Hlavní navigace

Co s vaším zaměstnáním během vězení nebo výkonu trestu?

4. 8. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Co bude se zaměstnancem, když musí nastoupit do výkonu trestu, do vězení, vazby? Může jej zaměstnavatel propustit, anebo mu musí místo podržet? Dopad omezení osobní svobody má sice široké následky, ale ne vždy musíte o práci přijít.

Rozdíl mezi vazbou a trestem

Nejprve si vysvětleme rozdíly mezi vazbou a trestem odnětí svobody. Vazba má pouze zajistit, aby ten, kdo je obviněn ze spáchání trestného činu, nemohl uprchnout nebo se skrývat proto, aby se trestnímu stíhání vyhnul. Dále, aby nemohl působit na dosud nevyslechnuté svědky a spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. Vazba slouží i k zamezení opalování trestné činnosti, pro kterou je vězněný stíhán, a má zamezit i pokusu vykonat trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil.

Naproti tomu k výkonu trestu odnětí svobody dochází až po dokončeném trestním řízení na základě pravomocného odsuzujícího rozsudku soudu, jestliže odsouzenému byla prokázána vina a tedy uložen trest odnětí svobody.

Orgány činné v trestním řízení jsou povinné rychle vyrozumět také zaměstnavatele, že jejich zaměstnanec byl vzat do vazby. Pokud odsouzený nastupuje výkon trestu, je na něm, aby o tom svého zaměstnavatele informoval.

Jenom vazba vás o práci nepřipraví

Pokud je na vás uvalena vazba, není to samo osobě důvodem pro výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru. Výjimkou však je, pokud by byla vazba uvalena z důvodů porušení právních předpisů vyplývajících k vykonávané práci. To pak může být důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Trestný čin může znamenat výpověď, ale ne vždy

O práci můžete přijít v případě, kdy dojde k vašemu pravomocnému odsouzení pro úmyslný trestný čin a dostanete nepodmíněný trest odnětí svobody více než na rok. To může mít za následek okamžité zrušení pracovního poměru a je přitom jedno, zda tento trestný čin byl spáchán v souvislosti s výkonem práce nebo ne. V případě, že trestný čin souvisel s plněním pracovních úkolů, stačí ke zrušení pracovního poměru odsouzení k trestu odnětí svobody jen na 6 měsíců.

Jde-li však o nedbalostní trestný čin, nebo uložený trest je jen podmínečný či došlo jen k vzetí do vazby, nemůže to být záminkou pro zrušení pracovního poměru.

Odsouzení za trestný čin samo o sobě, ani nástup výkonu trestu není výpovědním důvodem, ani důvodem k okamžitému rozvázání pracovního poměru. Výjimkou je jen případ, kdy jde o trestný čin specifikovaný v § 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce nebo skutek, který lze posoudit ve smyslu § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

Zaměstnavatel může na vás počkat

Pokud na vás zaměstnavatel počká a nenajde si jiné možnosti pro ukončení pracovního poměru, formálně je výkon vazby nebo trestu odnětí svobody, při kterém nedojde k ukončení pracovního, tzv. jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, za kterou vám nepřísluší náhrada mzdy.

Nejde tedy o neomluvenou absenci, ale mohlo by jít o neomluvenou absenci v případě, že by odsouzený svého zaměstnavatele o této překážce včas neinformoval.

Účto_tip_změny21

Na vše existují lhůty a výpověď může být neplatná

Pro rozvázání pracovního poměru jeho okamžitým zrušením (§ 54b, § 55 odst. 2, § 53, § 54b, § 58, § 60 zákoníku práce) musí zaměstnavatel dodržet lhůty a omezení. Výpovědní důvod musí být jasně definován tak, aby jej nešlo zaměnit s jiným důvodem. V opačném případě je výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru neplatné. Navíc, použitý důvod k rozvázání pracovního poměru nemůže být dodatečně měněn.

To znamená, že pokud by zaměstnavatel s vámi rozvázal pracovní poměr v době, kdy jste ve vazbě, kdy odsouzení ještě nenabylo právní moci, kdy došlo k podmínečnému odsouzení nebo na kratší dobu (méně něž 12, resp. 6 měsíců), nebo došlo k odsouzení pro nedbalostní trestný čin, bylo by toto rozvázání neplatné. Je totiž v rozporu se zákoníkem práce. Proti tomu se pak lze bránit žalobou, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr takto skončit. Nic však nebrání tomu, aby byl za jakýchkoliv okolností pracovní poměr ukončen dohodou.

Anketa

Jste pro možnost alternativních trestů domácího vězení?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).