Hlavní navigace

Daňová reforma: Holdingové společnosti jako na Kypru?

5. 9. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Snížíme daně společnostem, osvobodíme od zdanění dividendy a prodeje podílů v dceřinných společnostech. Česko tak bude atraktivnější pro zahraniční investory a čeští podnikatelé nebudou utíkat do zahraničí. Takový byl jeden z cílů daňové reformy. Podařil se zrealizovat?

Daňová reforma je na světě. Renomované poradenské firmy začínají detailně zkoumat její znění a analyzují budoucí dopady zákonů, ze kterých pak vyplývá předpokládané chování podnikatelských subjektů v jednotlivých situacích. Často se přitom stává, že je pro podnikatele rozumné z důvodu plánovaných změn uskutečnit určité strategické kroky ještě předtím, než novely zákonů vejdou v platnost. Nejinak tomu je i v případě této reformy načasované na 1.1.2008.

Až doposud bylo pro české podnikatele v důsledku nastavení daňových zákonů v podstatě nemyslitelné sdružit své podnikatelské projekty pod českou holdingovou společnost. Transparentní holdingové uspořádání přitom přináší ve srovnání s mnoha „rozdrobenými” společnostmi řadu výhod. Holding jako celek má například lepší vyhlídky při jednání s bankou o úvěru, zaručuje vyšší image u obchodních partnerů, může efektivně řešit vnitropodnikové financování nebo díky deklarované síle skupiny získat nové lukrativní zakázky a projekty. Problémem českého daňového systému však až doposud bylo, že příjmy českých mateřských společností z prodeje podílů v dceřinných společnostech podléhaly zdanění stejně jako přijaté dividendy od dceřinných společností ze států mimo EU.

Dosavadní systém zdanění u české mateřské společnosti:

Stehno - článek

Z toho důvodu nebyly české společnosti u racionálně jednajících subjektů v podstatě vůbec využívány jako mateřské (tzv. „holdingové”) společnosti. Místo toho i čeští podnikatelé využívali holdingové společnosti z Nizozemí nebo Kypru, které tam buď přímo založili nebo využili možnosti přeshraniční fúze ke zformování unikátní evropské společnosti (tzv. Societas Europaea) s novým sídlem na Kypru nebo v Nizozemí, což umožňuje od října 2004 právo uvnitř EU. Zahraniční holdingové společnosti navíc nabízejí kromě daňových i další velmi ceněné výhody, jakou jsou možnost využít smlouvy o ochraně investic, anonymita vlastnictví či vyšší image.

Tyto skutečnosti si uvědomovalo i české ministerstvo financí, jak potvrzuje rozhovor s náměstkyní ministra financí Danou Trezziovou, a proto se vláda rozhodla vylepšit alespoň jednu z nepříznivých vlastností českých holdingových společností ve srovnání se zahraničními holdingy. Reforma měla umožnit osvobození dividend a kapitálových účastí po vzoru Nizozemí nebo Kypru i pro české holdingové společnosti a současně snížit sazbu daně právnických osob. Tak se také za určitých podmínek stalo (viz tabulky).

České společnosti – systém zdanění přijatých dividend
Zdanění české společnosti Dividendy od společnosti z EU Dividendy od spol. mimo EU
do konce r. 2007 Osvobozeno, pokud česká spol. drží v dceřinné společnosti min. 15% podíl po dobu 12 měsíců Zdanění 24% sazbou korporátní daně
od 1.1.2008 Dtto – Osvobozeno, pokud česká spol. drží v dceřinné společnosti min. 15% podíl po dobu 12 měsíců Pokud je uzavřena Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a zemí, odkud jsou dividendy placeny, bude osvobozeno za podmínek, jako by bylo placeno z EU

Reforma tedy osvobozuje přijaté dividendy nově i ze zemí mimo Evropskou unii, pokud existuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českem a zemí, ve které je společnost vyplácející dividendy rezidentní. Česká republika má aktuálně uzavřenou Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění se 72 státy (přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění), což de facto umožňuje českým společnostem zakládat dceřinné společnosti v těchto zemích, aniž by byly nadále penalizovány zdaněním přijatých dividend. Je samozřejmě nutné dát pozor na možné zdanění v zemi zdroje a prozkoumat příslušnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, která toto zdanění upravuje. Nastavení strategických vztahů v holdingu by mělo být předmětem důkladného mezinárodního daňového plánování.

