Hlavní navigace

Jak si vybrat stavební spořitelnu?

30. 12. 2005
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Dnes máte poslední možnost uzavřít smlouvu o stavebním spoření se státní podporou pro tento rok. Pokud tedy již státní podporu nepobíráte na jinou smlouvu. Nabídky stavebních spořitelen se ale příliš neliší... podle jakých kritérií si stavební spořitelnu vybrat? Zeptali jsme se odborníků.

Dnes je poslední den k uzavření stavebního spoření se státní podporou pro rok 2005. Státní podpora dosahuje 15 % z naspořené částky, maximálně 3 tis. Kč. Pokud státní podporu pobíráte na dříve uzavřenou smlouvu, mohou nastat dvě situace: Pobíráte státní podporu ve výši až 4 500 Kč podle předchozích pravidel, pak nemůžete pobírat podporu na další smlouvu. Nebo pobíráte smlouvu podle v dnešní době platného zákona, pak můžete pobírat podporu i na více smluv – ale vždy v souhrnné výši maximálně 3 tis. Kč.

Chcete-li získat státní podporu ještě za letošní rok, musíte nejen uzavřít smlouvu, ale též vložit peníze na účet u stavební spořitelny. V takovém případě vám nezbývá, než je složit v hotovosti – bankovním převodem to již nestihnete.

Ale jakou stavební spořitelnu vybrat? Podle čeho se rozhodovat?

Rostislav Trávníček - ČMSS

Rostislav Trávníček, marketingový ředitel ČMSS

Na prvním místě bych rád zdůraznil, že pro velkou většinu účastníků stavebního spoření již není jediným nebo nejdůležitějším motivem uzavření smlouvy o stavebním spoření státní příspěvek, tedy jen výhodné spoření, ale souběžně s tím, nebo dokonce jako motiv nejdůležitější, možnost výhodného financování bydlení. Klientům bych doporučil si před vlastním výběrem stavební spořitelny ujasnit potřeby, a to jak ty momentální, tak i ty, které se objevují s určitým zpožděním podle toho, jak třeba děti dorůstají, jak si domov říká o zvýšení uživatelského pohodlí, jak se postupně mění priority rodiny a jejích jednotlivých příslušníků. A na to navázat ověřením, kde pro naplnění těchto potřeb hledat ty nejlepší podmínky. V zásadě jde o tyto skutečnosti: finanční zázemí a výkonnost spořitelny, výhodnost nabídky, úroveň finančního poradenství a služeb.

Výsledky hospodaření jsou jedním z nejvýznamnějších kritérií výběru stavební spořitelny, a to i proto, že nejde zpravidla o rozhodnutí na několik měsíců, ale na více let a v případě čerpání úvěru třeba i na více než dvě desítky let. Směrodatným ukazatelem je, s kterou stavební spořitelnou uzavírá smlouvu nejvíce lidí, která stavební spořitelna poskytuje nejvíce úvěrů a o kolik více prostředků půjčila nejvýkonnější stavební spořitelna v porovnání s ostatními konkurenty.

Neméně důležitým kritériem výběru je produktová nabídka. Ve fázi spoření hraje rozhodující úlohu státní podpora, a proto by na prvním místě zkoumání měly být podmínky úvěrové nabídky, vždyť také bydlení je jednou z nejvyšších životních priorit. Zájemce by se měl ptát, jak vysoké jsou úrokové sazby překlenovacích úvěrů, na jakou dobu jsou fixovány, kolik poplatků obsahují sazebníky spořitelen a jaké výše poplatky dosahují, zda zahrnuje nabídka překlenovací úvěr hypotečního typu, zda je u spořitelny na výběr pouze jeden nebo více těchto překlenovacích úvěrů, zda a jak vysoký úvěr poskytne spořitelna bez zajištění, do jaké částky nemusí klient ručit nemovitostí, jaké jsou vůbec nároky na zajištění poskytnutého úvěru, jak dlouho je možno poskytnutý úvěr splácet, zda je možno využít úvěru s minimalizovanou výší splátky, zda je možné předčasné splacení úvěru bez sankcí či jen s minimálním poplatkem.

V centru pozornosti by měla být úroveň poradenství a klientského servisu. Tzn. zda bude mít klient u spořitelny svého osobního finančního poradce, zda bude muset své záležitosti vyřizovat v pobočce spořitelny, nebo v pohodlí svého domova, zda je finanční poradce schopen poskytnout počítačový model financování, a to v různých variantách dle klientových záměrů, jak seznamuje spořitelna klienty s novinkami v nabídce a službách, v jaké úrovni a kvalitě poskytuje klientovi pomoc při zpracování úvěrové žádosti, zda je finanční poradce klientovi prakticky kdykoliv k dispozici na telefonu, zda spořitelna a její finanční poradci dovedou operativně řešit klientovu smlouvu při změně jeho potřeb.

