Hlavní navigace

Kde se (ne)platí regulační poplatky?

3. 4. 2009
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Kraje, které po krajských volbách v říjnu 2008 vede ČSSD, hradí od 1. února 2009 ve všech zdravotnických zařízeních zřízených krajem regulační poplatky za pacienty ze svých rozpočtů. Jedinou výjimkou je Praha, kde si musí nemocní i nadále platit veškeré poplatky ze svého. Přehled míst, kde všude ušetříte.

Ne všechny kraje ale postupují jednotně. Zatímco některé hradí všechny typy regulačních poplatků každému, kdo projeví zájem, jiné už tak štědré nejsou a zájemci musí splnit určitá kritéria. Nejjednodušší cestou se vydaly kraje Jihočeský, Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký, Pardubický a kraj Vysočina – regulační poplatky proplácí bez jakýchkoli omezení. Stejně postupuje i Středočeský kraj, který poplatky pacientům hradí již od 1. ledna 2009.

V nemocnicích a lékárnách v Plzeňském kraji si musí pacienti všechny poplatky nejprve zaplatit sami. Teprve poté mohou požádat o zprostředkování vrácení poplatku, a to pouze bezprostředně po zaplacení, nikoliv dodatečně. Kraj jim poplatek vrátí buď na jejich bankovní účet, a to nejpozději do dvou měsíců od data žádosti, nebo jim ho zašle poštovní poukázkou na jejich adresu (do 90 Kč jednou ročně, od 91 do 299 Kč vždy v pololetí kalendářního roku, nad 300 Kč do 3 měsíců od dovršení této částky).

Karlovarský a Ústecký kraj poplatky proplácí pouze pacientům s trvalým bydlištěm na území kraje, navíc Karlovarský kraj nehradí ani poplatky za výkon zubní pohotovosti. Zlínský kraj se rozhodl hradit pouze 30korunový poplatek za vyšetření a pojištěncům ve věku do 18 let a starším 70 let proplácí i šedesátikorunový poplatek za hospitalizaci. Moravskoslezský kraj hradí pouze třicetikorunové poplatky, včetně poplatků v lékárně. Nejpřísnější je na své občany Praha, která nikomu neproplatí ani korunu.

Děti nově neplatí a snižují se limity

Od 1. dubna již děti a dospívající do 18 let neplatí 30 Kč regulační poplatek u pediatra či praktického lékaře, ambulantního specialisty a zubaře, a ani za návštěvní službu. Dívky do 18 let neplatí ani u gynekologa. I nadále však budou platí za ošetření na pohotovosti a za recept v lékárně.

Podle nových pravidel se také snižuje ochranný limit z pět tisíc korun ročně na polovinu, přičemž snížený limit platí pouze pro lidi starší 65 let a děti do 18 let.

Ostatní pacienti nadále platí 30 korun za návštěvu lékaře, na pohotovosti 90 korun a 60 korun za den pobytu v nemocnici. Poplatek 30 korun za recept se však bude platit pouze v případě, že lék je bez doplatku nebo je nižší než 30 korun.

Regulační poplatky
Kraj Krajem hrazené poplatky
30 Kč za vyšetření 60 Kč za hospitalizaci 90 Kč za lékařskou pohotovost Poplatky v lékarně
Jihočeský ano ano ano ano
Jihomoravský ano ano ano ano
Karlovarský * ano ano ano (kromě zubní pohotovosti) ano
Královéhradecký ano ano ano ano
Liberecký ano ano ano ano
Moravskoslezský ano ne ne ano
Olomoucký ano ano ano ano
Pardubický ano ano ano ano
Plzeňský ** ano ano ano ano
Středočeský ano ano ano ano
Ústecký * ano ano ano ano
Vysočina ano ano ano ano
Zlínský ano ano (pouze pojištěncům ve věku do 18ti a nad 70 let) ne ne
Hlavní město Praha ne ne ne ne

