Hlavní navigace

Evropské průkazy zdravotního pojištění v praxi

1. 10. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Modrý průkaz potvrzující existenci veřejného zdravotního pojištění má ze zákona každý obyvatel České republiky. Jak je to s poskytování zdravotní péče v zemích Evropské unie? Jaká máme práva a povinnosti, když chceme čerpat výhody veřejného zdravotního pojištění v cizině?

Každý občan s trvalým pobytem na území České republiky je ze zákona povinně účasten českého systému veřejnou zdravotního pojištění. Tato skutečnost sebou nese jak povinnost přispívat platbami pojistného do tohoto systému (mimo osob, za které platí pojistné stát za podmínky, že tyto nejsou výdělečné činné), tak nárok na poskytnutí příslušného rozsahu zdravotní péče.

Tuto zdravotní péči čerpáme na základě tzv. Evropského průkazu zdravotního pojištění, který nám vystavila naše zdravotní pojišťovna. Funkce tohoto průkazu je dvojí: jednak prokazuje pojištění osoby u příslušné zdravotní pojišťovny, jednak deklaruje její nárok na konkrétně stanovený rozsah zdravotní péče. V podstatě rozlišujeme lékařskou péči:

  • komplexní
  • lékařsky nezbytnou a
  • nutnou a neodkladnou (poskytovanou na základě mezistátní smlouvy, uzavřené například s Chorvatskem)

Na komplexní (plnou) zdravotní péči mají čeští pojištěnci nárok na území České republiky, lékařsky nezbytná zdravotní péče je jim poskytována v zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a ve Švýcarsku podle nařízení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72. Pro zjednodušení budu v dalším textu u všech těchto států používat zkratku EU. Komplexní zdravotní péče je veškerá péče, která je v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky přístupná českému pojištěnci na území České republiky, což si uvedeme na následujícím příkladě: jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje natolik speciální péči, že pro její poskytnutí nejsou v místní nemocnici vhodné podmínky (například scházející speciální lékařské přístroje), je pacient převezen do odborného lékařského zařízení, kupříkladu do fakultní nemocnice. Podobné téma: Zdravotní pojištění a volno v zaměstnání

Naproti tomu lékařsky nezbytná zdravotní péče je péčí, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska. Péče musí být poskytována tak, aby se pacient nemusel vracet do země pojištění dříve, než zamýšlel. Je tedy zřejmé, že komplexní lékařská péče je svým obsahem širší než lékařsky nezbytná lékařská péče. Stručně řečeno: na oba tyto druhy zdravotní péče mají čeští pojištěnci jako občané EU právo, na komplexní zdravotní péči v České republice a na lékařsky nezbytnou zdravotní péči v zemích EU. Budete-li tedy čerpat v zemích EU lékařsky nezbytnou zdravotní péči, předložíte Váš český Evropský průkaz zdravotního pojištění, popřípadě papírové Potvrzení dočasně nahrazující tento průkaz přímo u lékaře nebo v nemocnici a v důsledku úrazu nebo onemocnění se pak domů nebudete muset vracet dříve, než jste zamýšleli.

V některých případech se vám v zemích EU může stát, že po vás bude lékař za poskytnutí lékařský nezbytné zdravotní péče vyžadovat platbu v hotovosti. Takovým typickým příkladem bude situace, kdy český pojištěnec bude ambulantně ošetřen, ovšem nebude mít s sebou průkaz nebo Potvrzení tento průkaz dočasně nahrazující. V některých zemích EU (např. v Belgii, Francii či Lucembursku) je vždy nutné za ambulantní zdravotní péči nejdříve zaplatit v hotovosti. V těchto zemích pak lze požádat o refundaci nákladů přímo místní zdravotní pojišťovnu, nebo po návratu do České republiky vaši českou zdravotní pojišťovnu. Podobné téma: Zdravotní pojištění – jak u dohod o pracovní činnosti?