U Českomoravské stavební spořitelny najdou klienti samozřejmě vše, co potřebují: pevné finanční zázemí, výhodnou nabídku, největší zkušenosti i profesionální klientský servis. ČMSS je dlouhodobě nejvyhledávanější a nejvýkonnější stavební spořitelnou v České republice. Za více než 12 let působení na tuzemském trhu uzavřela více než 4,5 milionu smluv o stavebním spoření. Od počátku činnosti poskytla ČMSS více než půl milionu překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, jejichž celkový objem se již přiblížil rekordní hranici 100 miliard korun. Je tak největším poskytovatelem úvěrů na bydlení nejen ve srovnání s ostatními tuzemskými stavebními spořitelnami, ale i hypotečními bankami.

Lucie Badová - HYPO stavební spořitelna

Lucie Badová, vedoucí oddělení marketingu HYPO stavební spořitelny

Stavební spoření nabízí kombinaci výhodného spoření, levného úvěru a bezpečnosti klientských vkladů. Záleží pouze na záměru klienta, který je určující pro výběr mezi nabídkami stavebních spořitelen.

Úroková sazba z vkladů je v porovnání s jinými spořícími produkty výrazně vyšší a její hodnota je po celou dobu trvání smlouvy neměnná.

Od státu lze každý rok získat státní podporu ve výši 15 % a můžete tak obdržet až 3 000 Kč ročně. Tím lze dosáhnout u HYPO stavební spořitelny ročního výnosu ve výši až 7,9 %. Nespornou výhodou stavebního spoření je, že výnosy z něj nepodléhají dani z příjmu, jak je tomu u běžných finančních produktů.

Smyslem stavebního spoření je především financování bydlení prostřednictvím výhodného úvěru ze stavebního spoření, příp. překlenovacího úvěru. Výhodou je pak příznivá úroková sazba z úvěru, která je po celou dobu splácení úvěru neměnná. Klienti uplatní také možnost odečtení úroků z úvěru od daňového základu.

O vklady na stavební spoření se navíc klienti stavebních spořitelen nemusí bát, jelikož jsou ze zákona pojištěny.

Dalibor Dražan - MPSS

Dalibor Dražan, náměstek ředitele odboru odbytu a marketingu Modré pyramidy stavební spořitelny

Kde jsou ty doby, kdy se uzavíraly smlouvy o stavebním spoření jenom kvůli státnímu příspěvku! Podmínky pro jeho získání určuje zákon, a v zásadě tedy z pohledu klienta nebyl mezi stavebními spořitelnami rozdíl. Smlouvy se tehdy uzavíraly u stánků v samoobsluhách, hned vedle mlýnku na kávu. Klient se tehdy zpravidla rozhodoval mezi tím, jestli dá přednost tričku, které ke smlouvě nabízela spořitelna „A“, nebo cédéčku s koledami, které nabízela ke smlouvě spořitelna „B“. Samozřejmě teď bagatelizuji a zdaleka to nebylo tak jednoduché. Občas totiž do hry vstoupila ještě spořitelna „C“ a nabídla ke smlouvě hrnek a omalovánky. To už nastoupil tvrdý konkurenční boj…

Doby „triček“ a „cédéček“ jsou již naštěstí pryč a klient si dnes dobře uvědomuje, že podpisem smlouvy o stavebním spoření dělá rozhodnutí, které bude na mnoho let ovlivňovat jeho finanční situaci, svobodu a možnosti.

Co by tedy dnes měl brát v potaz moderní klient, když si vybírá stavební spořitelnu?

Možnosti úvěrů

Více než třetina klientů dnes uzavírá stavební spoření s potřebou čerpat úvěr. Další třetině tato potřeba většinou vznikne během spoření, přestože si to při podpisu smlouvy nepřipouštěli. Do které skupiny patříte vy? A hlavně – poskytuje stavební spořitelna, se kterou chcete uzavřít smlouvu, úvěry tak snadno, jak se píše v jejích letácích? Podívejte se do statistik, kolik procent klientů dané spořitelny čerpá úvěr. Klienti jsou ve všech spořitelnách v podstatě stejní, tento údaj tedy vlastně ukazuje, jak jsou úvěry kde dostupné. Jsme rádi, že dlouhodobě právě Modrá pyramida vykazuje výrazně nejvyšší poměr klientů čerpajících úvěr.

