Hlavní navigace

Firemní kontokorent: Zaplatíte i za nečerpání úvěru!

10. 5. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Je vaše firma jinak dobře prosperujícím subjektem, jen se jí občas stane, že by pro lepší chod potřebovala krátkodobý úvěr? Pak může být řešením otevření kontokorentního úvěru v některém z našich bankovních domů. Jaká je nabídka a kolik za firemní kontokorent zaplatíte?

Kontokorent kombinuje kreditní a debetní zůstatky na firemním běžném účtu. To znamená, že klienti mohou využívat peníze nad rámec vlastních prostředků, maximálně ale do výše sjednaného limitu. Lidově řečeno: zůstatek účtu vaší společnosti může být dočasně i záporný.

Základní podmínkou pro zřízení kontokorentu je, že máte založen firemní nebo profesní účet u banky, u které o kontokorent žádáte, což je vzhledem k podstatě tohoto produktu logické. Někdy banky schválení žádosti o kontokorent podmiňují určitou lhůtou, kdy musí klient účet v bance mít, obvykle nejméně tři měsíce.

Zřízení kontokorentu je obvykle bezplatné. V případě jeho čerpání se úročí od prvního dne. Úrokové sazby se většinou pohybují od 10 do 20 % p. a. v závislosti na tom, jak se bance budou zamlouvat účetní výkazy vaší firmy. Na nich je závislá i maximální možná výše kontokorentu.

Pokud překročíte limit sjednaný pro kontokorent, nastupují sankční úroky, které mohou činit i přes 30 % p. a.

Kontokorentní úvěr slouží především jako nástroj k překlenutí krátkodobého nedostatku finančních prostředků a při jeho poskytnutí banka nezkoumá účelovost využití peněz. Kontokorent by neměl být využíván na financování dlouhodobějších investic, na to je opravdu příliš drahý. Výhodou je, že půjčku lze využívat opětovně, vždy po jejím splacení.

Aktuální nabídka firemních kontokorentů

Firemní kontokorentyZá­kladní údaje o kontokorentních úvěrech.
Banka Název kontokorentu Úroková sazba Poplatek za správu (měsíční)
Česká spořitelna Kontokorentní úvěr od 4,9 % 300 Kč
CitiBank Bez jména individuální individuální
ČSOB Povolené přečerpání účtu cca 15% 100 Kč
eBanka Provozní MiniKredit od 4,7 % individuální
GE Money Bank Flexi Business 10,5 – 14,3 % 300 Kč
HVB Bank Úvěrový rámec na BUSINESS Kontu individuální individuální
Komerční banka Povolený debet cca 15% 600 Kč
Oberbank Kontokorentní úvěr od 3 % 500 Kč
Raiffeisenbank Podnikatelský kontokorent cca 9,15 % 420 Kč
Volksbank Kontokorentní úvěr pro SME od 5,75 % individuální
Waldviertel Sparkasse Podnikatelský kontokorent individuální 33,30 Kč

ČSOB: Povolené přečerpání účtu pro právnické osoby, fyzické osoby-podnikatele

Úroková sazba se mění a je vyhlašována jako základní úroková sazba pro povolená přečerpání. V současné době činí 15 % p. a., pro zdravotníky, města apod. je nižší. Poplatek za vedení úvěru činí 100 Kč za měsíc a je placen od měsíce, kdy minimální limit začnete čerpat. Úroky jsou placeny z čerpané částky za dny čerpání, a to pravidelně měsíčně. Jistina je splácena průběžně automaticky z peněžních prostředků došlých na běžný účet vedený v ČSOB. Máte-li poskytnut minimální limit povoleného přečerpání ve splátkové formě, kterou ČSOB také umožňuje, pak jsou úroky hrazeny pravidelně měsíčně k datu dle volby klienta. Minimální splátka musí být ve výši 10 % limitu, je-li čerpána částka nižší, pak ve výši čerpané částky.

Nový klient může získat minimální limit ve výši 20 tisíc Kč, stávající klienti ČSOB ve výši 50 tisíc Kč (stávající klient je pro tyto účely definován jako klient mající v bance účet minimálně 6 měsíců), a to bez ohledu na posouzení finančních výkazů. Maximální možné povolené přečerpání běžného účtu lze sjednat do výše 3 mil. Kč. Limit se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že banka provádí průběžný monitoring klienta a každoroční přehodnocení jeho finančních dat na základě jím předložených daňových přiznání. Dle jejího zjištění může být limit měněn.

Maximální nepřetržitá doba, kdy výhradně čerpáte úvěr, je až 90 dní. Poté musíte splatit vyčerpanou částku alespoň na jeden den a tento den limit nečerpat. Následující den máte minimální limit zase kdykoliv na vašem běžném účtu k dispozici.

