Hlavní navigace

Poštovní spořitelna porušuje zákon, nedostatečně informuje klienty. Ti za to zaplatí

3. 2. 2011
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Zrušení účtu může být za 200 Kč plus další poplatky, anebo zadarmo. Stačí, když klient nesouhlasí se změnou podmínek, na což má plné právo. A banka má povinnost právu dostát.

Zákon o platebním styku je vděčné téma. Stejně jako způsob, jakým se některé banky snaží implementovat jeho znění do svých všeobecných obchodních podmínek.

Není tomu tak dávno, co jsme o nesrovnalostech v tomto zákoně, které dávají možnost vykládat si ustanovení více způsoby, informovali v několika článcích:

S další novinkou přicházíme v dnešním článku. O změnách v sazebníku Poštovní spořitelny jsme informovali ve článku: Poštovní spořitelna končí s účtem „zadarmo“, příliš na něj doplácela. Toto téma nás ale dovedlo k jinému námětu, a to jak banky své klienty informují o změnách v sazebnících a smluvních podmínkách.

Co říká zákon

Zákoně o platebním styku tyto změny upravuje § 94 ve třetím odstavci: 

Bylo-li to dohodnuto, platí, že uživatel návrh na změnu rámcové smlouvy přijal, jestliže 

 • a) poskytovatel navrhl změnu rámcové smlouvy nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, 
 • b) uživatel návrh na změnu rámcové smlouvy neodmítl, 
 • c) poskytovatel v návrhu na změnu rámcové smlouvy uživatele o tomto důsledku informoval, 
 • d) poskytovatel v návrhu na změnu rámcové smlouvy informoval uživatele o jeho právu vypovědět rámcovou smlouvu podle odstavce 4.

Dohodu samozřejmě banky pokrývají zněním Všeobecných obchodních podmínek, které klient přijímá podpisem smlouvy při sjednávání produktu.

Poštovní spořitelna je obchodní značka Československé obchodní banky. Nejde o samostatnou­ banku.

Co dělají banky

Uživatelem je ale změna přijata až když jsou splněna všechny písmena paragrafu. Tedy pokud dostal informaci dva měsíce předem, změnu neodmítl, byl poskytovatelem informován o důsledcích pokud nevyjádří souhlas a když ho poskytovatel informoval i o tom, že může vypovědět rámcovou smlouvu podle výše uvedeného odstavce d).

O tom, jak si berou banky zákon i svého klienta k srdci vypovídají způsoby, jakými je o změnách informují. Rozdíly jsou překvapivé.

Česká spořitelna a Raiffeisenbank: transparentní přístup

Jako příklad, jak se to má dělat, jsme si vzali Česká spořitelnu a Raiffeisenbank, které od dubna také mění sazebník, resp. podmínky. Tyto banky svým klientům, kromě informací o změnách, také napovídají, jak se mají zachovat, pokud se změnou souhlasí, a co dělat, pokud ne. Toto jednání je naprosto férové a proklientské a zcela také splňuje povinnost uloženou § 94. Česká spořitelna však jde ještě dál a informuje detailně krok po kroku, co má klient udělat. Banky přitom nerozlišují, zda se mění podmínky nebo ceny (sazebník), informují o právu nesouhlasit a účet zrušit.

Poučení Raiffeisenbank ke změně sazebníku od 1.4.2011

Jste-li Spotřebitelem nebo Drobným podnikatelem ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Raiffeisenbank a.s., potom platí, že pokud přede dnem 1. 4. 2011 písemně návrh na změny výše uvedených dokumentů nebo některé z nich neodmítnete, stanou se pro Vás změny Produktových podmínek k poskytování vybraných bankovních služeb i Ceníků ode dne jejich účinnosti závazné. Pokud změny či některé z nich písemně odmítnete, máte právo před účinností Produktových podmínek k poskytování vybraných bankovních služeb či Ceníků Smlouvu, které se změny týkají, písemně vypovědět. Výpověď je účinná dnem, kdy byla doručena Raiffeisenbank a.s.

Poučení České spořitelny ke změně podmínek od 1.4.2011

V následujícím rámečku uvádíme poučení, vyžadované zákonem o platebním styku č. 284/2009 Sb.

Pokud s uvedeným návrhem změn Všeobecných obchodních podmínek a platebních limitů souhlasíte, není třeba činit žádné další kroky. V případě, že s návrhem změn nesouhlasíte, můžete tento návrh písemně odmítnout. Postupujte přitom následujícím způsobem.

