Hlavní navigace

Stavební spoření: Když přespořím cílovou částku...

25. 11. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Stavební spořitelny varují před přespořením cílové částky. Co se může stát, když přeci jen cílovou částku přespoříte, např. připsáním státní podpory, úroků nebo dalšího vkladu? Jak máte nejlépe postupovat? Přijdete o státní příspěvek ke stavebnímu spoření?

Překročit cílovou částku je snadné. Stačí si nechat běžet starší smlouvu stavebního spoření s vyšší státní podporou a čekat… Položili jsme proto odborníkům ze stavebních spořitelen otázku: Co se stane při překročení cílové částky a jak má klient v takovém případě postupovat?

Zlatý Měšec - logo

Zlatý Měšec 2005

Anketa Zlatý Měšec 2005 se blíží ke svému vrcholu. Máte poslední šanci přidat svůj hlas nejoblíbenější finanční instituci a zapojit se do slosování o hodnotné ceny – zájezdy v ceně 30 tis. Kč a 20 tis. Kč, mobilní telefon a mnoho dalších.

Helena Dušková - WSS

Helena Dušková, marketing, Wüstenrot – stavební spořitelna

Každé stavební spoření se sjednává na určitou cílovou částku, která se skládá z vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory.

K překročení cílové částky neboli tzv. přespoření dochází nejčastěji v případě, kdy si účastník ve smlouvě sjednal nízkou cílovou částku s tím, že v ní nebylo počítáno s částí připadající na úvěr. K přespoření potom stačí jediná mimořádná úložka, např. za účelem získání maximální roční státní podpory.

Přespoření však nepřipouští žádná stavební spořitelna. Řešení pak mají jednotlivé stavební spořitelny ve svých všeobecných obchodních podmínkách upraveno ale odlišně, případně rozlišují, zda k přespoření došlo na základě připsání úroků a státní podpory či na základě platby poukázané klientem.

Při poukázání platby, kterou dojde k překročení cílové částky, si většina stavebních spořitelen vyhrazuje právo tuto platbu klientovi vrátit. Některé stavební spořitelny pak cílovou částku automaticky zvýší a účtují si úhradu ve výši 1 % z částky zvýšení.

Má první rada je, jak přespoření předejít. Protože většina účastníků spoří pravidelně, stačí každoročně zkontrolovat stav úspor na výpisu z účtu, přičíst k němu předpokládanou roční státní podporu (i ta je uvedena ve výpise) a porovnat s cílovou částkou smlouvy. Pokud chcete na své stavební spoření spořit více nebo déle – a to se určitě vyplatí u starších smluv s vyšší státní podporou – předem si cílovou částku zvyšte.

Druhá rada platí pro případ, že už jste přespořili. S ohledem na státní podporu může být rozdílné řešení u smluv, u kterých ještě neuplynula zákonná lhůta pro nenakládání s vkladem (5 let u smluv uzavřených do 31. 12. 2003, 6 let u smluv počínajících 1. 1. 2004), a u smluv, které již tuto lhůtu splnily. Pokud je smlouva přespořena již po dvou či třech letech spoření, je zvýšení cílové částky jediným řešením. Déletrvající smlouvu můžete ukončit, ale i zvýšení cílové částky je dobrým řešením. Zachováváte si totiž nárok na vyšší státní podporu (až 4500 korun ročně). Musíte však počítat s tím, že přijdete o úrokové bonusy, kterými jsou tyto smlouvy zvýhodněny, u některých stavebních spořitelen budou vaše úspory od data změny smlouvy úročeny současnou úrokovou sazbou z úspor.

U smluv, u kterých do uplynutí tzv. vázací doby státní podpory zbývá krátká doba, nabízí např. stavební spořitelna Wüstenrot i řešení, při kterém se cílová částka nezvyšuje a klient tak o úroková zvýhodnění nepřichází. Podmínkou je, že klient už nesmí na smlouvu poukazovat žádné další platby a smlouvu ukončí po uplynutí zákonné lhůty pro nenakládání s vkladem.

Marcela Adlerová - SSČS

Marcela Adlerová, ředitelka úseku klientský servis Stavební spořitelny České spořitelny

Je důležité si uvědomit, že klient uzavírá smlouvu o stavebním spoření na konkrétní cílovou částku stavebního spoření. V případě, že svojí úložkou klient překročí smluvně dohodnutou částku, Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) postupuje standardně tak, že klienta písemně na tuto skutečnost upozorní a současně mu oznámí, že nadále už nebude přijímat na účet žádné platby. Ve svém důsledku další posílání plateb totiž znamená, že klient zasílá platbu na svůj účet nad rámec sjednané smlouvy.

SSČS klienta zároveň informuje, jak může v daném případě postupovat (např. požádat o úvěr, změnit úrokové sazby na aktuálně platné nebo uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření). V prvních dvou případech je vždy nutné, aby klient požádal o změnu smlouvy. Může tak učinit i elektronicky prostřednictvím internetových stránek SSČS, přesto však klientovi doporučuji, aby postup konzultoval v pobočkách České spořitelny nebo u jejích externích partnerů.

Lucie Badová, HYPO StS

Lucie Badová, vedoucí oddělení marketingu HYPO stavební spořitelny

Dle Všeobecných obchodních podmínek není k přespoření cílové částky účastník oprávněn. V případě realizace vkladu, který způsobí přespoření, přistoupí stavební spořitelna k navrácení částky, která by přespoření způsobila. Finanční prostředky, které jsou tak z důvodu ohrožení přespořením zaslány zpět, nejsou účtovány na účet stavebního spoření jako vklady; z tohoto důvodu se také z pohledu zákona nejedná o nakládání s vkladem.