* Kraj poplatky proplácí pouze pacientům s trvalým bydlištěm na území kraje.
** Regulační poplatky si musí pacienti v ordinacích a lékárnách nejprve uhradit sami, kraj jim je bude proplácet až poté, souhrně.
Zdroj: Internetové stránky jednotlivých krajů

Jihočeský kraj

Od 1. února nemusí regulační poplatky platit pacienti v jihočeských krajských nemocnicích. Tamní zastupitelé problém s proplácením poplatků vyřešili poskytováním finančních darů pojištěncům nebo jejich zákonným zástupcům formou darovací smlouvy. Pacienti tak při návštěvě krajských zařízení mohou nechat peněženku doma, v nemocnici jen podepíší darovací smlouvu, čímž přijmou od kraje dar. Samozřejmě mají i nadále možnost zaplatit si poplatek ze svého.

Pacienti nemusejí v Jihočeském kraji platit:

 • v sedmi krajských nemocnicích (Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Český Krumlov, Nemocnice Jindřichův Hradec, Nemocnice Písek, Nemocnice Prachatice, Nemocnice Strakonice, Nemocnice Tábor),
 • v šesti nemocničních lékárnách (Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Český Krumlov, Nemocnice Písek, Nemocnice Prachatice, Nemocnice Strakonice, Nemocnice Tábor),
 • Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje,
 • v Psychiatrické léčebně Lnáře,
 • Lékařské službě první pomoci.

Jihomoravský kraj

Také Jihomoravský kraj poplatky proplácí formou darovací smlouvy. Krajská zdravotnická zařízení musí pacientům vždy předložit návrh na uzavření darovací smlouvy s Jihomoravským krajem. Mají-li pacienti zájem, smlouvu vyplní a podepíší a kraj za ně uhradí všechny regulační poplatky. Dále je mají zdravotníci vybírat pouze u těch pacientů, kteří darovací smlouvu výslovně odmítnou.

Seznam zdravotnických zařízení, ve kterých bude kraj hradit všechny typy regulačních poplatků:

 • Nemocnice Břeclav,
 • Nemocnice Ivančice,
 • Nemocnice Kyjov,
 • Nemocnice TGM Hodonín,
 • Nemocnice Tišnov,
 • Nemocnice Vyškov,
 • Nemocnice Znojmo,
 • Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
 • Dětská ozdravovna Křetín,
 • Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy,
 • Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj poplatky neproplácí všem pacientům, ale stanovil si omezující podmínku. Finanční dary na úhradu regulačních poplatků ve výši 30, 60, a 90 korun za zdravotní péči poskytnutou v krajských zdravotnických zařízeních poskytuje výhradně občanům s trvalým pobytem na území kraje a českým státním občanstvím. Na rozdíl od předchozích krajů ale nebude proplácet všechny typy poplatků. Výjimkou, na kterou se poskytnutí finančního daru nevztahuje, je výkon zubní pohotovosti.

Zdravotníci mají za úkol se pacienta vždy zeptat, zda chce přijmout dar od Karlovarského kraje. Pokud odpoví kladně, zkontrolují jeho občanský průkaz, aby si ověřili, že je občanem ČR a  má trvalé bydliště v Karlovarském kraji, a poté s ním uzavřou písemnou nebo ústní darovací smlouvu. V lékárně lidé zaplatí recept včetně regulačního poplatku a po předložení účtenky z lékárny a občanského průkazu nebo plné moci jim bude v  pokladně v téže budově poplatek vrácen.

Regulační poplatky budou za občany krajem hrazeny v těchto zdravotnických zařízeních:

 • Karlovarská krajská nemocnice a.s. (včetně lékařské služby první pomoci)- nemocnice v Chebu, Karlových Varech a Sokolově (kromě lékárny, kterou provozuje soukromý subjekt),
 • Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek,
 • Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kra­je,
 • Ústavní lékárna v areálu nemocnice v Karlových Varech.

