Hlavní navigace

Novinky a změny pro rok 2013 v kostce

1. 1. 2013
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

Přijde další zdražení, vyšší poplatky i daně. Nic moc povzbudivého naše peněženky letos nečeká. Přehledně vše, co se mění a za kolik.

Jako každý rok i tento zahájíme velkým shrnutím změn, které dnes začínají platit. Na posly dobrých zpráv si ale hrát nemůžeme. 

Daňový balíček 2013

Co všechno je součástí daňového balíčku pro rok 2013, který 21. prosince podepsal prezident Václav Klaus? A jak ovlivní vaše příjmy?

Zvýšení DPH

Nejvýraznější změnou v roce 2013, která nejvíce zasáhne peněženky jednotlivých lidí, je zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) o 1 procentní bod. Do poslední chvíle se však nevědělo, jaká DPH bude platit. Podle původního návrhu se totiž sazby DPH měly sjednotit na 17,5 %. Tip: Vláda hazarduje s ekonomikou, která krvácí

Nové sazby DPH jsou 15 % a 21 %.

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) 

Pokud živnostník se rozhodne využít výdajové paušály výši 30 a 40 % (např. příjmy z pronájmu, svobodná povolání či autoři) bude je moci uplatnit pouze u příjmů do 2 mil. Kč. U 40% paušálu bude absolutní výše odpočtu omezena na částku 800 tis. Kč a u 30% pak na částku 600 tis. Kč.

Při souběhu příjmů z více činností, u nichž budou jednou uplatněny skutečné výdaje a podruhé výdajový paušál, bude nárok na slevy zachován v případě, že součet základů daně s využitím paušálu bude menší než polovina součtu základů daně bez využití paušálu.

Daň z převodu nemovitosti 

Daň z převodu nemovitosti se zvýší v roce 2013 z 3 na 4 %. U daně z převodu nemovitosti se chystají další změny, zdá se, že ji bude platit kupující a hodnotu nemovitosti si vypočítá podle kalkulačky. Tyto změny však budou platit nejspíše až od roku 2014. Čtěte: Daň z převodu nemovitostí: Konec podvodům?

Kolik si připlatíte na jednotlivých typech nemovitostí, uvádíme v tabulce: 

Typ nemovitosti Cena nemovitosti Výše daně v roce 2012 Výše daně v roce 2013
Nemovitost na vesnici 1 300 000 39 000 52 000
Byt v Praze 2 700 000 81 000 108 000
Byt v krajském městě 1 500 000 45 000 60 000
Byt ve středně velkém městě 750 000 22 500 30 000
Rodinný dům za Prahou 4 000 000 120 000 160 000

Výdajové paušály se osekají

Při uplatnění výdajových paušálů také živnostník nebude moci uplatňovat slevu (a tedy i bonus) na dítě a slevu na vyživovanou manželku. Pracující důchodci, v rámci dočasného řešení od 2013–2015, také nebudou moci uplatňovat slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok. 

OSVČ s 60% paušálem a slevou na jedno dítě a manžela
1/12 základu daně Daň z příjmu Daň z příjmů 2013 Rozdíl
15 000 Kč – 13 404 Kč 2160 Kč 15 564 Kč
30 000 Kč – 9084 Kč 29 160 Kč 38 244 Kč
50 000 Kč 26 916 Kč 65 160 Kč 38 244 Kč
100 000 Kč 116 916 Kč 155 160 Kč 38 244 Kč

Tip: Pokud máte manžela/manželku a ten je zaměstnaný/zaměstnaná, může si slevy na děti uplatňovat on/ona. V zásadě se tak pro vás nic nezmění, jen peníze půjdou z jiného „šuplíku“.

Zavedení solidární daně

Od roku 2013 do 2015 budou platit dočasné opatření a dojde k zavedení solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % u lidí, kterým roční příjem překročí strop pro platbu důchodového pojištění (1 242 432 Kč (48krát průměrná mzda stanovena vyhláškou MSPV ve výši 25 884 Kč). Jaký bude váš plat, si můžete spočítat na kalkulačce čisté mzdy 2013.

