Hlavní navigace

Platební karty provází chaos. Víme, která banka se za vás postaví

4. 11. 2009
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Držitelé platebních karet měli být od listopadu klidnější. Jenže vydavatelé karet si odpovědnost držitele karty vyložili každý po svém a nastal zmatek.

Implementace evropské směrnice o platebních službách do české legislativy přidělala leckteré bance vrásky na čele. Zejména jeden bod je v novém zákoně o platebním styku velmi sporný a banky se v konečném přístupu liší. Zjistili jsme, který způsob je ten správný a jak se budou muset nakonec banky zařídit, až ministerstvo financí novelou právní úpravu zpřesní.

„Víme první“ aneb když se média chlubí něčím, co je jinak

Je zajímavé sledovat, jak se některá média přetahují o prvenství informací. Na problém s odpovědností u platebních karet poprvé upozornil server Aktuálně.cz ve svém článku z 8.10.2009. Následně problematiku rozebral server Měšec.cz ve svém článku ze 13.10.2009 a opět ve článku z 26.10.2009. Ale na serveru Novinky.cz se můžete dočíst nepravdivou informaci, že „deník Právo zjistil chybu v zákoně“. Jenže článek upozorňující na chybu vyšel až 31.10.2009. Server Novinky.cz se následně ve článku ze 4.11.2009 odvolává na to, že deník Právo zjistil informaci jako první. Kolegové novináři se chlubí něčím, o čem jiná média informovala již měsíc.

Lapálie kvůli jednomu slovu

Nový zákon o platebním styku v § 116 uvádí: Plátce nese ztrátu z neautorizované platební transakce. Tím, že je v zákoně uvedeno jednotné číslo, byl umožněn výklad v tom smyslu, že majitel karty odpovídá při zneužití do 150 eur za každou uskutečněnou transakci, která proběhne do nahlášení zneužití karty bance. Tento výklad ale odporuje logice věci, protože tím, že se jedná o neautorizovanou transakci, nepůjde v případě zneužití o tak vysoké sumy a většinou limit 150 eur ani nepřesáhnou. Majitel karty by tak vlastně nesl téměř pokaždé celou škodu sám a banka by se podílela na škodě jen ve výjimečných případech, pokud by byla jedna neoprávněná transakce vyšší než 150 eur. V článku uvažujeme případ, kdy klient v případě zneužití karty nejednal podvodně a ani nijak neporušil obchodní podmínky.

Evropská směrnice přitom ve svém anglickém originále hovoří v tom smyslu, že majitel platební karty nese odpovědnost za škodu do 150 eur v součtu všech neoprávněných transakcí, které se váží k danému zneužití do jeho ohlášení bance. Správný výklad evropské směrnice by měl hovořit o celkové ztrátě ze zneužití do okamžiku nahlášení bance, potvrdila serveru Měšec.cz Markéta Hálová, hlavní právník pro EU z České národní banky. Pravidla české legislativy určují formulaci právních norem primárně v jednotném čísle. Tato zákonitost se v tomto případě respektovala na úkor určitosti a správného výkladu evropské směrnice.

Jednotné číslo je v tomto případě matoucí a vede k nesprávnému výkladu smyslu evropské směrnice. Ta by v tomto případě měla být do české legislativy implementována eurokonformně, tedy bez odchýlení od smyslu směrnice, doplnila Hálová. Z toho vyplývá, že dříve či později bude muset Ministerstvo financí ČR připravit novelizaci, která zákon v tomto bodě zpřesní.

Chybu potvrdilo i ministerstvo financí

Výklad České národní banky serveru Měšec.cz potvrdili i zástupci ministerstva financí. Z textu směrnice o platebních službách jednoznačně vyplývá, že limit 150 eur se má vztahovat na všechny transakce, ke kterým došlo v důsledku jedné ztráty jednoho platebního prostředku. Stejným způsobem je tedy třeba vykládat i uvedené ustanovení českého zákona o platebním styku, zdůraznil pro server Měšec.cz Radek Ležatka z Ministerstva financí ČR. Připustil také, že uvedené ustanovení zákona bude upřesněno při nejbližší novelizaci zákona o platebním styku. Zmíněná novela je v současnosti projednávána v pracovních komisích legislativní rady vlády. Její schválení v Parlamentu se předpokládá v průběhu prvního pololetí roku 2010, dodal Ležatka.

Banky si zákon vyložily po svém, nyní začínají couvat

Jak server Měšec.cz zjistil, banky si vykládají znění zákona různými způsoby. Některé od počátku zavedly odpovědnost klienta pouze do 150 eur za součet neoprávněných transakcí a prezentují svůj krok jako podanou ruku klientům. Po novelizaci zákona tak nebudou muset znovu měnit své obchodní podmínky.