Královéhradecký kraj

Rovněž všechna zdravotnická zařízení Královéhradeckého kraje nabízejí od února svým pacientům možnost neplatit žádné regulační poplatky. Pokud budou mít pacienti zájem o proplacení poplatku, uzavřou s krajem smlouvu, podle které přijmou úhradu poplatku jako dar od kraje. Smlouvu mohou lidé uzavřít přímo v ordinaci či lékárně a stačí ji uzavřít i ústně, přičemž uzavření ústní dohody vyznačí lékař v dokumentaci pacienta či lékárník na receptu.

Zdravotnická zařízení kraje, které budou proplácet všechny typy regulačních poplatků:

 • Oblastní nemocnice Jičín a.s. (zde je i lékárna)
 • Oblastní nemocnice Náchod a.s.
 • Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.
 • Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
 • Městská nemocnice, a.s. se sídlem Dvůr Králové nad Labem
 • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace
 • Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové, příspěvková organizace
 • Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno, příspěvková organizace
 • Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, příspěvková organizace
 • Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace
 • Královéhradecká lékárna a.s. (v Náchodě)

Liberecký kraj

Liberecký kraj v jím zřizovaných zdravotnických zařízeních a lékárnách pacientům nabízí, že za ně převezme jejich zákonný závazek hradit regulační poplatky. Jediné, co pro to musí pacienti udělat, je podepsat prohlášení, ve kterém:

 • uznají svůj závazek uhradit nemocnici regulační poplatek,
 • vysloví souhlas s tím, že místo nich uhradí regulační poplatek Liberecký kraj,
 • vezmou na vědomí, že uhrazením regulačního poplatku Libereckým krajem jim vzniká tzv. jiný majetkový prospěch, který se může danit,
 • vysloví souhlas se zpracováním osobních údajů Libereckým krajem za účelem úhrady regulačního poplatku.

Pacienti nemusejí platit v těchto krajských zdravotnických zařízeních a lékárnách:

 • v Krajské nemocnici Liberec, a. s. a její lékárně,
 • v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. a její lékárně,
 • v Léčebně respiračních nemocí Cvikov, p.o.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj se pacientům, kteří využijí služeb jím zřizovaných zdravotnických zařízení, rozhodl hradit pouze 30korunové poplatky. V případě zájmu občané s krajem uzavřou „Trojstrannou dohodu o zaplacení regulačních poplatků”, na základě které od kraje obdrží dar na úhradu regulačního poplatku ve výši 30 Kč za:

 • návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u praktického lékaře, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře,
 • návštěvu u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči,
 • návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem,
 • návštěvu u klinického psychologa,
 • návštěvu u klinického logopeda,
 • vydání každého, ze zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného, léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení.

Pacienti mají i nadále povinnost uhradit 60korunový poplatek za hospitalizaci a 90korunový poplatek za pohotovost. Třicetikorunový poplatek jim nebude uhrazen ani v případě, že se nechají ošetřit u soukromých lékařů, kteří mají své ambulance ve zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

Třicetikorunový poplatek bude kraj hradit v těchto zdravotnických zařízeních a lékárnách:

 • Nemocnice s poliklinikou Havířov (součástí je lékárna ve vstupní hale hlavní budovy nemocnice),
 • Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj (součástí je lékárna U nemocnice Karviná-Ráj, Nemocniční lékárna Orlová, lékárna Na poliklinice Karviná-Mizerov),
 • Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně (součástí je „Lékárna Delfín“ v areálu nemocnice),
 • Nemocnice Třinec (součástí je lékárna ve vstupní hale hlavní budovy Nemocnice Třinec),
 • Nemocnice ve Frýdku-Místku (součástí je „Lékárna Nemocnice“, ul. Dr. Jánského),
 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (součástí je lékárna v areálu nemocnice),
 • Slezská nemocnice v Opavě,
 • Dětské centrum Čtyřlístek,
 • Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium,
 • Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje (ambulance MUDr. Aleny Lukaštíkové – Louky, Za Poštou 599 a ambulance MUDr. Marioly Garcia N Dua – Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj),
 • Bílovecká nemocnice, a.s.,
 • Sanatorium Jablunkov, a.s.

