Hlavní navigace

Vše, co byste měli vědět o nemocenském pojištění 2009

17. 12. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nemocenská usnadňuje obtížné životní situace, přestože plně nenahradí ztrátu výdělku. Od ledna ji opět budou provázet novinky, které se dotknou všech zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných. Zásadní změny jsou i v oblasti mateřské a tak zvaného „paragrafu“.

Od 1. ledna 2009 bude platit nový zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.). Ten přináší řadu změn nejen ve výši vyplacených dávek, ale i ve způsobu výplaty. Malá revoluce v nemocenském pojištění tak vyslyšela hlavně zaměstnavatele, kteří si stěžovali na záhadnou častou absenci svých zaměstnanců. Zvláště zaměstnanci s malým příjmem nebyli k práci nijak motivováni, jednoduše řečeno se jim nemocenská vyplatila, zvláště byla-li skoro srovnatelná s mzdou. Vítězná strana prosadila změny, aby ulehčila přetíženému a zneužívanému sociálnímu systému, čas ukáže, zda změny plní účel.

Krátká nemocenská se nevyplatí

První tři dny se už neplatí, výjimkou je jen karanténa, kde dostanete peníze od 1. dne. U karantény jde o spravedlivý postup, protože jde vlastně o preventivní opatření a o umístění do karantény musí rozhodnout lékař na základně závažných důvodů oproti často zneužívané nemocenské.

Mezi další novinky patří, že během prvních 14 dnů už nejde o nemocenskou ve skutečném slova smyslu, ale o náhradu mzdy. Tu vám vyplatí zaměstnavatel, a to jen za pracovní dny a ještě jen v době trvání pracovního vztahu. Skutečnou nemocenskou dostanete až od 15. kalendářní­ho dne.

Bez pojištění a bez příjmu

Další novinkou je absence nemocenského pojištění u studentů a žáků. Svoji nemocí totiž nepřicházejí o žádný výdělek, logicky tedy nemají co pobírat. Nepojištěni zůstanou rovněž společníci a jednatelé společností s ručením omezeným, komanditisté komanditních společností a členové družstev. Svoji práci totiž vykonávají mimo pracovněprávní vztah a navíc za ni pobírají odměnu.

Nemocenská přímo od státu

Zásadní novinkou je, že všechny dávky nemocenského pojištění bude nově vyplácet všem výhradně stát, v praxi v podobě úřadu správy sociálního zabezpečení. Na vyplácení nemocenských dávek přímo od státu jsou zvyklé OSVČ, ale pro zaměstnance je to novinka. Jde přitom o všechny dávky nemocenského pojištění, tj. nemocenskou, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitou pomoc v mateřství a ošetřovné. Stát si tak může efektivněji ohlídat a zkontrolovat, zda je dávka správně vyplacena a zda nemocný či jiný příjemce dodržuje léčebný režim. Firmám tím ubudou starosti.

Redukovat a redukovat

Zatímco v roce 2008 si ještě můžete vychutnat dvě redukční hranice, v roce 2009 budou již tři, aby byla spravedlnost rozdělena mezi občany s příjmy malými, středními i vysokými. Původně byly jen dvě redukční hranice, a to 90 % a 60 % (resp. 550 a 790 Kč). Redukuje se však dvakrát. Nejprve vám stát ořeže denní vyměřovací základ, a poté se peníze ještě krátí podle doby nemocenské či jiné podpory.

Částka do 786 Kč se bude po celou dobu pobírání nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny započítávat z 90 % (bylo z 550 Kč). Od 786 Kč do 1178 Kč už dostanete jen 60 % (bylo 790 Kč) a při částce od 1178 Kč do 2356 Kč obdržíte 30 % (hranice neexistovala). K částce nad třetí redukční hranici stát už nepřihlíží

  • 15.-30. den – 60 %
  • 31.-60. den  – 66 %
  • Od 61. dne – 72 %

100 % dostanete jen v případě, že jste se prokazatelně podíleli ve veřejném zájmu na provádění záchranných nebo likvidačních prací při požáru, ekologické nebo průmyslové havárii, při povodni, vichřici nebo vyšším stupni větrné pohromy, nebo při jiných mimořádných událostech jako člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním střediskem Hasičského záchranného sboru ČR. Ale pozor, nejde o 100% výši příjmu, jen nedojde k další redukci první, již zredukované částky.

Jak se redukuje?

