Hlavní navigace

Máte dluhy u sociálky? Možná je budete moci splatit bez sankcí

30. 11. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Stát chce motivovat dlužníky s neuhrazeným pojistným, aby své závazky doplatili. Odpustí jim za to penále a exekuční náklady, takže si budou moci výrazně snížit celkovou výši dluhu.

Dlužníci, kteří mají neuhrazené závazky vůči České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) v exekuci, se jich možná budou moci zbavit levněji. Stát pro ně totiž plánuje akci podobnou milostivému létu, které se vztahovalo na veřejnoprávní dluhy, ale nezahrnovalo dluhy na daních ani na pojistném.

Návrh zákona, který právě prošel připomínkovým řízením, předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Nepočítá se ale s tím, že by se akce měla opakovat tak, jako to bylo právě u milostivého léta na veřejnoprávní dluhy (které souběžně poskytovaly na své dluhy i některé banky). Nejzákladnější premisou je (..) mimořádnost (jednorázovost) daného opatření, která brání jeho potenciálnímu zneužití k neplnění povinností v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a nežádoucím spekulacím na tomto poli, zdůrazňuje ministerstvo práce s tím, je tedy třeba zajistit, aby s uvedeným opatřením nebylo možné kalkulovat do budoucna na základě očekávání jeho opakování.

Milostivé léto II startuje od září 2022. Máte druhou šanci snížit dluhy Přečtěte si také:

Milostivé léto II startuje od září 2022. Máte druhou šanci snížit dluhy

Milostivé léto na dlužné pojistné

Akce se nemá vztahovat na dluhy, které vymáhá soudní exekutor. Vztahovat se má jen na dluhy ve správní exekuci, které si vymáhá úřad sám.

Předloha navrhuje odpustit exekuční náklady a penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (tedy příslušenství dluhu) za podmínky, že povinný zaplatí do stanovené lhůty dlužné pojistné (tedy tzv. jistinu dluhu).

Akce by měla začít 1. července 2023 a běžet do 30. listopadu 2023 (tzv. odpustné období). Podmínkou je tedy uhrazení pojistného nejpozději do 30. 11. 2023. Předloha u nedoplacených dluhů na pojistném připouští i splátkový režim a tedy posunutí konečné splatnosti.

Odpouští se dluh, který příslušná okresní správa eviduje jako neuhrazený k tzv. rozhodnému dni, 30. září 2022 a dál penále plynoucí po rozhodném dni z dluhu evidovaného právě do konce září 2022. Ke dluhům zaúčtovaným dodatečně po 30. 9. 2022, které vznikly před 1. 10. 2022, se podle důvodové zprávy přihlížet nebude.

Rozhodné datum je stanoveno záměrně zpětně na dobu, kdy ještě dlužníci nemohli o chystané akci a jejích podmínkách vědět : Datum 30. 9. 2022 jako hranice pro oddlužení bylo stanoveno především proto, aby plátci pojistného nezneužili tohoto institutu. Neplacení pojistného by v tomto případě plnilo funkci bezúročné půjčky. Plátci pojistného by totiž věděli, že jim penále, případně exekuční náklady budou prominuty. Tato lhůta byla stanovena tak, aby plátci pojistného o této možnosti ještě nemohli vědět, zdůvodňuje MPSV.

Nemáte na splácení hypotéky? O nemovitost přijít nemusíte Přečtěte si také:

Nemáte na splácení hypotéky? O nemovitost přijít nemusíte

Co se bude odpouštět

Odpouštět by se mělo tedy příslušenství z dluhu evidovaného ke dni 30. 9. 2022 a penále plynoucí po 30. 9. 2022 z takto vyčísleného dluhu do okamžiku úhrady. Pokud dlužník ke dni 30. 9. 2022 už u OSSZ dluhy na pojistném nemá, ale zbývá mu uhradit penále z dlužného pojistného do 30. 9. 2022, bude mu odpuštěno penále evidované k tomuto datu, protože žádné další už nenaběhne.

Odpouští se rovněž neuhrazené exekuční náklady předepsané nejdéle ke 30. 9. 2022. Na rozdíl od penále exekuční náklady nijak nevzrůstají v závislosti na době, do kdy dlužné pojistné není uhrazeno. Exekuční náklady jsou předepsány exekučním příkazem pevnou částkou, která se bez ohledu na dluh na pojistném nemění, informují tvůrci předlohy.

Nárok na odpuštění příslušenství vznikne dnem, ve kterém došlo k úhradě pojistného, ale nejdříve od 1. 7. 2023.

Za dluh na pojistném se považuje i dluh na pojistném stanovený ve výši pravděpodobné výše pojistného, pokud do vzniku nároku na odpuštění penále a exekučních nákladů nebyl podán přehled o výši pojistného za zaměstnavatele nebo přehled o příjmech a výdajích za OSVČ, za který byla stanovena pravděpodobná výše pojistného. Ode dne podání tohoto přehledu se za dluh na pojistném ke 30. září 2022 považuje částka pojistného uvedená na přehledu.

MPSV chce motivovat plátce pojistného k dodatečného předložení zmíněných přehledů a proto navrhuje zavést právní fikci, která by jim do 31.7. 2023 umožňovala dodatečně podat přehled, aniž by dluhy, k nimž se přehled váže, byly vyloučené z této možnosti oddlužení. Pokud tedy plátce do konce července 2023 podá dodatečně přehled o výši pojistného nebo přehled o příjmech a výdajích za období před 1. 10. 2022, bude se mít za to, že dluh na pojistném uvedený na takovém přehledu byl OSSZ účetně evidován ke dni 30. 9. 2022.

