Hlavní navigace

Česko: Při konkursu dostanete 18 Kč ze 100 Kč

2. 5. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Délka obchodních sporů v České republice nepatří mezi nejdelší, zato vypořádání konkursů se vleče... průměrně 5 let! Navíc věřitelé při konkursu dostanou jen 18 % uznané pohledávky. Lze to i lépe. Kde obdrží věřitelé při konkursu 90 % a jak rychle soudy dovedou pracovat?

Nejenom pro potenciální zahraniční investory je jedním z nejdůležitějších hledisek bezpečnost jejich investic. Zajímá je, jak rychle se domůžou svých oprávněných nároků u soudu, kolik je to bude stát a zda samotné soudní rozhodnutí není jenom kouskem papíru, na základě kterého stejně své peníze nikdy neuvidí.

Obchod je hnacím motorem domácí ekonomiky a všechny vyspělé země světa mu věnují patřičnou pozornost. Obchodem se v různých formách živíme všichni. Proto je nutné správné nastavení pravidel hry a rychlé soudní rozhodnutí při trestání nepovolených obchodních transakcí a činností.

Skandinávie hraje prim

Pro rozvoj podnikání v zemi je naprosto nezbytné, aby se podnikatelé (domácí i zahraniční společnosti) v domácí legislativě rychle a dobře orientovali a současně měli záruku rychlých a účinných soudních rozhodnutí v případných obchodních sporech se svými obchodními partnery.

Státy s právním systémem na špičkové úrovni, s nízkou obchodní kriminalitou, s vysokou ochranou hospodářské soutěže, kde nejsou jednotliví účastníci trhu poškozování a kde jsou obchodní spory řešeny rychle, jsou pro zahraniční investory lákavé i při poměrně vyššímu daňovému zatížení. Zářným příkladem jsou Dánsko, Norsko a Švédsko.

Když už obchodní spor, tak v Nizozemí

Dle údajů Světové banky za rok 2005 jsou mezi vyspělými zeměmi světa značné rozdíly v délce rozhodování soudů v obchodních sporech. Nejrychleji je v průměru obchodní spor rozhodnut v Nizozemí (za 48 dní), na Novém Zélandu (50 dní) a v Japonsku (60 dní). Naopak nejpomaleji rozhodují obchodní soudy v Itálii (1390 dní), v Polsku (980 dní) a ve Slovinsku (913 dní).

Za délku obchodního sporu se považuje rozdíl mezi podáním návrhu na soud (žalobou, návrhem na výkon rozhodnutí, návrhem na prohlášení konkurzu, …) a rozhodnutím soudu (vydáním platebního rozkazu, exekučního titulu či rozsudku, prohlášení konkurzu, …).

Nejméně práce mají soudy ve Skandinávských zemích, kde je podnikatelská etika na velmi vysoké úrovni. Neplnění dohodnutých podmínek ve smlouvě či neplacení za dohodnuté zboží a služby se vyskytuje mnohem méně než v ostatních vyspělých zemích světa. Zemím Skandinávie patří první místa i v míře korupce v zemi, která patří mezi nejnižší.

V porovnání s ostatními středoevropskými zeměmi si Česko nestojí špatně. Průměrná délka obchodního sporu (290 dní) je kratší než v Maďarsku (365 dní), Slovensku (565 dní) či Polsku (980 dní). Ovšem v pobaltských zemích rozhodují obchodní soudy v průměru pod 200 dní.

Nejvíce dostanou věřitelé ve Finsku

Společnosti neplnící své řádné se dříve či později na základě návrhu na prohlášení konkurzu jednoho z věřitelů dostanou do konkurzu. V Česku v průměru dostaneme z přihlášené a správcem konkurzní podstaty odsouhlasené pohledávky v hodnotě 100 Kč necelých 18 Kč, což je jedna z nejnižších hodnot v Evropě. Například ve Finsku dostanou věřitelé více než 90 % svých investic. V Irsku, Norku či Nizozemí jenom jsou na tom jenom o něco málo hůře.

Délka konkurzního řízení je v Česku oproti ostatním členským zemím EU opět delší. Průměrná délka konkurzního řízení v Irsku, Belgii, Finsku a Norsku je kratší než jeden rok, což je ve střední Evropě něco těžko představitelného (zde je v průměru delší než 5 let). Současně v těchto zemích se společnost dostane do konkurzního řízení mnohem snáze než u nás. Právě zmíněná rychlost soudů je hlavním důvodem, proč je výše uhrazených pohledávek z úpadkových společností v těchto zemích tak vysoká.

Délka obchodních sporů ve světě v roce 2005
Stát Průměrná délka obchodního sporu (ve dnech)
Nizozemí 48
Nový Zéland 50
Japonsko 60
Singapur 69
Jižní Korea 75
Francie 75
Dánsko 83
Norsko 87
Belgie 112
Estonsko 150
Řecko 151
Litva 154
Austrálie 157
Island 158
Španělsko 169
Švýcarsko 170
Německo 175
Litva 181
Lotyšsko 186
Švédsko 208
Irsko 217
Finsko 228
USA 250
Velká Británie 288
Česko 290
Portugalsko 320
Kanada 346
Maďarsko 365
Rakousko 374
Slovensko 565
Slovinsko 913
Polsko 980
Itálie 1390

Pramen: The Worldbank – Doing Business 2005

Pracují české soudy efektivně?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).