Hlavní navigace

Změny a novinky roku 2023 v kostce

1. 1. 2023
Doba čtení: 16 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Stručný přehled hlavních změn, které mají vliv na vaši peněženku a začaly platit právě od 1. ledna 2023.

Stejně jako každý rok i letos vám přinášíme přehled změn a novinek, které se budou od 1. ledna 2023 týkat i vaší peněženky. Podívejte se, které to jsou.

Zaměstnání

Vyšší minimální mzda

 • Minimální mzda se zvyšuje o 1100 Kč
 • Nejnižší hodinová mzda činí od Nového roku 103,80 Kč,
 • měsíční mzda při práci na plný úvazek nesmí klesnout pod 17 300 Kč.

Zároveň se také upravuje nejnižší a nejvyšší stupeň zaručené mzdy:

Zaručená mzda od 1. ledna 2023
Skupina prací Výše hodinové zaručené mzdy Výše měsíční zaručené mzdy
1. 96,40 Kč → 103,80 Kč 16 200 Kč → 17 300 Kč
2. 106,50 Kč 17 900 Kč
3. 117,50 Kč 19 700 Kč
4. 129,80 Kč 21 800 Kč
5. 143,30 Kč 24 100 Kč
6. 158,20 Kč 26 600 Kč
7. 174,70 Kč 29 400 Kč
8. 192,80 Kč → 207,60 Kč 32 400 Kč → 34 600 Kč
Zdroj: MPSV ČR
Minimální mzda se zvýší o 1100 Kč. Zaručená mzda ve dvou případech poroste také Přečtěte si také:

Minimální mzda se zvýší o 1100 Kč. Zaručená mzda ve dvou případech poroste také

Hranice rozhodného příjmu

Pro rok 2023 došlo ke zvýšení rozhodného příjmu, tedy hranice minimální výše sjednaného příjmu pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění. Nově činí 4000 Kč.

Pro zaměstnané, kteří budou mít měsíční příjem do 4000 Kč, to tedy znamená, že se nebudou v daném měsíci účastnit nemocenského, a tím ani důchodového pojištění. Změna ovlivní i pravidla aplikovaná u dohody o pracovní činnosti. Tento limit zde určuje výši měsíčních příjmů, od kterých platíte odvody, a v případě nepodepsaného prohlášení k dani také určuje, zda bude odvádět zálohovou daň, nebo daň srážkovou.

Povinné odvody 2023: Nové zálohy i vyšší limit pro účast zaměstnanců na pojištění Přečtěte si také:

Povinné odvody 2023: Nové zálohy i vyšší limit pro účast zaměstnanců na pojištění

Sleva na pojistném pro zranitelné skupiny zaměstnanců

Stát chce podpořit zkrácené úvazky, proto od února 2023 zavádí pro zaměstnavatele slevu na pojistném ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů vybraných zaměstnanců. Patří mezi ně např. osoby nad 55 let, rodiče malých dětí apod.

Zákaz výpovědi na otcovské dovolené a v karanténě

Od Nového roku se otcovská dovolená stává překážkou v práci na straně zaměstnance. Otcové nyní získávají stejnou ochranu jako zaměstnankyně na mateřské dovolené. Po návratu mají nárok na zařazení na původní práci a pracoviště, mají nárok na bezprostřední čerpání dovolené po otcovské dovolené a další.

Zákaz výpovědi nově platí jak pro dobu nové otcovské dovolené, tak i pro dobu nařízené karantény Přečtěte si také:

Zákaz výpovědi nově platí jak pro dobu nové otcovské dovolené, tak i pro dobu nařízené karantény

Zahraniční stravné a diety

Zvyšuje se stravné na zahraničních cestách, které povinně vyplácí zaměstnavatel, pokud vás vyšle pracovat mimo ČR.

