Hlavní navigace

Za jakých podmínek lze převádět a proplácet nevyčerpanou dovolenou?

16. 7. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nevyčerpali jste celou loňskou dovolenou a neradi byste o ni přišli? Kdy vám na ni zaniká nárok a za jakých podmínek ji lze převést do dalšího roku? A kdy je možné nechat si nevyčerpanou dovolenou proplatit?

V článku Zaměstnavatel mi nepovolil dovolenou. Má na to nárok? jsme se věnovali tomu, kdy a za jakých podmínek může zaměstnanec čerpat dovolenou. Co když ale zaměstnanec letošní dovolenou nenastoupí? Přijde o ni nebo ne? Nemusí se bát, o dovolenou nepřijde a může si ji převést k čerpání do příštích let. Pokud ale dosud nevyčerpal ani loňskou dovolenou (tj. za kalendářní rok 2008) a stále mu zbývá, už by na ni 31. prosince 2009 mohl ztratit nárok, a to bez jakékoliv náhrady.

Automatický nástup nevyčerpané dovolené

Zaměstnance chrání institut tzv. povinného (automatického) nástupu nevyčerpané dovolené, který je další výjimkou z pravidla, že nástup dovolené určuje zaměstnavatel. Podle tohoto pravidla má zaměstnanec, jemuž zaměstnavatel neurčil dovolenou za určitý rok ani do 31. října příštího kalendářního roku, právo nastoupit na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den. Dnem automatického nástupu na nevyčerpanou dovolenou z roku 2008 tedy bude 1. listopad 2009, resp. první pracovní den po 31. říjnu 2009, což vychází na pondělí 2. listopadu 2009. Pokud zaměstnanec tuto dovolenou nevyčerpá do 31. prosince 2009, nárok na ni mu zanikne. Ovšem pravidlo automatického nástupu nevyčerpané dovolené se týká pouze zaměstnanců, jejichž pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý rok 2008. Čtěte více: Zaměstnavatel je v konkurzu? Máte nárok na peněžitou pomoc

Jiná situace ovšem nastává, pokud zaměstnanec nevyčerpal loňskou dovolenou z důvodu čerpání rodičovské dovolené. V takovém případě mu nárok na ni nezanikne, ale zaměstnanec ji bude moci vyčerpat po skončení rodičovské dovolené. Nevyčerpanou dovolenou za rok 2008 je možné převést k odloženému čerpání až do roku 2010.

Automatickému nástupu nevyčerpané dovolené 2. listopadu 2009 může zaměstnavatel zabránit tím, že do 31. října 2009 určí nástup dovolené tak, aby si ji zaměstnanec, kterého 2. listopadu a v dalších dnech potřebuje, např. pro plnění naléhavých zakázek, mohl vyčerpat do konce roku 2009, tedy např. na období kolem Vánoc. Čtěte více: Může vám zaměstnavatel rozporcovat výplatu?

Příklad: Zaměstnanci v roce 2008 vznikl nárok na 4 týdny dovolené, přičemž do 31. 12. 2008 vyčerpal pouze 2 týdny. Jestliže mu zaměstnavatel nejpozději do 31. 10. 2009 neurčí nástup této zbývající dovolené v trvání 2 týdnů, nastupuje zaměstnanec dovolenou 1. 11. 2009, resp. první pracovní den po 31. 10. 2009, což bude pondělí 2. 11. 2009. Pokud například v důsledku pracovní neschopnosti zaměstnanec tyto 2 týdny nevyčerpané dovolené z roku 2008 nevyčerpá ani do 31. 12. 2009, ztratí na ni nárok. Nebude mu tedy poskytnuta ani náhrada mzdy nebo platu. Pokud však zaměstnanec nevyčerpá uvedenou dovolenou v důsledku čerpání rodičovské dovolené, nárok na ni neztratí, bude mu převedena k čerpání na dobu po skončení rodičovské dovolené, například do roku 2010 nebo 2011.

