Hlavní navigace

Má nezaměstnaný čerstvý absolvent školy nárok na podporu v nezaměstnanosti?

2. 7. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Někteří letošní čerství absolventi škol po nedávném ukončení studia – přípravy na budoucí povolání - marně hledají pracovní uplatnění. Pravděpodobně tak část z nich rozšíří řady nezaměstnaných. Mají takoví bývalí studenti a žáci nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Základní podmínkou je rok výdělečné činnosti

Aby nezaměstnaný občan, tedy uchazeč o zaměstnání, získal podporu v nezaměstnanosti, musí splnit zejména tyto základní podmínky:

  • požádat úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti,
  • získat v rozhodném období (tj. poslední 3 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Jedná se o tzv. předchozí zaměstnání.

Aby tedy uchazeč o zaměstnání získal podporu v nezaměstnanosti, je třeba, aby vykonával v posledních 3 letech alespoň 12 měsíců zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, které zakládají povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nezaměstnaný občan – absolvent školy, musel být tedy dříve po stanovenou dobu zaměstnán v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti či podnikat za stanovených podmínek jako osoba samostatně výdělečně činná. Čtěte více: Dítě, student a práce? Je to možné, ale s výrazným omezením

Místo zaměstnání lze započítat náhradní doby

Jako předchozí zaměstnání se přitom započítávají i některé náhradní doby, tedy doby činnosti, kdy uchazeč o zaměstnání ve skutečnosti nepracoval, resp. nevykonával předepsanou výdělečnou činnost.

Do předchozího zaměstnání, resp. jako předchozí zaměstnání, se započítává i doba:

  • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
  • pobírání plného invalidního důchodu,
  • osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
  • osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby. Tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týd­nu,
  • osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost). Nově se nepočítá se ani 6 měsíců studia, platí standardní podmínky

Za náhradní započitatelnou dobu – tedy na místo zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění, se však od 1. ledna 2009 nepovažuje doba soustavné přípravy na budoucí povolání. Do konce minulého roku se započítávala alespoň maximálně v rozsahu 6 měsíců. Absolvent školy, který nikdy nepracoval, podporu v nezaměstnanosti získat tedy nemůže. Může ji získat jen pokud si během studia – přípravy na budoucí povolání – přivydělával, ať už jako osoba samostatně výdělečně činná nebo v zaměstnání. Nebo v případě, že po studiu přece jen získal zaměstnání, kde pracoval po předepsanou dobu, ale posléze o něj přišel. Takový absolvent školy tak eventuelně může splnit jednu ze základních podmínek pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, tedy výkon výdělečné činnosti v délce nejméně 12 měsíců za poslední 3 roky. Čtěte více: Studenti a brigády: Snadný přivýdělek o prázdninách i během krize

Pro absolventy škol již neplatí žádné zvláštní podmínky nebo výjimky, podporu v nezaměstnanosti mohou získat za standardních podmínek jako kterýkoliv jiný uchazeč o zaměstnání.


studium, student, učení, škola

Foto: www.nazkusenou.cz

skoleni_4_3


Opatření je v souladu s principem, aby ten, kdo přispíval na státní politiku zaměstnanosti, měl nárok na to, aby mu z těchto prostředků byla hrazena podpora v nezaměstnanosti v době, kdy zaměstnání nemá (nebo nevykonává jinou výdělečnou činnost). Kdo do systému nepřispíval nebo sice přispíval, ale po kratší než stanovenou dobu, má nárok na služby ze strany úřadu práce, ale nikoliv hmotné zabezpečení podporou v nezaměstnanosti. Čtěte více: „Výpověď dohodou“ je nesmysl. Jak správně rozvázat pracovní poměr dohodou?

Doložení uváděných skutečností

Skutečnosti, které uchazeč o zaměstnání uvede v žádosti o podporu v nezaměstnanosti, je povinen úřadu práce doložit. Doba zaměstnání se dokládá potvrzením o zaměstnání – tzv. zápočtovým listem. Může být doložena také evidenčním listem důchodového pojištění. Náhradní doby se dokládají příslušnými potvrzeními vydanými k tomu oprávněnými orgány. Čerství absolventi délku svého studia doloží potvrzením, které vystaví škola.

Anketa

Mají studenti po ukončení studia nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).