Některé peněžní ústavy, které se zachovaly opačně, začínají obracet a prezentují změny jako vstřícnost směrem ke klientům. Mění svá původní stanoviska a začínají odpovědnost klienta omezovat na 150 eur za souhrn všech neautorizovaných transakcí. Změnu lze jen těžko nespojovat s přiznáním ministerstva financí, které poukázalo na pochybné znění v zákoně a připustilo, že v blízké době se opravdu bude legislativa znovu novelizovat. Banky tedy dříve či později stejně svůj přístup a obchodní podmínky budou muset změnit.

Třebaže některé připouští, že může být v legislativě chyba, odpovídá zde klient 150 eury za každou transakci. To do včerejška platilo například pro Raiffeisenbank. V tuto chvíli se řídíme přesným zněním zákona, tzn. klient odpovídá do výše 150 eur za každou transakci. Samozřejmě ale víme, že zřejmě v zákonu došlo k chybě, pokud tedy dojde k úpravě, jsme připraveni se řídit touto úpravou, přiznal Tomáš Kofroň, který ale hned druhý den upozornil na to, že banka na základě vyjádření ministerstva financí o chybném výkladu, svůj přístup mění na opačné stanovisko. Stejně změnila během včerejška postoj i společnost Cetelem. Ke cti jim je nutné přiznat, že nečekají na novelizaci zákona, který by změnu přístupu vyloženě nařídil, ale krok učinily obě společnosti dobrovolně a dříve, než musí.

Dle našeho výkladu zákona klient v určitých případech nese ztrátu do částky 150 EUR za jednotlivou transakci a v tomto ohledu jsme též upravili naše obchodní podmínky. Pokud převládající aplikační praxe zákona bude jiná, budeme se jí samozřejmě řídit, uvedl Branislav Cehlárik ze Citibank.

Máte ke kartě sjednané pojištění zneužití?

Některé banky „mlží“

ČSOB na otázku jakou odpovědnost klient v tomto případě ponese odpověděla šibalsky. Míru odpovědnosti banka v tomto případě bude posuzovat individuálně, oba přístupy spoluúčasti na škodě jsou možné, sdělila serveru Měšec.cz Irena Zatloukalová. Lakonická odpověď však nemění nic na tom, že Poštovní spořitelna, která v rámci skupiny nastavuje své podmínky vždy stejně jako ČSOB připustila, že odpovědnost ponese klient ve výši 150 eur za transakci. Postoj ČSOB nastínilo i vyjádření Banco Popolare. Vzhledem k tomu, že Banco Popolare poskytuje svým klientům karty vydavatele ČSOB, bude uplatňovat stejný přístup jako tato banka. Dle našich informací bude ČSOB uplatňovat odpovědnost držitele karty do výše 150 EUR za každou jednotlivou transakci v rámci zneužití do doby nahlášení zneužití karty, informoval server Měšec.cz Gabriel Tkáč z Banco Popolare.

Neochotu se jasně vyjádřit projevují i jiné banky. V současné době nelze jednoznačně odpovědět. Banka bude monitorovat situaci na trhu a rozhodnutí je závislé na vývoji situace a na konkrétní kauze, sdělila tajuplně Monika HeiserováOberbank. Jinými slovy, v současné době platí pro Oberbank doslovná litera zákona, což znamená 150 eur za každou transakci.

Za transakce provedené do nahlášení této skutečnosti je spoluzodpovědný klient, a to až do výše odpovídající částce 150 EUR. Tato částka se vztahuje na každou transakci. Všechny takové případy budeme ale posuzovat individuálně a zohledníme i férové jednání klienta, uvedla neurčitě Lucie HálováVolksbank. Odpovědnost 150 eur za každou transakci při zneužití karty po nechává na klientovi i GE Money Bank.

Jsou i banky s proklientským přístupem

Mezi banky, které naopak nechají odpovídat klienta za škodu jen do 150 eur za všechny transakce, patří Česká spořitelna, Komerční banka, J&T banka, mBank, Waldviertler Sparkasse von 1842, UniCredit Bank a podle obchodních podmínek i Commerzbank. Majitel účtu odpovídá za škody, které byly způsobeny do oznámení odcizení, ztráty nebo zneužití, do částky odpovídající 150 eur, uvádí dokument banky. Commerzbank vydává kreditní karty pro společnost Cofidis.

