Hlavní navigace

Stejný úraz a rozdíl necelých tři sta tisíc. Při autonehodě by dostal víc

19. 9. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Proč dostanete jinou výši odškodnění podle zákoníku práce než podle občanského zákoníku? Co se odškodňuje bolestným a co náhradou za ztížení společenského uplatnění?

Zaměstnanec pracoval jako skladník a utrpěl při práci vážný pracovní úraz, který si vyžádal náročné a pro pacienta jistě velmi nepříjemné léčení, včetně částečné amputace končetiny. Což zanechalo následky na jeho zdraví fyzickém i psychickém. Sám zaměstnanec se na pracovním úrazu nijak nepodílel, nezavinil jej. Jiný zaměstnanec řídící vysokozdvižný vozík ho totiž ve skladové hale přehlédl, zachytil jej, srazil a přejel. Na náhradě ztížení společenského uplatnění byl poškozený zaměstnanec odškodněn částkou 2 578 188 Kč, která mu náleží podle lékařského posudku a pracovněprávních předpisů.

Ovšem kdyby byl jeho úraz posuzován podle občanskoprávních předpisů, měl by dostat o 278 188 Kč více. A proto své podání k Nejvyššímu soudu, jímž se bránil proti rozhodnutí, že mu nebylo přiznáno odškodnění v požadované výši, zdůvodnil právě otázkou: Proč je o danou částku jeho odškodnění nižší jen proto, že úraz utrpěl v zaměstnání při výkonu práce, a ne třeba při autohavárii ve volném čase?

Nejvyšší soud už na takovou otázku odpověděl dříve, když se zabýval odškodňováním pracovního úrazu bolestným.

Tělesné a duševní strádání při škodné události na zdraví a v době léčení se odškodňuje náhradou za bolest (tzv. bolestným), trvalé zdravotní následky projevující se v omezené možnosti zapojení do různých životních činností náhradou za ztížení společenského uplatnění. Tentokrát, když se Nejvyšší soud zabýval popisovaným případem skladníka poškozeného pracovním úrazem a jeho nárokem na náhradu ztíženého společenského uplatnění, v rozsudku znovu zrekapituloval rozdílný vývoj občanskoprávní a pracovněprávní úpravy. A přišel v podstatě se stejnými argumenty, proč se může lišit odškodnění podle zákoníku práce a podle občanského zákoníku. Tedy v situaci, kdy na straně jedné utrpíte pracovní úraz a na straně druhé třeba zranění při autohavárii, kterou jste nezavinili.

Podle jakých pravidel se odškodňuje pracovní úraz

Připomeňme si zejména, že s účinností od 26. října 2015 bylo vydáno nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které v pracovněprávních vztazích zachovává bodový systém výpočtu náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění.

Podle tohoto nařízení vlády se stanoví náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění nejen v případě újmy na zdraví, která vznikla po dni nabytí jeho účinnosti, ale i tehdy, byla-li bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li přede dnem nabytí jeho účinnosti vydán lékařský posudek k odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění.

Jak získat vyšší odškodnění za pracovní úraz?

Nejvyšší soud ČR řekl už v <a>rozsudku, že použití občanského zákoníku a z něj vycházející metodikynáhradě nemajetkové újmy na zdraví na pracovněprávní vztahy nepřipadá v úvahu a že rozdílnost právní úpravy odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění v zákoníku práce od úpravy obsažené v občanském zákoníku je odůvodněna odlišností pracovněprávních vztahů od vztahů občanskoprávních, danou povahou závislé práce.

Tip do článku - účto fakturace duben

Totéž zopakoval NS v rozsudku, ale dodal, že soud, který rozhoduje o odškodnění pracovního úrazu, může podle ust. § 388 zákoníku práce (nyní ust. § 271s zákoníku práce) ve výjimečných případech výši odškodnění stanovenou prováděcím právním předpisem (ust. § 372 odst. 2 zákoníku práce – nyní ust. 271c zákoníku práce) přiměřeně zvýšit.

Povinnost zaplatit náhradu odpovídající zvýšení odškodnění podle ust. § 388 (resp. nyní ust. § 271s) zákoníku práce bez soudního rozhodnutí však nevzniká; povinnost plnit (a tedy i dluh) zaměstnavateli vzniká až na základě soudního rozhodnutí, v němž je určena doba plnění, a teprve uplynutím takto určené doby plnění by mohlo dojít k prodlení zaměstnavatele

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).