Hlavní navigace

S čím ještě v obchodě zaplatíte a kam se obrátit, když obchodník platidlo nepřijme?

7. 7. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Kdo by v dnešní době odmítal přijmout peníze? A tím spíše obchodník - prodejce, pro něhož by měl být zákazník, byť hodlá platit hromadou drobných, pánem… Mylná je však domněnka, že třeba právě ve vaší samoobsluze potravin můžete kdykoliv nákup zaplatit kupou mincí nastřádaných za léta v „prasátku“, anebo vám je dokonce musejí vyměnit za bankovku.

Přijímání zákonných peněz (mincí a bankovek vydaných Českou národní bankou) upravují příslušné právní předpisy (a to zákon o České národní bance č. 6/1993 Sb., v platném znění, ve spojení s vyhláškou ČNB č. 37/1994 Sb.). Platné české bankovky přijímají právnické a fyzické osoby bez omezení. U platných českých mincí (mezi něž patří i mince pamětní a platné pamětní mince československé) omezení existují. Bez omezení přijímají mince pouze Česká národní banka a ostatní banky.

Ostatní právnické osoby a fyzické osoby mohou odmítnout:

  • přijetí více než 10 kusů mincí téže nominální hodnoty a dále též
  • přijetí mincí nad celkovou částku 100 Kč u mincí do nominální hodnoty 10 Kč včetně a nad celkovou částku 500 Kč u mincí vyšších nominálních hodnot (nemusejí tedy přijmout, s výjimkou kovových dvacetikorun a padesátikorun, mince, jestliže jejich hodnota dohromady činí více než 100 Kč; ani dvacetikorun a padesátikorun nemusejí přijmout za více než 500 Kč).

Nebankovní subjekty mohou odmítnout také přijetí platných českých pamětních mincí a platných československých pamětních mincí.

Fyzické osoby mohou navíc odmítnout i přijetí peněz, které jsou opotřebovány oběhem. Například bankovku vybledlou, zpřehýbanou nebo znečištěnou. Čtěte více: Placení mincemi a bankovkami: Ty drobné si nechte

Právnické osoby jsou však tyto opotřebované peníze povinny přijmout, jestliže jsou celé a celistvé (za celé se považují takové, kterým nechybí žádná jejich část, za celistvé takové, které tvoří souvislý a neporušený celek). Mohou naopak odmítnout peníze, které jsou poškozené jinak než oběhem, např. bankovky, které jsou natržené, přelepené lepicí páskou, pomalované; proděravělé mince a podobně.

ČNB a komerční banky přijímají peníze poškozené i jinak než oběhem.

Anketa

Máte zkušenosti s náhradou za poškozené bankovky?

Jak nakládat s podezřelými penězi

A jak s falešnými penězi? Jestliže kdokoliv, kdo přijímá peníze, pojme podezření, že jsou mu předkládány padělané nebo pozměněné bankovky a mince, jejich přijetí samozřejmě rovněž může odmítnout. Právnické osoby je platícímu rovnou odeberou bez náhrady. Tuto skutečnost neprodleně oznámí orgánům policie nebo státního zastupitelství a o odebrání platidel se sepíše protokol. Zjistí-li se později odborným posouzením v ČNB, že bankovky nebo mince jsou pravé, dostane osoba, která s nimi platila, peníze nebo jejich protihodnotu zpět.

Máte nárok na protihodnotu, když kus bankovky chybí?