Měšec.cz vám přinesl detailní přehled o všech úpravách základního stravného v cizí měně pro rok 2023 a také příklady, jak se stravné vypočítává. Podrobnosti si můžete přečíst v článcích Stravné v zahraničí 2023: Kolik dostanete od zaměstnavatele jako náhradu za jídlo? a Stravné v zahraničí 2023: Kolik dostanete oproti vyhláškovým sazbám? (Příklady).

Konec lékařských prohlídek pro neriziková povolání

Skončila povinnost chodit na pracovnělékařské prohlídky u nerizikových zaměstnání. Povinné zůstanou jen u profesí, které jsou dle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazené do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik nebo jsou u nich součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Povinné pravidelné pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí skončí Přečtěte si také:

Povinné pravidelné pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí skončí

Náhrada příjmu v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti

Redukční hranice tak nově od 1. ledna 2023 činí:

 • 1. redukční hranice 235,38 Kč (namísto dosavadních 227,15 Kč), přičemž se z uvedené částky hodinového příjmu započte 90 %,
 • 2. redukční hranice 352,98 Kč (namísto stávajících 340,55 Kč) – z příjmu přesahujícího 1. redukční hranici až do hodnoty 2. redukční hranice se započte 60 %,
 • 3. redukční hranice 705,78 Kč (oproti dosavadním 681,10 Kč), přičemž se z částky přesahující 2. redukční hranici až do částky ve výši 3. redukční hranice započte 30 %.
 • Částka nad třetí redukční hranici se nezapočítává.

Náhradu mzdy a nemocenskou si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

Jak se v roce 2023 zvýší náhrada mzdy, nemocenské a další dávky? Přečtěte si také:

Jak se v roce 2023 zvýší náhrada mzdy, nemocenské a další dávky?

Otcovská dovolená

Otcové získali skutečnou otcovskou dovolenou. Tato novinka začala platit už v prosinci 2022. Otcové mají nárok na otcovskou dovolenou po dobu pobírání sociální dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovského. Výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu.

Po skončení otcovské dovolené mají otcové právo na nastoupení na rodičovskou dovolenou, a to na libovolně dlouhou dobu, nejdéle však do 3 let věku dítěte.

Otcové už mají skutečnou otcovskou dovolenou. Nejen dávku otcovské poporodní péče Přečtěte si také:

Otcové už mají skutečnou otcovskou dovolenou. Nejen dávku otcovské poporodní péče

Otcovské, tedy dávka otcovské poporodní péče, se vyplácí nově i otcům, jejichž dítě se narodilo mrtvé. Do té doby otec nárok na dávku neměl, s výjimkou případu, kdy dítě zemřelo až ve chvíli, kdy byl otec na otcovské dovolené a dávka se doplatila za celé dva týdny.

Otcovská se od prosince vyplácí ve více situacích Přečtěte si také:

Otcovská se od prosince vyplácí ve více situacích

Nezabavitelná částka pro dlužníky

Od 1. ledna zbyde dlužníkům z výplaty více peněz. Zvyšuje se totiž nezabavitelná částka, a to:

 • pro dlužníka bez vyživované osoby na cca 13 500 Kč,
 • pro dlužníka s jednou vyživovanou osobou na cca 17 000 Kč.
Od ledna 2023 se zvýší nezabavitelná částka pro dlužníky v exekucích. Stoupne cca o 2 tisíce Přečtěte si také:

Od ledna 2023 se zvýší nezabavitelná částka pro dlužníky v exekucích. Stoupne cca o 2 tisíce

Daně

Limit pro DPH se zvýšil na 2 miliony Kč

Začala platit novela zákona o DPH, která zvyšuje limit obratu pro vznik povinného placení DPH z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Každý, kdo svojí výdělečnou činností jako OSVČ nebo jako společnost s ručením omezením překročí 2milionovou hranici, se povinně stane plátcem DPH.

Od prosince 2021 začala platit přechodná ustanovení pro podnikatele, kteří se v závěru roku přihlásili k placení DPH ještě s původní hranicí 1 milionu. Ti, kdo se chtějí stát dobrovolnými plátci, i když jejich obrat nedosahuje nové, 2milionové hranice, musí svoji přihlášku finančnímu úřadu ještě potvrdit.