LBBW Bank dokonce uvedla, že v případě, že klient hrubě neporuší obchodní podmínky, hradí banka škodu klientovi v plné výši. V souladu se zněním nového zákona o platebním styku je v našich obchodních podmínkách uvedena formulace – "vlastník účtu nese všechny náklady a škody z neautorizované platební transakce vzniklé zneužitím karty až do výše odpovídající hodnotě 150 eur. Naše banka po celou dobu vydávání karet přistupuje ke všem klientům individuálně a pokud se neprokáže hrubé porušení podmínek ze strany klienta, hradí klientům škody ze zneužitých karet v plné výši, informoval server Měšec.cz Richard Hajduk z LBBW Bank.

Podobně přistupuje ke klientům i společnost Diners Club. Diners Club na sebe bere veškeré ztráty způsobené ztrátou či odcizením, pokud držitel karty zablokuje kartu do 48hodin od této události – a to včetně transakcí uskutečněných před blokací, uvedl Miloslav Bouček s tím, že v případě, že držitel karty zablokuje kartu až po 48 hodinách, jeho celková spoluúčast je omezena částkou 150 eur.

Proklientský přístup zvolila i HSBC Bank. Pro výklad Zákona o platebním styku, konkrétně díl 6, Odpovědnost poskytovatele za neautorizovanou transakci § 116 není zatím jednotné stanovisko, píše ve svém vyjádření pro server Měšec.cz Petr Plocek z HSBC Bank. Česká pobočka HSBC Bank se k jeho výkladu v zájmu klientů staví tak, že klient nese ztrátu z neautorizované transakce do celkové maximální výše 150 EUR ze všech neautorizovaných transakcí (tedy ne za každou transakci zvlášť). V segmentu HSBC Premier poskytujeme vždy exkluzivní bankovní služby, a proto v případě odcizení či ztráty karty a neprodleného oznámení této skutečnosti pokryje HSBC Bank plc – pobočka Praha neautorizované transakce v plné výši, doplňuje Plocek.

Jak banky přistupují k odpovědnosti klienta za škodu při zneužití karty bez porušení obchodních podmínek do doby nahlášení:

Odpovědnost za škodu při zneužití karty nesená klientem
Finanční instituce Výše odpovědnosti a forma spoluúčasti
Max. 150 eur za 1 transakci Max. 150 eur za součet všech transakcí
Banco Popolare X
Cetelem X
Citibank X
Cofidis X
Credium X
Česká spořitelna X
ČSOB X
Diners Club X
Fio 1
GE Money Bank X
Home Credit X
HSBC Bank X
J&T banka X
Komerční banka X
LBBW Bank X
mBank X
Oberbank X
Poštovní spořitelna X
PPF banka X
Raiffeisenbank X
Raiffeisenbank im Stiftland X
UniCredit Bank X
Volksbank X
Waldviertler Sparkasse von 1842 X

1 – Do data uzávěrky se záložna nevyjádřila. Zaslané informace rádi doplníme dodatečně.


První soud poskytne precedens

" Jasný výklad zákona je v tomto případě velice důležitý. V případě, že by se jednalo o 150 eur za transakci, ponese klient škodu na svých bedrech víceméně sám a opatření nebude mít téměř účinnost," upozornil server Měšec.cz Patrik Nacher, provozovatel serveru www.bankovnipoplatky.com.

Nejasnost v zákoně nyní umožňuje, aby klienti bank, které se rozhodly jít cestou doslovného výkladu zákona, platili nyní škodu takřka v plné výši, ačkoliv evropská směrnice hovoří o opaku. V současné době není proto ani jasné, jak by dopadl spor v případě, že by se klient chtěl proti tomuto rozhodnutí banky, vycházejícího z doslovného výkladu zákona o platebním styku, odvolat.

dan_z_prijmu

Všimněte si jednotného čísla v úvodu dané citace zákona. To je příčina výkladu některých bank, které zkrátka využili možnosti, že se to takto dá interpretovat. Důvodem přijetí však bylo ochránit spotřebitele do výše limitu 150 eur za jednu kartu, pak hradí vydavatel. Pokud to bude někdo interpretovat jinak, je to jeho možnost, ale opravdu nakonec rozhodne soud. Tomu prvnímu soudci to nezávidím. Možná bude nejprve rozhodovat finanční arbitr, tam bych to viděl jako jednoduší, neboť je to orgán, který chrání zájmy spotřebitele, komentuje problematiku v poradně o bankovních poplatcích Otakar Schlossberger, předseda představenstva spořitelního družstva Akcenta.

Jinak věřím, že pokud bude klient používat elektronickou kartu s čipem, který je chráněn PIN kódem, nemůže nastat situace, která by mohla vyvolat potřebu odpovědnosti spotřebitele i do dané výše 150 eur, i bez nahlášení ztráty karty. Tato karta by totiž neměla či dokonce nemohla být bez znalosti PINu užita, takže bych byl celkem v klidu, pokud spotřebitel bude držet v tajnosti svůj PIN kód, uzavírá Schlossberger.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).