Hlavní navigace

Úvěrová smlouva: nástrahy a náležitosti

28. 4. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Podaří-li se vaší firmě proplout nástrahami banky a získáte-li příslib úvěru, budete stát před dalším nelehkým úkolem - podepsat úvěrovou smlouvu. Není to tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jaké má smlouva náležitosti a na co si v ní musíte dát pozor v první řadě?

Na základě vašeho návrhu úvěrovou smlouvu váš osobní bankéř (dále se v praxi používají termíny account officer (manager) nebo relationship officer (manager)) vaši žádost o úvěr zpracuje a předloží ji ke schválení úvěrovému výboru (tzv. credit committee). Pokud vaši žádost úvěrový výbor schválí, uzavře banka s vámi úvěrovou smlouvu. Po jejím podpisu a splnění všech dalších podmínek můžete úvěr čerpat.

Úvěrová smlouva je upravena Obchodním zákoníkem – zákon č. 513/1991 Sb, a to konkrétně v Dílu 5, § 497 – 507 – Smlouva o úvěru.

Pro úvěrovou smlouvu je předepsána písemná forma, a tudíž i každá změna podmínek úvěrové smlouvy musí mít formu písemného dodatku. V úvěrové smlouvě se věřitel (banka) zavazuje, že na požádání dlužníka mu poskytne peněžní prostředky do určité částky (výše je stanovena rozhodnutím credit committee), a dlužník se zavazuje tyto poskytnuté prostředky vrátit do doby splatnosti úvěru a zaplatit sjednané úroky.

Potřebujete větší částku, než je obvyklé? Čtěte článek Potřebujete 500 mil. Kč?

Náležitosti úvěrové smlouvy

Identifikace smluvních stran

1. Věřitel:
2. Dlužník:

Dále:

3. Částka úvěru:
4. Úroková sazba plus marže:

5. Poplatky: Doporučuji důkladně prostudovat, zvláště fakt, za co se platí a z čeho se vypočítávají.

Nejtypičtější jsou, a někdy jsou záměrně jakoby „skryté“:

Poplatek za zpracování úvěru

Obvykle stanoven pevnou částkou nebo procentem z poskytnutého ú­věru.

Poplatek za nečerpání úvěru (tzv. závazková provize)

Stanoven určitou procentní částkou z nečerpané částky úvěru splatnou čtvrtletně se zpětnou vazbou.

6. Doba platnosti úvěru:

Další obvyklé náležitosti úvěrové smlouvy:

7. Forma financování: Kontokorentní úvěr, krátkodobé půjčky, investiční úvěr atd.

8. Účel úvěru: K čemu bude úvěr použit, např. financování provozních a investičních potřeb, management buy-out atd.

9. Měna úvěru: Jedna měna nebo více měn dle dohody.

10. Úrokové období: Dle dohody – 1, 3, 6, 12 měsíců.

11. Zajištění: Zda úvěr je zajištěn či nikoli.

12. Obecné závazky:

Obecné závazky jsou s výjimkou shora uvedených prvních šesti bodů jedna z nejdůležitějších a nejzáludnějších náležitostí smlouvy o úvěru. Bohužel, banky je záměrně takto nepojmenovávají. Raději to nechají ve vágních ustanoveních určitého paragrafu. Když budete číst úvěrovou smlouvu a nenajdete je tam přesně definovány, zeptejte se svého osobního bankéře.

Můžete také chtít vypadat chytře a začnete se o tom bavit jako první. Většina osobních bankéřů pak bude na rozpacích a řeknou si o „oddychový čas“. A víte, co udělají? Budou se muset poradit s právním oddělením v bance. Ale nechci je všechny „házet do jednoho pytle“. Třeba budete mít štěstí a narazíte na toho správného, léty již poučeného.

S jakými „obecnými závazky“ se můžete setkat?

  1. Pari passu - rovnocenné postavení s ostatními věřiteli;
  2. Cross Default - křížové porušení závazků vůči ostatním věřitelům;
  3. Ownership Clause - změna vlastnické struktury dlužníka bez předchozího písemného souhlasu věřitele;
  4. Material Adverse Change Clause – zásadní změna v performanci dlužníka;
  5. Negative Pledge Clause – dlužník nesmí zastavit nic bez souhlasu věřitele.

13. Číslo úvěrového účtu:
14. Eventuální sankční podmínky: Pro případ neplnění podmínek úvěrové smlouvy, především formou smluvních pokut.
15. Právo a soudní příslušnost: Většinou české, pokud se strany nedohodnou jinak.
16. Jazyk: Většinou český, jinak dle dohody.

dan_z_prijmu

Úvěrovou smlouvu si vždy pozorně prostudujte. Pokud něčemu nerozumíte, nechte si to v bance řádně vysvětlit (nestyďte se, že něčemu nerozumíte). U komplikovanějších případů a vyšších částek doporučuji mít vlastního právníka, který se specializuje na obchodní a finanční právo. Byť jeho služby musíte platit, tato vaše investice se vám může v budoucnu mnohonásobně vyplatit.

Součástí úvěrové smlouvy jsou ještě další dokumenty, na které úvěrová smlouva odkazuje a které tvoří její přílohy. Jedná se obvykle o:

  • Všeobecné obchodní podmínky banky,
  • Sazebník cen a odměn,
  • Doklady vztahující se k úvěrovým zárukám.

Vymínili jste si na bance změnu v úvěrové smlouvě před jejím podpisem?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

JUDr. Jan Vinter ukončil studia na Právnické fakultě UK 12. listopadu 1989. Poté se jako redaktor Obrany lidu a později jako volný novinář seznámil s prací pro tisk.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).