Postih pro daňové ráje

Sazba vůči rezidentům daňových rájů, se kterými nemá ČR uzavřenou smlouvu o dvojím zdanění, naroste z 15 %  na 35 %. Je otázkou, jaký to bude mít smysl, daňový ráj lze mít i ve Spojených státech amerických. Čtěte více: Jak „odklánět“ peníze 

Konec zelené nafty

Od roku 2013 zemědělci dostanou jen část daně ze zelené nafty zpět. Nárok u tzv. zelené nafty by se měl omezit z 60 na 40 % v případě motorové nafty a z 85 na 57 % v případě bionafty. Původní návrh přitom počítal s úplným zrušením zelené nafty, argumentovalo se také tím, že může docházet ze strany zemědělců k předprodejům nafty.

Změna rozpočtového určení daní

Kraje budou dostávat méně peněz, větší výnos u DPH a daně z příjmu zaměstnanců dostane stát. Kraje budou nově dostávat 7,86 % z vybrané daně z DPH oproti 8,29 % v roce 2012. Na dani z příjmů zaměstnanců kraje získají „jen“ 8,65 % (8,92 %). 

Spočítejte si

Daňové přiznání 2013

Daň z nemovitostí nebo daň z příjmu? Máme pro vás kompletního daňového průvodce.

Daňový balíček máme za sebou, co nás čeká dále? 

Sociální pojištění 2013

Průměrná mzda pro letošní rok činí 25 884 Kč. Vychází z vyměřovacího základu 25 093 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0315, který stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Její výše mimo jiné ovlivňuje i zálohy na sociální pojištění, tedy výpočet minimální zálohy pro důchodové i nemocenské pojištění. 

Pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2013
Pojistné na sociální zabezpečení Zaměstnanec OSVČ
Podíl z měsíčního vyměřovacího základu na důchodové pojištění 6,50 % (8,5 % důchodové spoření) 29,20 % (31,2 % důchodové spoření)
státní politiku zaměstnanosti 0 %
nemocenské pojištění 0 % 2,30 % (dobrovolně)

Důchodové pojištění

Nová výše minimální zálohy na důchodové pojištění pro rok 2013 činí 1890 Kč a získali jsme ji jako 29,2 % z 6471 Kč. Pokud jako OSVČ ve své činnosti budete v letošním roce pokračovat, zaplatíte novou výši zálohy až po podání Přehledu o příjmech a výdajích. V případě, že jako OSVČ zahajujete v roce 2013 činnost, budete novou výši zálohy platit od počátku. Osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost zaplatí podle stejných pravidel při překročení rozhodné částky 62 122 Kč nově 756 Kč. Výše zálohy pro osoby, které se důchodového pojištění účastní dobrovolně, činí 1812 Kč. 

Maximální vyměřovací základ odpovídá pro pojistné na sociální zabezpečení částce 48násobku průměrné mzdy. Pro rok 2013 tedy bude platit 1 242 432 Kč. 

Srovnání vybraných údajů za rok 2012 a 2013
Údaj platný pro rok 2012 2013
Průměrná mzda 25 137 Kč 25 884 Kč
Maximální VZ ročně/měsíčně 1 206 576 Kč/100 548 Kč 1 242 432 Kč/103 536 Kč
Minimální roční VZ (hlavní činnost) 75 420 Kč 77 652 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 1836 Kč 1890 Kč
Minimální roční VZ (vedlejší činnost) 30 168 Kč 31 068 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 735 Kč 756 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost 60 329 Kč 62 122 Kč

VZ = vyměřovací základ

Nemocenské pojištění

dávek nemocenského pojištění dochází ke zvýšení redukčních hranic, kterými se upravuje vyměřovací základ pro výpočet dávek. Nová výše redukčních hranic je: 

  • 1. redukční hranice – 863 Kč
  • 2. redukční hranice – 1295 Kč
  • 3. redukční hranice – 2589 Kč

Nově je podle informací České správy sociálního zabezpečení definován okruh osob účastných nemocenského pojištění uvedených v ustanovení § 5 písm. a) bod 13. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Jedná se o osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle ustanovení § 4a písm. b) a c) a ustanovení § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů („osoby pečující“ a „osoby v evidenci”).