Mnohým už se přihodilo, že ač sami zaplatili v obchodně tisícikorunou zářící novotou, nazpět dostali třeba stokorunu opotřebovanou, ba i natrženou nebo vyspravenou izolepou a jinde už ji odmítli přijmout. Někteří dávají prádlo do pračky, aniž by vybrali obsah kapes. Co potom s opranou bankovkou? A což teprve s pokladem po babičce, jejíž úspory v hotových bankovkách ochutnaly myši? Jaká jsou pravidla pro výměnu opotřebovaných, poškozených či dokonce necelých bankovek a mincí? Čtěte více: Padělek je levnější poznat před tím, než se vám dostane do peněženky

Poškozené bankovky a mince, u nichž nejsou pochybnosti o tom, o jakou nominální hodnotu se jedná, vyměňují banky. Bankovky, pokud jsou celé a nejsou složeny z více než dvou částí, u kterých nejsou pochybnosti o tom, že k sobě patří, a poškozené celé mince se vyměňují v plné nominální hodnotě bez jakýchkoliv srážek. V plné nominální hodnotě se vyměňují i poškozené bankovky, pokud jsou celistvé, ale chybí jim pouze část nepotištěného bílého okraje.

Vyměňují se pochopitelně jen peníze, u nichž nejsou pochybnosti o jejich pravosti. Výměnu bankovek nebo mincí, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný, deformovaný nebo proděravělý, mohou banky odmítnout. Takové bankovky nebo mince se odeberou bez náhrady a zašlou ke zničení do ČNB. Jestliže jsou bez náhrady odebrány bankovky, které byly popsány, pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány nebo které byly zamazány barvou, lepidlem nebo jiným podobným materiálem, vystaví se plátci potvrzení o jejich odebrání a zašlou se k posouzení České národní bance.

Náhradu za necelé (např. ohořelé, ohryzané) bankovky a za bankovky celé, avšak složené z více než dvou částí (kupř. roztržené, rozstříhané) poskytují Česká národní banka a ostatní banky, a to podle velikosti plochy poškozené bankovky. Jestliže je k vyměření náhrady předložena bankovka nebo její zbytek, které jsou složeny z více částí, posuzují se jako celek pouze tehdy, nejsou-li pochybnosti o tom, že jednotlivé části k sobě patří – podle série a pořadového čísla či podle tvaru v místech roztržení.

Náhrada se poskytuje ve výši:

  • nominální hodnoty bankovky, jestliže je celá nebo její předložený zbytek je větší než tři čtvrtiny původní plochy bankovky,
  • jedné poloviny nominální hodnoty bankovky, činí-li předložený zbytek polovinu až tři čtvrtiny původní plochy bankovky,
  • jedné čtvrtiny nominální hodnoty bankovky, činí-li předložený zbytek nejméně čtvrtinu a méně než polovinu původní plochy bankovky.

Za zbytek bankovky menší než čtvrtina původní plochy se žádná náhrada nevyplácí. Neuspěje proto podvodník, jenž by záměrně bankovky roztrhal, aby pak díly jedné vydával za zbytky ze dvou či více platidel.


pozměněná bankovka, padělek, kriminalita

Foto: ČNB


Za necelé mince se poskytuje náhrada pouze tehdy, jde-li o mince, u kterých může v důsledku technologie jejich výroby dojít k oddělení vnějších částí a středních částí anebo jde-li o mince, které jsou podélně rozštěpené v hraně na část s lícní stranou a na část s rubovou stranou. Čtěte více: Koruna posiluje, krátkodobá rizika ale přetrvávají

skoleni_4_3

Ani majitel peněz, které vzhledem k charakteru jejich poškození není možno vyměnit, ani za ně vyměřit náhradu, jako jsou například bankovky zuhelnatělé, zetlelé nebo rozpadlé na drobné částky, není úplně bez šance. Může je zaslat ČNB se žádostí o expertní posouzení a poskytnutí náhrady. V žádosti je třeba uvést, jakým způsobem k poškození peněz došlo. Podobně mohou o náhradu usilovat též lidé, jimž byly poničené (proděravělé, pomalované, potištěné, lepidlem či barvou zamazané) bankovky odebrány bez náhrady.

Výměnu neplatných bankovek a mincí, stažených z oběhu, zajišťuje bezplatně po dobu určenou zvláštními předpisy sama centrální banka a banky provádějící pokladní operace. Poplatek se vybírá pouze za větší množství neroztříděných peněz, zvláště tehdy, je-li nutno jejich množství určit na počítacích nebo třídicích strojích.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).