Odmítnutí v písemné formě je nutné doručit nejpozději do 31. 3. 2011 na uvedenou adresu.
Česká spořitelna, a. s.
CEN 8310, odbor správa pasivních účtů
Štefánikova 2115/13
741 01 Nový Jičín

Pro urychlení další komunikace uveďte, prosím, Váš telefonní kontakt. Nesouhlas nebo výpověď je podle zákonné úpravy nutné opatřit Vaším úředně ověřeným podpisem. Jestliže návrh změny Všeobecných obchodních podmínek nebo platebních limitů písemně odmítnete, nemůžeme nadále poskytovat naše služby za původních podmínek a budeme nuceni účinnost příslušné smlouvy o platebních službách, např. smlouva o účtu, kartě nebo elektronickém bankovnictví, ukončit. Stejně tak budeme muset ukončit účinnost i případných dalších smluv souvisejících s touto smlouvou o platebních službách, včetně smlouvy o kontokorentním ú­věru.

Současně máte právo nejpozději do 31. 3. 2011 písemně, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět příslušnou smlouvu o platebních službách, na kterou se Všeobecné obchodní podmínky a platební limity vztahují.

Rovný přístup není samozřejmostí

Ne všechny banky ale postupují stejně. Například Poštovní spořitelna sice podle vyjádření v lednové příloze k výpisu z účtu o změnách v sazebníku informovala (splnila tedy 2měsíční lhůtu) a informaci dále uveřejnila na svém webu už 31.1.2011. Dále už ale informuje pouze o změně sazebníku a uvádí, kde je možné nové dokumenty najít.

Informace o změně sazebníku je umístěna na www stránkách Poštovní spořitelny, byla zaslána do  internetového bankovnictví,  byla v měsíčních výpisech a na všech obchodních místech. Kromě toho mají klienti k dispozici nový sazebník i pracovníci call centra, kteří jsou schopni klienta o této změně v případě jeho dotazu informovat, sdělila serveru Měšec.cz Denisa Salátková, mluvčí Poštovní spořitelny s tím, že v případě  účtu „Zadarmo“, kde je nově podmínkou průměrný měsíční zůstatek 15 000 Kč, bude klient ještě před aplikací této změny informován samostatným dopisem.

Dále Denisa Salátková také uvedla, že akceptace nečinností klienta i možnost vypovědět produkt jsou uvedené v produktových podmínkách.

Automatická akceptace by ale podle § 94 Zákona o platebním styku měla platit pouze pokud banka informuje o důsledcích nečinnosti a možnosti výpovědi i v rámci zprávy o změně podmínek.

O tom, že bez vyjádření nesouhlasu banka považuje změnu za akceptovanou a že je možné produkt kvůli změně vypovědět, už ale nikde není ani zmínka. Nikde v těchto sděleních banka ani neodkazuje na své obchodní podmínky (OP), jejichž znění už se § 94 samozřejmě řídí. Přechod na nový sazebník by tak neměl být pro klienty Poštovní spořitelny automatický.

Náhled z internetového bankovnictví Poštovní spořitelny. O právech odmítnutí zde není žádná zmínka.

Pokud klient nepročítá obchodní podmínky nebo Zákon o platebním styku (ruku na srdce, to moc klientů nedělá), pak o možnosti vypovědět smlouvu nebo změnu mlčením přijmout, neví.

Poplatek za nevědomost anebo reklamace

O to horší je situace proto, že Poštovní spořitelna účtuje poplatek 200 Kč, pokud zrušíte účet dříve než po jednom roce. Pokud ho ale zrušíte a uvedete, že tak činíte kvůli změně rámcové smlouvy (a k tomu patří i změna cen služeb, tj. nový sazebník), nebude vám poplatek účtován. Jen málo klientů má ale šanci se tuto drobnou informaci dozvědět a ušetřit si tak kvůli pár dodatečným slovům 200 Kč. Přitom během posledního roku Poštovní spořitelně přibylo nepochybně dost nových klientů, kteří si u ní založili účet „Zadarmo“. V květnu pak budou nemile překvapeni výši poplatků, které se jim naúčtují.

Ještě v den vydání článku naši redakci kontaktovala mluvčí Poštovní spořitelny Denisa Salátková s tím, že majitelům kont „Zadarmo“ nebude při rušení 200Kč poplatek účtován.

O právech klientů Poštovní spořitelna informuje pouze v hloubi svých obchodních podmínek v bodě 169:

Banka je oprávněna navrhnout změnu podmínek. Banka informuje o změně podmínek ve výpise z účtu a seznamuje majitele účtu s návrhem změny podmínek v provozních prostorách finančních center a na www.postovnis­poritelna.cz nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Pokud majitel účtu návrh na změnu neodmítl, platí že návrh na změnu přijal. Jestliže majitel účtu návrh na změnu odmítne, má právo vypovědět s okamžitou účinností smlouvy, které jsou návrhem na změnu dotčeny, popř. všechny smlouvy, které tvoří rámcovou smlouvu.

