Hlavní navigace

Ošetření u lékaře může přijít hodně draho

10. 4. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Se zdravotní pojišťovnou se můžete dostat do křížku i v naoko běžné situaci. Stačí, že někomu způsobíte nechtěný úraz nebo zranění, poškozený se nechá ošetřit a na úřední mašinérii je zaděláno. Zdánlivě banální situace se hodně prodraží. A může se to stát i vám.

Nemusí jít jen o to nejhorší – nechtěné ublížení druhé osobě a následné pravomocné odsouzení pro trestný čin. Následky jsou poté ale vždy nepříjemné a mezi „poškozené“ se může připojit i zdravotní pojišťovna. Ne každá toho využije a ne každá se o tom dozví. Nejčastější příčinou pro účast pojišťovny ve vymáhání nákladů je podnět ze strany ošetřujícího lékaře. Pokud při ošetření pacienta uvede, že zranění či úraz byl způsoben druhou osobou, informaci kromě Policie České republiky obdrží i zdravotní pojišťovna. Zjistí-li se viník, čeká ho i tzv. regresní řízení se zdravotní pojišťovnou.

Co je regresní náhrada

Nověji oprávněná náhrada škody, dříve tzv. regresní náhrada, představuje nárok zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů léčení jejího pojištěnce, jemuž bylo ublíženo na zdraví zaviněným protiprávním jednáním jinou, jak říká zákon „třetí osobou“, které pojišťovna uhradila zdravotnickému zařízení z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Základem je protiprávní jednání

Ne všechny případy se dostanou k pojišťovně. Při regresním řízení se vychází z ustanovení § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tam se uvádí, že příslušná zdravotní pojišťovna má právo na náhradu škody vůči třetím osobám, jestliže vynaložila náklady na péči hrazenou ze zdravotního pojištění v důsledku jejich zaviněného protiprávního jednání vůči osobám účastným zdravotního pojištění.

Přeloženo do hovorové řeči to znamená, že pokud porušíte zákon a důsledkem vznikne někomu škoda na zdraví, kterou si nechá ošetřit ve zdravotnickém zařízení, za toto ošetření musela zaplatit zdravotní pojišťovna poškozeného, protože každý u nás je ze zákona povinen být zdravotně pojištěn. Přitom kdyby k protiprávní situaci nedošlo, platit by nemusela. Tím pojišťovně vznikla škoda a může ji chtít uhradit.

Co je protiprávní jednání

Protiprávním jednání ve smyslu náhrady škody zdravotní pojišťovně je každé porušení právních norem. Nejčastěji jde o trestné činy jako např. ublížení na zdraví, výtržnictví, napadení veřejného činitele, rvačka, týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě apod. Časté je i porušení právních norem v oblasti bezpečnosti.

Vzít stopaře může přijít draho

Do křížku se zdravotní pojišťovnou se dostanete snadno, a nemusí jít jen o zákeřná a úmyslná ublížení na zdraví. Zdravotní pojišťovně můžete způsobit škodu snadno. Stačí vyjmenovat některé nejčastější případy:

  • Fyzické napadení – sem se počítá i běžné vyřízení účtu „jako chlap s chlapem“, domácí násilí, rvačka, šikana, napadení atd.
  • Neúmyslné poškození na zdraví – jde o všechny dopravní nehody, neudržované chodníky v zimním období, spadlý rampouch či sníh z budovy.
  • Zavinění poškození na zdraví při plnění pracovních či služebních povinností – např. nezajištění ochranných pomůcek či porušení bezpečnosti práce.

Berete občas stopaře? Kdo by neodolal mladé studentce, že? Ovšem, pokud dojde k vámi zaviněné dopravní nehodě, máte smůlu. Ve všech těchto případech budete účastníkem regresního řízení se zdravotní pojišťovnou.

dan_z_prijmu

A za co zdravotní pojišťovně musíte zaplatit? Jde o všechny účelně vynaložené platby zdravotní pojišťovny všem zdravotnickým zařízením, kde byla osoba s poraněním ošetřována. Tím se myslí například rentgenové vyšetření, hospitalizace, léky, vyšetření specialisty apod. Tím, že zdravotní pojišťovna uhradila zdravotnickému zařízení poskytnutou zdravotní péči, jí vznikla majetková újma, tzn. škoda vyčíslitelná v penězích. Proto následně zdravotní pojišťovna požaduje po osobě, která poškození zdraví zavinila, úhradu těchto nákladů.

Zpočátku nejde o vysoké částky, ale…

Ošetření malého úrazu není nákladná záležitost. Malá rvačka a její následky v podobě několika stehů se vejdou do pětisetkoruny. Horší jsou následky vážných úrazů či dopravních nehod. Asistence rychlé sanity či vrtulníku s následnou operací může jít do desetitisíců. A pokud nebudete reagovat na výzvy zdravotní pojišťovny k úhradě, vše se zvýší o úroky a náklady na vymáhání. Pár stovek se vyšplhá na tisíce.

Anketa

Museli jste někdy platit zdravotní pojišťovně regres?

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).