Hlavní navigace

Co přináší nový trestní zákoník

9. 12. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Snížení hranice trestní odpovědnosti, zpřísnění trestů za závažné trestné činy nebo úpravy v oblasti drogových deliktů, tyto změny, které zavádí návrh nového trestního zákoníku, byly na veřejnosti probírány asi nejvíce. Ale nový kodex přináší i jiné novinky.

Více příležitostí pro alternativní tresty

Návrh nového trestního zákoníku, který nedávno schválila Poslanecká sněmovna, je ve srovnání se stávající úpravou obsáhlejší. Přináší více než stovku nových ustanovení, v nichž se tvůrci kodexu pokusili reflektovat společenské a technologické změny, postihnout nové druhy trestné činnosti a vyzkoušet nové možnosti trestání. Změnila se například definice toho, jaká jednání vůbec zahrnout pod pojem trestný čin. Vedle trestného činu se totiž v návrhu objevuje i pojem přečin jako méně závažná forma nedovoleného jednání. Toto rozlišení by mělo rozšířit prostor například pro uplatnění alternativních trestů. Ty jsou ostatně další oblastí, kam nová úprava zasáhla. Kodex rozšiřuje jejich výčet o trest domácího vězení realizovaného pomocí náramku napojeného na satelit, kterým bude trestaný sledován. Takto by mohli být trestáni zejména méně nebezpeční pachatelé. Ve srovnání s průměrnými denními výdaji na jednoho odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody, které dosahují 872 Kč, by elektronické náramky, které vyjdou na 196 Kč, měly ve výsledku uspořit až tři čtvrtiny nákladů.

Trest již od 14 let

Další novinkou v obecné části je snížení hranice trestní odpovědnosti z patnácti na čtrnáct let. Tento kontroverzní návrh vyvolal vzrušené debaty na půdě Parlamentu i mezi veřejností. Jeho příznivci argumentují nejen předčasnou vyspělostí dětí, ale i tím, že se podobná úprava osvědčila i v jiných zemích Evropské unie, například v Německu, Rakousku nebo na Slovensku. Odpůrci se naopak obávají, zda-li navrhovaná změna neznemožní postihovat osoby, které čtrnáctileté dítě svedou k pohlavnímu styku.

Srovnáme-li počty trestných činů spáchaných dětmi a mladistvými v průběhu minulých patnácti let, zjistíme, že od roku 2001 počet těchto činů výrazně klesá. Nelze tedy říci, že snižování hranice trestní odpovědnosti je nějakou nezbytnou společenskou potřebou.

Dnešní mládež je většinou natolik vyspělá, že patnáctileté, ale i čtrnáctileté dítě je schopné (zejména u násilných činů) uvážit případné následky svého jednání. Zajímavým řešením, kterému se bohužel nedostalo přílišné pozornosti, se zdá být i diferencovaná věková hranice 14 a 15 let (15 let například u hospodářské trestné činnosti).

Ovšem pouze samotné snížení hranice bez doplnění efektivních prostředků pro práci s těmito pachateli, aby jejich návrat do společnosti nebyl jen dalším rizikem, zřejmě kýžený výsledek nepřinese. Přijetí dalších preventivních opatření je tedy nezbytné. Fakt, že v kontextu přijetí nové trestněprávní úpravy zrovna toto ne až tak významné ustanovení tak rozvířilo veřejné mínění, jen odhaluje ty, kteří se bez hlubšího pohledu rádi chopí podobných líbivých témat.

Hledáte zákon nebo právní předpis? Najdete je v sekci zákony.

Zpřísnění trestů

Kodex však přináší především novou systematiku zvláštní části zákona rozvrstvenou podle závažnosti společenských zájmů, které mají jednotlivá ustanovení chránit. Do popředí se dostává člověk a jeho základní zájmy a potřeby. Primárním principem by v budoucnu měla být ochrana života a zdraví, která je proto zařazena na začátek.

Klíčovou změnou jsou přísnější postihy za vraždu a ostatní násilné trestné činy. Zákoník nově rozlišuje a jinak sankcionuje vraždu, plánovanou vraždu a neúmyslné zabití. Vychází přitom z rozdílu mezi případy, kdy pachatel někoho úmyslně usmrtí po předchozím uvážení, nebo kdy jedná například v afektu.

Další zajímavou změnou, se kterou návrh počítá, je mírnější úprava drogových deliktů. Novinkou je rozdělení omamných a psychotropních látek na měkké a tvrdé, a to podle míry jejich zdravotní a společenské nebezpečnosti. U trestného činu držení těchto látek pro vlastní potřebu klesla horní hranice trestní sazby ze dvou na jeden rok. Objevila se i nová úprava, která řeší pěstování konopí. Pokud zákoník vejde v platnost a někdo bude pěstovat marihuanu v množství větším než malém, hrozí mu až šest měsíců za mřížemi. Pěstování rostlin pro vlastní potřebu v množství menším než malém (jedna až tři rostliny) bude hodnoceno jako přestupek.

dan_z_prijmu

Další novinkou je například vyčlenění samostatné hlavy, která obsahuje výčet trestných činů proti životnímu prostředí. Návrh také počítá s trestností veřejného popírání nebo zpochybňování komunistických zločinů proti lidskosti, což u části poslanců vyvolalo velké emoce.

Nové ukotvení trestněprávní oblasti je bezesporu nutné. Nezbývá než vyčkat, jak se k novému návrhu postaví Senát. Doufejme, že jej posoudí jako celek a na základě tohoto komplexního soudu jej buď příjme, nebo odmítne. Pokud Senát nový trestní zákoník schválí a podepíše jej i prezident, mohl by začít platit od roku 2010.

Anketa

Je dobře, že se snižuje hranice trestní odpovědnosti na 14 let?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).