Hlavní navigace

Schváleno: vzhůru k daňovým reformám

8. 10. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V pátek prezident České republiky Václav Klaus oficiálně podepsal vládou předložené reformy. Připomeňme si, co vše se změní a kdo na změny nejvíce doplatí.

O schválení nejsledovanějšího balíku reforem od sametové revoluce jsme vás informovali v páteční aktualitě. Můžeme věčně diskutovat o tom, proč vůbec musí být reforma, kam se poděly miliardy, které nyní státu chybí, proč bude výrazně změněn sociální systém nebo zda schvalovat špatnou či raději žádnou reformu. Od ledna změny a důsledky nové reformy pocítíme všichni, hlavně na svých peněženkách. Schválený balík reforem obsahuje změny pěti desítek zákonů, které se dotknou běžných občanů, podnikatelů, živnostníků i firem. Připomeňme si, co zásadního se změní.

Šalomounský superhrubý příjem aneb když 15 je vlastně 20

Daň z příjmu fyzických osob klesne na 15 % výměnou za to, že se do příjmu bude počítat i sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Má to však i své výhody: budoucí vlády nemohou libovolně měnit výši pojistného, aby mohly nepřímo vybrat více peněz do státního rozpočtu. Tím, že bude pojistné zdaněno, dotýká se zaměstnanců i zaměstnavatelů a jejich nesouhlas by každá vláda významně pocítila. Skončí také společné zdanění manželů. Živnostníci a podnikatelé na oplátku nebudou moci do nákladů počítat sociální a zdravotní pojištění, což úsporu na daních snižuje.

Dojde k postupnému snižování sazby daně z příjmů právnických osob na 21 % v roce 2008, 20 % v roce 2009 a 19 % v roce 2010.

<calculator id=„21“></cal­culator>

Konec leasingu na nemovitosti

Dojde ke zrušení zvláštního způsobu odpisování majetku pronajímaného na finanční leasing na straně leasingových společností. Zároveň dochází u smluv uzavřených po nabytí účinnosti zákona k prodloužení minimální doby trvání leasingu pro daňovou uznatelnost nájemného u finančního leasingu na stanovenou dobu pro odpisování příslušného majetku pro daňové účely, u nemovitostí pak na 30 let.

Zvýšení DPH zdraží potraviny a dopravu

DPH ve snížené sazbě stoupne na 9 %. To postihne zdražení potravin, časopisů, novin a knih nebo bytové výstavby. Bude dražší i ubytování, vstupné do divadel a muzeí a zdraží se i cestování veřejnou hromadnou dopravou a vlakem. Názory některých ekonomů poukazují na vysoké konkurenční prostřední v oblasti obchodních řetězců, které by potraviny nemělo příliš zdražit, ale to ukážou teprve první měsíce po reformě.

Drahé zdraví i nemoc

Za každou návštěvu u lékaře zaplatíme 30 Kč, na pohotovosti pak 90 Kč. Recept vyjde na 30 Kč a den v nemocnici na 60 Kč. Maximální strop je 5 000 Kč ročně, ale na osobu, což postihne hlavně větší rodiny. Případné náklady, které občan zaplatí navíc, vrátí jeho zdravotní pojišťovna pravděpodobně ve čtvrtletním vyúčtování.

Konec sociálního státu

Zásadně se mění rodičovský příspěvek. Dojde k prodloužení doby, po kterou je poskytován rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč i rodičům, kteří si zvolí dobu čtyř let pro pobírání rodičovského příspěvku, z dosavadních 18 na 21 měsíců. Porodné bude stanoveno jedinou částkou, a to 13 000 Kč na každé dítě narozené od ledna 2008; výše bude tedy stanovena bez ohledu na počet narozených dětí, popřípadě jejich pořadí.

Zpřísní se podmínky pro osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, jsou dlouhodobě nezaměstnané a jejich aktivita k získání příjmu vlastní prací je nízká nebo žádná. U těchto osob, nepracují-li 12 měsíců a déle, se při stanovení výše dávky bude vycházet pouze z částky existenčního minima, stanovené zákonem o životním a existenčním minimu na úrovni umožňující přežití (2 020 Kč). To má motivovat k získávání příjmu a zabezpečování svých potřeb vlastní prací.