Zajištění vyžaduje ČSOB formou biankosměnky.

Produkt s názvem Kontokorentní úvěr v současné době pouze dobíhá u stávajících zákazníků a banka vám ho již nově neotevře.

Komerční banka: Povolený debet na podnikatelském běžném účtu

Debetní zůstatek je vždy úročen podle vyhlašované úrokové sazby, která činí momentálně 15 % p. a. Pro klienty z oboru zdravotnictví činí 10 % p. a. a jsou i jiné zvýhodněné skupiny klientů. Komerční banka poskytuje povolený debet do maximální výše 3 mil. Kč, a to na základě individuálního posouzení finanční situace podle předložených účetních výkazů žadatele. U stávajících klientů, kteří žádají o povolený debet do výše 100 tis. Kč a mají u KB veden běžný účet alespoň 6 měsíců, prověřuje Komerční banka pouze obrat finančních prostředků na jejich běžných účtech u KB, bez nutnosti předkládání daňového přiznání. Stávajícím klientům z řad veřejných vysokých škol poskytuje banka povolený debet až do limitu 10 mil. Kč podle obratu na jejich běžných účtech u KB.

Čerpat finanční prostředky lze po dobu až 180 kalendářních dnů, což je lhůta čerpání povoleného debetu. Jestliže během této lhůty debet vyrovnáte a zůstatek účtu je nulový (nebo dokonce kladný), můžete povolený debet využívat znovu, a to po dobu dalších 180 dnů.

Nahlédneme-li k bankou požadovanému ručení, pak u podnikatelů je povolený debet zajištěn avalem na krycí biankosměnce. Od obcí, měst, krajů, svazků obcí a veřejných vysokých škol pak Komerční banka žádné zajištění nevyžaduje.

Česká spořitelna: Kontokorentní úvěr

Česká spořitelna přistupuje ke svým klientům značně individuálně, a to např. v závislosti na tom, jak velké obraty na účtech měla vaše firma před požádáním o kontokorent, jak dlouho je klientem ČS atd.

Úroková sazba je parametr, který je velice ovlivněn individuálním posouzením. Její základní výše činí 4,9 % p. a., ale očekávejte, že banka bude požadovat sazbu spíše několikrát vyšší. Za vedení úvěru si Česká spořitelna účtuje 300 Kč za měsíc, což může výhodnost úvěru, zejména pokud jde o nižší částky, poměrně negativně ovlivnit.

Poplatek za přidělení úvěru se pohybuje individuálně v rozmezí 0,5 – 2 % ze sjednaného limitu. Minimálně však tato částka bude vždy činit 5 000 Kč. Vyrovnat debet na účtu, ke kterému je kontokorent zřízen, je třeba vždy do 1 roku od počátku čerpání.

Raiffeisenbank: Podnikatelský kontokorent

Tento produkt je určen pro podnikatelské subjekty, které podnikají prokazatelně minimálně dva roky. Další podmínkou, kterou si Raiffeisenbank klade na žadatele o kontokorent, jsou roční tržby firmy ve výši alespoň 300 tis. Kč.

Úroková sazba kontokorentu činí v současné době 9,15 % p. a. Poplatek za zpracování žádosti je nulový, stejně jako je tomu u poskytnutí úvěru. Platí se však za vedení kontokorentního úvěru – 420 Kč za měsíc. Předčasné splacení není nijak penalizováno.

Minimální možná výše kontokorentu je 50 tis. Kč, maximální pak 1,5 mil. Kč. Úvěr je vždy poskytován na jeden rok, banka však sama na konci této lhůty nabídne možnost automatického prodloužení.

K vyřízení žádosti o úvěr postačí vyplněná žádost a daňová přiznání za poslední dva roky. Zajištění zpravidla stačí pouze biankosměnkou.

Zajímavostí tohoto produktu je, že kontokorent se vzájemně doplňuje s Podnikatelskou Rychlou půjčkou. Pokud klient využívá oba úvěry současně, může ušetřit i 5000 Kč, protože banka v tomto případě neúčtuje poplatek za vyřízení Rychlé půjčky.

GE Money Bank: Flexi Business

Úroková sazba, kterou je úročen tento úvěr, se pohybuje podle bonity žadatele o úvěr v rozmezí 10,5 – 14,3 % p. a. Posouzení žádosti ani přidělení úvěru nijak zpoplatněno není, za vedení úvěru je však účtována částka 300 Kč za měsíc.

Minimální výše sjednaného limitu je 40 tis. Kč, maximální pak 1 mil. Kč. Úvěr je třeba splatit nejpozději po 180 dnech a nulový nebo kladný zůstatek na něm ponechat minimálně 5 dní, pak lze úvěr opět čerpat.

