Hlavní navigace

Zdražíme ti úvěr. Když nesouhlasíš, vrať nám okamžitě peníze

17. 2. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Banka vám zdražila kontokorent a vám se to nelíbí? Odmítnutí vyššího úroku znamená výpověď a když úvěr včas nesplatíte, čekejte potíže.

Číst obchodní podmínky bank se vyplatí. Když už ne celé, tak alespoň důležité části. Banky totiž někdy podávají klientům jen kusé informace, které je bez prostudování platných podmínek mohou nemile překvapit. Čtěte také: Problémy s poplatky, nebo s informacemi

Nelíbí se vám vysoký úrok? Moc možností na výběr nemáte

Paní Alena jako klientka Československé obchodní banky (ČSOB) spokojeně využívala ke svému bankovnímu účtu kontokorent (povolený debet), když tu se jí ve výpise objevila nenápadná hláška. Banka jí navrhuje  změnu úrokové sazby úvěru. Jak později zjistila, slovo navrhuje je skoro legrační vzhledem k tomu, že jako klientka nemá jinou možnost než zdražený úvěr akceptovat nebo službu vypovědět.

Dopis totiž zároveň obsahuje poznámku, že pokud paní Alena nesouhlasí s vyšší úrokovou sazbou, má postupovat podle platných podmínek a písemný nesouhlas doručit do pobočky nebo na adresu banky. Čtěte také: Chcete zjistit změny v sazebníku banky? Najměte si rovnou detektiva

Na místě je upozornit, že ČSOB neznalost Všeobecných obchodních podmínek (VOP) opravdu netoleruje. Podle nich je totiž nesouhlas s novou úrokovou sazbou považován za výpověď Smlouvy. 

U kontokorentů platí, že klienta informujeme o tom, že zašle-li nesouhlas s novou úrokovou sazbou, pak musí být úvěr včetně příslušenství splacen nejpozději v den doručení nesouhlasu do ČSOB, informovala server Měšec.cz Irena Zatloukalová z ČSOB.

To však není tak docela pravda. Ve výpisu z účtu totiž banka pouze informuje o změně sazby, možnosti vyslovit nesouhlas a radí postupovat dle platných podmínek. A v tom je právě háček. Čtěte také: Nový zákon: ruka podaná klientům i možné kličky

Výpovědní doba chybí, banka chce peníze okamžitě

Klient, který by si VOP neprostudoval, se tak nedozví, že vyslovení nesouhlasu prakticky odpovídá vypovězení služby a že úvěr musí být splacen ještě ten den, kdy se vyjádření dostane do banky. U kontokorentu po nesouhlasu s výší úrokové sazby není žádná výpovědní lhůta, potvrdila serveru Měšec.cz Zatloukalová.

Banka tedy svým: postupujte dle platných podmínek učinila zadost. Dále už se dá jen diskutovat nad tím, že odkaz na VOP většinu zákazníků vůbec nedonutí, aby se do tohoto složitého dokumentu podívali. Proto zde vzniká prostor pro neznalé klienty, kteří po zaslání písemného nesouhlasu přijdou o sjednanou službu, aniž by o tom věděli a z povoleného přečerpání se rázem stává nepovolené i se všemi sankcemi. Čtěte také: Platební karty provází chaos. Víme, která banka se za vás postaví

Stejně přistupuje ke klientům logicky i Poštovní spořitelna. O změně úrokové sazby informujeme písemným oznámením. Buď výpisem z účtu nebo samostatným dopisem. Pokud klient s úrokovou sazbou nesouhlasí, musí nesouhlas písemně oznámit a  je povinen vyrovnat všechny závazky, čímž dojde k doplacení úvěru, potvrdila serveru také Denisa Salátková z Poštovní spořitelny.

Není možné napadat ČSOB za to, že ve výpisu pouze odkazuje na platné podmínky a neinformuje své klienty přímo. Je to její právo. Referenční úroková sazba (např. právě u kontokorentního úvěru – pozn.red.) je veřejně přístupná sazba, o které se banka s klientem dohodli, že se od ní odvíjí konkrétní úroková sazba. Je-li změna úrokové sazby založena na změně referenční sazby, může banka tuto změnu provést jednostranně a klientovi ji pouze oznámit, potvrdil serveru Měšec.cz Radek Ležatka z oddělení Komunikace Ministerstva financí ČR.

Určitě je ale možné se porozhlédnout po bankách, které při změně své sazby dávají klientům větší čas na to, aby úvěr splatili.

Poplatky (3500x100)

A může být hůř

Nesouhlasí-li klient s novou úrokovou sazbou u Komerční banky, doručením svého nesouhlasu službu vypoví. Službu může zrušit ale až po vyrovnání svého debetu. Do tohoto data musí mít splacené závazky vyplývající z kontokorentního úvěru. Pokud nestihne prostředky uhradit do data změny sazby, začne se úvěr úročit nově vyhlášenou sazbou, informovala server Měšec.cz Monika KlucováKomerční banky. Co banka ale klientovi v tomto případě nedává, je čas. Změnu úrokové sazby totiž banka podle Moniky Klucové vyhlašuje den před jejich změnou a ještě k tomu jen na svých internetových stránkách. Všimnout si změny a reagovat na novou sazbu má tedy šanci jen to procento klientů, kterým se poštěstí na portál banky den před změnou zavítat a mají náhodou prostředky na to, aby bance svůj debet vyrovnali. Čtěte také: (Ne)bezpečné české platební karty

Raiffeisenbank si zase ve svých podmínkách stanovuje, že klientovi může změnit sazbu i bez předchozího oznámení. Nesouhlasí-li klient se změnou úrokové sazby, je oprávněn do třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla změna způsobem podle předchozí věty tohoto odstavce oznámena, Smlouvu o Účtu písemně vypovědět, uvádí VOP Raiffeisenbank.