Limit pro registraci k DPH se definitivně zvyšuje na 2 mil. korun. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů, začínají platit nové termíny Přečtěte si také:

Limit pro registraci k DPH se definitivně zvyšuje na 2 mil. korun. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů, začínají platit nové termíny

Nová podoba paušální daně

Kvůli růstu ročního limit obratu pro povinnou registraci k DPH vzrostl z jednoho na dva miliony také maximální limit pro roční příjmy podnikatelů, kteří chtějí vstoupit do režimu paušální daně. Paušální daň se proto rozdělila do tří pásem podle výše příjmu a druhu činnosti. V každém pásmu OSVČ platí jinou měsíční platbu na paušální daň:

 • 1. pásmo 6208 Kč měsíčně,
 • 2. pásmo 16 000 Kč měsíčně,
 • 3. pásmo 26 000 Kč měsíčně.
Paušální daň 2023: Nově tři pásma a tři typy plateb. Co se mění a pro koho? Přečtěte si také:

Paušální daň 2023: Nově tři pásma a tři typy plateb. Co se mění a pro koho?

Daňové přiznání bude podávat méně lidí

Od ledna 2023 budou podávat daňové přiznání k dani z příjmů jen poplatníci, jejichž roční zdanitelné příjmy přesáhnou 50 000 Kč. Do konce minulého roku byl tento limit ve výši 15 000 Kč. Poplatníci, kteří mají další příjmy ze zaměstnání, budou podávat daňové přiznání po dosažení 20 000 Kč, namísto původních 6000 Kč.

Daňové přiznání bude podávat méně lidí. Kdo bude nově této povinnosti ušetřen? Přečtěte si také:

Daňové přiznání bude podávat méně lidí. Kdo bude nově této povinnosti ušetřen?

Milostivé léto na daňové dluhy

Od 1. července do 30. listopadu 2023 budou moci daňové subjekty využít institutu Daňového milostivého léta. Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně, pokud uhradí jistinu daňového nedoplatku. Fyzické a právnické osoby budou moci také požádat o mimořádný zánik některých celých daňových nedoplatků.

Podobně je v legislativním procesu návrh, který počítá s podobnou možností pro splacení dlužného pojistného u České správy sociálního zabezpečení.

Dražší tabákové výrobky

Všechny sazby spotřební daně z tabákových výrobků se od ledna navyšují o 5 %.

Zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ

Průměrná mzda v roce 2023

Odhadovaná průměrná mzda pro rok 2023 činí 40 324 Kč. Vychází ze všeobecného vyměřovacího základu 38 294 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0530.

Vyšší minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Vyhlášením nového všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu se zvyšují i minimální zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. 

Minimální záloha na důchodové pojištění pro rok 2023 vzrostla u hlavní činnosti na 2944 Kč a u vedlejší činnosti na 1178 Kč.

Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala 12 měsíců, je 120 972 Kč. Maximální vyměřovací základ se zvýšil na 1 935 552 Kč.

Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala dvanáct měsíců, je 48 396 Kč.

Pro rok 2023 došlo také k navýšení tzv. rozhodné částky. Ta ovlivňuje fakt, zda se OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí, či nemusí účastnit důchodového pojištění. Rozhodná částka je pro letošní rok ve výši 96 777 Kč.

Minimální záloha na zdravotní pojištění je pro rok 2023 ve výši 2722 Kč.

Minimální záloha na nemocenské pojištění pro OSVČ pro rok 2023 činí 168 Kč měsíčně.

Sociální a zdravotní pojištění 2023: O kolik si připlatíte na zálohách? Přečtěte si také:

Sociální a zdravotní pojištění 2023: O kolik si připlatíte na zálohách?

