Hlavní navigace

Dluh neodpustí, ale můžete si jej odpracovat. Vymáhání by se mohlo změnit

19. 9. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Na dluhovou problematiku se Češi dívají jednoznačně. Vymáhání dluhů by se ale mohlo brzy změnit. Věřitelé chtějí připravit vlastní návrh zákona, který by umožňoval si dluhy i odpracovat.

Postoj Čechů k dlužníkům a dluhům je poměrně striktní. Panuje jasný názor na to, jaký účel půjčky je ještě v pořádku a jaký je naopak zavrženíhodný. Ne každému dlužníkovi by také Češi pomohli. Dluh musí vzniknout „ze správného důvodu“.

Česká asociace věřitelů se řadou názorů inspirovala a plánuje Poslanecké sněmovně předložit návrh zákona, který by exekutorskou praxi pozměnil.

Zadluženost vnímáme jako vysokou

Češi mají obecně pocit, že zadluženost populace je vysoká. Část z nich dokonce situaci vnímá jako alarmující.

Jak vnímáte zadlužení českých domácností?
Autor: Česká asociace věřitelů

Jak vnímáte zadlužení českých domácností?

Názory se ale mírně liší podle toho, jaké vzdělání respondenti mají. Například lidé s vystudovanou vysokou školou vnímají otázku pozitivněji než lidé s nižším vzděláním.  Optimističtější jsou také více muži než ženy a také lidé žijící v Praze. Naopak negativní pohled mají lidé v Ústeckém kraji a Moravskoslezském kraji.

Dluhy akceptujeme jen u bydlení, vzdělání a zdraví

Dluh jako takový jsou pak u ostatních ochotní akceptovat jen v případě, že jde o půjčku na vzdělání, zdraví nebo na bydlení. Pokud naopak zjistí, že si někdo z jejich okolí vzdal půjčku třeba na vánoční dárky, na dovolenou či na spotřební zboží, jako je chytrý telefon či notebook, považují to za něco neakceptovatelného.

Je podle vás v pořádku zadlužit se kvůli ... ?
Autor: Česká asociace věřitelů

Je podle vás v pořádku zadlužit se kvůli … ?

I tady ale panují rozdíly napříč vzděláním a věkovými skupinami. Například půjčku na dovolenou a dárky mnohem více akceptují mladí lidé do 29 let. Naopak striktně s ní nesouhlasí lidé od 45 let výše s vysokou školou a domácnosti s příjmem nad 60 000 Kč měsíčně.

Ačkoli půjčka na vzdělání je všeobecně spíše přijímaná, nesouhlasí s ní lidé, kteří mají vzdělání bez maturity, a například také ti, kteří nechodí k volbám.

Je podle vás v pořádku zadlužit se kvůli ... ?
Autor: Česká asociace věřitelů

Je podle vás v pořádku zadlužit se kvůli … ?

S půjčkou za účelem koupě vlastního bytu, tedy s hypotékou, souhlasí nejvíce dotázaných. Druhé místo obsadila půjčka kvůli zdraví. S tou rovněž méně souhlasí respondenti se vzděláním bez maturity.

Pomoc? Jen těm, co si za to „nemohou sami“

Pokud někdo upadne do dluhové pasti, řada lidí souhlasí s tím, aby mu stát pomohl. Podle respondentů by se ale mělo jednat o dlužníka, který do pasti spadl kvůli vážným okolnostem. Například v důsledku nemoci nebo ztráty zaměstnání. U ostatních dlužníků lidé tak benevolentní nejsou.

A striktně se staví i k institutu odpouštění dluhu. Dluhy se podle respondentů nemají odpouštět, ale splácet. Případně by se řada lidí přiklonila k tomu, aby bylo dluhy možné odpracovat. Například formou veřejně prospěšných prací. Za odpustitelné dluhy považují Češi například pokuty za pozdě vrácenou knihu do knihovny a podobné malé prohřešky.

