Hlavní navigace

Změny a novinky roku 2009 v kostce

2. 1. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Každoroční zdražování a úprava cen se nevyhnula ani novému roku 2009. Vznikly nové poplatky, snížily se některé finanční výhody, ale zároveň došlo i k rozšíření dalších oblastí, kde si mnoho občanů finančně polepší.

V roce 2009 dojde k mnoha změnám, které souvisejí zvláště s postupně aplikovanými připravovanými zákony (např. novela občanského zákoníku nebo trestního práva). V tomto tématu jsme se však zaměřili na změny, které již začaly platit od 1. ledna 2009.

Nižší odvody na sociální a nemocenské pojištění

Platby na sociální pojištění budou nižší pro všechny o 1,5 %. Zaměstnancům klesnou odvody z 8 na 6,5 %. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) klesne pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z 29,6 na 29,2 %.

Sociální pojištění

Osoby samostatně výdělečně činné musí povinně platit odvody na sociální a důchodové pojištění. Původně se jim mohly vyhnout některé skupiny podnikatelů z řad svobodných povolání (např. právníci, lékaři, umělci, spisovatelé, novináři, daňoví poradci apod.). Do 8. února 2009 se musejí přihlásit na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Nemocenské pojištění bude levnější pro zaměstnavatele, odvody klesnou z 3,3 na 2,3 %. OSVČ mohou být nemocensky pojištěné dobrovolně, v tom případě jim také klesne sazba z původních 4,4 na 1,4 %.

Nemocenská

První tři dny jste bez příjmu a prvních 14 dnů vám náhradu mzdy (ne nemocenskou) vyplácí zaměstnavatel. Až poté se výplaty nemocenské ujme příslušná správa sociálního zabezpečení. Novinkou je možnost kontroly zaměstnavatele během prvních 14 dnů, ovšem ten může kontrolou pověřit i sociální správu.

Mateřská

Lidově zvaná mateřská, přesněji peněžitá pomoc v mateřství, bude vyšší a bude se počítat ze 70 % vyměřovacího základu (původně z 69 %). Nově je umožněno střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě po uplynutí 6 týdnů po porodu; matce se přestane poskytovat tato dávka ode dne, v němž muž převzal dítě do péče. Zvyšuje se maximální částka na 28 890 Kč měsíčně z původních 14 370 Kč. Mateřská výrazněji stoupne hlavně maminkám se středními a vyššími příjmy.

Spočítejte si, kolik dostanete

Potřebujete více informací o sociální podpoře v roce 2009? Stáhněte si Průvodce sociálním systémem v roce 2009 (PDF 2095538 bytů), který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podpora v nezaměstnanosti

Snižuje se délka podpory v nezaměstnanosti z 6 na 5 měsíců a zvyšuje se finanční částka podpory i strop pro maximální výši dávky. Mění se i všechny délky podpory. Pětiměsíční finanční podpora platí pro mladší 50 let, od 50 do 55 let bude podpora 8 měsíců (bylo 9) a nad 55 let 11 měsíců (bylo 12).

Podporu v nezaměstnanosti nedostane nezaměstnaný, který v posledním půlroce před zařazením do evidence úřadu práce bez vážných důvodů opakovaně (nejméně dvakrát) sám ukončil vhodné zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce. Toto opatření má zabránit účelovým nástupům do zaměstnání a odchodům z něho jenom proto, že uchazeč o práci pracovat nechce a zneužívá podporu.

Podpora v nezaměstnanosti 2009
Podpora z úřadu práce 2009 2008
Podpůrná doba do 50 let věku 5 měsíců 6 měsíců
Podpůrná doba od 50 do 55 let 8 měsíců 9 měsíců
Podpůrná doba nad 55 let věku 11 měsíců 12 měsíců
První 2 měsíce 65% 50%
Další 2 měsíce 50% 45–50 %
Poslední měsíc 45% 45%
Strop pro výplatu 13 307 12 250

Valorizace důchodů

Zvyšují se všechny procentní výměry důchodů vyplácených z českého důchodového systému, a to o 4,4 %. Změna se dotkne všech starobních, plných i částečných invalidních a pozůstalostních důchodů přiznaných před 1. lednem 2009. Základní výměra i nadále zůstává na 2170 Kč měsíčně. Shodně, o 4,4 %, vzrostou také příplatky k důchodu a procentní výměra u tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení.

Spočítejte si, kdy půjdete do důchodu a v jaké výši ho dostanete


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí


Daně

Slevy na dani na poplatníka, na vyživovanou manželku a na dítě se původně měly od 1. ledna 2009 výrazně snížit, novela zákona o daních z příjmů, kterou v závěru roku schválila Poslanecká sněmovna a která platí od 1. ledna 2009, však plánované snížení zrušila. Zároveň nedošlo ke snížení daně z příjmu na původně slibovaných 12,5 %. Slevy na dani i samotná daň tak nadále zůstávají na stejných hodnotách jako v roce 2008.

