Hlavní navigace

Pojištění vkladů v bankách a záložnách - jak to je?

29. 1. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

O své úspory se bát nemusíte, když by došlo na nejhorší, dostanete ze zákona své peníze zpět. Od příštího roku dokonce více a rychleji.

Český bankovní systém je stabilní a bankroty peněžních domů v nejbližších letech nehrozí. Ukázala to i finanční krize, která především ve Spojených státech (a mírněji i v západní Evropě) vystavila stopku desítkám bank. V Česku se projevila tím, že banky mají nadbytek likvidity (poskytují méně úvěrů), takže lze s úsměvem na tváři poznamenat, že největším problémem některých českých bankéřů je, že neví co s penězi. Tento problém by však mělo vyřešit opětné nastartování ekonomiky, když se najde dostatek nových úvěrových příležitostí. Bankroty tedy nejsou na pořadu dne.

Nikdo však nevidí do budoucna, a proto je dobré vědět, že i v případě bankrotu banky, družstevní záložny či stavební spořitelny o své peníze nepřijdete. V rámci Evropské unie totiž platí jednotná směrnice, která peněžním domům ukládá povinnost pojištění vkladů. V České republice vznikl již v roce 1994 na základě zákona o bankách Fond pojištění vkladů (FPV).

Miliony rozložte do různých bank

FPV vybírá pojištění, spravuje ho a v případě krachu má na starosti vyplácení peněz vkladatelům. Pojištěny jsou veškeré vklady fyzických i právnických osob (včetně úroků) a limity maximálně vyplácených vkladů se u nás neliší. Minimální limity pojištěných vkladů stouply v roce 2008 z 25 000 EUR na 50 000 EUR (cca 1,3 milionu Kč) a dále byla zrušena spoluúčast vkladatelů ve výši 10 %. Znamená to tedy, že v případě krachu instituce, které jste svěřili své úspory, obdržíte 100 % vašich peněz až do výše limitu.

Jestliže chcete mít stoprocentně ochráněny částky přesahující tento limit, pak vám nezbývá než rozložit své úspory do více peněžních domů. Pokud máte v bance například běžný a spořící účet, pak se tyto vklady sčítají.

Jaké vklady nejsou pojištěné?

Pojištění se nevztahuje na vklady bank, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů. Pojištěny nejsou také vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu (podřízený dluh). Pojištění se dále nevztahuje na směnky a jiné cenné papíry (tj. např. akcie a dluhopisy).

Zdroj: web FPV

Když dojde k bankrotu, musí FPV podle zákona o bankách začít s výplatou náhrad vkladů do 3 měsíců od data oznámení o neschopnosti pojištěné instituce dostát svým závazkům (oznamuje Česká národní banka). K penězům se ale nemusíte dostat rychle, vyplácení všech vkladů může ze zákona trvat až 5 let od začátku vyplácení.

O vrácení vkladů nemusíte FPV žádat, nárok vám vzniká automaticky. Vyplácení probíhá pomocí banky, která vzejde z výběrového řízení. Základním předpokladem takové banky je  rozsáhlá pobočková síť, vracení vkladů probíhá hotovostně i převodem.

Poplatky
(3500x100)

V roce 2011 se limity zdvojnásobí

11. března 2009 přijaly Evropský parlament a Evropská rada směrnici, která upravuje pravidla pro vyplácení vkladů. Podle ní budou zdvojnásobeny minimální limity vyplácených vkladů (na 100 000 EUR) a také se zkrátí lhůta pro zahájení vyplácení náhrad pojištěných vkladů ze současných 3 měsíců na 20 pracovních dní. I nadále ale bude platit, že všechny vklady musí být vypořádány nejpozději do 5 let od zahájení jejich výplaty fondem. Současně dochází ke zkrácení lhůty (z 21 dní na 5 pracovních dní), ve které musí ČNB oznámit platební neschopnost instituce.

