Hlavní navigace

Změny a novinky roku 2010 v kostce

2. 1. 2010
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Aktualizováno 4. 1. 2010 14:02
Nižší mateřská, vyšší daně, vyšší nájmy, nová pravidla pro nárok na starobní důchod. Vítejte v roce 2010, v roce utáhnutých opasků.

Nejvýrazněji se na početném seznamu změn projevil tzv. Janotův balíček úsporných opatření. Většina změn, které přináší, mají platnost pouze pro rok 2010. Některým (např. nižší mateřské) „hrozí“, že budou zrušeny okamžitě po parlamentních volbách. Zatím ale platí. Pojďme si představit je i další důležité změny a novinky. 

Daň z příjmů – šikovně maskované progresivní zdanění

Samotná daň z příjmů se nemění, zůstává ve výši 15 % ze superhrubé mzdy. Mění se ale několik věcí, které značnou měrou určují její skutečnou výši.

Zvedá se limit pro maximální zaplacené pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Hranice se posouvá ze 48násobku průměrné mzdy na 72násobek, což pro rok 2010 činí 1 707 048 Kč. Vzhledem k tomu, že daň z příjmů se vypočítává ze superhrubé mzdy, neporoste tak vysokým příjmovým skupinám pouze částka na pojistné, ale i samotná daň z příjmů. Měsíční hrubý příjem 100 000 Kč se v čistém propadne o 920 Kč, pokud máte na výplatní pásce 130 000 Kč hrubého, pak vám čistá mzda klesne o 5750 Kč. Maximálně (od cca 142 000 Kč měsíční mzdy) přijdete o 7728 Kč měsíčně.

Pozor na datum připsání platby

S placením sociálního a zdravotního pojištění i daní je spojena ještě jedna změna. Za den platby je nově považováno datum připsání pojistného na účet ČSSZ a nikoli datum odeslání platby.

Příklad: Je-li splatnost sociálního pojištění 20. dne v měsíci a ten připadne na neděli, peníze musí správa obdržet v pátek. Z vaší banky musejí proto odejít nejpozději ve čtvrtek, při platbě poštovní poukázkou nejpozději ve středu. V opačném případě vám sociální správa naúčtuje sankční úrok z prodlení. Podobně je to i u daní a zdravotního pojištění.

Rodiny s dětmi si polepší

Ve slevách na dani došlo k jedné změně. Zvyšuje se sleva na vyživované dítě, a to z 890 Kč měsíčně na 967 Kč.

Nové paušály pro OSVČ

Pro rok 2010 se mění také některé paušální výdaje, které byly pro rok 2009 navýšeny, přesněji se opět snižují u OSVČ působících jako autoři nebo pro svobodná povolání, a to z 60 na 40 %.

Změny daňových paušálů
Typ činnosti Výše daňového paušálu za zdaňovací období
  2008 2009 2010
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství 80 % 80 % 80 %
Řemesla 60 % 80 % 80 %
Ostatní živnosti 50 % 60 % 60 %
Autorská tvorba, svobodná povolání 40 % 60 % 40 %

Podnikatelé mohou nově využít paušálu na dopravu. Pokud využívají auto celý měsíc k podnikatelským účelům, pak mohou pro náklady na pohonné hmoty a parkovné použít paušál 5000 Kč. V případě, že vůz používají zároveň k soukromým účelům, pak se tento paušál snižuje na 4000 Kč. Pokud jste plátci DPH, pak nelze pro potřeby odpočtu DPH použít tento paušál. Můžete však počítat se skutečnými náklady a musíte i nadále vést knihu jízd.

Refinancované hypotéky také s výhodou

I když další změna nastala již v průběhu roku 2009, určitě stojí za zmínku. Ministerstvo financí rozhodlo o tom, že úroky z hypoték si budou od daně z příjmu moci nově odečíst i ti, kteří svou hypotéku refinancovali.

Přečtěte si také: Tipy, jak snížit daň z příjmů za rok 2009

Daň z přidané hodnoty se zvyšuje o 1 %

Spodní i horní sazba v příštím roce poskočí směrem vzhůru. Ke konečným cenám tak budeme na místo 9 % respektive 19 % přičítat DPH ve výši 10 % respektive 20 %. V cenách pro konečného spotřebitele se toto zvýšení projeví různě. Ideálním příkladem jsou mobilní operátoři. Zatímco T-Mobile oznámil, že zvýšené DPH nepřenese na zákazníky, Vodafone tak učiní. Telefónica O2 slibuje trochu tajemně individuální přístup a U:fon ceny zvýší od února.