Nemocenské pojištění

Změna redukčních hranic v rámci nemocenské

Pro účely výpočtu výše nemocenských dávek se nezohledňuje celý výdělek zaměstnance, ale jenom jeho určitá část – zmenšuje se prostřednictvím tzv. redukčních hranic:

 • 1. redukční hranice je nově 1345 Kč,
 • 2. redukční hranice je 2017 Kč,
 • 3. redukční hranice je 4033 Kč.

Hranice příjmu pro vznik a trvání účasti výdělečně činných osob (OSVČ) na nemocenském pojištění byla do konce roku 2022 ve výši 3500 Kč. Od 1. ledna 2023 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 4000 Kč.

Jak se v roce 2023 zvýší náhrada mzdy, nemocenské a další dávky? Přečtěte si také:

Jak se v roce 2023 zvýší náhrada mzdy, nemocenské a další dávky?

Dávky

Životní a existenční minimum v roce 2023

Částky životního a existenčního minima se od ledna zvýšily o 5,2 %. Životní minimum tedy činí pro:

 • jednotlivce 4860 Kč měsíčně,
 • osobu, která je posuzována jako první v pořadí, 4470 Kč měsíčně,
 • osobu, která je posuzována jako další v pořadí (starší 15 let, která není nezaopatřeným dítětem), 4040 Kč měsíčně,
 • nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 3490 Kč měsíčně,
 • nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 3050 Kč měsíčně,
 • nezaopatřené dítě do 6 let 2480 Kč měsíčně.

Existenční minimum je ve výši 3130 Kč.

V důsledku růstu existenčního a životního minima vzrostou i některé sociální dávky nebo na ně získá nárok více lidí. Životní a existenční minimum hraje roli u osmi sociálních dávek:

 • k navýšení dávky dojde u příspěvku při pěstounské péči a u příspěvku na živobytí,
 • u mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na zvláštní pomůcku dojde k navýšení limitu pro jejich čerpání,
 • u porodného, přídavků na děti, příspěvku na péči a doplatku na bydlení pak dojde k rozšíření okruhu osob, které na dávky dosáhnou vzhledem ke svým příjmům.

Změnu ale pocítí i lidé v exekuci, protože se projeví ve výši nezabavitelné částky a také při stanovení alimentů. S vyšším životním minimem se ale zvýší i nutný příjem žadatele o úvěr, protože banky a úvěrové společnosti při posuzování žádostí o úvěr kromě jiného počítají i s životním minimem žadatele, resp. životním minimem celé jeho domácnosti.

Příspěvek na bydlení

Od ledna došlo k úpravě normativů na bydlení, které v konstrukci výpočtu dávky fungují jako zastropování, aby stát podporoval dávkou náklady v místě obvyklé, a ne nadstandardní.

U nájmů a podnájmů se také změnilo rozdělení normativů dle velikosti obce tak, že se řadí jen do tří kategorií. Tu první tvoří Praha a Brno, druhou města nad 70 tisíc obyvatel a třetí ostatní obce. Normativy jsou také nově sjednocené pro jedno- a dvoučlenné domácnosti.

Měsíční normativní náklady na nájemné bydlení v Kč
Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s počtem obyvatel od 70 tis. Kč a více Obce do 69 999 obyvatel
Jedna nebo dvě 18 129 Kč 15 597 Kč 15 137 Kč
Tři 20 812 Kč 17 500 Kč 16 899 Kč
Čtyři a více 24 995 Kč 21 002 Kč 20 277 Kč

Vyšší a jednodušší normativy jsou také u domácností v bytě družstevním, vlastním nebo užívaném na základě služebnosti. Už se nedělí dle velikosti obce, ale jen podle počtu osob v domácnosti (jedno- a dvoučlenné domácnosti jsou sloučené).

Normativní náklady na vlastní bydlení činí:

 • pro jedno- a dvoučlenné domácnosti 10 932 Kč,
 • pro tříčlenné domácnosti 13 561 Kč,
 • pro čtyř- a vícečlenné domácnosti: 16 368 Kč.

Sjednotil se také limit výše nákladů na bydlení v porovnání s celkovými příjmy domácnosti na 30 % z příjmů pro všechny domácnosti (i ty pražské).

