Hlavní navigace

Daně: Neplaťte víc, než musíte

19. 12. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Konec roku se nezadržitelně blíží. S ním nastává také řada možností, jak si ulehčit od daňové zátěže. Penzijní připojištění, stavební spoření, životní pojištění - to jsou tradiční cesty, jak neplatit státu zbytečně víc, než musíte. Jsou ale i jiné možnosti, jak se vyhnout zbytečným daním.

Penzijní připojištění

Své penzijní připojištění, které je obecně chápáno jako forma přilepšení si na stáří, ale také jako možnost snížení daňového základu, si můžete sjednat aktuálně v 11 penzijních fondech, které na českém trhu působí.

Pro čerpání daňových úlev je třeba uzavřít smlouvu o penzijním připojištění, která se sjednává alespoň do 60 let věku klienta s nejméně pětiletou délkou trvání. Vedle státní podpory (viz tabulka), kterou dostáváte na nejvýše prvních 500 korun měsíčně, je zajímavá také daňová úleva. Ta se vztahuje na částky přesahující úložku se státní podporou. To znamená, že z daňového základu si můžete odečíst příspěvky přesahující hranici 6 000 korun za uplynulý rok, maximálně 12 000 korun.

Státní podpora pro penzijní připojištění
výše příspěvku účastníka v Kč výše státního příspěvku v Kč
100 až 199 50 + 40 % z částky nad 100 Kč
200 až 299 90 + 30 % z částky nad 200 Kč
300 až 399 120 + 20 % z částky nad 300 Kč
400 až 499 140 + 10 % z částky nad 400 Kč
500 a více 150 Kč.

Z hlediska daňových úspor je optimální úložka ve výši 1 500 korun měsíčně, tedy 18 tisíc korun za celý rok. Můžete si tak z daňového základu odečíst právě ten nejvyšší odpočet.

Pokud jste si spořili menší částku, nemusíte zoufat. Na konci roku ji můžete jednorázově doplatit. Ale pozor, musíte tento svůj záměr písemně oznámit svému penzijnímu fondu, aby částku správně zaúčtoval a vystavil vám správné potvrzení, které je následně nutno přiložit k daňovému přiznání. To je rozdíl oproti stavební spořitelně, kde takovou oznamovací povinnost nemáte.

<calculator id=„14“></cal­culator>

Další nezanedbatelnou výhodou, kterou penzijní připojištění přináší, je možný příspěvek od zaměstnavatele. Protože z příspěvku zaměstnavatele se nestrhává ani sociální, ani zdravotní pojištění a ani daň z příjmů (pokud ovšem příspěvek nepřesáhne 5 % z vaší hrubé mzdy), je pro vás i pro vašeho zaměstnavatele každopádně výhodnější, než pokud by vám o stejnou částku zvýšil mzdu.

Příklad úspory při využití příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění
Příjmy zaměstnance Zvýšení příjmů Rozdíl
Příspěvek na penzijní připojištění Přímé zvýšení mzdy
Hrubá mzda 12 000 Kč 12 360 Kč  –
Příspěvek zaměstnavatele na PP 360 Kč 0 Kč  –
Sociální a zdravotní pojištění 1 500 Kč 1 545 Kč 45 Kč
Nezdanitelná část základu daně 3 170 Kč 3 170 Kč  –
Daňový základ 7 400 Kč 7 700 Kč  –
Daň z příjmu 1 110 Kč 1 155 Kč 45 Kč
Čistý měsíční příjem zaměstnance včetně příspěvku na PP 9 750 Kč 9 660 Kč 90 Kč
Čistý roční příjem zaměstnance včetně příspěvku na PP 117 000 Kč 115 920 Kč 1 080 Kč

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR

V tomto hypotetickém příkladu lze ze 360 Kč ušetřit 90 Kč měsíčně a za rok činí přilepšení víc než tisíc korun.

Takže abyste všechno stihli včas a mohli daňový odpočet uplatnit ještě za rok 2005, doporučují fondy poslat platbu nejpozději do 20. prosince 2005, aby ještě do konce roku stihly peníze připsat na váš účet.

A jak rychle převedou peníze banky? Čtěte v článku „Do banky před koncem roku utíkejte včas“.