Poplatky

Se stavebním spořením jsou spojeny i poplatky. Poplatek za uzavření smlouvy kryje velkou část nákladů stavebních spořitelen. Většina stavebních spořitelen nabízí poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1%. Některé spořitelny požadují i více a blíží se až dvěma procentům. Některé účtují dokonce poplatky za úkony, jako je snížení cílové částky. Jsme rádi, že právě Modrá pyramida je v tomto směru výrazně klientsky orientovaná a účtuje poplatky velmi nízké. Mladým do 18 let navíc peníze doslova rozdává. Pokud mladému klientovi (do 18 let) založí rodiče smlouvu s cílovou částkou 180 000 Kč a k ní uzavře na stejnou cílovou částku smlouvu i jeden z rodičů, získá prémii připsanou na účet ve výši 2 000 Kč. A to se vyplatí…

Dejte na druhé

Zeptejte se známých, jakou stavební spořitelnu vám doporučí. Jaká stavební spořitelna zaznamenala za rok 2005 nejdynamič­tější nárůst spořících i úvěrových klientů. Dejte ale i na odborníky. Která stavební spořitelna získala v letošním roce Zlatou a Stříbrnou korunu za nejlepší produkty a stala se Stavební spořitelnou roku 2005 v soutěži Mastercard Banka roku? Pokud byste nevěděli, kde tyto údaje získat, zavolejte na infolinku Modré pyramidy, rádi vám zde pomohou.

Velkou „bombou“ v letošním roce byl HYPOÚVĚR Modré pyramidy – produkt kombinující výhody úvěru ze stavebního spoření a hypotéky. Nikdo nemůže vyloučit, že v roce 2006 přijde Modrá pyramida s dalšími novinkami. Nezbývá než klientům doporučit, spojit se při výběru stavební spořitelny s dynamickým, moderním a úspěšným partnerem.

Jana Macháčková - Wuestenrot - stavební spořitelna

Jana Macháčková, vedoucí úseku marketingu stavební spořitelny Wüstenrot

Na první pohled by se mohlo zdát, že nabídka stavebních spořitelen se téměř neliší. Běžná úroková sazba z úspor je dnes 2 % ročně, obvyklá úhrada za uzavření smlouvy činí 1 % z cílové částky, státní podpora je daná zákonem a ročně můžete získat nejvýše 3000 korun, tj. 15 % z 20 000 korun roční úspory.

Při výběru stavební spořitelny je proto dobré si předem rozvážit, na co své stavební spoření v budoucnu využijete, zda chcete jen spořit, nebo zda budete čerpat úvěr. Většina z nás si však stavební spoření zakládá takříkajíc proto, že by se jednou mohlo hodit. Proto je třeba dbát na některé detaily. Např. zda vám spořitelna nabízí volbu z úrokových sazeb z úspor a z úvěru ze stavebního spoření a zda umožňuje jejich následnou změnu. Doporučuji informovat se o podmínkách změny smlouvy a zda a jak jsou tyto změny zpoplatněny.

Zajímá-li vás čistě výnos ze stavebního spoření, pak si vyberte tu stavební spořitelnu, jejíž poradce vám sdělí čistý průměrný roční výnos při pravidelném spoření. A protože úspory na stavebním spoření se pohybují většinou v řádu desetitisíců korun, ovlivňuje váš čistý výnos i výše běžných poplatků. Proto si zvolte tu stavební spořitelnu, která má nejnižší poplatek za vedení účtu a která vám garantuje jeho výši po celou dobu spoření, jako např. Wüstenrot.

Určitě je také výhodné vybrat si tu spořitelnu, která vám v rámci služeb umožňuje přímé spojení s vaším účtem, ať již po telefonu nebo prostřednictvím internetu. Na základě těchto služeb si kdykoliv můžete zkontrolovat stav svého účtu, ověřit si, jestli na váš účet došla poukázaná platba, zda vám byla připsána státní podpora apod. U stavební spořitelny Wüstenrot si přes internet můžete nasimulovat i další průběh spoření a zjistit si, kdy budete moci čerpat úvěr. Také úvěr ze stavebního spoření či překlenovací úvěr lze nasimulovat.

Redakce

Státní podpora je samozřejmě u všech stavebních spořitelen stejná. Úroky ze stavebního spoření se ale také příliš neliší. Pokud ale víte, nebo jen existuje možnost, že budete potřebovat úvěr ze stavebního spoření, je dobré uzavřít smlouvu s ohledem na čerpání úvěru – tzn. se stavební spořitelnou, která má výhodné podmínky úvěru a snadno umožňuje změnit podmínky smlouvy.

Finanční stabilita stavební spořitelny, jak ji nadnáší ČMSS, je sice u dlouhodobých kontraktů velmi důležitá, ale v České republice působí šest stavebních spořitelen, z nichž každá patří do silné finanční skupiny.

Dobré je též sledovat zkušenosti se stavebními spořitelnami jejich klientů. I na Měšci jich naleznete nespočet a mohou být vodítkem pro výběr spolehlivé spořitelny s kvalitním servisem a flexibilními podmínkami smlouvy.

Budete dnes ještě uzavírat smlouvu o stavebním spoření?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).