Hlavní navigace

Neomluvená absence: Čím vás zaměstnavatel může potrestat?

1. 7. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

O výsledné podobě a rozsahu sankcí za neomluvenou absenci rozhoduje sám zaměstnavatel. Musí se ale přitom řídit určitými pravidly. Jaké sankce můžete očekávat za neomluvenou absenci?

O neomluvené zameškání práce zaměstnancem se jedná tehdy, jestliže zaměstnanec ve sjednané pracovní době neplní svoje pracovní povinnosti z důvodu nepřítomnosti na určeném pracovišti. Výjimkou jsou případy, kdy je nepřítomnost způsobena jeho prokázanou pracovní neschopností, čerpáním dovolené v souladu se zákoníkem práce nebo jinou zákonnou překážkou (např. výkonem veřejné funkce, ošetřováním nemocného člena rodina atp.). Sankcí za neomluvenou absenci je především krácení dovolené. Čtěte více: Dítě, student a práce? Je to možné, ale s výrazným omezením

O neomluvené absenci rozhoduje zaměstnavatel a odbory

Zda se jedná o neomluvené zameškání práce, určuje zaměstnavatel po dohodě s odborovou organizací, pokud u zaměstnavatele působí. Odbory na rozhodnutí participují i v případě, že není zaměstnanec jejich členem.

Otázku nepřítomnosti zaměstnance v práci nestačí s odborovou organizací pouze projednat. Musí být dosaženo souhlasného hodnocení zaměstnancovy absence jako neomluvené, ve formě dohody zaměstnavatele a odborů. Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za zaměstnance v pracovněprávních vztazích ta, ve které má pracovník členství. Pokud není členem u žádné a neurčí-li jinak, jedná za něho organizace s největším počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru.

Neomluveným zameškáním práce je tedy nepřítomnost zaměstnance v práci jen tehdy, když ji zaměstnavatel kvalifikoval jako neomluvenou a jestliže s jeho stanoviskem vyslovil souhlas příslušný odborový orgán. Čtěte více: Na jakou minimální zaručenou mzdu máte nárok?

Krátit dovolenou lze jen v určitých případech

Krátí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou za neomluvenou zameškanou směnu, může tak učinit o 1 až 3 dny. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou sčítat. Části zameškaných směn lze takto sčítat jen v průběhu každého jednotlivého kalendářního roku. Je proto nepřípustné krátit zaměstnanci nárok na dovolenou za rok 2009, pokud zameškal polovinu směny např. v listopadu 2008 a další polovinu v únoru 2000.

internetové bankovnictví, práce, zaměstnání, peníze

Zaměstnavatel má právo krátit dovolenou pouze v případě, že zaměstnanec zameškal celou směnu nebo kupř. dvakrát její polovinu či třikrát její třetinu nebo jde o jinou kombinaci absencí dosahující nejméně jedné celé směny. Není možné naopak dovolenou krátit v situaci, kdy dosud nezameškal ani jednu celou svou směnu. Čtěte více: Kolik vám musí zůstat z výplaty po všech srážkách?

dan_z_prijmu

O vlastním rozsahu krácení, pokud k němu přistoupí, rozhoduje zaměstnavatel sám. Zda dovolená bude zkrácena za 1 zameškanou směnu o 1, 2 či 3 dny dovolené, už tedy záleží jen na něm.

Další sankce

Vedle krácení dovolené jsou dalšími pracovně – právními sankcemi za neomluvenou absenci zejména:

  • nevyplacení náhrady mzdy ve smyslu ust. § 206 odst. 3 zákoníku práce.
    Náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nepřísluší, jestliže neomluveně zameškal převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu včas nevrátí do práce. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají.
  • případné rozvázání pracovního poměru a to podle intenzity porušení právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
    S přihlédnutím zejména k osobě zaměstnance, pracovní pozici, kterou zastává, době, situaci, délce a následkům absence, např. výši způsobené škody, je možná buď výpověď nebo okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele
  • nevyplacení mzdy (platu).

Anketa

Jakou sankci používá váš zaměstnavatel za neomluvenou absenci?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).