Životní pojištění

Pro využití daňové úspory z životního pojištění je třeba splnit řadu podmínek. Vaše pojistka musí být sjednána minimálně do 60 let věku a musí trvat nejméně pět let (resp. 60 měsíců). Daňová úleva se ale nevztahuje na všechny typy životního pojištění, ale pouze na to základní pojistné pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a smluv na důchodové pojištění. Jakoukoli formu rizikového pojištění, například proti úrazu nebo nemoci, už uplatnit nelze.

Další omezující podmínkou je nutnost sjednání povinné minimální pojistné částky, je-li ve smlouvě pevně sjednána pojistná částka pro případ dožití. Pro pojistné doby do 15 let musí činit alespoň 40 tisíc korun a pro delší pojistné doby alespoň 70 tisíc korun.

Na problém můžete u životního pojištění narazit v případě, že byste podobně jako u penzijního připojištění nebo stavebního spoření chtěli využít maximální odpočet a peníze uložit mimořádnou splátkou. Životní pojištění tento způsob nedovoluje a mimořádné pojistné nelze do daňového zvýhodnění započítat. Museli byste si pojistné zvýšit přímo ve smlouvě.

Překonáte-li všechny výše uvedené překážky, dosáhnete kýženého cíle: od daňového základu si budete moci odečíst až 12 tisíc Kč za rok. Opět je zvýhodněn i zaměstnavatel, pokud vám na pojištění přispívá. Může uplatnit odpočet do výše 8 tisíc Kč za jednoho zaměstnance. Pojistníkem, který má právo na plnění pojistky, ale samozřejmě musí být zaměstnanec.

<calculator id=„17“></cal­culator>

Daňové úlevy za penzijní připojištění a životní pojištění se navíc sčítají, takže při maximálních úložkách do obou produktů si ročně můžete z daňového základu odečíst až 24 tisíc korun (to znamená 12 000 Kč za každý z těchto finančních produktů). Pokud ještě smlouvu ani na jeden z produktů nemáte, máte pro letošek smůlu. Platnost smluv začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po podpisu smlouvy – a pro odpočet za letošek jste museli smlouvy stihnout uzavřít do konce listopadu.

Nepříjemné změny ještě přináší novela zákona o dani z příjmu. Dřívější praxe umožňovala vypovědět penzijní připojištění dříve, bez nutnosti odpočtenou daň doplatit, jako tomu je už dlouho u životního pojištění. Od 1. ledna se úprava této problematiky u obou produktů sjednocuje a při dřívějším vypovězení smlouvy přijdete nejen o státní příspěvek z penzijního připojištění, ale navíc budete muset dříve uplatněnou odečitatelnou položku dodanit.

Stavební spoření

Stavební spoření také není špatná věc. Je to stále jeden z produktů s nejlepším zhodnocením vašich peněz v relaci k riziku. Podpora ze strany státu je po novele zákona o stavebním spoření sice nižší než dříve, ovšem i 15 % z roční uspořené částky (max. z 20 tisíc korun, tedy maximálně 3tisícový příspěvek) je stále dost.

A navíc – z výnosů ze stavebního spoření neplatíte daně. Oproti penzijnímu připojištění se státní příspěvkem má stavební spoření výhodu ve větší platební svobodě. Chcete-li maximálně využít státní příspěvek, nemusíte platit pravidelné splátky celý rok. Opět stačí jednorázová úložka na konci roku (bez nutnosti oznamovat to spořitelně) tak, aby razítko na poštovní poukázce mělo datum 31. 12. 2005.

Z daňového základu si potom odečtete úhrnné úroky z úvěru ze stavebního spoření, zaplacené v daném kalendářním roce. Stejná úleva platí i pro úroky z další půjčky na bydlení, tedy z hypotečního úvěru. Ale i do této sféry zasáhne novela zákona, když od příštího roku objem odpočitatelných úroků zaplacených na půjčky na bydlení snižuje. Z dnešní možnosti uplatnit až 300 tisíc korun ročně se pro smlouvy uzavřené od roku 2006 částka sníží na 150 tisíc korun.

Dary

Nižšího základu daně lze dosáhnout i bohulibým obdarováním druhých. Ovšem nezdanitelná částka je omezena tak, že hodnota daru musí buď přesáhnout 2 % základu daně, nebo být v minimální výši 1 tisíc korun a zároveň nesmí být celkový odpočet vyšší než 10 % základu daně. Pokud jste dárci krve, jedno bezplatné darování vám také základ daně sníží, a to o 2 000 korun.

Snažíte se každoročně o maximální snížení svých daní?

Autor článku

Absolventka Fakulty národohospodářské VŠE v Praze, obor hospodářská politika.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).