Rostislav Trávníček - ČMSS

Rostislav Trávníček, marketingový ředitel ČMSS

V případě, že zůstatek na klientově vkladovém účtu stavebního spoření přesáhne výši smluvně sjednané cílové částky, tj. klient takzvaně přespoří vkladem, obdrží od ČMSS dopis s oznámením, že zůstatek cílovou částku překročil, což je dle zákona o stavebním spoření a VOP nepřípustné, a ČMSS platbu, která přespoření způsobila, vrátí. O navrácení platby je klient ve výše uvedeném dopise informován.

Pokud klient přespoří cílovou částku státní podporou nebo úroky, stavební spořitelna klientovi výše uvedené položky ponechává na účtu a vyzve klienta dopisem ke zvýšení cílové částky.

Václav Hub - Modrá pyramida

Václav Hub, Modrá pyramida stavební spořitelna

Pro komplexní zodpovězení otázky si dovoluji nejprve stručně vysvětlit důležité kroky, které by měl klient zvážit.

Volba cílové částky

Při uzavření smlouvy o stavebním spoření si klient volí mimo jiné i cílovou částku. Ta je definována v zákoně č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a rozumí se jí součet vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory. Výší cílové částky si tedy klient volí, obrazně řečeno „cílový“ stav svého účtu. Výše cílové částky není obecně nijak omezena, stavební spořitelny stanovují pouze její minimální výši.

Důležitá hlediska při správné volbě cílové částky:

  • jakou částku hodlám ukládat (měsíčně, ročně)
  • jak dlouho chci spořit
  • zda hodlám využít úvěr ze stavebního spoření

Kombinací jednotlivých hledisek lze stanovit výši cílové částky již na samém počátku spoření, a to i s ohledem na budoucí potřebu při financování bydlení.

Změna cílové částky

Cílovou částku lze v průběhu spoření měnit, buď snížit nebo zvýšit.

Snížení cílové částky umožňují stavební spořitelny bezplatně nebo za poplatek.

Zvýšení cílové částky je na rozdíl od snížení zpoplatněno vždy, zpravidla se jedná o úhradu ve výši 1% z rozdílu cílových částek. Některé stavební spořitelny mají však stanovenu maximální výši úhrady. Dále může stavební spořitelna zvýšení cílové částky vázat na splnění určitých podmínek , jedná se o dohodu mezi klientem a spořitelnou.

Nejčastějším důvodem změny cílové částky je přizpůsobení cílové částky pro financování bytových potřeb, při žádosti o úvěr ze stavebního spoření.

Přespoření cílové částky

Přespořením cílové částky se rozumí stav na účtu stavebního spoření, kdy zůstatek přesáhne sjednanou cílovou částku. Jednotlivé stavební spořitelny přespoření řeší ve svých obchodních podmínkách. Obecně lze říci, že přespoření není přípustné. Některé stavební spořitelny mohou část vkladů převyšující cílovou částku vrátit zpět klientovi, jiné automaticky cílovou částku navyšují. Úhrada za navýšení při přespoření je většinou odvozena od úhrady za zvýšení cílové částky.

Pokud přece jen dojde k přespoření cílové částky, je vždy dobré, aby se klient spojil se svým poradcem pro stavební spoření a poradil se o možnostech jak vzniklou situaci řešit. Například zda cílovou částku navýšit a případně využít možnosti výhodného úvěru, nebo zda smlouvu ukončit a uzavřít novou a spořit dále na tuto novou smlouvu.

Redakce

Překročení cílové částky je velmi nepříjemné. Pokud tak učiníte vkladem, bude vám vrácen – a s tím zaplatíte bankovní poplatky za převody a připsání vrácených peněz.

Pokud k překročení cílové částky dojde připsanými úroky nebo státní podporou, je situace složitější. Spořitelny sice budou na vašem účtu peníze evidovat, ale to je asi tak všechno, co s nimi budou dělat. Vás navíc vyzvou k navýšení cílové částky – a vám nezbude nic jiného, než se přizpůsobit a zvýšit… nebo nechat peníze nad cílovou částkou neúročené až do doby, kdy můžete bez sankcí stavební spoření vypovědět.

Zvýšení cílové částky není vždy snadné, zato je vždy spojeno s poplatky (pokud ho nemáte již „předplacené“ v poplatku placeném při založení stavebního spoření). Zpravidla zaplatíte tolik procent z navýšené částky, kolik vás stálo založení stavebního spoření.

odpovědi Daniely Ostašovové, ředitelky Odboru obchodní strategie a členky dozorčí rady Raiffeisen stavební spořitelnyPoradně Stavební spoření před koncem roku na dotaz jednoho z čtenářů zazněla pochybnost: K přespoření cílové částky, tzn. i k vrácení přespořené částky, by došlo v důsledku vašeho jednání, a výplata z vašeho účtu by proto měla být považována za nakládání s vkladem. Veškerá státní podpora evidovaná na vašem účtu by pak musela být vrácena ministerstvu financí. To však ve své odpovědi dementuje Lucie Badová z HYPO stavební spořitelny.

Ptejte se Daniely Ostašovové, ředitelky Odboru obchodní strategie a členky dozorčí rady Raiffeisen stavební spořitelny na vše, co se týká stavebního spoření v Poradně Stavební spoření před koncem roku.

Přespořil/a jste již cílovou částku stavebního spoření?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).