Česká asociace věřitelů se inspirovala nejen názory respondentů a připravila návrh vlastních legislativních změn, které chce předložit poslanecké sněmovně.

DPH z nákladů exekuce by se mělo zrušit

Podle České asociace věřitelů by mělo dojít ke zrušení či alespoň snížení sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na náklady z exekuce. Dlužník by tak podle statistik mohl ušetřit i pětinu nákladů exekučního řízení.

Komplexně by se pak jednalo o úsporu v řádech 400–500 milionů ročně.

Konec neúměrnému nárůstu dluhu

Řada lidí, kteří dlouhodobě své dluhy nesplácí, se postupně dostane do dluhové spirály. Platí úroky z dlužné částky a po čase tyto úroky narostou do takové výše, že platí v podstatě úroky z úroků a splatit výsledný dluh je velice obtížné, pro některé lidi vzhledem k jejich příjmu a tempu splácení možná i nereálné.

Česká asociace věřitelů navrhuje, aby dluh, jehož výše přesahuje jistinu, byl splácen v režimu podřízené pohledávky. Tím by se zastavil neúměrný nárůst dluhu právě o další úroky, sankce atd. Tento princip se od 1. června 2019 uplatňuje už u oddlužení.

Elektronizace a dálkový přístup

Prosazovat chce také větší míru elektronizace a dálkový přístup. Dlužník i věřitel by museli mít povinně zřízený dálkový přístup do spisu. Na žádost by vám také povinně museli odeslat kopii spisu. Případně by byla dostupná u místně příslušného exekučního soudu.

Kromě toho by byly zavedeny povinně minimálně 4 úřední dny v týdnu pro telefonický styk exekutorského úřadu s veřejností.

A došlo by také k rozšíření Centrální evidence exekucí o informace od součinnostních subjektů.

Dluh byste si mohli odpracovat

V návrhu figuruje také možnost si dluhy odpracovat, právě například formou veřejně prospěšných prací, se kterými vyjádřili souhlas respondenti v uvedeném průzkumu.

Zjednodušení by se pak mohli dočkat i zjevně nedobytné pohledávky.

Exekutora si bude vybírat věřitel?

Také ministerstvo spravedlnosti má vlastní návrh, který se bude projednávat. V něm mimo jiné prosazuje sloučení exekucí, které jsou vedeny na jednoho dlužníka, k jednomu exekutorovi. Piráti pak předložili novelu exekutorského zákona, která prosazuje tzv. teritorialitu, tedy že nové exekuce budou přidělovány exekutorům podle centrálního pořadníku a bydliště dlužníka.

Oba návrhy mají za cíl zlevnit náklady exekučního řízení, ale paradoxně by mohl nastat pravý opak. Pouze pětina dlužníků se totiž zdržuje na adrese svého trvalého pobytu. Jednotlivé exekutorské úřady navíc mají rozdílnou úspěšnost ve vymáhání, tudíž by se snížila jejich motivace kvůli garantovanému příjmu v podobě záloh.

Oba návrhy navíc znamenají, že věřitel ztratí možnost si zvolit exekutora, kterému ve vymáhání pohledávek důvěřuje.

dan_z_prijmu

Alternativní řešení

Alternativním řešením by pak bylo například přidělovat exekutory podle skutečného bydliště dlužníka s tím, že věřitel by na své náklady mohl požádat o změnu. V současné době si totiž věřitel může vybírat jen z exekutorů, kteří sídlí v soudním kraji, ve kterém má dlužník trvalé bydliště.

Exekutor z jiného soudního kraje by pak mohl být exekucí pověřen na žádost věřitele a v případě splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

  • věřitel uhradí cestovní výdaje a složí na ně zálohu
  • skutečné bydliště dlužníka či jeho majetek se vyskytují v jiném soudním kraji
  • jde o exekutora ze sousedního kraje, jehož sídlo je výskytu dlužníka geograficky blíže,
  • jde o exekuci na výživné.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).