Olomoucký kraj

Pozadu nezůstává ani Olomoucký kraj a pacientům také nabízí možnost proplacení regulačních poplatků, a to formou daru od kraje. Kraj proplácí všechny typy poplatků. Pacienti, kteří budou mít zájem o úhradu poplatku, podepíší s Olomouckým krajem smlouvu o přijetí finančního daru, a to ve výši odpovídající regulačnímu poplatku.

V jakých zařízeních kraj hradí regulační poplatky:

 • Dětské centrum Pavučinka Šumperk,
 • Nemocnice Přerov, včetně nemocniční lékárny,
 • Nemocnice Prostějov, včetně nemocniční lékárny,
 • Nemocnice Šternberk,
 • Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický v Moravském Berouně,
 • Odborný léčebný ústav Paseka,
 • Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci.

Pardubický kraj

Pacienti v Pardubickém kraji nemusí od 1. února v krajem zřízených nebo založených nemocnicích, nemocničních ambulancích a lékárnách a na lékařské pohotovosti platit poplatek ve výši 30, 60 a 90 korun. Občané, kteří se budou chtít poplatkům vyhnout, mohou Pardubický kraj požádat o poskytnutí daru na úhradu těchto poplatků, a to tak, že podepíší návrh na uzavření darovací smlouvy.

Regulační poplatky bude Pardubický kraj hradit v těchto zdravotnických zařízeních:

 • Pardubická krajská nemocnice, a.s.,
 • Chrudimská nemocnice, a.s.,
 • Litomyšlská nemocnice, a.s.,
 • Orlickoústecká nemocnice, a.s.,
 • Svitavská nemocnice, a.s.,
 • LDN Rybitví,
 • Albertinum, OLÚ Žamberk,
 • OLÚ Jevíčko,
 • Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí,
 • Zdravotnická záchranná služba PaK,
 • Vysokomýtská nemocnice,
 • Nemocnice následné péče Moravská Třebová.

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj také hradí za pacienty veškeré regulační poplatky ve zdravotnických zařízeních, která jsou v majetku kraje. Na rozdíl od jiných krajů se pacienti v Plzeňském kraji bez peněženky v nemocnici neobejdou. Regulační poplatek si totiž nejprve musí zaplatit sami. Teprve poté mohou nemocní v navštívené ordinaci nebo v lékárně požádat o zprostředkování vrácení poplatku, a to pouze bezprostředně po zaplacení, nikoliv dodatečně. Vyplní „Žádost pacienta o poskytnutí daru”, podepíší jej a předají personálu.

O úhradu poplatku mohou podle kraje žádat pouze občané s trvalým bydlištěm v České republice nebo s bankovním účtem u bankovního ústavu na území České republiky. Vrácený poplatek jim bude poukázán buď na jejich bankovní účet, a to nejpozději do dvou měsíců od data žádosti, nebo zaslán poštovní poukázkou na jejich adresu, a to za následujících podmínek:

 • do 90 Kč – jedenkrát do konce kalendářního roku, nejpozději do konce června následujícího roku,
 • 91 – 299 Kč – v pololetí kalendářního roku (červen, prosinec), nejpozději však do třech měsíců od jeho uplynutí,
 • 300 Kč a více – nejpozději do 3 měsíců od dovršení zaplacené částky 300 Kč.

Plzeňský kraj hradí poplatky v těchto zdravotnických zařízeních:

 • Domažlická nemocnice, a.s., včetně přidružené lékárny,
 • Klatovská nemocnice a.s.,
 • Nemocnice s poliklinikou Rokycany, a.s., včetně přidružené lékárny,
 • Stodská nemocnice a.s., včetně přidružené lékárny,
 • Nemocnice následné péče – LDN Horažďovice, s.r.o.,
 • Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.,
 • výjezdová místa Zdravotnické záchranné služby.

