Hlavní navigace

Novinky a důležité změny daně z příjmů

6. 1. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Daňová sazba se ani v krizi nemění. Klesají ale některé výdajové paušály, rodiny s dětmi získají větší daňový bonus a podnikatelé mohou použít paušál na dopravu.

I když se v souvislosti se změnami u daně z příjmů mluví více o věcech, které mnohdy zvýší odváděnou daň, lze najít i několik nových věcí, které pro vaše peněženky mohou být pozitivní.

Rodiny s dětmi si mírně polepší

V oblasti daňových slev došlo od 1. 1. 2010 k jedné příjemné změně. Zvyšuje se sleva na vyživované dítě. V roce 2010 si tak z daně z příjmů za každé dítě může jeden z rodičů odečíst o 924 Kč více než v roce 2009. Měsíční sleva se zvedá z částky 890 Kč na 967 Kč. Jak tato změna ovlivní čistou mzdu rodiče dvou dětí, ukáže následující tabulka.

Porovnání čisté mzdy s daňovým bonusem za 2 děti
Hrubá mzda Čistá mzda v roce 2009 Čistá mzda v roce 2010
10 000 Kč 10 680 Kč 10 834 Kč
15 000 Kč 14 185 Kč 14 339 Kč
20 000 Kč 17 630 Kč 17 784 Kč
25 000 Kč 21 075 Kč 21 229 Kč
30 000 Kč 24 520 Kč 24 674 Kč

Vyšší paušály jen pro rok 2009

Pro rok 2010 se mění také některé paušální výdaje, které byly pro rok 2009 navýšeny, přesněji se opět snižují na úroveň roku 2008. Změna se týká příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Podrobněji ji ukazuje následující tabulka.

Výše výdajových paušálů v letech 2008 – 2010
Druh činnosti Výdajový paušál 2008 Výdajový paušál 2009 Výdajový paušál 2010
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80 % 80 % 80 %
Příjmy ze živností řemeslných 60 % 80 % 80 %
Příjmy ze živností (vyjma řemeslných) 50 % 60 % 60 %
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů 40 % 60 % 40 %
Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv 40 % 60 % 40 %
Příjmy z výkonu nezávislého povolání 40 % 60 % 40 %
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce 40 % 60 % 40 %
Příjmy insolvenčního správce, včetně předběžného a jeho zástupce 40 % 60 % 40 %

Zdroj: Podnikatel.cz

Paušál na dopravu ocení drobní podnikatelé

Novelou zákona o dani z příjmů z druhé poloviny roku byl zaveden paušální výdaj na dopravu. Ten mohou podnikatelé využít na motorové vozidlo, které celý kalendářní měsíc využívají k podnikání. Tímto paušálem lze měsíčně do nákladů za pohonné hmoty a parkovné zahrnout částku 5000 Kč. V případě, že vůz zároveň využíváte k soukromým účelům, snižuje se tato částka na 4000 Kč. Všechny ostatní výdaje spojené s provozem (opravy, přezutí pneumatik, atd.) vozu zaznamenáváte i nadále ve skutečné výši. Pokud využíváte vozu i k soukromým účelům, pak ve výši 80 %.

Podle výkladu Ministerstva financí nelze v průběhu roku kombinovat paušál na dopravu (pohonné hmoty a parkovné) se skutečnými výdaji. Paušál lze uplatnit nejvýše na 3 služební vozy. Zákon říká, že při využití jednoho auta k podnikatelským a soukromým účelům zároveň, jsou už zbylé vozy automaticky využívány pouze k podnikatelským účelům. I z toho lze vypozorovat, že paušál na dopravu je připraven primárně pro drobné podnikatele.

Přečtěte si také: Změny a novinky roku 2010 v kostce

V případě použití paušálu na dopravu, nejsou nadále podnikatelé povinni vést knihu jízd. Jak ale mají postupovat plátci DPH? Podle Jiřího Cellera, daňového poradce z Prahy 5, lze při použití paušálu počítat skutečné náklady pro účely DPH v případě, že si i nadále budete vést knihu jízd a evidovat daňové doklady za načerpání pohonných hmot a za parkovné. Tyto skutečné náklady ale samozřejmě musíte při výpočtu daně z příjmu vyškrtnout.

Jak v daňové praxi takový případ zaevidovat, ukazuje pro server Měšec.cz daňový poradce ze Žďáru nad Sázavou Nikola Bula.

Doklad na nákup pohonných hmot od plátce DPH ve výši 1190 Kč v hotovosti (základ daně 1000 Kč + DPH 19 % 190 Kč), postup bude následující:

  • uplatním výdaj ve výši 5000 Kč / měsíc / vozidlo;
  • doklad na nákup PHM zaeviduji pro potřeby daňové evidence dle zákona o dani z příjmů jako výdaj z pokladny (hotovost) a zároveň jako výdaj, který neslouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů (1000 Kč) a dále jako položku DPH (190 Kč);
  • tento doklad zaeviduji pro potřeby daňové evidence dle zákona o DPH na stranu přijatých zdanitelných plnění: základ daně = 1000 Kč, DPH = 190 Kč a tím uplatním odpočet DPH za příslušné zdaňovací období ve výši 190 Kč.