Minimální výše zálohy zůstává na částce 115 Kč.

Zdravotní pojištění 2013

Výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2013 činí 1748 Kč. Na rozdíl od sociálního pojištění je nutné novou výši zálohy zaplatit už za leden 2013 nejpozději do 8. února. Více si přečtěte v článku Zdravotní a sociální pojištění 2013: O kolik si příští rok připlatíte?

Protože se vládě podařilo protlačit daňový balíček (i o těchto změnách v tomto článku najdete podrobnosti), dochází pro roky 2013 – 2015 ke zrušení maximálního vyměřovacího základu. 

Valorizace důchodů a změna redukčních hranic

Ode dneška dochází k valorizaci důchodů. Základní výměra, která je shodná pro všechny druhy důchodů, se zvyšuje na 2330 Kč a procentní výměra, která se odvíjí od délky doby pojištění a dosahovaných příjmů, vzrostla o 0,9 %. Jak konkrétně penze vzrostou, si přečtěte v článku Důchody 2013: O kolik příští rok vzrostou?

V rámci výpočtu důchodů platí tato výše redukčních hranic: 

  • 1. redukční hranice – 11 389 Kč
  • 2. redukční hranice – 30 026 Kč
  • 3. redukční hranice – 103 536 Kč

Více si o výpočtu přečtěte v článku Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2013?

Za dluh na alimentech exekuce na řidičák

Ode dneška vešlo v účinnost ustanovení, které může připravit o řidičský průkaz dlužníky neplatící alimenty. Podmínkou je, aby proti nim soud nařídil exekuci. Ačkoli právní úprava nestanovuje žádnou minimální hranici dlužných alimentů, někteří se tomuto trestu úspěšně vyhnou.

Nebude jím možné postihnout řidiče, kteří průkaz potřebují pro uspokojení základních potřeb svých a těch, ke kterým mají vyživovací povinnost. Například řidičům z povolání tedy soud exekuci tohoto oprávnění nařídit nemůže. Jak proces odebrání "řidičáku probíhá a jak se mu bránit si přečtěte v článku Změny 2013: Řidičák nebo alimenty? Jedno bez druhého mít nebudete

Vystavte svým domům energetické vysvědčení

Od 1. 1. 2013 musí mít průkaz energetické náročnosti budov i stavby s plochou pod 1000 m2. Průkaz majitele, nové zájemce nebo podnájemníky informuje o tom, kolik energie budou potřebovat na roční vytápění. Graficky se průkaz podobá štítkům na elektrických spotřebičích. 

Nová povinnost pořídit tento průkaz se vztahuje na všechny při stavbě nové budovy s plochou nad 50 m2 nebo při větší stavební úpravě budovy, za kterou už se považuje i zateplení. Průkaz musíte ode dneška mít i v případě, že se chystáte budovu pronajímat. Nemusíte ho naopak pořizovat ke stavbám pro rodinnou rekreaci nebo k těm s plochou menší než 50 m2


Zdroj: tzb-info.cz

Pokud průkaz berete jako nutné zlo a nezáleží vám příliš na vypovídací hodnotě, najdete určitě i subjekty, která vám ho vystaví i za 2000 Kč. Chcete-li informace zpracované kvalitně, bude cena za průkaz pro rodinný domek začínat na částkách kolem 6000 Kč. 

V případě prodeje či pronájmu bytu můžete průkaz nahradit prokázáním energetické náročnosti pomocí vyúčtování za teplo, plyn a elektřinu za poslední tři roky. Více podrobností najdete v článku Průkaz energetické náročnosti budovy: K čemu vám je a kolik bude stát?