Z předchozího kalendářního čtvrtletí se zjistí váš průměrný výdělek. Základem pro výpočet náhrady mzdy je průměrný hodinový výdělek. Ten se pak redukuje 90 % nebo 60 % nebo 30 %, podle toho, do jaké redukční hranice (dle výše mzdy) spadáte. Čím vyšší příjem, tím vyšší redukce (tj. nižší procentní hranice). Výsledná částka se opět redukuje, a to podle doby nemocenské.

Jak zjistíte svůj denní vyměřovací základ?

Vydělte svůj hrubý roční příjem číslem 365 a získáte denní vyměřovací základ. Z něj se uplatní redukční hranice (příslušné procento 90 %, 60 %, 30 %). Dostanete výsledek. Z něj odečtete další krácení v podobě procent z již redukovaného základu (ano, redukuje se dvakrát).

Příklad:Váš příjem je 20 000 hrubé mzdy měsíčně, ročně je to 240 000 Kč. Váš denní vyměřovací základ je 657,53 Kč (240 000 : 365). Tím se dostáváte do první (výhodné) redukční hranice. Částka 657,53 se poté opět zredukuje podle doby trvání vaší nemocenské. Když budete doma přesně měsíc, od 15. dne dostanete denně 355 Kč čistého (657,53×90 % první redukce = 592 Kč. Tuto částku snížíme o další redukci ve výši 60 % během prvních 15 dnů a dostaneme 355 Kč.) Stát vám vyplatí 5355 Kč a další o něco menší částku váš zaměstnavatel.

Kontrola nově od firmy

Během prvních 14 dnů nemocenské si vás může zkontrolovat přímo zaměstnavatel, protože je to on, kdo vám platí náhradu mzdy. Až od 15. dne kontrola přechází na stát. Návštěvu státního úředníka přesto můžete očekávat, protože se zaměstnavatel se státem na kontrole může dohodnout nebo jej přímo požádat.

Za písemnou dohodu je mateřská vaše

Mateřská, odborně také peněžitá pomoc v mateřství, bude 70 % z denního vyměřovacího základu a vyplácí se od prvního dne nástupu na PPM. Hlavní změnou je rozšíření možností, kdy ji mohou čerpat i muži. Například v době, kdy matka dítěte onemocní, anebo stačí uzavřít písemnou dohodu s manželem nebo otcem dítěte, že bude pečovat o dítě.

Ošetřovné nahradí „paragraf“

Máte-li doma dítě mladší 10 let, anebo onemocní jiný člen vaší rodiny, dostanete tzv. ošetřovné. Novinkou je, že se v ošetřování mohou jednou vystřídat rodiče či jiné oprávněné osoby (ale opravdu jen jednou). Tím se vám prodlouží doba pro výplatu dávky a můžete si i lépe naplánovat pracovní povinnosti.

Tip do článku - účto fakturace duben

Máte v bance účet? Máte pojištění? Spoříte si na důchod či investujete? Dostali jste dobrý úvěr? Jak jste spokojeni s finančními institucemi, které se starají o vaše peníze?

Podělte se se svými zkušenostmi v anketě Zlatý Měšec 2009!

Vstup do hlasování v anketě Zlatý Měšec 2009


Zlatý Měšec 2009 - logo

Hlasování probíhá od úterý 11. listopadu 2008 do neděle 11. ledna 2009. Výsledky ankety budou vyhlášeny 11. února 2009.

Za porušení pokuty

Při porušení čerpání nemocenské riskujete pokuty, které vám může uložit jak váš zaměstnavatel, tak i místně příslušná správa sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel, který vás přistihne při porušení režimu neschopnosti předepsaného ošetřujícím lékařem, může v prvních 14 kalendářních dnech vaší nemoci snížit anebo zcela odebrat náhradu mzdy. Jestliže nemocný nebude spolupracovat v rámci kontroly sociální správy, může mu být uložena pokuta až 10 000 korun. Ve výjimečných případech až 20 000 korun.

Co by měli vědět zaměstnavatelé

Pro mnohé šéfy firem a podniků je novinkou zrušení dělení zaměstnavatelů podle počtu zaměstnanců. Druhým krokem, na které by si měly dát společnosti pozor, je úprava redukčních hranic, a to následovně: dosavadní hranice 550 Kč na 610 Kč a druhá hranice 790 Kč na 870 Kč. Ohlašovací a oznamovací povinnost při změnách u zaměstnanců je stále 8 dnů.

Anketa

Využili jste někdy nemocenskou, když jste potřebovali zůstat doma?

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).