Hlavní navigace

Od 1. října se změní podmínky stavebního spoření

9. 9. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Prvním dnem následujícího měsíce nabude účinnosti novela zákona o stavebním spoření. V praxi se pro klienty mnoho nezmění, něboť spořitelny jejím požadavkům ohledně stanovování poplatků vyhověly již počátkem roku. Proč tak učinily? Vždyť pro ně nová úprava výhodná není...

Ještě před necelým rokem bylo stanovování poplatků u stavebního spoření součástí smluv o stavebním spoření, respektive všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření. Ty obsahovaly ujednání o ceně za poskytované služby a formulovány byly například tak, že „veškeré úhrady jsou uvedeny v sazebníku, jehož aktuální znění obdrží účastník na požádání". Přestože i z dřívějších zákonných norem vyplývala povinnost stavebních spořitelen respektovat platnost aktuálního sazebníku při uzavření dané smlouvy po celou dobu její platnosti, praktiky spořitelen byly odlišné, a ceny za poskytované služby spořitelny měnily libovolně v průběhu spořícího cyklu.

Jako argument pro průběžné zvyšování poplatků uváděly spořitelny nárůst nákladů na správu stavebního spoření a postupné zvyšování standardu klientského servisu. Změny poplatků tak bylo podle spořitelen způsobováno objektivními vnějšími vlivy, jako byl růst poštovného, budování sítě klientských poradců, zvyšovaní kvalifikace zaměstnanců, růst nároků na počítačovou síť, kontrolní mechanismy apod.

Přesto si stavební spořitelny uvědomily neoprávněnost svého tehdejšího výkladu pojmu „aktuální znění sazebníku“ a do svých všeobecných smluvních podmínek doplnily dodatek, kterým si dopředu nechaly klientem stvrdit libovolnou tvorbu cen.

Ministerstvo financí si tuto skutečnost uvědomovalo, a proto přišlo v loňském roce s návrhem novely zákona o stavebním spoření, která vstoupí v platnost prvním dnem letošního října.

Novela zaručí klientům platnost ceníku po celou dobu spoření, neboli záruku stejných poplatků na celou dobu spoření. Podle hlavního iniciátora novely, náměstka ministra financí Tomáše Prouzy, tato úprava klientům zajistí jasné podmínky hry a znemožní stavebním spořitelnám lákat klienty na sliby, které nebudou mít dlouhého trvání.

Novela se vztahuje na nové smlouvy o stavebním spoření uzavřené po datu účinnosti zákona, tedy na smlouvy uzavřené od 1. října 2005. Nově tak musí smlouva o stavebním spoření obsahovat výši nebo způsob stanovení výše úhrady za vedení účtu zřízeného k přijímání vkladů, a to po dobu spoření, nejdéle po dobu 6 let ode dne jejího uzavření.

Důležité je zde ustanovení, že spořitelny mohou určit způsob stanovení výše poplatků. Tím i nadále existují zadní vrátka, kterými spořitelny mohou proklouznout a v případě potřeby poplatky zvýšit. Například jen tím, že se ve smlouvě stanoví, že se poplatky budou každoročně navyšovat o x procent.

Novela zákona přitom zároveň nestanovuje žádný cenový strop a ceník je zcela záležitostí stavební spořitelny. Přesto i zde platí jednoduché pravidlo, že každá regulace má své skryté náklady. Těmi může být i to, že spořitelna nemůže poplatky jednostranně nejen zvýšit, ale ani snížit. Taková změna by byla přípustná pouze ve chvíli, kdy se klient na změně se spořitelnou dohodne, což je ovšem poměrně těžko proveditelné.

Porovnejte si sami podmínky stavebního spoření u jednotlivých stavebních spořitelen!