Exekuce 2013: Další ulehčení života dlužníkům

Od dnešního dne vešla v platnost novela občanského soudního řádu a novela exekučního řádu. V důsledku toho se budou nově slučovat exekuci, které jsou vedeny jedním věřitelem proti jednomu dlužníkovi. Kromě toho dojde například také k zastropování nákladů na jednu cestu exekutora nebo zavedení tzv. předžalobní výzvy, která by měla zabránit tomu, aby se dlužník o závazku dozvěděl, až když se částka vymáháním mnohonásobně zvýší. V případě mobiliárních exekucí také bude nutné pořizovat videozáznam. Dlužník o to ale musí předem požádat. O dalších podrobnostech a jiných novinkách, které novely přinesly, si přečtěte v článku Exekuce v roce 2013: Dlužníci budou mít lehčí život, na exekutory si novela posvítí

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Novinky přinese letošní rok i do oblasti spotřebitelských úvěrů. Novela zákona například nařizuje věřitelům poskytnout úvěr pouze poté, co s odbornou péčí posoudí finanční situaci spotřebitele.

Kromě toho už nebude možné použít ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru směnku nebo šek. Pohledávky spotřebitelského úvěru také nebude nově možné zajišťovat tak, aby zástava byla ve zjevném nepoměru k hodnotě pohledávky.

Poskytovatelé půjček je také nebudou moci nabízet prostřednictvím linek se zvýšeným cenovým tarifem. 

Na osobu blízko už se nevymluvíte, malé motorky pro všechny

Od ledna čekají změny i řidiče. Přinese je novela zákona o silničním provozu. Jednou z nejvýznamnějších novinek je ustanovení, které umožní postihnout provozovatele například za překročení rychlosti, a to i v případech, kdy pořízený záznam nestačí k identifikaci osoby, která je za volantem. 

Pokud se nepodaří pachatele přestupku identifikovat, trest ponese provozovatel auta. Pokud je například automobil napsaný na jednoho z manželů a dopravního přestupku se dopustí druhý z nich, není už možné použít výmluvu na osobu blízkou. Na provozovatele je tak přenesena odpovědnost za způsobený přestupek, za který mu může být uložena až desetitisícová pokuta. Výše je závislá na druhu přestupku, který řidič spáchal. Provozovatel však v žádném případě nemůže být sankcionován odečtením bodů, vysvětlil Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. 

Nově také platí, že pokud si pořídíte řidičský průkaz skupiny B pro řízení automobilu, bude vám oprávnění platit například i pro skútr. Kvůli směrnici Evropského parlamentu a Rady EU odpadá pojem podskupin. Získáte-li tedy řidičák pro skupinu B, budete moci řídit zároveň i vozidla ze skupiny A1 a B1. 

Na druhou stranu dojde k vymezení věkové hranice. Řidičské oprávnění pro skupinu A (silnější motocykly) bude možné získat až od 24 let. Případně pak ve 20 letech pokud už máte dva roky řidičák pro skupinu A2 nebo ve 21 letech omezeně pro tříkolová vozidla.

Nedobrovolná dražba i elektronicky 

Od nového roku vstupuje v platnost také novela zákona o veřejných dražbách, která umožní provádět veřejné dobrovolné i nedobrovolné dražby elektronicky. Budou k tomu mít oprávnění jen dražebníci, kteří mají koncesi schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a splňují předepsané podmínky.

Kromě toho, že se zájemci u dražby nepotkají fyzicky, ale licitovat se bude pouze na webu, ostatní principy veřejných dražeb zůstanou stejné.

Změny ve finanční správě

UFO neboli finanční úřad a lidově berňák se od roku 2013 „přemění“ v OFS – Finanční správu. Generální finanční ředitelství však zůstává a bude nadále tím hlavním „kápem“. Čtěte více: UFO již nečekejte, přijde Finanční správa ČR

Zjednodušení daně z nemovitosti

U této daně dojde ke zjednodušení – pokud má majitel více nemovitostí na území jednoho kraje, pak může podat jen jedno přiznání na území jednoho kraje. Stejné pravidlo bude platit i na platbu samotné daně. Změny vyplývají z účinnosti zákona o Finanční správě ČR.

