Hlavní navigace

Zdravotní pojištění a volno v zaměstnání

22. 9. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Kromě řádné dovolené může zaměstnanec požádat svého zaměstnavatele o neplacené volno. Této možnosti se využívá nejčastěji při dlouhodobých pobytech v zahraničí i z jiných soukromých důvodů. Jak je to ale s placením zdravotního pojištění během této nepřítomnosti v práci?

Čas od času se může u zaměstnance objevit potřeba poskytnutí neplaceného volna, ať už na jeden či více dnů nebo i na delší období. Z obecného pohledu lze konstatovat, že v případě neplaceného volna se platí pojistné na zdravotní pojištění, ovšem musí se jednat alespoň o jeden celý kalendářní den takového volna. Z částí dnů neplaceného volna se pojistné zdravotní pojišťovně neodvádí a pro účely placení pojistného se tyto části dnů ani nesčítají.

Platba pojistného v případě trvání neplaceného volna po celý kalendářní měsíc činí 13,5 % z minimální mzdy 8000 Kč, tedy 1080 Kč. Trvá-li neplacené volno (neboli slovy zákona pracovní volno bez náhrady příjmu) po část kalendářního měsíce, připočítává se k dosaženému příjmu poměrná část minimální mzdy podle počtu kalendářních dnů trvání tohoto volna. Takže pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci například v měsíci říjnu 2009 tři dny neplaceného volna, vypočte se částka pojistného následovně:

Pojistné = (3:31) x 8000×0,135 = 105 Kč (pojistné se vždy zaokrouhluje na celou korunu směrem nahoru)

Kdo toto pojistné platí? Za standardních podmínek jednou třetinou zaměstnanec a dvěma třetinami zaměstnavatel. Zaměstnavatel však může uzavřít se zaměstnancem písemnou smlouvu, na základě které se zaměstnanec zaváže, že zcela nebo zčásti zaplatí ty dvě třetiny pojistného, které jsou předmětem platby ze strany zaměstnavatele. Veškeré platby tohoto charakteru však probíhají zásadně prostřednictvím zaměstnavatele, zaměstnanec si ve zdravotním pojištění žádné pojistné neplatí. Podobné téma: Do kdy uhradit nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění?

Kdo nemusí platit zdravotní pojištění?

Mezi výjimky, kdy se pojistné neodvádí, patří například neplacené volno poskytnuté zaměstnanci, za kterého je současně (třeba i po část měsíce) plátcem pojistného stát – například poživatel některého z důchodů, student, žena na mateřské nebo rodičovské dovolené. Přesný výčet těchto situací je uveden v § 3 odst. 5 písm. a) – c) z.č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Čtěte více: Kdy musí studenti platit zdravotní a sociální pojištění?

internetové bankovnictví, práce, zaměstnání, peníze

Foto: Ivana Dvorská


Pobyt v zahraničí má vlastní pravidla

Určité specifikum představuje poskytnutí neplaceného volna zaměstnanci v souvislosti s jeho tzv. dlouhodobým pobytem v zahraničí, kdy se musí jednat o nepřetržitý pobyt v cizině delší šesti měsíců. V tomto případě se ve zdravotním pojištění postupuje tím způsobem, že zaměstnanec (pojištěnec) vyplní na zdravotní pojišťovně Prohlášení, na jehož základě je od uvedeného data odhlášen (vyňat) z českého systému veřejného zdravotního pojištění.

To znamená, že na jedné straně nemusí platit pojistné, na druhé straně však nemá nárok na úhradu případně poskytnuté zdravotní péče, a to až do doby, kdy se po návratu u zdravotní pojišťovny opět přihlásí. Zároveň však musí po návratu doložit, že byl v cizině zdravotně pojištěn – pokud tuto důležitou podmínku nesplní, bude po něm vymáháno doplacení pojistného, jako by podle ustanovení o dlouhodobém pobytu v cizině nepostupoval. Podobné téma: Úraz a nemoc v zahraničí vás může přijít na tisíce. Jak tomu předejít?

Ve zdravotním pojištění se řeší placení pojistného i tehdy, pokud je zaměstnanci vykázána neomluvená nepřítomnost v práci neboli neomluvená absence. Princip placení pojistného je v podstatě stejný jako u neplaceného volna, s následujícími dvěma odlišnostmi:

skoleni_4_3

  • veškeré pojistné z důvodu neomluvené absence platí v plné výši absentující zaměstnanec, zaměstnavatel se v této situaci na platbě pojistného nepodílí, a
  • pojistné se platí u každého zaměstnance, v tomto případě neexistují žádné zákonné výjimky.

Jak vyplývá z výše uvedeného, probíhají i tyto platby pojistného prostřednictvím zaměstnavatele. Podobné téma: Chybíte v práci? Můžete přijít o dovolenou

Zaměstnavatelé by měli zvláštní pozornost věnovat situacím, kdy zaměstnanec delší dobu bez omluvy nedochází do zaměstnání, tudíž je mu vykazována neomluvená absence. Jestliže nadále trvá pracovní poměr, je zaměstnavatel plátcem pojistného za zaměstnance a proto musí pojistné za neomluvenou absenci zdravotní pojišťovně zaplatit. Pokud je však zaměstnanec nekontaktní, nespolupracuje apod., může se objevit potíž získat od něj potřebné finanční prostředky na platbu pojistného, kdy se v krajním řešení může zaměstnavatel domáhat svých nároků třeba i soudní cestou.

Anketa

Kdo za vás platí zdravotní pojištění?

Autor článku

Autor je odborníkem na problematiku zdravotního pojištění. Od roku 1993 pracuje ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).