Hlavní navigace

Daň z nemovitostí a změny v roce 2013

5. 12. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Pokud vlastníte nemovitost, připravte se na změny v přiznání k dani z nemovitostí. Budou platit již od ledna 2013 (PŘÍKLADY).

Od nového roku dojde ke změnám ve správě daně z nemovitostí. Pro finanční úřady to sice znamená stěhování statisíců spisů, pro vás je to ulehčení práce. 

Změny vyplývají z účinnosti zákona o Finanční správě ČR. 

Jedno daňové přiznání za všechny nemovitosti v kraji

Majitelé nemovitostí, kteří budou mít povinnost do konce ledna 2013 podat daňové přiznání, mohou podat jen jedno přiznání za všechny své nemovitosti na území jednoho kraje. Stejné pravidlo se bude vztahovat i na platbu samotné daně.

Správu daně z nemovitostí bude vykonávat 14 finančních úřadů sídlících v krajských městech a v hlavním městě Praha. Krajská územní působnost finančních úřadů umožňuje sloučení daňových povinností za jednotlivé nemovitosti, které dosud spravovaly různé finanční úřady v jednom kraji, do jediné. S tím souvisí také sloučení stávajících spisů k dani z nemovitostí do spisu jediného, uvádí zpráva České daňové správy s tím, že sloučení dosavadních daňových povinností do jednoho spisu budou finanční úřady provádět automaticky.

Pokud tedy oproti letošnímu roku nedojde ke změně okolností, které by ovlivnily proces vyměřování daně, nebudou muset poplatníci provádět žádné úkony.

Pod který úřad budete spadat?

Pod které územní pracoviště tedy budete se svým spisem spadat? Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji, které bylo správci daně známo před započetím stěhování spisů, tj. před 15. 11. 2012, uvádí zpráva.

Poplatník s místem pobytu v určitém kraji, bude spadat pod dnešní finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti měl místo pobytu nebo sídlo. Nemá-li poplatník místo pobytu nebo sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti, které nyní spadají do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně v umístění spisu nedochází. Budoucím spravujícím územním pracovištěm je de facto dnešní finanční úřad, vysvětluje Česká daňová správa.

Pokud v kraji, kde nemáte místo pobytu ani sídlo, máte nemovitosti v územní působnosti několika dnešních finančních úřadů, bude se přednost volby územního pracoviště řídit umístěním staveb. Pokud vaše všechny stavby v letošním roce spadají pod působnost jednoho finančního úřadu, bude váš spis umístěn právě na územním pracovišti, které vznikne z tohoto finančního úřadu.

V případě, že nemáte místo pobytu v kraji, kde máte nemovitosti, které zároveň spadají do různých obvodů finančních úřadů, bude umístění vašeho spisu záležet na druhu staveb. Máte-li obytný dům v působnosti dnešního jediného finančního úřadu, budete mít uložen spis v roce 2013 na tomto místě. Toto pravidlo platí i v případě, že zde nemáte obytný dům ale alespoň byt nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. 

Ve všech ostatních případech, kdy má fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky u více finančních úřadů, nebo má-li v kraji pouze pozemky v obvodech územní působnosti více finančních úřadů,  bude její daň z nemovitostí spravovat určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu, informuje Česká daňová správa.

Příklady napoví

Protože se vám ze stále se opakujících pojmů pravděpodobně točí hlava, můžete si udělat jasno pomocí konkrétních příkladů. 

Bydliště v Benešově, nemovitosti i v dalších krajích

Poplatník, který má bydliště nebo sídlo v Benešově. V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově, Finančního úřadu v Kladně a Finančního úřadu v Příbrami. 

Po 1. 1. 2013 se stane správcem daně z nemovitostí u všech jím vlastněných nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis, sloučený ze všech původních finančních úřadů, bude uložen v místě toho původního, kde měl poplatník bydliště. Spravujícím územním pracovištěm tedy bude úřad v Benešově. 

Bydliště v Českých Budějovicích, nemovitosti pouze v Benešově

Poplatník má bydliště v Českých Budějovicích (tj. mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí pouze v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově. 

