Hlavní navigace

Stavební spoření: Nenechte se připravit o státní podporu!

20. 1. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Před změnou výše státní podpory stavebního spoření řada lidí uzavírala nové smlouvy, aby mohli déle čerpat výhody vyššího příspěvku. Starší smlouvy byly ale mnohdy mnohem lépe úročeny, a tak zůstaly nečinné jako prostředek vyššího zhodnocení. Tyto smlouvy ale mohou spořitelny zrušit!

Od roku 2004 stát vyplácí menší podporu stavebního spoření. Místo 4 500 Kč při úložce 18 tis. Kč jen 3 000 Kč při ročním vkladu 20 tis. Kč. To bylo hlavním důvodem, proč řada lidí uzavírala nové smlouvy o stavebním spoření krátce před koncem roku 2003 a do konce následujícího roku na ně převáděla státní podporu. Starší smlouvy mnohdy s nižší cílovou částkou než nově uzavřené zůstaly ležet ladem.

Ukončit starší smlouvy o stavebním spoření přitom nebylo výhodné. Zpravidla ještě neuplynula tzv. vázací doba a, především, úrokové sazby starších smluv dosahovaly i dvojnásobné výše než u smluv nových.

Všechny smlouvy o stavebním spoření ale mají ve svých podmínkách jeden bod, který umožňuje stavebním spořitelnám „nepohodlné drahé“ smlouvy vypovědět – klauzuli o minimálním vkladu. Pokud klient nespoří alespoň minimální výši sjednanou ve smlouvě, může se s ním stavební spořitelna rozloučit. Jak se k tomu staví stavební spořitelny?

Rostislav Trávníček - ČMSS

Rostislav Trávníček, marketingový ředitel ČMSS

Zájem Českomoravské stavební spořitelny, a.s. je umožnit klientům spořit podle jejich možností. Ve Všeobecných obchodních podmínkách stavebního spoření, které jsou platné pro uzavření smlouvy dnes, je zakotveno právo smlouvu vypovědět, je-li účastník i se započtením mimořádných vkladů v prodlení s úhradou měsíčního vkladu po dobu 12 měsíců. ČMSS však v rámci vstřícnosti ke klientům k tomuto opatření dosud nepřistoupila.

Pokud klient nevložil ani minimální částku, doporučujeme zahájit pravidelné spoření a zajistit si tak výhodu, které stavební spoření našim klientům nabízí.

Lucie Badová - HYPO stavební spořitelna

Lucie Badová, vedoucí odd. marketingu, HYPO stavební spořitelna

Pravidla, resp. povinnost klienta spořit na účet stavebního spoření, jsou stanovena Všeobecnými obchodními podmínkami stavební spořitelny následovně:

Minimální výše měsíčního vkladu je sjednána ve smlouvě. Závazek spořit sjednaný vklad končí splněním podmínek pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nebo ukončením smluvního vztahu. Vklad se považuje za provedený v den připsání na účet účastníka. Dále se uvádí, že stavební spořitelna má právo smlouvu vypovědět, nedosahuje-li roční uspořená částka výše odpovídající minimálním měsíčním vkladům. Úhrady za konečné vypořádání smlouvy v takovém případě se řídí Sazebníkem platným v době ukončení, resp. zániku smlouvy.

Nezačne-li účastník na smlouvu o stavebním spoření spořit, příp. přesáhnou-li splatné pohledávky stavební spořitelny započtené proti zůstatku účtu účastníka vedeného u stavební spořitelny vklady realizované na takovou smlouvu, informuje stavební spořitelna písemně klienta a vyzve jej k zahájení, příp. k dalšímu spoření. Nevyužije-li klient této své možnosti ve stanovené lhůtě, je smlouva ze strany stavební spořitelny vypovězena.

Eva Jahodová, nové produkty Raiffeisen stavební spořitelny

Klient sjednává smlouvou o stavebním spoření všechny parametry a podmínky smlouvy včetně výše vkladu a tzv. periody spoření. V případě porušení smlouvy má právo stavební spořitelna požadovat plnění dle sjednané smlouvy, příp. smlouvu vypovědět.