Středočeský kraj

Pacienti zdravotnických zařízení Středočeského kraje nemusí platit žádné regulační poplatky už od 1. ledna 2009. Od začátku roku totiž za ně veškeré zdravotnické poplatky hradí kraj, a to formou daru. Na rozdíl od ostatních krajů nemusí středočeští podepisovat písemnou darovací smlouvu s krajem, dar od něj mohou přijmout i na základě ústní dohody.

Seznam krajských nemocnic, které nevybírají regulační poplatky:

 • Nemocnice v Kladně, včetně přidružené lékárny,
 • Nemocnice v Mladé Boleslavi, včetně přidružené lékárny,
 • Nemocnice v Příbrami, včetně přidružené lékárny,
 • Nemocnice v Kolíně, včetně přidružené lékárny,
 • Nemocnice v Benešově, včetně přidružené lékárny.

Ústecký kraj

Ústecký kraj proplácí všechny typy regulačních poplatků, ale pouze občanům, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v jeho územním obvodu. Ovšem předložit občanský průkaz nestačí, pacienti musí tuto podmínku prokázat čestným prohlášením. Samotnou žádost o úhradu poplatků pak mohou podat jen prostřednictvím příslušného tiskopisu (Přijetí veřejného příslibu Ústeckého kraje), jehož součástí je i čestné prohlášení, že jsou občany Ústeckého kraje.

Seznam zdravotnických zařízení, v nichž kraj hradí regulační poplatky:

 • Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,
 • Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.,
 • Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.,
 • Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.,
 • Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
 • Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace,
 • Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace,
 • Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace.

Kraj Vysočina

Písemnou darovací smlouvu vyžaduje i kraj Vysočina, který proplácí všechny regulační poplatky, a to bez jakýchkoli omezení.

Krajská zdravotnická zařízení, v nichž je možné žádat o kompenzaci:

 • Nemocnice Havlíčkův Brod, včetně nemocniční lékárny,
 • Nemocnice Jihlava, včetně nemocniční lékárny,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, včetně nemocniční lékárny,
 • Nemocnice Pelhřimov, včetně nemocniční lékárny,
 • Nemocnice Třebíč, včetně nemocniční lékárny.

Zlínský kraj

Zlínský kraj se rozhodl hradit pojištěncům pouze některé regulační poplatky. V jím zřizovaných zdravotnických zařízeních mohou všichni pacienti požádat o poskytnutí finančního daru na úhradu třicetikorunového poplatku:

 • za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči,
 • za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře.

Šedesátikorunový poplatek za hospitalizaci pak kraj proplácí pouze pojištěncům ve věku do 18 let a starším 70 let. Pacienti se ale nevyhnou poplatkům v rámci pohotovostní služby a v lékárnách. Ty totiž kraj nehradí nikomu.

skoleni_4_3

Kraj hradí regulační poplatky za pacienty v těchto zdravotnických zařízeních:

 • Krajská nemocnice T. Bati, a.s.,
 • Uherskohradišťská nemocnice, a.s.,
 • Kroměřížská nemocnice, a.s.,
 • Vsetínská nemocnice, a.s.

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha se jako jediné nepřidalo k iniciativě krajů hradit regulační poplatky ze svých rozpočtů. Hlavní město Praha se k tomuto nezodpovědnému populistickému kroku nepřidá, informuje primátor Pavel Bém na internetových stránkách pražského magistrátu s tím, že prostředky vydané z krajských rozpočtů v rámci úhrad regulačních poplatků, budou chybět na užitečnější investice. Pražané si tak i nadále budou muset platit veškeré poplatky ze svého.

Zdroj: Internetové stránky jednotlivých krajů

Anketa

Jste pro placení regulačních poplatků?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).