K tématu čtěte:

Některá okresní města také zvýší tuto daň, jiná zase sníží. Na jejich seznam se můžete podívat v článku: Daň z nemovitostí 2013: Která okresní města zvýší daň?

Podle ekonoma je však správa daní z nemovitosti velice nákladná. Tip: DUEL: Správa daně z nemovitosti nás každým rokem stojí 2 miliardy

Měnová politika České národní banky 

Pro vývoj cen je zásadní měnová politika České národní banky (ČNB), která by se měla držet 2%  inflačního cíle (očištěného o politická opatření %. Vysoká inflace však nehrozí, a České republika má proto jako jedna z mála zemí úrokové sazby na nule (0,05 %). Inflace by se podle prognózy ČNB měla pohybovat na 1,5 % ve 4. čtvrtletí roku 2013.


Autor: 329515

Ilustrační obrázek

Podle guvernéra centrální banky Miroslava Singera je údajně problémem pro ekonomiku vysoká spořivost Čechů a rád by je nahnal k utracení. Čtěte více: Singer: Chceme lidem znepříjemnit držení peněz v bankách

Důchodová reforma

Na prvním pilíři se nic nemění a bude pro všechny povinný. V rámci druhého pilíře si však bude moci zaměstnanec a živnostník vyvést 3 % ze superhrubé mzdy do soukromého fondu na svůj vlastní účet a to s tím, že musí ze svého přidat další 2 % navíc. Komu se II. pilíř vyplatí? Čtěte: Studie: Státní důchod výrazně klesne, druhý pilíř se vyplatí více mužům 

Změny příspěvků v penzijním připojištění

Ve třetím pilíři, kde bude spadat penzijní připojištění, dojde k nárůstu státních příspěvků u vyšších úložek, zatímco u těch nižších se výrazně sníží. Kolik se vám nejvíce vyplatí spořit s využitím daňových výhod, se dočtěte v článku: Kdy se penzijní připojištění vyplatí?

Na změny se příspěvků státu se můžete podívat v tabulce:

Měsíční úložka Příspěvek státu do roku 2013 Příspěvek státu od roku 2013
100 Kč 50 Kč 0 Kč
200 Kč 90 Kč 0 Kč
300 Kč 120 Kč 90 Kč
400 Kč 140 Kč 110 Kč
500 Kč 150 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč 150 Kč
700 Kč 150 Kč 170 Kč
800 Kč 150 Kč 190 Kč
900 Kč 150 Kč 210 Kč
1000 Kč a více 150 Kč 230 Kč

Ještě jste si nezvýšili svůj příspěvek na penzijní připojištění? Můžete tak učinit snadno přes server Měšec.cz

Zdražení energie a plynu

Cena silové energie klesá a i přesto si na elektřině v příštím roce připlatíme. Viníkem jsou dotované obnovitelné zdroje energie – na pokrytí těchto nákladů se na každé megawatthodině zaplatí 583 korun (o 39,1 % více než v tomto roce). Tip: Jak lze vydělávat s fotovoltaikou?

Elektřina by měla v příštím roce zdražit o 2,4 %, zemní plyn o 4,1 %. Největší zdražení pocítí zákazníci Pražské energetiky (PRE), u které se očekává zvýšení cen pro domácnosti o 3,7 %. E.ON by měl zvýšit ceny o 2,4 % a ČEZ o 2,1 %. Malí podnikatelé můžou očekávat průměrné zdražení ve výši 3,1 %.

Cena ročních dálničních známek zůstává stejná, zdraží ty krátkodobé

Cena ročního kupónu pro auta do 3,5 tuny (dálničních známek) by měla v roce 2013 být 1500 Kč, což je stejná cena jako letos. Měsíční kupon vyjde na 440 Kč, desetidenní 310 Kč. Tyto dva druhy časových kuponů však v prodeji najdete až od 1. ledna 2013.

Dálniční známku nejspíše bude potřebovat více lidí – na dálnici D3 však při zprovoznění v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí dojde ke zpoplatnění úseku od Mezna do Veselí nad Lužnicí v délce 42 kilometrů.

