí formou doplatku.

b) ve kterých byla OSVČ po celý kalendářní měsíc uznána neschopnou práce, nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů.

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně máte i v případě, že jste OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání (například pokud vaše roční příjmy z podnikání nepřesáhly 15 000 Kč). Termín je v tomto případě 8. dubna.

Jak přehled vyplnit

Formulář pro vyplnění přehledu získáte na stránkách vaší zdravotní pojišťovny, nebo na serveru Měšec.cz v kategorii Zdravotní pojištění – formuláře. Použitím interaktivního formuláře, který většinu údajů vypočítá za vás, si situaci usnadníte.

V úvodu formuláře zaškrtněte, že podáváte řádný přehled. V prvním oddíle vyplňte své kontaktní a identifikační údaje včetně identifikačního čísla pojištěnce, tedy vaše rodné číslo. Uveďte také číslo bankovního účtu, na které vám zdravotní pojišťovna v případě přeplatku může poslat peníze.

Druhý oddíl vyplňujete v případě, že pro vás v loňském roce nebo jeho části neplatila povinnost platit zálohy na pojistném. Dalším údajem je období, kdy pro vás nebyl stanoven minimální vyměřovací základ. Ten se nestanovuje z důvodů vyjmenovaných ve druhém boxu tohoto článku. V přehledu zaškrtněte písmeno (je také uvedené v boxu), které se pojí ke konkrétnímu důvodu, proč jste minimální vyměřovací základ stanovený neměli.

Ve třetím oddíle zaškrtněte, jestli máte povinnost podávat daňové přiznání, a případně také pokud využíváte služeb daňového poradce.

Ve čtvrtém oddíle napište do řádku číslo 1 příjmy za loňský rok. Do druhého řádku uveďte výdaje. Oba údaje najdete ve svém daňovém přiznání. Dále doplňte, kolik měsíců jste loni vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, kolik měsíců z toho jste byli pojištěni a kolik měsíců z toho pro vás platil minimální vyměřovací základ. Pokud jste využili interaktivní formulář, zbytek údajů by měl doplnit za vás. 

Minimální vyměřovací základ se nestanovuje za měsíce, kdy:

a) plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona číslo 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. nezaopatřené dítě, poživatel důchodu, příjemce rodičovského příspěvku atd.),

b) v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance,

c) OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (při odevzdání Přehledu doloží OSVČ tuto skutečnost potvrzením OSSZ),

d) OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,

e) OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání,

f) OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.

pátém oddíle do řádku číslo 41 uveďte, kolik jste loni celkem zaplatili na zálohách na zdravotní pojištění. Tuto informaci najdete ve vyúčtování za rok 2019, které vám na přelomu ledna a února zaslala pojišťovna. Pokud po vyplnění údajů vyjde na řádku 43 záporná hodnota, musíte zdravotní pojišťovně zaplatit nedoplatek. Pokud bude hodnota kladná, jde o přeplatek, který máte vy u zdravotní pojišťovny.

Nedoplatek musíte pojišťovně zaplatit 8 dní od podání přehledu. V případě přeplatku se můžete rozhodnout, zda si jej necháte poslat, nebo ho využijete na platbu budoucích záloh. Přeplatek vám VZP zašle buď složenkou, nebo bankovním účtem. Přeplatek nižší než 200 Kč zasílá pouze na bankovní účet.

šestém oddíle zjistíte novou výši záloh. Ty je nutné začít platit v nové výši poprvé za měsíc, kdy jste podali přehled o příjmech a výdajích na vaši pojišťovnu.

V šestém oddíle se dále určuje typ zálohy. Částku 2352 Kč, pro kterou platí minimální vyměřovací základ, zapíšete v případě, že částka vypočtená podle vzorce je nižší nebo stejná. Částku vypočtenou podle vzorce zapíšete v případě, že pro vás není stanoven minimální vyměřovací základ nebo pokud je vypočítaná částka vyšší než 2352 Kč. Nulu zapíšete v situaci, kdy jste zároveň zaměstnaní a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem vašich příjmů.

Na závěr v sedmém oddíle uveďte datum, kdy jste přehled vyplňovali, a také váš podpis.

skoleni_29_6

Když jste měnili pojišťovnu

Pokud jste v loňském roce měnili zdravotní pojišťovnu, posíláte přehled oběma z nich. Do obou přehledů uvedete stejné údaje o příjmech a výdajích za celý rok 2019. V každém přehledu pak zaškrtnete počet měsíců, během nichž jste u dané pojišťovny byli.

Nová výše zálohy

Jak už jsme uvedli, minimální výše záloh pro OSVČ je letos stanovena na částku 2352 Kč. V měsíci, ve kterém odevzdáte zdravotní pojišťovně vyplněný přehled o příjmech a výdajích, již musíte zaplatit měsíční zálohu v nové výši. Pokud máte pro platby pojistného nastavený trvalý příkaz, nezapomeňte si jej změnit ve svém internetovém bankovnictví.

Seznam zdravotních pojišťoven

  1. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  2. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  3. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
  4. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  5. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
  6. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  7. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).