Podle plánu Evropské komise má být směrnice do právních systémů jednotlivých členských států zakomponována nejpozději k 1. lednu 2011. A právě to je datum, kdy nejpravděpodobněji začne tato směrnice v podobě novelizovaného zákona o bankách v Česku platit. Novelu sice schválila vláda již v prosinci 2009, ale její další rychlé schválení není příliš žádoucí i vzhledem k procesním složitostem. FPV například musí připravit v souvislosti se zkrácením lhůty vyplácení kompletně nový software.

Zahraniční banky jsou pojištěny „doma“

Povinnost mít vklady pojištěné u FPV mají banky, záložny a stavební spořitelny se sídlem v České republice. U záložen a stavebních spořitelen je to jednoduché, všechny mají sídlo v Česku a vklady u nich jsou pojištěny u FPV.

Jak je to s pobočkami zahraničních bank?

Pobočky zahraničních bank se nemusí účastnit systému pojištění pohledávek z vkladů, pokud svůj záměr oznámí České národní bance a současně jí prokáží, že systém pojištění pohledávek z vkladů, na kterém jsou účastny, zaručuje oprávněným osobám nejméně stejný stupeň ochrany, jaký je požadován právem Evropských společenství.

Zdroj: web ČNB

Některé banky působící na českém trhu zde ale mají pouze pobočky a jejich sídlo je v zahraničí (např. Citibank – Irsko, Commerzbank – Německo, mBank – Polsko, Oberbank – Rakousko). Do systému pojištění vkladů v Česku se nemusí povinně zapojit, pokud prokáží, že jsou součástí systému pojištění, který je na úrovni Evropské unie. V Česku působí pro běžnou klientelu jen banky z EU a na místním systému pojištění se dobrovolně podílí jen HSBC Bank. Klienti ostatních evropských bank působících u nás, by se v případě bankrotu těchto bank museli obracet na příslušné zahraniční organizace podobné českému FPV.

Fond má uzavřeny dohody o spolupráci se Slovenskem, Maďarskem a UK. V případech, že by došlo k výplatě náhrad vkladů pobočky některé z banky, která má sídlo v těchto zemích, bude Fond působit jako kontaktní místo a může i zprostředkovat výplatu náhrady. Pokud by došlo k výplatě náhrad vkladů u pobočky zahraniční banky v jiné zemi než ve výši zmíněných 3 případech, bude záležet na domovském systému pojištění vkladů zda požádá Fond o spolupráci. V rámci Evropského fóra pojistitelů vkladů se připravuje rámcová dohoda o spolupráci mezi systémy pojištění vkladů v Evropě, upřesňuje výkonná ředitelka FPV Renata Kadlecová. Ze slovenských bank má u nás pobočku pouze Všeobecná úverová banka a z britských bank jde o HSBC Bank. Maďarské banky u nás pobočku nemají. Je rozdíl mezi pobočkou banky a pouhým zastoupením, resp. reprezentační kanceláří.

Budeme výhodněji spořit, až se fond nasytí?

Koncem roku 2009 bylo ve fondu cca 12,6 miliardy Kč. Roční příspěvek bank a záložen do něj činí 0,1 % z objemu pojištěných vkladů za předchozí rok. Stavební spořitelny přispívají ročně částkou ve výši 0,05 %. Fondu tak každoročně přibudou zhruba 2 miliardy Kč. Podle nás a odborníků má smysl, aby fond měl rezervy ve výši 1,5 % z objemu pojištěných vkladů. To se všeobecně považuje za dostačující hranici, vysvětlil na setkání s novináři předseda správní rady FPV Josef Tauber, a dodal: V Česku je to zhruba 31 miliard korun. Naznačil také, že až se fond do této výše naplní, mohly by banky přichystat vyšší úroky například u spořících účtů. Do fondu pak totiž budou odvádět jen minimální pojistné.

Za 15 let vyplaceno takřka 25 miliard

Řízením FPV je ze zákona pověřena pětičlenná správní rada, jejíž členy jmenuje a případně i odvolává ministr financí. V radě musí sedět minimálně jeden zaměstnanec ČNB a dva členové představenstev komerčních bank. Činnost fondu řídí výkonný ředitel, kterého jmenuje správní rada.

