Hlavní navigace

Mít ročně 50 000 euro a minimální daně? V Rusku je možné vše

8. 10. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Míra zdanění a způsob výpočtu čisté mzdy se v jednotlivých vyspělých zemích světa značně liší. Možná nastane doba, kdy klíčoví zaměstnanci budou utíkat k východním hranicím.

Ve většině zemí je zavedeno u daně z příjmu fyzických osob více sazeb a příjmy lépe vydělávajících občanů jsou zatíženy vyšší sazbou daně, přesto existují mezi zeměmi velké rozdíly v nastavení jednotlivých příjmových pásem. V některých zemích platí nejvyšší sazba daně až pro velmi nadprůměrné příjmy, jinde už u mzdy dosahující dvojnásobku průměrné mzdy v zemi.

Nadprůměrná unijní mzda

Ve všech zemích světa patří občan s ročním hrubým příjmem ve výši 50 tisíc euro mezi nadprůměrně finančně ohodnocené občany. Přestože v Dánsku a Lucembursku pobírá tento příjem téměř 30 % pracujících, ve všech východoevropských zemích ho mají většinou jen manažeři a právníci. A přímou úměrou k vyššímu příjmu je nejen vyšší vzdělání, ale i nedostatek odborníků v dané oblasti. Zaměstnanci pracující v oborech náročných na jejich znalosti a dovednosti dosahují nadprůměrných mezd v dané zemi. Jde přitom o známé obory, např. elektronika, komunikace, digitalizace, výroba lékařských strojů, doprava, kultura, sport, finanční služby, vzdělání, výroba měřících a optických přístrojů apod.

Podmínky výpočtu

Čistá mzda u hrubého příjmu ve výši 50 tisíc euro se ve všech zemích počítala z údajů platných v roce 2006 u bezdětného a svobodného občana, všechny národní měny byly převedeny na euro. Od hrubého příjmu bylo odečteno sociální a zdravotní pojištění (v některých zemích je pouze jedna sazba) a daň z příjmu fyzických osob.

Výše čisté mzdy při ročním hrubém příjmu 50 tisíc euro (údaje za rok 2006)
Země Čistá mzda (v EUR)
Rusko 43 500
Singapur 41 558
Japonsko 39 782
Kypr 39 597
Slovensko 39 535
Rumunsko 38 749
Švýcarsko 38 331
USA 37 654
Estonsko 37 173
Velká Británie 36 515
Irsko 35 789
Španělsko 35 594
Lotyšsko 35 580
Lucembursko 35 416
Jižní Korea 35 085
Kanada 34 861
Norsko 34 784
Austrálie 34 287
Turecko 34 130
Francie 33 607
Nizozemí 32 512
Litva 32 333
Portugalsko 31 934
Finsko 31 603
Česko 31 495
Řecko 31 263
Polsko 30 305
Dánsko 29 149
Švédsko 28 882
Itálie 28 392
Německo 27 672
Maďarsko 27 632
Belgie 26 790
Slovinsko 25 890

Zdroj: Forbes Global Tax Misery Index 2006


Západní ráj v Rusku

Z tabulky vyplývá, že nejméně se hrubá mzda od čisté liší v zemích, kde je zavedena rovná daň a sazba daně z příjmů fyzických osob je pro všechny občany stejná – v Rusku (13 %), na Slovensku (19 %), v Rumunsku (16 %), Lotyšsku (25 %) a Estonsku (22 %). Ve všech těchto zemích došlo k vysokému ekonomickému růstu a jedním z podnětů bylo přitom i nízké daňové zatížení v těchto zemích. Hlavní příčinou však byla poměrně kvalifikovaná a levná pracovní síla, která přitáhla do těchto zemí velké zahraniční investory.

Nízké daně spolu s nižší administrativní náročností při podnikání a splnění všech povinností vůči státu byly rovněž impulsem pro schopné občany k zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Vůbec nejméně se liší hrubá mzda od čisté v Rusku, kde v posledních letech proběhly daňové změny. Jejich cílem bylo snížení daňového břemene a vytvoření příznivého podnikatelského prostředí. Nejvíce se snížení daňové zátěže promítlo ve snížení sazeb sociálního pojištění.

Dlouhodobým problémem Ruska je však nízká platební morálka daňových poplatníků a kvetoucí  šedá ekonomika. Problémem Ruska je také nepřehledný počet vybíraných daní a poplatků. Ruský daňový systém tvoří daně federální, regionální, místní a tzv. speciální daňové systémy. Mezi federální daně patří např. daň z přidané hodnoty, daň ze zisků právnických a fyzických osob, jednotná sociální daň či daň z kapitálu. Mezi regionální daně a poplatky patří např. daň z nemovitostí, daň z prodeje, silniční daň či dopravní daň. Mezi místní daně patří např. daň z reklamy, pozemková daň a dědická daň. Vyznat se v těchto daních není snadné ani pro samotné Rusy a jejich počet přímo svádí k jejich neplacení.

Naproti tomu nejvyšší zdanění a míra povinných odvodů je ve Slovinsku, kde zaměstnanci pobírajícímu mzdu ve výši 50 tisíc euro zůstane jen polovina. Důvodem je vysoké sociální pojištění a skutečnost, že od příjmu vyššího než 13 601 euro činí sazba u daně z příjmu 41 %.

dan_z_prijmu

Kouzelné slovo  průměrná mzda

V Evropě je oproti ostatním vyspělým zemí světa vyšší zdanění i o desítky procent. Výše průměrné mzdy je jedna věc, ale co všechno za ni lze koupit je věc druhá. Ceny zboží a služeb jsou v mimoevropských zemích mnohem nižší, čili si mohou za nižší průměrnou mzdu, v některých případech, koupit více zboží a služeb. Hodnotám mimoevropských zemí se přibližují z členských zemí EU pouze Kypr, Slovensko, Rumunsko a Estonsko, jde tedy o země, kde proběhla v minulosti rozsáhlá daňová reforma.

Ve Spojených státech amerických, Japonsku či Kanadě jsou občané více odkázáni sami na sebe a svoji rodinu. Ze své mzdy odvedou na daních méně, avšak státní penze, podpora v nezaměstnanosti či sociální dávky jsou nízké. Z tohoto důvodu si většina Američanů, Japonců či Kanaďanů uzavírá soukromé zdravotní, penzijní a nemocenské pojištění a aktivně finančně plánuje své investice, např. do akcií či obligací. Finanční povědomí je v těchto zemích neporovnatelně vyšší než např. ve východní Evropě. Pouze na jejich pravidelných příspěvcích potom závisí, kolik finančních prostředků budou v době nemoci či penze čerpat k nízkým státním dávkám.

Anketa

Systém daní v Rusku je údajně velmi nepřehledný. Systém daní v ČR se vám zdá ...

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).