Poté, co ministerstvo financí oznámilo své plány o chystané novelizaci zákona, vydalo doporučení potenciálním klientům počkat s uzavřením smlouvy o stavebním spoření na dobu, kdy bude novela platit, což tehdy mělo být 1. května tohoto roku. Skutečnost je taková, že se tomu tak stane až 1. října. Vyvstává otázka, jak velké problémy by spořitelnám nastaly, kdyby všichni potenciální klienti doporučení ministerstva minulý rok vyslyšeli a spořitelny by za téměř jeden rok nezískaly žádné klienty.

Možná i z tohoto důvodu se spořitelny poté, co již bylo jisté, že ministerstvo své plány myslí opravdu vážně, rozhodly vyhovět požadavkům budoucí novely a poplatky začaly ve většině fixovat novým klientům již počátkem letošního roku. Vyvstává tak další otázka, zda si těchto logických obav spořitelen ze ztráty nových klientů bylo ministerstvo vědomo již minulý rok a uvedená vyjádření zveřejnilo proto, aby spořitelny přimělo aplikovat nová opatření ještě před účinností novely zákona.

Od začátku ledna se tak spořitelny začaly předhánět s ujištěními klientům, že v případě, že v roce 2005 novela zákona o stavebním spoření začne platit, všem novým klientům přiznají stejné podmínky týkající se výše poplatku, čímž odbouraly možné spekulace zájemců o stavební spoření.

Stavební spořitelny reagovaly následovně:

  • Stavební spořitelna Wüstenrot počátkem letošního ledna ujistila klienty, že přizná všem, kteří letos uzavřou novou smlouvu o stavebním spoření, podmínky týkající se výše poplatku za vedení spořícího účtu stavebního spoření, které budou pro klienta výhodnější. Od prvního srpna pak stanovila pevný poplatek za vedení účtu 250 korun ročně, přičemž tento poplatek je fixován nejen pro klienty, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření podle novely zákona, ale pro všechny klienty.
  • ČMSS klientům zaručila, že nezmění u letos uzavřených smluv poplatek za službu vedení spořícího účtu dříve, než nabude účinnosti novela zákona o stavebním spoření. Od prvního října tak bude ČMSS poplatky u všech smluv uzavřených v roce 2005 stanovovat v souladu se zněním novely.
  • Hypo stavební spořitelna poskytuje garanci na poplatek za vedení účtu dle sazebníku úhrad a nákladů platného od 1.1.2005, a to na smlouvy v tarifu NADSTANDARD SMART uzavřené od 1.1.2005.
  • Modrá pyramida od počátku roku rovněž garantuje, že poplatky až do roku 2010 oproti stávající úrovni nezvýší. To se týká jak bezmála jednoho milionu současných smluv, tak všech smluv o stavebním spoření a úvěrových smluv, jež budou uzavřeny do konce roku 2005.
  • Raiffeisen stavební spořitelna se rozhodla uplatňovat nová pravidla i vůči těm klientům, kteří uzavřeli novou smlouvu o stavebním spoření před účinností uvedené novely, a to pro všechny smlouvy uzavřené od 1. ledna 2005.
  • Stavební spořitelna České spořitelny oznámila již v únoru, že zavede novou poplatkovou politiku shodně s datem, ve kterém nabude účinnosti novela zákona, tedy 1. říjnem 2005. Dosud žádné změny nevyhlásila.

Státní podpora

Druhá změna, která nastane s novelou zákona o stavebním spoření, se týká připsání zálohy státní podpory a vztahuje se na všechny smlouvy o stavebním spoření bez ohledu na datum jejich uzavření. Dle novely musí být státní podpora na účty klientů zaúčtována tak, aby hned následující den po dni, kdy ji stavební spořitelna obdrží od ministerstva financí, z ní klientovi náležely úroky. Ministerstvo financí tím chtělo zabránit tomu, aby spořitelny mohly podporu převádět později, a tím se obohacovat o nabíhající úroky. Spořitelny však již tyto praktiky nepoužívají a státní podporu do dalšího dne připisují. Dosud ovšem nebyla tato otázka zákonem ošetřena.

Máte negativní zkušenosti se svou stavební spořitelnou?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).