V případě OSVČ se za dluh nebudou považovat neuhrazené zálohy za měsíce roku 2022. Penále z těchto záloh se tedy odpouštět nebude.  Penále ze záloh 2022 bude vždy dluhem vzniklým po 30. 9. 2022, protože ani pojistné za daný kalendářní rok, které bude stanoveno na základě podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022 nelze považovat za dluh na pojistném, vysvětluje MPSV.

Stát opět navýší sociální dávky. Víc dostanou rodiče a lidé s drahým bydlením Přečtěte si také:

Stát opět navýší sociální dávky. Víc dostanou rodiče a lidé s drahým bydlením

Kdo může akce využít a jak

V případě dlužného pojistného do 50 000 Kč může být částka rozložena do dvanácti měsíčních splátek. Pokud je dluh na pojistném vyšší, bude rozložena do šedesáti měsíčních splátek, které jsou splatné od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se splátka platí.

Do akce se mohou zapojit OSVČ i právnické osoby. Odpuštění penále a exekučních nákladů se týká plátců pojistného, a to i těch bývalých, kteří nyní plátci nejsou, ale stále dluží penále či exekuční náklady.

Dlužník, který bude chtít akce využít, to oznámí přes elektronickou aplikaci ČSSZ. Uvede případně i to, zda chce posílat prostředky ve splátkách. ČSSZ bude po obdržení tohoto oznámení prostřednictvím ePortálu zpět informovat o výši dlužného pojistného, penále a exekučních nákladů. Zároveň uvede také platební údaje pro uhrazení pojistného (případně rozložení jednotlivých splátek, jejich výši atd. nebo sdělí důvody, proč dluh nelze ve splátkovém režimu hradit).

Pokud se s nějakou ze splátek opozdíte nebo ji neuhradíte celou, připravíte se o možnost milostivé léto na pojistné využít i o možnost splatit jistinu postupně po částech. I nadále vám však zůstane možnost požádat ČSSZ o prominutí penále podle § 104ch zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, popř. o povolení splátek dlužného pojistného a penále z něj podle § 20a zákona o pojistném na sociální zabezpečení, což je možnost, kterou mají plátci pojistného standardně k dispozici i nyní.

Dlužníci, u nichž od 1. 7. 2023 žádné dlužné pojistné k 30. 9. 2022 není evidované a k rozhodnému datu dluží jen penále a exekuční náklady úřadu nic oznamovat nemusí a příslušenství dluhu jim bude odpuštěno automaticky k 1. 7. 2023.

Od července 2023 by měli mít všichni s dlužným pojistným či příslušenstvím přístup on-line k aktuálním údajům ČSSZ o výši dluhu na pojistném, penále a exekučních nákladech, které s odpuštěním dluhu souvisejí. 

Kdo nemůže hradit ve splátkách

Nedoplatek pojistného nebudou moci zaplatit dlužníci ve splátkách, pokud:

  • oznámení dlužníka o rozložení dlužného pojistného do splátek nebylo podáno v odpustném období prostřednictvím elektronické aplikace,
  • ke dni podání žádosti je u nedoplatku pojistného ke dni 30. 9. 2022 povoleno placení ve splátkách (podle § 20a ZPSZ),
  • ke dni podání žádosti je dlužné pojistné vymáháno správní exekucí (podle daňového řádu) nebo prostřednictvím soudního exekutora a
  • dlužné pojistné ke dni 30. 9. 2022 je ke dni podání žádosti nižší nebo rovno 5000 Kč.

Pokud úřad nepovolí splátkový kalendář a vy s tímto postupem nebudete souhlasit, můžete podat námitky a OSSZ je povinna vydat rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů od jejich doručení.

Dopady na rozpočet zatím neznámé

Dopad plánované akce na rozpočet bude dvojí. Do rozpočtu přitečou peníze za uhrazení dlužného pojistného, na druhé straně ale státní kasa přijde o potenciální nedoplatky na příslušenství. Navíc se nedá předem odhadnout, kolik lidí se bude chtít pomocí této podané ruky svých dluhů zbavit.

Podle údajů ČSSZ k 31. 8. 2022 by se ale mimořádné oddlužení mohlo týkat 715 tisíc fyzických osob (teoreticky by mohl maximálně možný doplacený dluh na pojistném činit až 20,7 mld. Kč, prominuté penále pak až 10,5 mld. Kč) a 262 tisíc právnických osob (teoretický maximálně možný doplacený dluh na pojistném by činil až 36 mld. Kč, prominuté penále by mohlo činit až 7,5 mld. Kč.

Výši pohledávek fyzických a právnických osob, u kterých dosud nebylo zahájeno vymáhání teď není možné odhadnout, protože pohledávky ČSSZ za dlužníky vznikají a zanikají průběžně.

Ministerstvo práce očekává, že se akce zúčastní jen menší část dlužníků, protože řada subjektů s dluhy na pojistném už není schopna provádět podnikatelskou činnost a motivace dluhy doplatit tak bude nižší.

Takto vás oberou. Chtěla jsem prodávat na bazaru a ozvali se mi samí podvodníci Přečtěte si také:

Takto vás oberou. Chtěla jsem prodávat na bazaru a ozvali se mi samí podvodníci

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).