Letošní dovolenou lze čerpat i v roce 2010, popř. 2011

Při čerpání dovolené a převádění a tzv. proplácení nevyčerpané dovolené (tedy poskytování náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou) se posuzuje odlišně situace, jde-li o tzv. „povinnou“ dovolenou ve výměře 4 týdnů, a jinak situace, jde-li o dovolenou přesahující 4 týdny.

Letošní dovolená (za rok 2009) v rozsahu 4 týdnů může být převedena a vyčerpána v roce 2010. Pokud ji zaměstnanec nevyčerpá do konce příštího roku, nárok na ni mu zanikne a nebude mu ani proplacena. Naopak letošní dovolená v rozsahu převyšujícím 4 týdny může být převedena k čerpání nejen do roku 2010, ale dokonce i do roku 2011, a to tehdy, pokud ji zaměstnanec nevyčerpá ani v roce 2010 a vysloví s tím písemný souhlas. Čtěte více: Nevystačíte se mzdou? Postarejte se sami

Kdy je možné dovolenou proplatit?

Podle zákoníku práce přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu za 4 týdny nevyčerpané dovolené, nebo její části, pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhrada mzdy nebo platu za tu část nevyčerpané dovolené, která přesahuje 4 týdny, přísluší zaměstnanci nejen v případě skončení pracovního poměru, ale i v případě, že zaměstnanec nemohl tuto dovolenou vyčerpat do konce příštího kalendářního roku, resp. ani do konce dalšího kalendářního roku. Ovšem pedagogickým pracovníkům a akademickým pracovníkům vysokých škol přísluší náhrada mzdy nebo platu nejvýše za 4 týdny nevyčerpané dovolené. Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není podle zákona možné poskytnout. Tato dovolená, jež náleží zaměstnancům, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol nebo konají práce zvlášť obtížné, musí být vždy vyčerpána, a to přednostně.

Jestliže vznikne zaměstnanci právo na náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou nebo její část, přísluší tato náhrada ve výši průměrného výdělku. Čtěte více: Když se zaměstnanec stane v práci nadbytečným

Uvedená pravidla si osvětlíme na jednoduchém názorném příkladě:

Zaměstnanci v roce 2009 vzniká právo na 5 týdnů dovolené, přičemž do konce roku 2009 vyčerpá jen 3 týdny, zbudou mu tedy 2 týdny, které nevyčerpá. Pokud zaměstnanec nevyčerpá zbývající dovolenou v rozsahu 1 týdne (z dovolené ve výměře 4 týdnů) ani do 31. 12. 2010, nárok na ni mu zanikne. Jestliže mu však zaměstnavatel do 31. 10. 2010 nenařídí vyčerpání (neurčí termín nástupu) tohoto 1 týdne dovolené, nebo jinak neumožní jeho vyčerpání do 31. 12. 2010, pak čerpání dovolené v rozsahu tohoto 1 týdne, může (resp. musí) zaměstnanec i bez souhlasu zaměstnavatele nastoupit sám (automaticky) 1. 11. 2010, resp. první následující pracovní den po 31. 10. 2010.

Pokud zaměstnanec nevyčerpá zbývající dovolenou v rozsahu 1 týdne (z dovolené nad výměru 4 týdnů) do 31. 12. 2010, může tento 1 týden dovolené vyčerpat ještě do 31. 12. 2011, jestliže k tomu dá písemný souhlas. V případě, že tento 1 týden dovolené nevyčerpá ani do 31. 12. 2011, vznikne mu 1. 1. 2012 nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za tento 1 týden nevyčerpané dovolené. Jestliže však zaměstnanec písemný souhlas s převedením 1 týdne dovolené za rok 2009 k čerpání v roce 2011 neudělí, vznikne mu nárok na vyplacení náhrady již 1. 1. 2011.

Anketa

Zbyla vám ještě dovolená z roku 2008?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).