Poplatky stavebnímu úřadu narostou

Poplatky stavebním úřadům se začnou výrazněji projevovat v rozpočtech jednotlivých staveb. Pokud hodláte stavět dům do 150m2, pak nově budete muset zaplatit také poplatek za ohlášení stavby ve výši 1000 Kč. Tento poplatek se vztahuje i na malé objekty, zaplatíte ho tedy také u garáže. Celkové náklady, společně s územním rozhodnutím za 1000 Kč, dosáhnou 2000 Kč. U velkého rodinného domu (nad 150m2) nebo při větší rekonstrukci domu s nástavbou nebo přístavbou se cena stavebního povolení zvýší z 300 na 5000 Kč.

V případě, že se rozhodnete stavět blíž u hranice pozemku, než stanovuje vyhláška, pak za vydání výjimky zaplatíte 5000 Kč. Do roku 2012 to však bylo zadarmo. Zavedení poplatků by se údajně mělo projevit na zlepšení práce stavebních úřadů.

Vepřové stejky se podraží

Vepřové maso podraží. Podle směrnice z Evropské unie by březí prasnice měly být chovány společně s ostatními prasnicemi, nikoliv v odděleném chovu. Chovatelé však na to nejsou připraveni a očekává se, že vepřové maso podraží o 20 až 30 %. Vepřová pečeně s kostí přitom už podle dat Českého statistického úřadu zdražila od ledna o 9 Kč na průměrných 116,50 Kč.

Jízdné se prodraží

Zvyšování jízdného ohlásily České dráhy, které zdraží kilometrové jízdné o 2,5 %. Podle výkonného ředitele ČD pro marketing Miroslav Šebeňi narostli drahám náklady o 0,5 miliardy Kč.

Zvyšování cen také ohlásil Student Agency (SA), kde dojde ke zvýšení jízdného především u tras, kde SA oslabila konkurence, na druhé straně se však dopravci reálně zvyšují i náklady.

Změny jízdného u Student Agency
Linka Kreditová jízd. 2012 Kreditová jízd. 2013 Jízd. na místě 2012 Jízd. na místě 2013
Brno – Jihlava 70 75 95 100
Praha – Jihlava 125 130 150 150
Praha – České Budějovice 140 145 160 165
Praha – Liberec 70 80 85 95
Praha – Karlovy Vary 120 130 155 160
Brno – Ostrava 150 160 175 180

Rok 2013 ve znamení levnějšího volání?

Až cena propojovacích poplatků klesne, pak zlevníme volání, tvrdili nám pravidelně operátoři v minulosti. Od této doby už uplynulo mnoho času, propojovací poplatky se mezitím snižovaly několikrát, levnějšího volání jsme se ale nedočkali. Proč je u nás dražší volání než v okolních zemích? Čtěte: Z mobilu voláme draze. Je šance na změnu?

Příslibem však může být ale rok 2013, kdy dojde k snížení propojovacích poplatků podle následujícího schématu:

  • současná hodnota platí od 15. července 2012: 0,55 Kč/min (bez DPH)
  • od 1. ledna 2013: 0,41 Kč/min (bez DPH)
  • 1. července 2013: 0,27 Kč/min (bez DPH)

Každopádně, malý pokrok k nižším cenám také uskutečnil „virtuální operátor“ BLESKmobil, který nabídl volání na předplacených kartách za 2,5 Kč/minuta. K tématu čtěte: Neplaťte za drahé mobilní volání. Volejte za korunu i za dvě padesát

skoleni_21_6

O plnohodnotného virtuálního operátora se nejedná, je to spíše marketingová značka O2. Na serveru Lupa.cz čtěte: BLESKmobil je jen marketingová slupka, pod ní na zákazníky číhá Telefónica

Podle analytiků je však pravděpodobné, že se v roce 2013 dočkáme levnějšího volání a na trh by měl možná vstoupit 4. operátor, popřípadě plnohodnotní virtuální operátoři.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).