Když se v roce 2008 zvedala spodní sazba DPH z 5 % na 9 %, vzrostla inflace na začátku roku o 1,2 %. Především u potravin lze i tentokrát očekávat pouze minimální nárůst v důsledku zvýšení DPH. Konkurenční boj obchodních řetězců je tuhý a tlak na dodavatele extrémní.

Přechodné ustanovení k zákonu o zvýšení DPH říká, že plátce daně, který dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad nebo poskytuje telekomunikační služby, může provést mimořádný odečet z měřících zařízení. Tím rozdělí zúčtovací období na část do a po 31. 12. 2009. V případě, že tento mimořádný odečet nebude proveden, použije se pro určení zaúčtování s rozdílnou sazbou DPH propočet. Pokud tedy máte za výše zmíněné služby zúčtovací období přesahující hranici let 2009 a 2010, nemusíte se obávat, že na vyúčtování vystavené v roce 2010 bude automaticky použita vyšší sazba.

S DPH souvisí i nová pravidla určení místa plnění u služeb. Služby poskytované plátcům DPH mají místo plnění v místě sídla příjemce služby. Služby poskytované neplátcům DPH mají místo plnění v místě sídla poskytovatele služby.

Zvýšené spotřební daně zdraží alkohol, pohonné hmoty i cigarety

Spotřební daně se zvyšují následovně:

 • 1 Kč/l zdražují pohonné hmoty – podle samotných čerpacích stanic se zvýšení spotřební daně a DPH projeví začátkem roku zdražením o 1,20 a 1,50 Kč/litr;
 • 20 Kč/l čistého lihu – oblíbená vodka či rum v půllitru tak podraží o cca 5 Kč;
 • 0,40 Kč na půllitr piva – většina největších českých výrobců již avizovala zdražení půllitru o 0,50 až 1 Kč; Toto zdražení lze očekávat především u točených piv, u lahvových by mělo plnému nárůstu ceny zabránit konkurenční prostředí potravinového maloobchodu;
 • krabička cigaret by v důsledku zvýšení spotřební daně z kilogramu tabáku z 1280 Kč na 1340 Kč měla zdražit o 2,50 Kč. Ke zvýšení sazby daně u tabáku dochází až od 1. února 2010.

Zmatek u daně z nemovitostí

daně z nemovitosti to je docela zamotané. Zdvojnásobuje se totiž daňová sazba (s výjimkou tzv. zemědělských pozemků a staveb pro ostatní podnikatelskou činnost), což ale automaticky neznamená, že za svůj byt, dům či třeba pozemek zaplatíte dvojnásobnou daň oproti loňsku. Sazba daně je totiž jen jedním z několika parametrů sloužících pro výpočet daně z nemovitosti. Čtěte více: Daň z nemovitosti 2010: Víme, jak na ni

Od roku 2008 je zaveden místní koeficient, kterým mohou obce (do jejichž kas tato daň směřuje) výši daně ovlivňovat. Ty které místní koeficient v minulém roce zavedly povětšinou nesouhlasily s navýšením daňové sazby a avizovaly zrušení či snížení místního koeficientu. Jsou ale i města, která i přes zvýšenou daňovou sazbu nově místní koeficient zavádějí. V takových případech může daň z nemovitosti narůst v řádech stovek procent.

Místní koeficient zjistíte přes daňový portál Ministerstva financí či na příslušném finančním či obecním úřadě. Nový daňový výměr by vám měl dorazit v březnu či dubnu 2010. Daň z nemovitosti je splatná do konce května 2010 (v případě, že platíte více jak 5000 Kč, můžete půlku zaplatit do konce května a druhou půlku do konce listopadu).

Zároveň již tento rok neplatí osvobození pro majitele novostaveb. Všem, kteří již dříve podali přiznání k dani z nemovitosti a byli na jeho základě osvobozeni od placení daně, přijde od finančního úřadu nový výměr daně. Nové daňové přiznání podávat nemusejí. Čtěte více: Novostavba už vás od daně z nemovitosti nezachrání

Méně peněz pro nemocné a pro matky

Do dávek nemocenského pojištění patří nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. A všechny se snižují i přes vyšší redukční hranice.

Změny ve výpočtu dávek nemocenského pojištění:

 1. Ve výpočtu nemocenského pojištění se pracuje s tzv. redukcí denního vyměřovacího základu pomocí tří redukčních hranic. Ty se od 1. 1. 2010 zvyšují na 791 Kč, 1186 Kč a 2371 Kč.
 2. V souvislosti s redukcí se také na období jednoho roku ruší výhoda pro redukci denního vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.
  U mateřské dochází ke snížení ze 70 % na 60 % vyměřovacího základu. I vyměřovací základ bude snížen. Do první redukční hranice se v roce 2010 nebude započítávat 100 %, ale jen 90 %. Například matky s hrubou mzdou 15 000 Kč a 25 000 Kč, tak oproti roku 2009 dostanou o 2370 Kč respektive o 3810 Kč méně.
 3. Upravuje se procentní sazba, kterou se stanoví denní výše nemocenské. Procento, které se vztahuje k redukovanému dennímu vyměřovacímu základu, se sjednocuje na 60 %. 
 4. Během prvních třech dnů ošetřování člena domácnosti se nebude vyplácet ošetřovné, protože se i zde zavádí tzv. karenční doba.