Pokud je vaše firma mladá, pak nabízí GE Money Bank produkt Mini Flexi Business, v jehož rámci lze čerpat kontokorentní úvěr do výše 100 tis. Kč.

HVB Bank: Úvěrový rámec na BUSINESS Kontu

Úroková sazba, kterou se úročí kontokorent, je zcela individuální, a proto ji zjistíte, pouze pokud se obrátíte přímo na pracovníky banky se žádostí o posouzení.

Poplatek za přidělení úvěru činí 3 000 Kč a v případě, že bude úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti, dokonce 10 000 Kč. Poplatek za vedení úvěru dělá 0,5 % p. a. z nečerpaného úvěrového rámce.

Minimální úvěrový rámce je 200 tis. Kč, maximální pak 5 mil. Kč, zároveň je však maximální výše rámce omezena na 25 % z ročního obratu klienta dle daňového přiznání za poslední uzavřené účetní období. Splatnost úvěru je 1 rok.

Do částky 800 tisíc korun mohou podnikatelé čerpat prostředky bez zajištění. V případě nutnosti zajištění se toto realizuje standardně biancosměnkou s avalem manžela/manželky u podnikatelů fyzických osob, resp. s avalem většinových vlastníků v případě klienta právnické osoby. HVB Bank však zdůrazňuje, že přistupuje k posouzení zajištění individuálně.

Volksbank: Kontokorentní úvěr pro SME

Veškeré parametry úvěru jsou Volksbank posuzovány na zcela individuální bázi, a nelze proto o nich napsat nic konkrétního, s výjimkou úrokové sazby. O té lze uvést pouze, že v nejpříznivějším případě bude činit 5,75 % p. a.

eBanka: Provozní MiniKredit

eBanka, podobně jako jiné banky, přistupuje k podnikatelské klientele velice individuálně.

Tento produkt má sice ve svém názvu slovo „provozní“, ale vlastnosti má jako klasický kontokorentní úvěr. Úroková sazba tohoto úvěru začíná na 4,7 % p. a., ale to jen pro nejbonitnější klienty. Opět zde spíše počítejte s její několikanásob­nou výší.

Úvěrový rámec je poskytován na dobu maximálně 12 měsíců s možností obnovy, přičemž maximální sjednatelný limit činí 3 mil. Kč. Za úvěry do 1 mil. Kč lze ručit pouze biancosměnkou. Poplatky za přidělení úvěru atd. jsou zcela individuální.

Oberbank: Kontokorentní úvěr

Úroková sazba pro tento úvěr je opět posuzována zcela individuálně, Oberbank však údajně poskytuje svým nejlepším klientům úrokovou sazbu 3 % p. a. Poplatek za posouzení žádosti o úvěr činí 0,5 – 2 % z výše úvěru, minimálně však 2 000 Kč, tento poplatek se při zamítnutí žádosti nevrací. Poplatek za správu úvěru pak činí 500 Kč měsíčně.

Výše úvěru je závislá na výši obratu firmy, stanovuje se vždy individuálně. Splatnost úvěru je maximálně 1 rok. Zajištění může být při velmi dobrém ratingu pouze biancosměnkou příjemce úvěru.

Citibank

Citibank přistupuje ke svým zákazníkům zcela individuálně, a tudíž neposkytla žádné konkrétní informace. Chcete-li nějaké získat, pak se musíte obrátit na konkrétního pracovníka přímo se žádostí o úvěr.

Waldviertel Sparkasse: Podnikatelský kontokorent

Úrokovou sazbu pro tento úvěr stanoví Waldviertel Sparkasse individuálně. Poplatek za přidělení úvěru je v maximální výši 2 % z výše sjednaného úvěru, minimálně však 400 Kč. Za spravování úvěru se platí 100 Kč čtvrtletně.

Dále klient platí tzv. poplatek za rezervaci peněžních prostředků ve výši 0,50 % p. a. z celkové výše úvěrového rámce. Splatnost úvěru je maximálně 1 rok s možností prodloužení. Zajištění je řešeno individuálně.

Rada závěrem

Kontokorentní úvěr má krátkou dobu splatnosti, a podle toho byste se měli řídit. Známé pravidlo z oblasti financí podniku říká, že krátkodobá aktiva mají být financována pokud možno krátkodobými pasivy a dlouhodobá aktiva mají být financována analogicky dlouhodobými pasivy. Pakliže byste si tedy z kontokorentního úvěru pořídili např. pozemek, pak byste v případě, že by vše nevyšlo podle plánu a vy byste v době splatnosti kontokorentu neměli potřebnou hotovost, mohli mít problémy s tím, jak hotovost rychle sehnat, protože jedno z možných aktiv, které byste mohli prodat (onen pozemek), se jako dlouhodobé aktivum dá proměnit na peníze poměrně pomalu.

Využívá vaše firma kontokorentní úvěr?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).