České společnosti – systém zdanění prodeje akcií a podílů v dcerách
Zdanění české společnosti Prodej dceřinné spol. z EU Prodej dceřinné spol. mimo EU
do konce r. 2007 Zisk zdaněn 24% sazbou Zisk zdaněn 24% sazbou
od 1.1.2008 Osvobozeno, pokud prodávající před momentem prodeje držel v dceřinné společnosti min. 15% podíl po dobu 12 měs.

Osvobozeno, pokud:

  • Existuje Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a zemí, v níž je prodávaná společnost rezidentní,
  • dceřinná spol. má právní formu srovnatelnou s a.s., s.r.o. či družstvem,
  • prodávající držel v dceřinné společnosti alespoň 15% podíl po dobu 12 měsíců,
  • prodávaná spol. podléhá minimálně 12% zdanění. (Všechny podmínky musí být splněny současně).

Osvobození prodeje kapitálových účastí je velmi pozitivní novinkou pro české firmy. Česká společnost může od 1.1.2008 většinu (viz podmínky v tabulce výše) svých dceřinných společností prodat bez zdanění realizovaného zisku. Některé podmínky (zejména nutnost vlastnit podíl v dceřinné společnosti minimálně 2 roky před prodejem) však jsou velmi nepohodlné z pohledu daňového plánování.

Často se stává, že holdingová skupina si přeje efektivně odprodat část svých vlastněných aktiv. Tyto prodeje pak bývají realizovány prodejem celé společnosti, která tato aktiva vlastní. Příjem z prodeje podílů ve společnosti (vlastnící majetek) je pro českou holdingovou společnost osvobozený pouze v případě splnění podmínky držby po dobu 12-ti měsíců, což může někdy způsobit, že se prodej vůbec nerealizuje, neboť by byl zdaněn. Atraktivní holdingové jurisdikce, jako jsou například Kypr nebo Nizozemí, naproti tomu nekladou osvobození zisků z prodeje podílů v dceřinných společnostech žádné podobné překážky.

Kyperské společnosti – daňové vlastnosti
Přijaté dividendy Prodej dceřinných spol.
Stabilní daňové vlastnosti Osvobozeno od všech dceřinných spol., pokud mateřská holdingová společnost drží alespoň 1% podíl v dceřinné společnosti (není stanovena minimální doba držby). Za určitých podmínek jsou osvobozeny i dividendy, které své matce vyplácí offshore společnost. Osvobozeno vždy, pokud kyperská spol. drží alespoň 1% podíl v dceřinné společnosti – opět po libovolně dlouhou dobu (není stanovena minimální doba držby).

Obliba zahraničních holdingových společností (Kypr, Nizozemí) u českých i zahraničních podnikatelů je stále velká, neboť zahraniční holdingové společnosti kromě lepších daňových vlastností splňují i zásady ochrany majetku, anonymity vlastnictví a mají své investice chráněny mezinárodními smlouvami o ochranách investic.

dan_z_prijmu

Na druhou stranu pro některé jednodušší operace a pro podnikatele, kteří si zahraniční holdingové společnosti nemohou dovolit, je vládní reforma vítanou změnou. Deset nejbohatších Čechů, kteří již podnikají v zahraničních společnostech (viz Firmy nejbohatších Čechů zlákalo Holandsko), a další velké korporace vládní daňová reforma zpět do ČR rozhodně nenaláká – ti budou nadále spíše odcházet. Nicméně nelze vládě upřít, že daňová reforma znamená první významný krůček k zatraktivnění českého podnikatelského prostředí.

Pavel Stehno, daňový analytik poradenské společnosti Akont, která se zabývá mezinárodním daňovým plánováním a offshore podnikáním

Anketa

Je Česká republika atraktivní zemí pro zahraniční investory?

Autor článku

Daňový analytik poradenské společnosti Akont, která se zabývá mezinárodním daňovým plánováním a offshore podnikáním.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).