Hlavní navigace

Nová pravidla bank pro poskytování úvěrů již od 1. 1. 2007!

12. 7. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V souvislosti s novými pravidly podnikání bank vzešlými z požadavků Basel II dojde ke změně hodnocení jejich dlužníků. Těm, kteří se na nová pravidla včas nepřipraví, hrozí, že jim banka poskytne úvěr za výrazně vyšší úrok. Na co by se tedy měli podnikatelé připravit?

Basel II je mezi českou podnikatelskou veřejností nepříliš známým pojmem, ačkoliv jeho důsledky pocítí většina z nich. Podle průzkumu provedeného společností Consulting ČS a Svazem průmyslu a dopravy ČR se s pravidly Basel II v současnosti seznamuje přibližně polovina dotázaných společností.

Basel II jako takový je nový kapitálový koncept Basel II, obsažený v právu Evropských společenství v revidovaných směrnicích 2000/12/ES a 93/6/EHS.

Jak získat dotace z fondů EU? Čtěte přílohu Měšce Dotace-EU!

Konkrétně se jím upravují nová pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. V české legislativě nabude podoby vyhláška, která je již v tuto chvíli dostupná ve svém plném znění na stránkách ČNB.

Basel II

Zdroj: ČS

Podle předpisů Basel II musí banka držet o to více vlastních prostředků, čím větší rizika podstupuje svou účastí v úvěrových obchodech. Tím, že se zároveň stanovují bankám pravidla pro řízení rizik, dojde při úvěrování klientů k tomu, že obdobná pravidla budou přenášena i do vztahu banka – dlužník.

Podnikatelé, kteří se s nastalou situací nedokáží vyrovnat, mohou očekávat zdražení úvěrových zdrojů, neboť budou podle nových pravidel pro bankovní instituce rizikoví a tím i „náročnější“ na prostředky držené v rezervách. Basel II zároveň dává bankám do rukou silnou zbraň: Dovoluje jim kategorizovat klienty a přisuzovat odlišné úrokové sazby v rozpětí 4 až 12 %!

Nová pravidla by přitom měla platit již od příštího roku. Pro podnikatele budou znamenat několik zásadních změn, které budou muset při svém podnikání akceptovat. Půjde zejména o nutnost zavést systémy řízení rizik, postarat se o dostatečnou transparentnost firmy apod.

Na co by se měli tedy podnikatelé zaměřit nejvíce?

 • plánování finančních potřeb firmy (vždy dostatek likvidních prostředků)
 • obchodní plán (firemní strategie, cíle, analýza konkurence a trhu)
 • rozpočtový plán (s časovým horizontem 1 roku)
 • kontroling
 • výkonné účetnictví (naplnění informační funkce účetnictví)
 • komunikace s bankou
 • stabilizace vlastním kapitálem
 • řízení pohledávek
 • struktura financování

Zdroj: http://www.vokac.cz/

Důvodem pro uvedená doporučení jsou postupy, které banky stanoví pro přidělování úvěru klientovi. Ten může být hodnocen v rámci následujících 3 oblastí:

 • finanční ukazatele (mají větší váhu pro hodnocení velkých firem se stabilními kladnými hospodářskými výsledky),
 • kvalitativní ukazatele (mají větší význam pro hodnocení středně velkých firem nebo velkých firem s méně stabilními výsledky hospodaření)
 • a zajištění.

V případě finančních ukazatelů půjde o:

 • Podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě
 • Doba trvání splácení dluhů
 • Rentabilita kapitálu
 • Cash flow
 • Vlastní kapitál/aktiva celkem,
 • Cizí zdroje – krátkodobý finanční majetek)/zisk před zdaněním a odpisy
 • Zisk před zdaněním/aktiva celkem
 • Zisk před zdaněním/(tržby za prodej zboží + výkony)
 • Oběžná aktiva/krátkodobé závazky

Hodnotí se ukazatelé za alespoň tři poslední roky, tj. nejméně od počátku roku 2004.

Kvalitativní ukazatele:

 • Trh:
  • Pozice na trhu
  • Vývoj odvětví a firmy v jeho rámci
  • Srovnání s konkurencí
  • Závislost na dodavatelích a odběratelích
  • Produkty a místo podnikání
  • Kvalita produktů
  • Kvalita místa podnikání
 • Firma:
  • Finance
  • Kvalita plánování
  • Kvalita účetnictví
  • Platební morálka
  • Speciální rizika
  • Ekologická rizika
  • Právní spory
 • Management:
  • Management
  • Vlastnická struktura
  • Corporate Governance
  • Strategie
  • Řízení rizik
  • Kvalita reportingu

Zajištění

 • Standardní přístup – ŽB, e-BankaJ&T
  • Vklady v hotovosti
  • Státní a bankovní cenné papíry
  • Akcie burzovních indexů
  • Zlato
  • Obytné nemovitosti
 • Základní přístup IRB – ČS, ČSOB, GE Money Bank
  • Zajištění ve standardním přístupu
  • Komerční nemovitosti
  • Konkrétní věcné zástavy, automobily, akcie i mimo hlavní indexy
  • Pohledávky z obchodního styku
 • Pokročilý přístup IRB – Komerční banka
  • Zajištění ve standardním a základním přístupu
  • Veškeré typy zajištění trvale omezující rizika

Uvedený výčet kriterií naznačuje, s jakou zodpovědností bude nutné k novým pravidlům přistupovat. Nicméně podle již zmíněného průzkumu provedeného Consultingem ČS se na Basel II připravuje pouhých 12 % českých společností. Do konce roku však zbývá necelých 6 měsíců…

Připravujete se na nová pravidla Basel II?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).