Pokud pobíráte dávky nemocenského pojištění již od roku 2009, od prvního ledna až do konce roku 2010 se sníží na úroveň, kterou určil úsporný balíček. Výjimka se vztahuje pouze na ošetřovné.

Dávky státní sociální podpora klesly na původní úroveň

 1. Přídavek na dítě se vrací na úroveň, která platila do 1. července 2009. Dávka se tedy bude vyplácet v částce 500 Kč měsíčně na dítě do 6 let, 610 Kč dostane rodič na dítě do 15 let a 700 Kč na nezaopatřené dítě do 26 let. Rozhodný příjem pro nárok na tuto dávku navíc nesmí překročit 2,4násobek životního minima rodiny.
 2. Příspěvek na provoz motorového vozidla pro postižené občany se sníží. Dojde ale také ke snížení počtu ujetých kilometrů na 7000 km, při jehož dosažení je možné nárokovat zvýšení dávky.

Podpora v nezaměstnanosti se snižuje

Podpora v nezaměstnanosti se nemění a lze ji pobírat během podpůrčí doby po stejnou dobu jako v roce 2009. Jenže průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 byla nižší, takže se snižuje i výše podpory v nezaměstnanosti, protože se s této mzdy počítá. Přehledně to ukazuje tato tabulka:

Přečtěte si také: Na úřadu práce se registrujte letos, podpora se v roce 2010 snižuje

Maximální výše podpory při doložení příjmů (měsíčně) 2009 2010
V nezaměstnanosti 13 307 Kč 13 280 Kč
Při rekvalifikaci 14 913 Kč 14 883 Kč
Maximální výše podpory bez doložení příjmů (měsíčně) 2009 2010
V nezaměstnanosti 3442, 2754, 2524 Kč 3435, 2748, 2519 Kč
Při rekvalifikaci 3312 Kč 3206 Kč

Důchodové pojištění

Změny důchodového pojištění se týkají především úpravy důchodového věku, koncepce invalidity a potřebné doby pojištění. Nároky, které vzniknou před 1. 1. 2010 budou zachovány dle původních pravidel. Důchodci letos mohou rovnou zapomenout na valorizaci důchodů, letos se důchody nezvýší.

1. Doba pojištění a vyloučená doba

 • Náhradní dobou pojištění už není studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole. Studenti se v tomto období mohou pojištění účastnit dobrovolně.
 • Nejnižší měsíční pojistné činí 1660 Kč. 
 • Okruh důvodů, pro které může účast na důchodovém pojištění trvat na základě podané přihlášky bez časového omezení, se rozšiřuje. Nově přibývá jakékoliv studium po roce 2009, doba pobytu v cizině, kdy osoba následuje manžela, který působí jako diplomat a doba, po kterou osoba byla poslancem v Evropském parlamentu. Dobrovolně se pojištění mohou účastnit jen osoby, které dosáhly 18 let.

2. Starobní důchod

 • Potřebná doba pro pojištění se postupně prodlužujena 35 let podle toho, kdy pojištěnec dosáhne důchodového věku.
 • Nárok na starobní důchod se zpřísňuje. Nově se navyšuje hranice potřebného věku i doby pojištění. Potřebný věk přestává být jednotný. Jeho výše se nyní odvozuje od důchodového věku muže stejného data narození, ke kterému se vždy připočte pět let. 
 • Od ledna je také možné požádat o zvýšení procentní výměry starobního důchodu, pokud pojištěnec po přiznání jeho určité výše vykonává výdělečnou činnost. 
 • Od Nového roku dochází ke změnám ve stanovení předčasného starobního důchodu. Pokud doba předčasnosti nepřekročí 720 dnů, sníží se procentní výměra o 0,9 % výpočtového základu za každých (i započatých) 90 dnů. V opačném případě se od 721. dne sníží výměra za každých (i započatých) 90 dnů o 1,5 % výpočtového základu. 
 • Poživatel starobního důchodu může nově pracovat v pracovněprávním vztahu jak na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou.

3. Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod

 • Nově se ruší věková hranice 55 let u žen a 58 let u mužů pro nárok na vdovský/vdovecký důchod. Věková hranice se sjednotila a bude stanovována jako věk o 4 roky nižší než hranice důchodového věku muže stejného data narození.
 • Dojde-li po zániku nároku na tyto důchody k jeho obnově, nesmí být nová procentní výměra nižší, než procentní výměra původně vypláceného důchodu.

4. Invalidní důchod

 • Ruší se rozdělení na plný a částečný invalidní důchod. Nově se vyplácí pouze jedna dávka invalidního důchodu, jejíž výše závisí na tom, do kterého ze tří stupňů invalidity osoba patří.
 • Pro nárok na invalidní důchod je nutné splnit také potřebnou dobu pojištění. 
 • Po dosažení 65 let nárok na invalidní důchod zaniká a začíná se vyplácet starobní důchod.
 • Pravidla zápočtu tzv. dopočtené doby se zpřísňují. Dopočtená doba je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dne dosažení důchodového věku. V drtivé většině se hodnotí jen v takovém poměru, v jakém součet dnů doby pojištění získaných od 18 let do vzniku nároku na invalidní důchod, vůči celkovému počtu dnů v tomto období. 
 • Výše dosavadních plných a částečných invalidních důchodů, na které vznikl nárok před 1. 1. 2010, se nemění. Upravuje se pouze označení, kdy je invalidní důchod rozdělen do třech skupin dle stupně invalidity na invalidní důchod prvního, druhého a třetího stupně.

Přečtěte si také: Podmínky nároku na důchod se zpřísňují, dotknou se všech

Dražší dálniční známky a mýtné pro vozy nad 3,5 tuny

Ceny dálničních známek pro vozy do 3,5 tuny se pro rok 2010 mění takto:

 • roční – z 1000 Kč na 1200 Kč;
 • měsíční – z 330 Kč na 350 Kč;
 • desetidenní – z 220 Kč na 250 Kč.

Zároveň s rokem 2010 přichází mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny (doposud platilo mýtné pro vozidla nad 12 tun). Výše mýtného se stanovuje na základě hmotnostní a emisní kategorie vozidla, průměrná cena za kilometr se pohybuje kolem 2 Kč.

Růst regulovaných nájmů se zastaví, voda zdraží

Krajská města (bez Ostravy a Ústí nad Labem) a města s více jak 10 000 obyvatel ve Středočeském kraji mohou regulované nájemné zvyšovat až do roku 2012. Pro zbylé obce je rok 2010 poslední možností, kdy mohou majitelé domů zvednout regulované nájemné bez dohody s nájemníkem. Podle prognózy Ministerstva pro místní rozvoj vzrostou regulované nájmy v roce 2010 v průměru o 17 %.

Ceny energií by v příštím roce neměly vykazovat žádné strmé pohyby směrem dolů ani nahoru. O několik málo procent by měla v průměru stoupnout cena tepla. Naopak mírně zlevnit by měla elektřina. Plyn by podle analytiků měl ze začátku rok pokračovat ve zlevňování, od jara by jeho cena měla začít pomalu růst. Za vodné a stočné bychom si měli připlatit o 5 až 8 % více.

Veřejné zakázky budou mít černou listinu

Novela zákona o veřejných zakázkách přináší novinku v podobě registru osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Na tři roky se do něj mohou dostat ty společnosti, které se ucházely o veřejnou zakázku s vědomě nepravdivými informacemi.

Novelou zákona o správci daně se mění pravidla pro doručování písemností. Pokud vám bude adresován dopis od správce daně do vlastních rukou a nebudete zastiženi pošťákem, pak se doba uložení písemnosti na poště zkracuje na 10 dní. Pokud si dopis nevyzvednete, považuje se za den doručení právě tento desátý den.

FIN21

Léky by měly zlevnit, ale jen teoreticky

Podle Janotova úsporného balíčku měly léky zlevnit o 7 %. Protože ale v tomto balíčku bylo počítáno s maximálními cenami za léky, které jsou pouze hypotetické a většinou neodpovídají reálné situaci na trhu, k avizovanému zlevnění zřejmě nedojde. Spousta expertů naopak varuje před zdražováním léků, které jsou dostatečně daleko od maximální ceny.

Nový postup v případě dopravní nehody

Nově se zavádí povinnost odevzdat společné hlášení o dopravní nehodě za poškozeného i za viníka nehody. Nová je taky hrozba sankce za provozování nepojištěného vozidla. I nadále v takovém případě může Česká kancelář pojistitelů požadovat příspěvek nepojištěného do garančního fondu. Nová je hrozba sankce ve výši 5000 Kč až 40 000 Kč.

Anketa

Obáváte se o svou finanční situaci v roce 2010?

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).