Hlavní navigace

vlastnické právo

Kdy a jak může vlastnické právo nabýt nevlastník, který jen koupil „v dobré víře“?

Koupíte si například použité kolo nebo notebook z druhé ruky a později zjistíte, že jste věc nezakoupili od jejího řádného vlastníka, jelikož šlo o věc ztracenou nebo kradenou. Budete ji muset původnímu vlastníkovi vrátit, i když jste za ni řádně zaplatili?

Doba čtení: 4 minuty

Jak správně uplatnit právo na záruku u spotřebního zboží a z vadného plnění?

Co vše jste oprávněni po prodejci požadovat, za jakých okolností jste oprávněni zakoupenou věc reklamovat a do kdy byste tak měli učinit? Rozebereme si problematiku práv z vadného plnění a ze záruky u tzv. spotřebitelů, tedy osob jednajících mimo rámec své podnikatelské činnosti.

Doba čtení: 5 minut

Sousedské vztahy podle nového občanského zákoníku

Máte-li skvělé sousedy, občanský zákoník nepotřebujete a vše ujednáte domluvou. Pro ty ostatní obsahuje zákon pravidla a nové instituty.

Zástavní právo k nemovitosti a způsoby financování

Zástavní právo. Pojem, s nímž se v případě koupě nemovitosti, ať už domu nebo bytu, může setkat každý z nás. Co znamená a jaká jsou jeho úskalí? A co dělat v případě, kdy dojde ke snížení zástavní hodnoty nemovitosti?

Doba čtení: 3 minuty