Od ledna se také změnil způsob stanovení dávky u žadatelů, kteří mají příjmy nižší než životní minimum. I nadále také mohou pobírat příspěvek na bydlení žadatelé trvale bydlící v rekreačním objektu.

Přídavky na dítě

Přídavky na dítě se od ledna zvýšily ve všech kategoriích o 200 Kč. Vzhledem k navýšení životního minima také došlo i ke zvýšení počtu rodin, které na dávku dosáhnou.

Nová měsíční výše přídavku pro děti:

 • do 6 let – 830 Kč,
 • od 6 do 15 let – 970 Kč,
 • od 15 do 26 let – 1080 Kč.

Pokud má některá ze společně posuzovaných osob příjem ze zaměstnání (aspoň ve výši životního minima jednotlivce) či podnikání, pobírá nemocenskou, důchod, podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na péči o dítě nebo rodičovský příspěvek, pak je přídavek o 500 Kč vyšší:

 • do 6 let – 1330 Kč,
 • od 6 do 15 let – 1470 Kč,
 • od 15 do 26 let – 1580 Kč.
Stát opět navýší sociální dávky. Víc dostanou rodiče a lidé s drahým bydlením Přečtěte si také:

Stát opět navýší sociální dávky. Víc dostanou rodiče a lidé s drahým bydlením

Úprava zápočtu příjmu studentů u dávek hmotné nouze

Od ledna došlo ke sjednocení přístupu v zápočtu příjmů studentů také pro účely vyhodnocení nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi. Do započitatelných příjmů se nově nezahrnují příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, příjmy ze závislé činnosti, jedná-li
se o příjmy nezaopatřeného dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání na střední škole, a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nezaopatřených dětí v průběhu prázdninových měsíců.

Prodloužení příspěvku pro solidární domácnost

Příspěvek pro solidární domácnosti bude stát vyplácet do konce března 2023.

Výše příspěvku je 3000 Kč na osobu měsíčně (max. 9000 Kč) při ubytování společně se žadatelem a 5000 Kč na osobu měsíčně (max. 15 000 Kč za pět a více osob) v případě samostatného bydlení.

Změna v úhradách pro dětské skupiny

Dětské skupiny, kterým stát přispívá na obsazená místa, mohou navýšit částku, kterou platí za péči rodiče dětí ve věku od 6 měsíců do 3 let.

Maximální výše úhrady rodičem od nového roku vzrostla na 4720 Kč.

Vyšší podpora pro pěstounskou péči

Od ledna vzrostl státní příspěvek pro zřizovatele zařízení, která slouží pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), a to na 39 600 Kč měsíčně za každé dítě.

Příspěvek na výkon pěstounské péče

Od ledna vzrostl i příspěvek na výkon pěstounské péče na 59 400 Kč za kalendářní rok (4950 Kč měsíčně).

Dávky 2023: Jaké další navýšení schválila vláda? Změny se dotknou i rodičů a solidárních domácností Přečtěte si také:

Dávky 2023: Jaké další navýšení schválila vláda? Změny se dotknou i rodičů a solidárních domácností

Důchody

Od začátku roku se zvýšily všechny druhy důchodů, tedy starobní, invalidní i pozůstalostní, o pravidelnou zákonnou valorizaci. Základní výměra, která je pro všechny příjemce penzí stejná, vzrostla o 140 Kč na 4040 Kč. Procentní výměra, tedy zásluhová složka důchodu, se zvýšila o 5,1 %. Průměrný důchod tak je o 825 Kč vyšší.

Od ledna také stát začíná vyplácet tzv. výchovné. Činí 500 Kč za každé vychované dítě. Důchod se nenavýší oběma rodičům, ale jen tomu, kdo z nich o dítě osobně pečoval v největším rozsahu. Z povahy věci půjde v drtivé většině o ženy.