Ať již z různých důvodů (mimo spoluúčasti) zaplatíte v hotovosti za poskytnutou lékařsky nezbytnou zdravotní péči, nezapomeňte si pečlivě uschovat originální doklady o zaplacení. Po návratu do České republiky se obraťte na pobočku vaší zdravotní pojišťovny, zde předložte originální doklady a požádejte o refundaci (proplacení) vynaložených nákladů. Bude nějakou dobu trvat, než vám vaše výdaje budou skutečně proplaceny, neboť vaše zdravotní pojišťovna musí zjistit od instituce v místě ošetření částku, kterou má uhradit. Částka, která vám bude potom refundována, pak bude odpovídat částce, kterou by za danou zdravotní péči uhradila pojišťovna v zemi, kde jste byli ošetřeni, kde vám byla poskytnuta lékařsky nezbytná zdravotní péče. Pokud váš účet za zdravotní péči nepřesahuje 1000 EUR, můžete vaši českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení tohoto účtu do výše českých tarifů a tuto úhradu pak obdržíte v relativně krátké době.

Důležitou povinností českých pojištěnců v zemích EU je placení stejné spoluúčasti za poskytnutou zdravotní péči jako místní pojištěnci. Na základě výše uvedených nařízení totiž vstupuje český pojištěnec do režimu zdravotního pojištění platného pro místní pojištěnce navštívené země EU. Z toho vyplývá i povinnost českých pojištěnců platit spoluúčast za poskytnutou zdravotní péči stejně jako místním pojištěncům. Podobné téma: Téma: Soukromé zdravotní pojištění

Spoluúčastí rozumíme finanční částku, kterou musí za poskytnutí zdravotní péče pojištěnec sám zaplatit a která mu nebude českou zdravotní pojišťovnou refundována. Upozorňuji, že spoluúčast (úhrada) pojištěnce za poskytnutou zdravotní péči je poměrně vysoká, v některých státech (například v Dánsku a Nizozemsku) si pojištěnec hradí například stomatologické ošetření prakticky celé sám.

skoleni_4_3

Čeští pojištěnci zdravotního pojištění jako občané EU mají nejenom práva, ale i povinnosti. Jednou z nich je povinnost čerpat zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. Ve zdravotnických zařízeních, která nejsou napojena na veřejný systém zdravotního pojištění, si budete muset zaplatit za poskytnutou zdravotní péči sami. U vaší české zdravotní pojišťovny byste pak zpravidla obdrželi pouze částku stanovenou pro úhradu takové péče na území České republiky, která by byla pravděpodobně mnohem nižší, než vaše skutečné náklady vynaložené na zdravotní péči v soukromém zdravotnickém zařízení v dané konkrétní zemi EU. Podobné téma: Ošetření u lékaře může přijít hodně draho

Řešením, jak být v klidu na cestách v případě plateb u lékaře, je uzavřít cestovní zdravotní připojištění, které nabízejí komerční pojišťovny nebo zdravotní pojišťovny. Zpravidla se jedná o celý komplexní balíček cestovního připojištění, složený z cestovního zdravotního připojištění, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za způsobenou škodu, storna zájezdů a současně je garantována nonstop asistenční služba s komunikací v češtině. Dále se vyhnete povinnosti platit spoluúčast za poskytnutou zdravotní péči, která je v mnoha zemích EU velmi vysoká a nebudete platit ani náklady za případný převoz pacienta zpět České republiky. Ve výjimečných případech, ke kterým však rovněž dochází, nebudete muset hradit ani převoz tělesných ostatků klienta. To vše za vás zabezpečí a uhradí pojišťovna, se kterou máte uzavřenou smlouvu o cestovním zdravotním připojištění. Je pravdou, že i občané zemí EU se zcela běžně pro cesty do zahraničí zdravotně připojišťují.

Anketa

Jakým způsobem hradíte zdravotní pojištění?

Autor článku

Autor je odborníkem na problematiku zdravotního pojištění. Od roku 1993 pracuje ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).