Po 1. 1. 2013 se stane správcem daně Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis bude uložen v místě původního finančního úřadu, v jehož obvodu územní působnosti nemovitosti byly v roce 2012. Spravujícím úřadem tedy bude ten v Benešově. 

Sídlo v Praze, nemovitosti i v jiných krajích

Poplatník – právnická osoba má sídlo v Praze (tj. mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově, Finančního úřadu v Kladně a Finančního úřadu v Příbrami. 

Po 1. 1. 2013 se stane správcem daně z nemovitostí u všech nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis, sloučený ze všech původních úřadů, bude uložen na Určeném územním pracovišti Praha – východ. 

Bydliště v Plzni, pozemky v jiných krajích

Poplatník – fyzická osoba má místo pobytu v Plzni (tj. mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově, Finančního úřadu v Kladně a Finančního úřadu v Příbrami. U všech finančních úřadů přiznává poplatník pouze pozemky.

Po 1. 1. 2013 se stane správcem daně z nemovitostí všech nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis bude uložen na Určeném územním pracovišti Praha – východ. 

Bydliště v Plzni, nemovitosti v jiných krajích – stavba a pozemky

Poplatník – fyzická osoba má místo pobytu v Plzni (tj. mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově, Finančního úřadu v Kladně a Finančního úřadu v Příbrami. U Finančního úřadu v Benešově a Kladně přiznává poplatník pozemky, u Finančního úřadu v Příbrami má stavbu – garáž. 

Po 1. 1. 2013 se stane správcem daně z nemovitostí u všech nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis bude uložen dle územní působnosti finančního úřadu spravujícího stavby, tedy na úřadu v Příbrami. 

Bydliště v Plzni, nemovitosti v jiných krajích – různé druhy staveb

Poplatník – fyzická osoba má místo pobytu v Plzni (tj. mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově, Finančního úřadu v Kladně a Finančního úřadu v Příbrami. U Finančního úřadu v Příbrami a Kladně přiznává poplatník byt, u Finančního úřadu v Benešově přiznává obytný dům. 

Po 1. 1. 2013 se stane správcem daně Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis bude uložen (podle druhu stavby) na úřadu v Benešově. 

Bydliště v Brně, nemovitosti v jiných krajích – různé druhy staveb

Poplatník – fyzická osoba má místo pobytu v Brně (tj. mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově, Finančního úřadu v Kladně a Finančního úřadu v Příbrami. U Finančního úřadu v Benešově přiznává poplatník stavbu – garáž, u Finančního úřadu v Kladně přiznává poplatník stavbu pro rodinnou rekreaci a u Finančního úřadu v Příbrami poplatník přiznává stavbu – byt. 

Po 1. 1. 2013 se stane správcem daně z nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis bude uložen (dle druhu stavby) na úřadu v Příbrami. 

Bydliště ve Znojmě, nemovitosti v jiných krajích – stavby a pozemek

Poplatník – fyzická osoba má místo pobytu ve Znojmě (tj. mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově, Finančního úřadu v Kladně a Finančního úřadu v Příbrami. U Finančního úřadu v Benešově přiznává poplatník stodolu tj. ostatní stavbu, u Finančního úřadu v Kladně poplatník přiznává stavbu pro rodinnou rekreaci a u Finančního úřadu v Příbrami poplatník přiznává pozemek. 

Po 1. 1. 2013 se stane správcem daně z nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis bude uložen (dle druhu stavby) na úřadu v Kladně. 

Pobyt v Ústí n. L., nemovitosti v jiných krajích – různé druhy staveb

Poplatník – fyzická osoba má místo pobytu v Ústí nad Labem (tj. mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově, Finančního úřadu v Kladně a Finančního úřadu v Příbrami. U Finančního úřadu v Benešově přiznává poplatník obytný dům, u Finančního úřadu v Kladně má také obytný dům a u Finančního úřadu v Příbrami má garáž. 

skoleni_8_6

Po 1. 1. 2013 se stane správcem daně z nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj. Protože poplatník vlastní stejné druhy staveb s prioritou (obytný dům) v územní působnosti více původních finančních úřadů, bude spis uložen na určeném spravujícím Územním pracovišti Praha – východ. 

Příklady poskytla Česká daňová správa

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).