Nárok na sociální příplatek budou mít jen rodiny do 2,0násobku životního minima. Ruší se příspěvek na školní pomůcky (tzv. pastelkovné) a příspěvek na zvýšené životní náklady, který zase uplatňovaly osoby se zdravotním postižením.

Konec černé práce

Doposud uchazeč o zaměstnání, který vykonával nelegální práci, byl z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazen, ale jedinou sankcí je to, že se mu v následující evidenci zkracuje podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti o dobu jeho vyřazení z evidence, maximálně o 3 měsíce. O zařazení do evidence však může požádat třeba již druhý den poté, co byl vyřazen. Nově uchazeč vyřazený z evidence z důvodu výkonu nelegální práce bude moci znovu požádat o zařazení do evidence uchazečů až po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení. Krácení podpůrčí doby zůstane zachováno. Nově dojde ke ztrátě nároku na podporu v nezaměstnanosti, skončilo-li zaměstnání pro zvláště hrubé porušení pracovních povinností.

Sociální a zdravotní pojištění

Od 1. ledna 2008 dojde k zavedení jednotného ročního stropu pro vyměřovací základ pro placení obou pojištění jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné, ve výši 48násobku měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství.

Nemocenské pojištění

Posunuje se účinnost nového zákona o nemocenském pojištění o další rok, tedy na 1. 1. 2009. Za první tři pracovní dny pracovní neschopnosti zaměstnanec nedostane nemocenskou.

Zaplaťte si za závaznou radu nebo drahé auto

Za závaznou odpověď v otázkách zhodnocení majetku, výdajů na výzkum, pronájmu nemovitosti a zdanění příjmů vám úředník finančního úřadu poradí za kolek v hodnotě 10 000 Kč. Zároveň skončí omezení 1,5 milionu korun pro nákup firemního vozidla a jeho uplatnění v odpisech.

Je pozdě brečet aneb co je špatného na daňové reformě

Kdyby se udělalo to, co se mělo udělat… Pouze snad expremiér Jiří Paroubek zastává názor, že „problém s veřejným rozpočtem fakticky neexistuje”. Jiného názoru je však ekonom Miroslav Zámečník, který se k předchozí vládě vyjádřil nekompromisně. Více v článku Petra Zámečníka.

Modrá je dobrá. Ale pro všechny?

Mnoho z nás vnímá reformu jako škaredého „bubáka”, který nás bude pár let strašit a sebere nám mnoho financí. Negativní dopady jsou známé, o těch pozitivních se moc nepíše. Modrá reforma slibovala zlepšení všem občanům, ale již nyní je zřejmé, že lépe na tom budou pouze vybrané skupiny obyvatel. Více o tom pojednává článek Petra Bukače.

Zvýšení inflace je nejasné

Zajedno nejsou ekonomové v otázce zvýšení inflace v souvislosti s účinností reformy. Lze se setkat s názorem o 5% inflaci i s ubezpečením, že situace nebude nijak dramatická. Více v naší aktualitě.

Zdražení některých hypoték ve vzduchu

V nelehké situaci budou hypoteční banky, které využívají k financování hypoték hypoteční zástavní listy (HZL). Zrušení daňového osvobození hypotečních zástavních listů, kterými banky úvěry na bydlení financují, by mohlo hypotéky zdražit asi o 0,5 až 0,8 procenta, uvádí naše aktualita. Toto zdražení však postihne jen klienty bank, které k financování hypoték využívají právě HZL. Banky, které hypotéky financují pomocí vlastního kapitálu, zdražení nijak nepocítí.

skoleni_4_3

Maximální výše úroku pro podnikatele a firmy

Změní se pravidla pro daňovou uznatelnost úrokových nákladů. Zpřísňuje se tzv. pravidlo kapitálové přiměřenosti a zavadí se nově úrokový strop, který bude ještě možné daňově odepsat. Přesně to popisuje Pavel Stehno ve svém článku.

Cenné papíry bez zdanění až po 5 letech

Na osvobození prodeje akcií od daní se budou vztahovat podstatně přísnější podmínky. Založit firmu a následně ji prodat už nebude tak výhodné jako dosud. Zdražení čeká i na fyzické osoby. Více v článku Pavla Stehna o akciích a holdingových společnostech.

Anketa

Reforma veřejných financí ve schváleném rozsahu ...

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).