Členům výjezdové skupiny, operátorům zdravotnické záchranné služby, záchranářům horské služby a členům podnikových hasičských záchranných sborů bude snížen důchodový věk, takže budou moci odejít do penze dříve bez toho, aby se jim dávka krátila za předčasnost. Za 4400 odpracovaných směn se důchodový věk sníží o 30 měsíců (tj. 2,5 roku) a za každých dalších 74 směn o 1 měsíc, celkem nejvýše o 5 let.

Svátky v roce 2023 posunou některé termíny výplat důchodů. Ti, kteří penzi dostávají bezhotovostně na své účty vždy 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech 3. ledna 2023, nebo výjimečně až 4. ledna 2023. Ke změně výplatního termínu důchodu dojde kvůli svátkům letos celkem desetkrát.

Energie

Vláda pro letošní rok zastropovala ceny energií. Cena za dodávku elektřiny je maximálně ve výši 5 Kč/kWh bez DPH, tedy 6,05 Kč/kWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny bude maximálně ve výši 130 Kč na odběrné místo za měsíc.

U plynu bude cenový strop zaveden ve výši 2,5 Kč/kWh, tedy 3,025 Kč/kWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku plynu bude opět ve výši 130 Kč na odběrné místo za měsíc.

Úsporný tarif pro příští rok se ruší. Pomoc s energiemi bude přesto výrazně vyšší Přečtěte si také:

Úsporný tarif pro příští rok se ruší. Pomoc s energiemi bude přesto výrazně vyšší

Finance

Sleva na volání a internet pro zdravotně postižené a lidi s nízkými příjmy

Zdravotně postižení a lidé s nízkými příjmy mají nárok na slevu ve výši 200 Kč na volání z pevné linky i mobilního telefonu a na internet. Slevu jim musí poskytnout 4 operátoři: Vodafone, O2, T-Mobile a PODA.

Za jakých podmínek máte na slevu nárok, se dozvíte v článcích Zdravotně postižení a lidé s nízkými příjmy dostanou slevu 200 Kč na volání a internet a Slevy na volání a internet pro zdravotně postižené. Ne však pro všechny.

Zvýšily se poplatky za sociální služby

Zvyšuje se hodinová sazba za sociální služby, které se týkají ubytování, stravy a služby osobní asistence. Přesněji řečeno, stát zvýšil částku, kterou si nyní mohou poskytovatelé sociálních služeb účtovat, ale tito poskytovatelé nemají povinnost zvýšit současné ceny. Vzhledem k prudce se zvyšujícím nákladům to však s největší pravděpodobností udělají. Například celodenní péče v domově seniorů se nově zvyšuje o 1800 Kč měsíčně.

Nový ceník úhrad za sociální služby od 1. ledna 2023
Období platnosti Služby sociální prevence* Azylové domy Domy na půl cesty Služby následné péče a terapeutické komunity
Aktuální úhrada za celodenní stravu 2022 205 Kč 205 Kč 205 Kč
Aktuální úhrada pouze za oběd 2022 95 Kč 95 Kč 95 Kč
Úhrada za celodenní stravu od 1. 1. 2023
235 Kč

235 Kč

235 Kč
Úhrada pouze za oběd od 1. 1. 2023
105 Kč

105 Kč

105 Kč
Aktuální úhrada za ubytování 2022
250 Kč
150 Kč (u rodin 120 Kč za dospělého a 80 Kč za dítě) 150 Kč 220 Kč
Úhrada za ubytování od 1. 1. 2023 280 Kč 170 Kč (u rodin 140 Kč/dospělý a 90 Kč/dítě) 170 Kč 240 Kč
* Jde o služby osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, sociálně terapeutické dílny a služby sociální rehabilitace.
Zdroj: MPSV ČR
Nový ceník úhrad za sociální služby od 1. ledna 2023