Že klient má toto právo, je tak ukryto v tunách textu, ale při aplikaci konkrétní změny se to nedozví. Jenže pozor, tím, že Poštovní spořitelna nenaplnila podmínky zákona, tak platí, že „uživatel změnu nepřijal“ – nebyl o ní řádně informován. Účtování poplatků takovému klientovi pak bude případem pro reklamaci, resp, další právní postup.

Anketa

Myslíte si, že je automatická akceptace ke klientům spravedlivá?

Na podobné téma už jsme článek psali i z jiného úhlu. O tom, že změnu úrokové sazby u kontokorentu musíte buď mlčky akceptovat nebo nesouhlasit, ale dluh okamžitě splatit si můžete přečíst v článku Zdražíme ti úvěr. Když nesouhlasíš, vrať nám okamžitě peníze.I zde je ale vidět, že vykládat zákon si banka může se vstřícností ke klientům nebo ke své vlastní kase.

Je rámcovou smlouvou i sazebník?

Mezi čtenáři není jasné, zda lze v případě změny sazebníku také aplikovat právo odstoupit od tzv. rámcové smlouvy, jinými slovy účet zrušit. Vysvětlení přináší komentář předkladatelů zákona, podle kterého změna sazebníku banky je změnou rámcové smlouvy. Ovšem na změnu např. úrokových sazeb spořicích účtu to aplikovat nelze.

Komentář k § 74 (smlouva o platebních službách)

skoleni_8_6

Ustanovení části čtvrté hlavy I obsahují soukromoprávní pravidla pro poskytování platebních služeb. V § 74 je zdůrazněn smluvní základ poskytování platebních služeb; platební služby se poskytují na základě smlouvy o platebních službách. Tato smlouva nepředstavuje konkrétní smluvní typ, může mít charakter různých smluvních typů, spojovat jejich jednotlivé prvky nebo může mít i charakter inominátního kontraktu. O smlouvu o platebních službách se bude jednat vždy, jestliže se jedna strana (poskytovatel platebních služeb) zavazuje druhé straně (uživateli platebních služeb) poskytnout platební službu ve smyslu § 3. Pojem smlouvy o platebních službách je třeba chápat materiálně; režimu smlouvy o platebních službách podléhají i ujednání, která jsou zachycena v jinak nazvaných dokumentech (např. obchodní podmínky, oznámení apod.). Z hlediska smlouvy o platebních službách je bez významu, zda je poskytovatel rovněž nositelem příslušného veřejnoprávního oprávnění, soukromoprávní pravidla zákona se budou aplikovat i v případě neoprávněného poskytování platebních služeb.

Jak vyplývá z § 74, může mít smlouva o platebních službách dvě základní formy. Může se týkat buď řady platebních transakcí v rámcové smlouvě předem neurčených (pro tento případ se zavádí legislativní zkratka “rámcová smlouva”), nebo jednotlivě určené platební transakce (několika jednotlivě určených platebních transakcí), která není upravena rámcovou smlouvou (pro její označení se zavádí legislativní zkratka “smlouva o jednorázové platební transakci”). Toto rozlišení má význam z hlediska řady konkrétních ustanovení zákona, zejména v oblasti informačních povinností poskytovatele (např. požadavky na předsmluvní informace v případě rámcových smluv jsou stanoveny mnohem komplexněji než je tomu u smlouvy o jednorázové platební transakci). 

Ve zkratce

 • 31.1.2011 Poštovní spořitelna oznámila změnu sazebníku mj. pro oblíbený Era osobní účet zadarmo
 • Tato změna je významná, při nesplnění podmínek se účet výrazně prodraží i na stokorunu, minimálně však na 50 Kč měsíčně.
 • O změně byli klienti informování jen krátkým textem v internetovém bankovnictví s tím, že podrobnosti si mají dohledat na webu banky. Mnoho klientů o změně neví, na výpisu to banka neuvádí.
 • Banka klienty neinformovala o jejich právech vypovědět smlouvu o účtu při nesouhlasu s novým sazebníkem. Přitom jde pro klienty o zásadní změnu cenových podmínek a nevadí, že nejde o všeobecné obchodní podmínky (definované jako rámcová smlouva). Výpověď by byla bezplatná.
 • Pokud klient založil účet do 1 roku, zpanikaří a pošle sám výpověď v následujících dnech, zaplatí za zrušení účtu 200 Kč, příp. další poplatky související se zrušením produktů.
 • Klientů s účtem starším 1 roku se to nedotýká, zrušení mají tak jako tak bezplatné.
 • Banka nenaplnila požadované body zákona, klienti by proto měli mít účet vedený za původních podmínek do doby, než banka chybu napraví. Případné poplatky jsou reklamovatelné a vymahatelné právní cestou.
 • Banka paradoxně kromě sazebníku mění i obchodní podmínky a o tom mlčí. Přitom jde o zásadní změnu platnou pro všechny klienty Poštovní spořitelny, tj. ne jen s účtem „Zadarmo“.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).