Podnikatelé mohou snížit daňový základ mimořádnými odpisy

Protikrizová opatření sebou přinesla také omezenou možnost, jak odepsat majetek pořízený v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 rychleji než obvyklou zrychlenou metodou. Na první odpisovou skupinu (počítače, kopírky, faxy atd.) tak můžete použít mimořádné odpisy, kdy pořizovací cenu rozpustíte rovnoměrně do nákladů již ve 12 měsících. Pořízené věci z druhé odpisové skupiny (motorová vozidla, většina strojů) můžete odepsat v účetnictví za 24 měsíců. Prvních 12 měsíců odepíšete rovnoměrně 60 % z pořizovací ceny, ve druhých 12 měsících pak zbylých 40 %.

Více o mimořádných odpisech si můžete přečíst na serveru Podnikatel.cz: Kdy jsou mimořádné zrychlené odpisy výhodné?

Pokud ale budete pořizovat jakoukoli věc z první či druhé odpisové skupiny na konci roku s cílem umazat co největší kus daně z příjmu, pak se vám nejvíce vyplatí klasické zrychlené odepisování. U něho se totiž pořizovací cena rozpouští do účetnictví pouze na základě roku pořízení a nehraje zde již roli měsíc, ve kterém byl majetek pořízen.

Příklady:

V prosinci 2009 jste koupili multifunkční kancelářskou tiskárnu za 60 000 Kč.

Při zrychlených odpisech odepíšete v roce 2009 20 000 Kč.

Při mimořádných odpisech neodepíšete v roce 2009 nic.

V únoru 2010 koupíte multifunkční kancelářskou tiskárnu za 60 000 Kč.

Při zrychlených odpisech odepíšete v roce 2010 20 000 Kč.

Při mimořádných odpisech odepíšete v roce 2010 50 000 Kč.

Lidé s vyšším příjmem zaplatí státu více

Pro rok 2010 byly navýšeny maximální vyměřovací základy pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Zatímco v roce 2009 se pojistné odvádělo maximálně z části příjmů dosahující 1 130 640 Kč za rok, pro rok 2010 byla tato hranice posunuta na částku 1 707 048 Kč.

V praxi to pro zaměstnance s hrubou měsíční mzdou přesahující 94 220 Kč znamená nejen vyšší částky zaplacené na pojistném, ale i zvýšení celkové zaplacené daně.

Méně známou skutečností v souvislosti se zvýšenými vyměřovacími základy je jejich platnost. Zatímco zvýšený vyměřovací základ pro sociální pojištění je časově omezen jen pro rok 2010, u zdravotního pojištění se zvyšuje na dobu neurčitou.

Přečtěte si také: Důležité změny v sociálním pojištění k 1. lednu 2010

Refinancované hypotéky také s výhodou

Ministerstvo financí rozhodlo již v průběhu roku 2009 o tom, že úroky z hypoték si budou od daně z příjmu moci nově odečíst i ti, kteří svou hypotéku refinancovali. I když nedošlo ke změně zákona, mají všichni, kteří svou hypotéku převedli k jiné bance, možnost odečíst úroky z refinancované hypotéky již v daňovém přiznání za rok 2009. Ministerstvo financí změnilo oficiálním sdělením pouze výklad stávajícího zákona.

školení účto Kučerová

Pozor na datum připsání platby

Další změna je spojena s termínem platby danísociálního a zdravotního pojištění. Za den platby je nově považováno datum připsání pojistného na účet příjemce a nikoli datum odeslání platby, jako tomu bylo do října 2009.

Příklad:

Vyjde-li termín pro platbu daně na neděli, peníze musí finanční úřad obdržet v pátek. Z vaší banky musejí proto odejít nejpozději ve čtvrtek, při platbě poštovní poukázkou nejpozději ve středu. V opačném případě vám bude naúčtován sankční úrok z prodlení.

Invalidní důchod už není částečný nebo úplný

Nová je kategorizace invalidního důchodu. Ruší se členění na plný a částečný invalidní důchod a nově se člení na tři stupně invalidity. Částečné invaliditě odpovídá nově invalidita prvního a druhého stupně, plná invalidita je vyjádřena třetím stupněm. Roční slevy ale zůstávají na stejné úrovni. První a druhý stupeň bude uplatňovat slevu 2520 Kč ročně, tj. 210 Kč měsíčně. Poživatel invalidního důchodu třetího stupně si uplatní roční slevu ve výši 5040 Kč. Měsíční sleva činí v tomto případě 420 Kč.

Anketa

Obáváte se o svou finanční situaci v roce 2010?

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).