Marcela Adlerová - SSČS

Marcela Adlerová, ředitelka úseku klientský servis Stavební spořitelny České spořitelny

Již při uzavření smlouvy o stavebním spoření se klient zavazuje ukládat na účet vklady ve sjednané výši a v pravidelných termínech. Tuto skutečnost stanovuje přímo zákon o stavebním spoření.

V případě, že klient neplní sjednané smluvní podmínky, má Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) právo uzavřenou smlouvu o stavebním spoření vypovědět. Žádá-li klient u smlouvy navíc státní podporu, nezíská ji, pokud nebude spořit, nebo když mu stavební spořitelna smlouvu vypoví. Doporučuji proto každému klientovi, aby si ve své smlouvě zkontroloval, jaké úložky si sjednal, a v případě, že mu nebude cokoli jasné, se poradil v pobočce České spořitelny nebo u obchodního zástupce. Předejít této situaci může klient nejlépe tím, že si zadá trvalý příkaz na svém sporožirovém nebo běžném účtu k poukazování pravidelných plateb na účet stavebního spoření.

SSČS přijímá kromě pravidelných měsíčních vkladů také jednorázové i mimořádné vklady, kterými snadno může klient jakýkoliv prohřešek v předchozím spoření napravit.

Jana Macháčková - Wuestenrot - stavební spořitelna

Jana Macháčková, vedoucí úseku marketingu stavební spořitelny Wüstenrot

Ráda bych předeslala, že nejdříve je klient povinen zaplatit úhradu za uzavření smlouvy, která dnes obvykle činí 1 % z cílové částky. Spoření pro děti do 15 let KAMARÁD je ale např. od této úhrady osvobozeno. Dokud není úhrada zaplacena v plné výši, zúčtovávají se všechny platby poukázané na účet klienta na splacení této úhrady.

Pokud klient nezaplatí úhradu za uzavření smlouvy v plné výši do 4 měsíců od uzavření smlouvy, je Wüstenrot – stavební spořitelna podle svých obchodních podmínek oprávněna od smlouvy odstoupit. Musí tak učinit písemnou formou. V praxi je postup takový, že klient je opakovaně dopisem upozorněn na skutečnost, že úhradu dosud nezaplatil, a je vyzván, aby sdělil, jak hodlá se smlouvou o stavebním spoření naložit.

Protože předmětem smlouvy o stavebním spoření je závazek účastníka stavebního spoření ukládat peněžní prostředky ve sjednané výši, je neplnění tohoto závazku důvodem výpovědi smlouvy ze strany stavební spořitelny. Pokud tedy klient nezačne spořit, je na tuto skutečnost písemně upozorněn s tím, že v případě, že nehradí úložky podle příslušného ustanovení Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření a nezaplatí je do 2 měsíců od doručení písemné výzvy k zaplacení, může Wüstenrot smlouvu písemně vypovědět.

legislativni_zmeny_21

Dostane-li klient od stavební spořitelny dopis s výzvou, aby zaplatil úhradu za uzavření smlouvy nebo uhradil spoření, měl by mu věnovat patřičnou pozornost. Zbytečně by se mohl např. připravit o vyšší úroky z úspor apod.

Mnozí klienti se domnívají, že jsou povinni ukládat na spoření měsíčně tu částku, která je uvedena ve smlouvě. A protože nemohou tolik spořit, nespoří vůbec. Stavební spořitelna Wüstenrot umožňuje každému klientovi spořit podle toho, co mu jeho finanční možnosti dovolí.

Stavební spořitelny o možnosti výpovědi smluv dobře vědí. Mnohem méně si toho jsou vědomi jejich klienti.

Přestože stavební spořitelny zatím nevypovídají smlouvy z důvodu nespoření ani minimální částky, mohou tak dle smluvních podmínek začít činit kdykoli. Doporučujeme proto všem, kteří mají nějaké smlouvy, na něž nespoří, ale pouze je nechávají „ležet“, aby zvážili možnost minimálního vkladu. Zvláště u smluv, které nesplnily ještě minimální vázací dobu (v tomto případě 5 let), by byla škoda kvůli výpovědi přijít i o státní podporu na smlouvu již připsanou.

Anketa

Máte smlouvu o stavebním spoření, na kterou neplatíte ani minimální vklad?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).