Hlavní navigace

Zástavní právo k nemovitosti a způsoby financování

23. 4. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Zástavní právo. Pojem, s nímž se v případě koupě nemovitosti, ať už domu nebo bytu, může setkat každý z nás. Co znamená a jaká jsou jeho úskalí? A co dělat v případě, kdy dojde ke snížení zástavní hodnoty nemovitosti?

Zástavní právo lze z obecného hlediska definovat jako institut, díky němuž mohou vzniknout jiné osobě práva k věci, kterou nevlastní. Cílem zástavy je zajistit, aby věřitel získal zpět svou pohledávku. Zástavní právo pak tuto pohledávku zajišťuje takovým způsobem, aby v případě nesplnění povinností, které plynou dlužníkovi ze smlouvy, se mohl věřitel domáhat prodeje zastavěné věci a uspokojit tak svoji pohledávku pomocí finančních prostředků, které z prodeje získá. Prodej samotný však bývá až krajním řešením situace. Většinou je upřednostňována dohoda všech zúčastněných stran.

Zástavní hodnota nemovitosti

Zástavní hodnotou z pohledu banky je dlouhodobá hodnota nemovitosti, která je uznaná a akceptovaná hypoteční bankou. Důležitá je skutečnost, že zástava nemovitosti ve prospěch banky neomezuje klientova vlastnická práva k této nemovitosti. Vlastnické právo stále zůstává na klientově straně. Klient má pouze povinnost nemovitost udržovat v takovém stavu, aby nedošlo ke snížení její hodnoty.

Co vše může být zástavou

 • koupená nemovitost,
 • jiná nemovitost, která je ve vlastnictví dlužníka,
 • nemovitost, která je ve vlastnictví třetí osoby (známých nebo příbuzných),
 • rozestavěná nemovitost – zde platí podmínka, že tato nemovitost musí být zapsaná v katastru nemovitostí.

Co je třeba udělat, aby se nemovitost stala zástavou

 1. Podepsání zástavní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím nemovitosti. Od té chvíle se kupující stává majitelem nemovitosti, která je zatížená zástavním právem.
 2. Obě strany, tedy prodávající i kupující, musí podepsat návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. K tomuto návrhu musí ještě přiložit odpovídající počet smluv (podle počtu účastníků plus dvě kopie).
 3. Potřebné doklady.
 4. Aby celý proces zástavy nemovitosti mohl být zdárně uskutečněn, je třeba mít s sebou potřebné doklady. Patří mezi ně:
 5. Aktuální výpis z katastru nemovitostí, který se vztahuje k nemovitosti v budoucnu zatížené zástavním právem.
 6. Snímky z katastrální mapy.
 7. Odhad hodnoty zastavované nemovitosti, který je zpracovaný znalcem, tzv. znalecký posudek.
 8. Nabývací titul zástavce – nabývacím titulem může být kupní smlouva, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o dědictví apod.
 9. Pojistná smlouva, která se vztahuje k zastavěné nemovitosti.

Dokdy je proveden výmaz o zástavním právu z katastru nemovitostí

V případě, že klient splatí celý úvěr, který se k nemovitosti vztahuje, klient obdrží od banky potvrzení o zániku zástavního práva. Toto potvrzení je vydáváno vždy v písemné formě. Jakmile toto potvrzení obdrží katastrální úřad, má povinnost provést výmaz z listu vlastnictví osoby, která nemovitost tímto právem zatížila. Celý tento proces probíhá do třiceti dnů ode dne doručení potvrzení a žádosti o výmaz.

Snížení zástavní hodnoty nemovitosti odhadcem

Určení hodnoty nemovitosti má na starost jediná osoba, a to odhadce neboli smluvní znalec. Co dělat v případě, že tento člověk ocení klientovu nemovitost nižší cenou, než byla její pořizovací cena? Klient má na výběr ze tří možností:

 • první z nich je zástava další nemovitosti, kterou klient vlastní,
 • druhou možností je financování chybějící části z vlastních, peněžních prostředků,
 • třetí je financování chybějící části pomocí dalšího úvěru (spotřebitelský úvěr, úvěr ze stavebního spoření).

Zástava pomocí další nemovitosti

Pokud máte možnost, můžete ručit další nemovitostí. A to jednou nebo i více, záleží na jejich hodnotě. Pokud hodnota další nemovitosti převyšuje chybějící část finančních prostředků, stačí ručit pouze jí. V případě, že je její hodnota nižší, budete muset ručit oběma, dalšími nemovitostmi, které máte k dispozici. Faktem však je, že je jen málo klientů, kteří by disponovali vlastnictvím dvou a více nemovitostí.

skoleni_18_3

Financování chybějící části z vlastních prostředků

Tento způsob řešení patří mezi ty snazší, protože se jedná o dostupnější způsob řešení z pohledu klienta. Vlastně dorovnáváte rozdíl mezi pořizovací cenou nemovitosti a zástavní hodnotou. Finanční prostředky byste však měli mít k dispozici již v době, kdy o tento způsob řešení žádáte. Banka tak má jistotu, že máte dostatek finančních prostředků k pořízení nemovitosti.

Financování chybějící části pomocí úvěru

Tento třetí způsob financování je z pohledu klienta tím nejdostupnějším a také nejméně náročným. Hypotékou vlastně financujete rozdíl mezi pořizovací cenou nemovitosti a její zástavní hodnotou. Banka poskytnutí hypotečního úvěru podmiňuje jeho schválením. Všechny tři uvedené způsoby financování mají své klady i své zápory a záleží jen na vás a vaší situaci, pro jaký způsob se nakonec rozhodnete.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).