Za svou patnáctiletou existenci řešil FPV 12 bankovních bankrotů. Dohromady vyplatil nějakých 24,5 miliardy Kč. Poslední vypořádání řešil v roce 2003, kdy zkrachovaly Union banka a Plzeňská banka. Tehdy bylo ve fondu zhruba 9 miliard Kč, vyplatit ale bylo třeba 12 miliard. Chybějící 3 miliardy si fond vypůjčil od státu. V Česku, na rozdíl od většiny evropských států, nemá stát zákonnou povinnost fondu chybějící peníze půjčit. V zákoně je napsáno, že tak učinit může.

skoleni_4_3

Vzhledem k tomu, že FPV musí mít peníze vždy rychle k dispozici, investuje vybrané prostředky do rychle zpeněžitelných nástrojů. Momentálně je takřka 80 % finančních rezerv fondu uloženo ve státních dluhopisech. Věřme, že je bude moci držet co nejdéle.

Přehled limitů u bank působících v ČR (stav ke dni publikace článku)
Banka Výše pojištění (v EUR) Instituce zajišťující pojištění
AXA Bank Europe 100 000 Fonds de Protection des Dépôts et des Instruments Financiers (Belgie)
 Banco Popolare 50 000 Fond pojištění vkladů (ČR)
Citibank Europe 100 000 Irish Deposit Protection Scheme (Irsko)
Commerzbank * 90 %, max. 20 000 + 30 % vlastního jmění banky (tj. nyní cca 212 813 700 EUR) Entschädigungse­inrichtung Deutscher Banken + Einlagensiche­rungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken e.V. (Německo)
Česká exportní banka 50 000 Fond pojištění vkladů (ČR)
Česká spořitelna 50 000 Fond pojištění vkladů (ČR)
Českomoravská záruční a rozvojová banka 50 000 Fond pojištění vkladů  (ČR)
ČSOB (+ Poštovní spořitelna) 50 000 Fond pojištění vkladů (ČR)
Evropsko-ruská banka 50 000 Fond pojištění vkladů (ČR)
GE Money Bank 50 000 Fond pojištění vkladů  (ČR)
HSBC Bank 50 000 EUR, pokud by limit nestačil, poté je stropem 50 000 GBP, u společných účtů 100 000 GBP Fond pojištění vkladů  (ČR), pokud nepokryje, zbytek dorovná Financial Services Compensation Scheme (Spojené království)
Hypoteční banka 50 000 Fond pojištění vkladů (ČR)
ING Bank 100 000 Collective guarantee scheme of credit institutions for repayable funds and portfolio investments (Nizozemí)
J&T Bank 50 000 Fond pojištění vkladů  (ČR)
Komerční banka 50 000 Fond pojištění vkladů  (ČR)
LBBW Bank 50 000 Fond pojištění vkladů  (ČR)
mBank 50 000 Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Polsko)
Oberbank * 100 000 Einlagensicherung der Banken & Bankiers (Rakousko)
Poštová banka ** neomezeně Fond ochrany vkladov (Slovensko)
PPF banka 50 000 Fond pojištění vkladů  (ČR)
Privatbanka ** neomezeně Fond ochrany vkladov (Slovensko)
Raiffeisenbank 50 000 Fond pojištění vkladů  (ČR)
Raiffeisenbank im Stiftland neomezeně Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (Německo)
UniCredit Bank 50 000 Fond pojištění vkladů  (ČR)
Volksbank 50 000 Fond pojištění vkladů  (ČR)
Volksbank Löbau-Zittau neomezeně Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (Německo)
Všeobecná úverová banka ** neomezeně Fond ochrany vkladov (Slovensko)
Waldviertler Sparkasse von 1842 * 100 000 Sparkassen-Haftungs Aktiengesellschaft (Rakousko)
Wüstenrot hypoteční banka 50 000 Fond pojištění vkladů  (ČR)

- * vklady právnických osob jsou pojištěny do výše 50 000 eur
 – ** platí pro fyzické osoby; právnické mají pojištění do výše 50 000 eur

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).