Hlavní navigace

Exekuce v roce 2013: Dlužníci budou mít lehčí život, na exekutory si novela posvítí

11. 10. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Prezident podepsal zákon, který zpřísní pravidla pro fungování exekutorů. Dlužníkům novinky naopak spíše ulehčí život.

Prezident Václav Klaus podepsal novelu občanského soudního řádu a novelu exekučního řádu. Novinky začnou platit od 1. ledna 2013. 

Poslanci naopak podle očekávání nepodpořili pozměňovací návrhy senátora Jiřího Dienstbiera, které by do oblasti exekucí zavedly princip teritoriality nebo zrušily nárok na náhradu nákladů řízení u vymáhání bagatelních částek. Více podrobností si můžete přečíst v článku Dluhy do 5000 Kč budou bez nákladů řízení. Není se důvod se radovat

Slučování exekucí

Významnou změnou, která může dlužníkovi ušetřit vysoké částky, je povinnost spojování exekucí, které jsou vedeny jedním věřitelem proti jednomu dlužníkovi. Slučovat se přitom budou jak exekuce vedené pod jedním exekutorským úřadem, tak na návrh dlužníka i ty, které řeší různí exekutoři. Novinka se bude týkat zejména bagatelních pohledávek.

Omezení cestovného pro exekutory

Dále novela ukotví do zákona limit pro náklady na jednu cestu exekutora. Ačkoli se většinou cestovní náklady, které přesáhnou částku paušálu, rozpočítávají mezi více dlužníků (exekutor se většinou vydává za více dlužníky), změna zabrání případnému neúměrnému navyšování nákladů, které musí dlužník v souvislosti s exekucí nést.

Zrušení dvoukolejnosti

Dosud mohl věřitel volit ze tří způsobů vymáhání pohledávky, tedy soudním výkonem rozhodnutí, exekucí provedenou soudním exekutorem a prostřednictvím správní exekuce. Nově budou moci zvolit buď jen exekuci prováděnou exekutorem, nebo správní exekuci. Soudní výkon rozhodnutí byl nejnákladnějším a nejméně efektivním postupem, kvitovala změnu mluvčí Exekutorské komory ČR Petra Báčová

Soudem budou vykonávána především rozhodnutí, která se týkají nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí, cizích rozhodnutí v případě, že není vydáno prohlášení vymahatelnosti nebo vyklizení bytu  s bytovou náhradou. Alternativně i prostřednictvím soudního exekutora bude možné vykonat například pohledávky na výživném nebo příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce.

Ačkoli by se tak dalo dosáhnout výrazných časových úspor na jedno exekuční řízení, má tato změna i své kritiky, kteří varují před monopolem pro soukromé exekutory i možnými vyššími náklady na vymáhání dluhů. 

Předžalobní výzva

Další novinka by měla zamezit tomu, aby se dlužník o svém závazku dozvěděl až tehdy, kdy několikanásobně nabobtná. Čtěte více: Dlužíte 1000 Kč, zaplatíte 20 000 Kč a s posvěcením zákona

Novela zavede tzv. předžalobní výzvu, která věřitelům stanoví povinnost kontaktovat dlužníka ještě předtím, než podá návrh na zahájení exekučního řízení, a vyzvat ho k úhradě dluhu. 

Zákon přitom nezmiňuje povinnost doručení, ale odeslání předžalobní výzvy, ke které musí dojít nejpozději sedm dní před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení. V opačném případě bude mít dlužník nárok na náhradu nákladů řízení. Na věřiteli tedy bude případně prokázat, že výzvu dlužníkovi odeslal.

Méně práce pro soudy

Soudy už také nebudou nařizovat exekuce tak, jako nyní. Nebude se vydávat usnesení o nařízení exekuce a nebude se tak čekat na doložku právní moci. Nyní to bude fungovat tak, že soud pověří exekutora formou opatření. Exekutor o tom následně zpraví dlužníka. V případě, že dlužník bude chtít protestovat, podá návrh na zastavení. Princip bude podobný jako u dědictví u notáře, okomentoval změny Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory ČR. 

Exekutoři tak nebudou muset vždy čekat na pověření soudu, ale o některých případech budou pod jeho dohledem rozhodovat sami.

Videozáznam z mobiliárních exekucí

Nově budou exekutoři povinně muset pořizovat videozáznam z průběhu mobiliární exekuce. Záznam ale musí vzniknout (nerozhodne-li se exekutor ho pořídit dobrovolně) na žádost někoho z přítomných, tedy dlužníka, rodiny nebo například majitele zabavovaných věcí. Čtěte více: Exekuce podle místa bydliště: měli by se dlužníci na novinku těšit nebo se jí bát?

Dražba členských práv v bytových družstvech

Od roku 2013 také bude možné dražit i členská práva v bytových družstvech. V současnosti je jejich hodnota stanovována podle vypořádacího podílu dle obchodního zákoníku a často zdaleka nedosahuje hodnoty tržní, která se mnohdy rovná hodnotě bytu v osobním vlastnictví. Pokud už tedy dlužník přijde o byt, bude to znamenat umoření významné části dluhu. 

Zrušení exekutorských zápisů

Jedna z věcí, která nepotěší samotné exekutory, je zrušení možnosti provádět exekutorské zápisy. Ty budou moci nově sepisovat jenom notáři. Exekutoři tak přijdou o část příjmů.

Důvodová zpráva k zákonu ale novinku brání argumentem, že jednotlivé činnosti v oblasti práva by měly být principiálně rozděleny mezi jednotlivé právnické subjekty. Hlavní činností advokátů by mělo být poskytování právní pomoci, notáři by se měli kromě svého působení v dědickém řízení především soustředit na sepisování veřejných listin a soudní exekutoři by se měli věnovat zejména nucenému výkonu rozhodnutí. Více si o exekutorských zápisech přečtěte v článku Exekutorský zápis: Poslední šance dlužníka nebo jízdenka do pekla

Další novinky

Exekutoři nově získají možnost odebrat neplatičům alimentů řidičský průkaz. Výjimku z tohoto pravidla by tvořili motoristé, kteří řidičský průkaz potřebují pro získávání peněz na živobytí. 

Po dohodě s majitelem budou také mít exekutoři povinnost vracet neoprávněně zabavenou věc na místo, odkud ji vzali. Přečtěte si také: Malé dluhy, přemrštěné platby právníkům: Co proti tomu stát dělá?

Zaveden bude i nový způsob exekuce formou správy (pronájmu) nemovitosti, kdy kromě prodeje dražbou bude moci tento exekuční prostředek čerpat ze zisků z nájmu nemovitosti.

Dojde také k prodloužení lhůty pro dobrovolné plnění dluhu, která se po zaslání výzvy soudním exekutorem protáhne z 15 na 30 dní. 

legislativni_zmeny_21

Další novinkou je sjednocení obranného prostředku. Zatímco dosud v rámci exekuce fungovaly dva opravné prostředky, tedy odvolání a návrh na zastavení exekuce, nově se tyto spojí v jeden univerzální opravný institut.

Od roku 2013 také dojde ke zpřísnění kárného řízení pro exekutory. Ti už od nového roku nebudou také moci zabavovat domácí zvířata.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).