Hlavní navigace

Stavební spořitelny musely změnit své poplatky

22. 9. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Od 1. října 2005 nabývá účinnosti novela zákona o stavebním spoření, která má upravovat především poplatkovou politiku stavebních spořitelen. Jak se s novou normou vypořádali jednotliví poskytovatelé stavebního spoření? Co se změní ve vztahu ke klientům?

Novela zákona obsahuje změny, které se projeví spíše na straně stavebních spořitelen než na straně klientů. Tím spíš, že většina z nich zavedla změny, které norma požaduje, už od 1. ledna 2005.

Základem novely vedle změny státního příspěvku je úprava poplatku za vedení a správu účtů. Existují dvě cesty, které mohou stavební spořitelny využít. Klientovi musí být známa buď výše tohoto poplatku, nebo způsob stanovení úplaty ještě před uzavřením smlouvy a musí platit nejméně po dobu 6 let. Výsledkem by podle hlavního předkladatele novely náměstka ministra financí Tomáše Prouzy mělo být zprůhlednění celého systému poplatků stavebních spořitelen tak, aby nemohly nové klienty lákat pouze na krátkodobé výhodné nabídky.

A co říká Tomáš Prouza? Čtěte v rozhovoru na aktuální témata.

Novela se vztahuje na nové smlouvy o stavebním spoření uzavřené po datu účinnosti zákona, tedy na smlouvy uzavřené od 1. října 2005.

Svou poplatkovou politiku zveřejnila Stavební spořitelna České spořitelny až v říjnu, přestože se změnami počítala už v delším časovém horizontu. Využila ale nejzasšího termínu platnosti novely. Rozhodla se naplnit zákonnou povinnost právě pomocí druhé možnosti, a to zveřejněním způsobu stanovení poplatku za správu a vedení účtu, který zahrnuje každoroční navýšení o x procent. V tomto případě o 5 procent.

Pomocí vzorce si klienti mohou spočítat maximální výši úhrad, které zaplatí za celý cyklus stavebního spoření. SSČS vyhlásila jak pro vkladový, tak pro úvěrový účet jednotný poplatek (ve vzorci A) ve výši 285 korun pro rok 2005. Ten se potom násobí koeficientem, zahrnujícím procentuální navýšení a počet let trvání smlouvy.

A * (1 + x * (kalendářní rok – 2005))

Za první rok se poplatek neúčtuje. Tento krok má klientům zajistit, že za šestiletou smlouvu nezaplatí poplatky sedmkrát. Výsledkem této platební politiky má být snaha, aby všichni klienti v každém roce platili za stejnou službu stejné peníze bez ohledu na to, ve kterém dalším roce smlouvu uzavřou. Pro rok 2006 už je poplatek schválen opět na úrovni 285 korun.

V novém sazebníku, který má být pro klienty velmi zjednodušen, zahrnuje Úhrada za správu a vedení účtu SSČS nově veškeré základní poskytované služby, tedy včetně oznámení o možnosti poskytnutí úvěru, účetní položky v bezhotovostním platebním styku nebo zasílání výpisu z účtu. Tyto samostatné poplatky se tedy ruší, takže například poskytnutí řádného úvěru, na nějž má klient nárok až po naspoření určité částky, už zpoplatněno není. Sazebník obsahuje ještě fakultativní poplatky za mimořádné služby, například mimořádný výpis z účtu stavebního spoření.

Překlenovací úvěr, který stavební spořitelny považují vedle stavebního spoření za druhý základní produkt ve své nabídce, zůstává zpoplatněn ve výši 1 % z výše poskytnutého úvěru.

Ostatní stavební spořitelny využily spíše první způsob, a tedy stanovily poplatek jako fixní částku, která se může měnit vždy pro klienty se smlouvou z daného roku. Může se tedy stát, že smlouvy uzavřené ve dvou různých letech budou zpoplatněny jinou částkou. Pravidlem ale stále je, že tato částka zůstává pevná po minimálně šestileté období.

Stavební spořitelna Wüstenrot vyhlásila nový sazebník od 1. srpna 2005. Stanovila v něm pevný poplatek za vedení účtu ve výši 250 korun ročně. Tento poplatek je fixován nejen pro klienty, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření podle novely zákona, ale pro všechny stávající klienty. Navíc klienti zaplatí ještě 30 korun za roční výpis z účtu, jehož výše je neměnná po minimální dobu spoření stanovenou zákonem, tedy po dobu 6 let.

Českomoravská stavební spořitelna změnila svůj sazebník už od 1. dubna 2005. Za vedení účtu tak její klienti každoročně zaplatí 290 korun s tím, že roční výpis z účtu jim bude zasílán zdarma. Zadarmo mají i zpracování žádosti o poskytnutí úvěru.

Sazebník Hypo stavební spořitelny je v platnosti už od počátku května 2005. Vedení účtu vás bude stát 360 korun a je stejně jako u většiny ostatních poskytovatelů účtováno ke dni uzavření smlouvy a poté k 1. 1. kalendářního roku. Umíte si tedy vypočítat, že za 6letou smlouvu, kterou uzavřete například letos v prosinci, zaplatíte 7 poplatků. Oproti předchozím stavebním spořitelnám má Hypo stokorunou zpoplatněno i snížení cílové částky, ale roční výpis také posílá zdarma.

Modrá pyramida stavební spořitelna zveřejnila svůj sazebník jako jedna z prvních, hned v polovině ledna 2005. Vedení účtu je zpoplatněno částkou 300 korun za rok, neboli 25 korun za měsíc. Velmi milým překvapení je, že tento poplatek je zadarmo pro smlouvy založené od 26. 10. 1995 do 30. 6. 1999 a do věku 26 let účastníka, nebo do první výplaty úvěru ze stavebního spoření. Modrá pyramida totiž podporuje stavební spoření pro mladé, a také uzavření smlouvy stejně jako navýšení cílové částky mají lidé do 29 let levnější, tedy 0,75 procent z cílové částky.

Raiffeisen stavební spořitelna se rozhodla od 1. ledna uplatňovat nová pravidla i vůči těm klientům, kteří uzavřeli novou smlouvu o stavebním spoření ještě před účinností uvedené novely. Svůj sazebník nezměnila od roku 2003 a do budoucna počítá s růstem poplatků pouze ve výši odpovídající růstu inflace. Poplatky za vedení účtu jsou klientům účtovány čtvrtletně, a to 70 korun, tedy 280 korun za rok. Navíc ještě zaplatí za poštou zaslaný výpis 20 korun, pokud si jej vyzvednou osobně, tak 50 korun. Snížení cílové částky je opět za 100 korun. Pro klienty mladší 25 let má také slevy při uzavírání smlouvy. Oproti běžnému jednomu procentu mohou počítat s 0,85 procenty z cílové částky. Raiffeisen stavební spořitelna uvádí, že více než 200 tisíc zákazníků má vedení účtu zdarma v rámci některé z reklamních akcí.

Tip do článku - účto fakturace duben

Zvýšení cílové částky má většina stavebních spořitelen zpoplatněno stejně. Klient zaplatí 1 procento z navýšené cílové částky, popřípadě z rozdílu cílových částek. Stejné procento zpravidla zaplatí i za uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Všech šest stavebních spořitelen v České republice vede v současnosti přibližně 830 tisíc úvěrových účtů. Průměrná výše úvěru je uváděna okolo 240 tisíc korun.

Anketa

Zajímali jste se při uzavírání stavebního spoření o výši celkových poplatků?

Autor článku

Absolventka Fakulty národohospodářské VŠE v Praze, obor hospodářská politika.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).