Druh služby


Aktuální výše za 1 hod. péče v roce 2022 Výše platná od 1. 1. 2023 za 1 hodinu péče v případě služby čerpané méně než 80 hod./měs. Výše platná od 1. 1. 2023 za 1 hodinu péče v případě služby čerpané více než 80 hod./měs.
Služby osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby a další podpora a pomoc* 135 Kč
155 Kč
135 Kč
* Jedná se o služby, které zajišťují služby osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, sociálně terapeutické dílny a služby sociální rehabilitace.
Zdroj: MPSV ČR
Za sociální služby si připlatíte. Domovy pro seniory měsíčně podraží o 1800 Kč Přečtěte si také:

Za sociální služby si připlatíte. Domovy pro seniory měsíčně podraží o 1800 Kč

Větší ochrana spotřebitelů

Na začátku letošního roku začínají platit nová pravidla pro větší ochranu spotřebitelů. Měla by přispět např. k větší transparentnosti ve slevových akcích nebo při uvádění recenzí na webu. Další výrazná novinka by měla omezit zneužívání 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy k tomu, aby spotřebitelé zboží použili např. na dovolené a pak ho vrátili.

Spotřebitelé už se nenapálí na slevách. Nově si ale také neudělají z e-shopů půjčovnu Přečtěte si také:

Spotřebitelé už se nenapálí na slevách. Nově si ale také neudělají z e-shopů půjčovnu

Datové schránky

Nově musí mít datovou schránku každá právnická osoba i OSVČ. Přesněji řečeno:

 • právnické osoby zřízené zákonem,
 • právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
 • organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jak tomu je v současné době (2022),
 • právnické osoby, jako jsou např. nadace, spolky nebo společenství vlastníků,
 • podnikající fyzické osoby zapsané do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku. Dosud byly datové schránky těmto osobám (typicky OSVČ) zřizovány pouze na základě jejich žádosti, nyní jim však datovou schránku „podnikající fyzické osoby“ zřídí Ministerstvo vnitra automaticky.

Zákonodárci v průběhu prosince 2022 ustoupili od povinnosti, aby datovou schránku měl každý člověk, i nepodnikatel, který se na internetu přihlásí pomocí identity občana. Pro tyto jediné tedy zůstává datová schránka dobrovolnou záležitostí.

Otázky a odpovědi k provozu datových schránek jsme uveřejnili v článcích Jak to bude s datovými schránkami od 1. ledna 2023? Otázky a odpovědi a Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat?

Od ledna také došlo ke zdražení poštovních datových zpráv, které jsou odesílány datovými schránkami v rámci soukromé korespondence mezi uživateli nebo v rámci komunikace se soukromými subjekty. Nově stojí 10 Kč. Datové zprávy  pro komunikaci s úřady jsou i nadále bezplatné.

Podnikání

Založení společnosti s ručením omezeným online

Od 15. ledna 2023 si můžete založit společnost s ručením omezením online. Za notářem už nemusíte chodit, stačí se s ním spojit přes internet a ověřit svoji totožnost pomocí identity občana (například přes bankovní identitu). Pokud při založení s. r. o. využijete nový vzor společenské smlouvy, nebudete platit soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku notářem (2700 Kč) a notář vám naúčtuje sníženou sazbu.

Vzor společenské smlouvy při zakládání s. r. o.

Přes Portál občana si nově založíte s.r.o. Při troše štěstí může být hotová do hodiny Přečtěte si také:

Přes Portál občana si nově založíte s.r.o. Při troše štěstí může být hotová do hodiny

EET definitivně skončilo

Od 1. ledna 2023 skončilo evidování elektronických tržeb, a to pro všechny, i pro podnikatele, kteří je evidovali dobrovolně. Pokud jste EET používali, od začátku roku můžete do evidence už jen nahlédnout do zaslaných tržeb prostřednictvím aplikace Elektronické evidence tržeb a případně žádat o detailní výpisy. I tato možnost však skončí s datem 31. prosince 2023.

EET definitivně končí, i pro dobrovolné. Od ledna 2023 bude celý systém jen pasivní Přečtěte si také:

EET definitivně končí, i pro dobrovolné. Od ledna 2023 bude celý systém jen pasivní

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).