Nová úprava ale přináší jinou významnou změnu, a to zvýšení limitu pro uplatnění slevy na vyživovanou manželku nebo manžela. Zatímco dříve nesměl jejich vlastní příjem za zdaňovací období přesáhnout 38 040 Kč, nyní by neměl být vyšší než 68 000 Kč. Vyšší limit se použije již pro zdaňovací období roku 2008.

Průvodce daňovým a sociálním systémem

 • daňové kalkulačky
 • kalkulačky čisté mzdy
 • kalkulačky sociálních dávek
 • interaktivní daňová přiznání
 • přehled změn v kostce
Vše na jednom místě, stačí jen kliknout.

Energie

Dražší elektrickou energii pocítí zákazníci všech energetických společností, dražší bude zhruba o 10 %.


Státní sociální podpora

Výše dávek státní sociální podpory se v roce 2009 oproti roku 2008 nemění. Novou úpravu nalezneme pouze u rodičovského příspěvku pro rodiče, kteří pečují o dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě. Rodiče těchto dětí jej mohou nově pobírat i od 7 do 10 let věku dítěte, a to ve výši 3000 Kč. Podmínkou je, že dítě nepobírá příspěvek na péči. Rodiče dětí starších 7 let, které splňují stanovené podmínky, musí podat novou žádost o rodičovský příspěvek. Ten jim náleží od 1. ledna 2009.

Povinné ručení

Za každý den bez povinného ručení zaplatíte u registrovaného vozidla sankční poplatek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Novou povinností je vozit s sebou zelenou kartu jako doklad o povinném ručení.

Denní sazba sankčních poplatků za nepojištěná vozidla
Vozidlo Denní sazba
motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm 20 Kč
motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm 30 Kč
osobní automobil s objemem válců motoru do 1 850 ccm 50 Kč
osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 850 ccm 70 Kč
autobus 160
nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo 130
přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3 500 kg do 10 000 kg  
tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 300
12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností
nad 10 000 kg
speciální vozidlo 80 Kč
přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3 500 kg 30 Kč
zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40 Kč
ostatní vozidla 60 Kč

Srovnání povinného ručení na Měšci

Vyberte si to nejlepší povinné ručení a sjednejte si ho online.


Registrace motorového vozidla

Za přepis starého vozidla, které nesplňuje emisní limity, nový majitel zaplatí tzv. ekologickou daň, oficiálně jde o poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Ten se platí jen jednou při prvním přepisu nebo registraci vozidla. Poplatek se týká pouze vozidel kategorie M1 nebo N1, tedy osobních a lehkých užitkových vozidel do 3,5 t. Poplatek se nevztahuje na motocykly, ale ani na veterány a sportovní speciály, které se nezapisují do registru silničních, ale historických a sportovních vozidel.

V roce 1992 byla jako první zavedena norma EURO 1. Od té doby vstoupily v platnost normy EURO 2 (1996), EURO 3 (2000), EURO 4 (2005) a od 1. září 2009 začne platit limit EURO 5. Orientačně tak vám může sloužit k přehledu plnění norem EURO rok výroby vozu.

Výše poplatku
 • 3000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2
 • 5000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1
 • 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle předchozích dvou bodů
 • 0 Kč v případě vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3
Vozidla v tzv. polopřevodu poplatek neplatí

Pokud vlastníte vozidlo, které původní majitel „odhlásil“, ale vy jste ho ještě „nepřihlásili“, poplatek neplatíte. Podle metodického pokynu Ministerstva dopravy samotným oznámením změny majitele vozidla v registru původním vlastníkem, které se uskutečnilo v roce 2008, již došlo k započetí úkonu registrace, který může být dokončen až v roce 2009. Na placení poplatku to proto nemá vliv a poplatky platí až vozidla „odhlašovaná“ v roce 2009.


Školáci

Žáci 9. tříd základních škol nově budou moci poslat až 3 přihlášky na různé střední školy během prvního přijímacího kola.


Očkování

Kojenci mohou být dobrovolně očkováni proti pneumokokovým infekcím, vaše dítě dostane celkem 4 dávky, které zaplatí zdravotní pojišťovna. Nově budou povinně očkovány proti černému kašli i 11leté děti, původně bylo očkováno jen novorozeně a další dávka následovala v 6, resp. 7 letech.


Cestovní náhrady

Mění se výše cestovních náhrad během služebních cest. Zvýšilo se stravné a snížila se náhrada při použití soukromého vozidla a průměrné ceny pohonných hmot (PHM). Ovšem při současných cenách PHM je náhrada stále vyšší než reálné náklady.

Stravné
 • 60 Kč až 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 92 Kč až 110 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 144 Kč až 172 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Průměrná cena pohonných hmot
 • 26,30 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
 • 26,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 29,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 28,50 Kč u motorové nafty.
Náhrada za 1 km jízdy soukromým vozidlem
 • 1,10 Kč jednostopá vozidla a tříkolky,
 • 3,90 Kč osobní silniční motorová vozidla.

Jak na tom budete v roce 2009?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).