Vtip je v tom, že banka v předchozí větě uvádí, že  je oprávněna sazbu měnit kdykoliv a bez předchozího oznámení. Pokud klient změnu vůbec nezjistí a do banky nic nezašle, má se podle podmínek za to, že s ní souhlasí. V opačném případě je písemná výpověď účinná už dnem jejího doručení bance nebo datem, které může klient ve svém nesouhlasu stanovit sám. Nejpozději v den skončení účinnosti smlouvy ale musí také vyrovnat všechny poskytnuté platební prostředky kontokorentní­ho úvěru.

Dají se ale najít i alternativy

Ačkoliv přístup UniCredit Bank se přístupu ČSOB hodně podobá, nemá banka nastaveny podmínky tak, že by vyjádření nesouhlasu s úrokovou sazbou znamenalo rovnou vypovězení smlouvy. Pokud klient s úrokovou sazbou nesouhlasí, nezbývá mu také nic jiného než službu vypovědět. Tím, že nesouhlas neznamená výpověď, má ale klient na splacení závazků více času. Existuje zde možnost splatit částku kdykoliv po navržení nové sazby, ale před termínem její úpravy, případně následně určitou část již s novou sazbou, sdělil serveru Tomáš Pavlík z UniCredit Bank. Čtěte také: Kdo je finanční arbitr a s čím vám pomůže?

Česká spořitelna informuje své klienty o změně dva měsíce předem v papírové formě. Ti mají možnost službu následně písemně vypovědět. Výpovědní doba začíná běžet ode dne doručení výpovědi bance a končí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž byla bance doručena, uvádějí VOP České spořitelny.

Volksbank informuje klienty o změně sazby avízem. V případě nesouhlasu klient může službu vypovědět. Úvěr je splatný ke dni ukončení úvěrového vztahu. Ten si dohodne klient s poradcem v rámci rozsahu výpovědní lhůty, upozornil server Měšec.cz Jiří Škrob, produktový manažer Volksbank.

LBBW Bank změny úrokových sazeb oznamuje prostřednictvím výpisů z účtu, zprávy v internetovém bankovnictví nebo na svém webu. Pokud klient nesouhlasí, jedinou možností je písemně vypovědět smlouvu, sdělila serveru Měšec.cz Ilona Heinschlová, produktové manažerka LBBW Bank s tím, že výpověď je účinná až dnem, kdy klient uhradí veškeré své závazky bance.  

GE Money Bank je možné vypovědět vztah písemně po uplynutí jednoměsíční výpovědní lhůty, která začíná běžet dnem jejího doručení bance. Oznámení o změně úrokové sazby uveřejňuje banka, pokud je to možné předem, popř. informuje klienta o této skutečnosti formou instrukce, uvádí VOP GE Money Bank.

Banky zdražují úvěry, bojí se neplatičů

  • Raiffeisenbank k 1. 5. 2009 skokově zdražila kontokorent z původních 13 % na 19,90 % p.a. Tak vysoký úrok nemají ani některé kreditní karty.
  • ČSOB loji zdražovala ze 13,5 % na 17,90 %. Letos opět zdražuje o jedno procento na 18,90 % p.a.
  • UniCredit Bank zvýšila sazbu kontokorentu loni na podzim ze 12 na 15 % p.a.

Záložny své sazby příliš často nemění

Klient spořitelního družstva Peněžní dům má v případě změny úrokové sazby možnost vypovědět smluvní vztah. Podá-li výpověď klient, je výpovědní lhůta stanovena na jeden měsíc. Veškeré dosud nesplatné pohledávky se stávají splatnými první pracovní den po dni uplynutí výpovědní lhůty, uvádí VOP družstva. Přesto ale za celou, téměř čtrnáctiletou, historii fungování našeho spořitelního družstva, se klientům úrokové sazby u úvěrů nezvyšovaly, dodává k tématu Andrea Riedlová, ředitelka spořitelního družstva Peněžní dům.

Fio, družstevní záložna informuje klienta o změně úrokové sazby dva měsíce předem. V případě nesouhlasu může klient službu vypovědět. Nebo využít kontokorentní úvěr s jinou sazbou. Nabízíme  dva tarify pro kontokorent, které se liší různou výší poplatku za poskytnutí úvěru a úrokovou sazbou v závislosti na způsobu a délce čerpání. Změna tarifu není omezena, klient si tedy i po změně úrokových sazeb může zvolit pro něj aktuálně výhodnější tarifní variantu, upozornila server Měšec.cz Vendula Žaloudíková ze společnosti Fio, družstevní záložna.

skoleni_4_3

I v tomto případě platí, že nesouhlas znamená vypovězení služby, klient má ale i po doručení nesouhlasu čas závazky doplatit do data změny úrokové sazby. O tom, že nesouhlas znamená výpověď služby informuje záložna spolu s návrhem nové sazby na svém webu. Referenční úrokovou sazbu kontokorentních úvěrů jsme však naposledy zvyšovali v roce 2007, upozornila ještě Žaloudíková.

Přístupy bank a záložen jsou odlišné. V lepším případě se o změně dozvíte dopisem či na výpisu z účtu, v nejhorším případě vám to banka nemusí oznámit vůbec. Pokud byste se rozhodli svou smlouvu o povoleném přečerpání na běžném účtu vypovědět, informujte se v obchodních podmínkách, jestli tím zároveň nevypovídáte službu s účinností od doručení bance a zda se tak nemůžete dostat do nepovoleného debetu, který vás může vyjít dost draho.

Anketa

Máte ke svému účtu sjednaný kontokorent?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).