Hlavní navigace

Jaký překlenovací úvěr si vybrat?

11. 7. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Doba, kdy lidé uzavírali smlouvy o stavebním spoření především kvůli bezpečnému a relativně vysokému zhodnocení, je pryč. Dnes stavební spořitelny lákají klienty především na úvěry jako alternativu k hypotékám. Mohou hypotékám konkurovat a jsou skutečně tak výhodné, jak reklama tvrdí?

Stavební spořitelny versus hypoteční banky

Rok 2004 stavební spořitelny nepřivítaly zrovna s nadšením. S účinností novely zákona o stavebním spoření jim totiž značně ubylo klientů. Není divu, státní podpora se podstatně snížila, vázací doba se prodloužila a trh již byl do značné míry nasycen. Do toho pokračoval pokles úrokových sazeb, který zreálnil možnosti velké části obyvatel řešit bytové potřeby formou dlouhodobého úvěru. Lidé si místo spoření začali ve velkém půjčovat, přičemž však pro úvěry zamířili většinou do hypotečních bank místo do stavebních spořitelen.

Pokud stavební spořitelny nechtěly zcela ztratit své postavení na trhu, musely se ve své nabídce rychle přeorientovat ze spořících hlavně na úvěrové produkty a musely se začít snažit přesvědčovat klienty, že k hypotečním úvěrům nabízejí stejně dobrou alternativu. Soudě podle dynamiky meziročních nárůstů objemů poskytnutých hypotečních úvěrů ve srovnání s úvěry poskytnutými stavebními spořitelnami však v boji o klienty vyhrávají zatím spíše hypoteční banky. Uvidíme, jak to bude v dalších letech.

Hypotéka, nebo úvěr ze stavebního spoření?

Pokud hovoříme o větších úvěrech (v řádu minimálně několika set tisíc Kč), asi v podstatě jediná větší výhoda úvěrů ze stavebního spoření oproti hypotečním úvěrům je možnost úvěr kdykoliv bez sankcí splatit. To však platí pro úvěry ze stavebního spoření, nikoliv pro úvěry překlenovací do uplynutí vázací lhůty. Ve prospěch stavebních spořitelen také hovoří nižší poplatky za vedení úvěrového účtu. K nim je ale třeba připočíst i poplatky za vedení účtu stavebního spoření. Navíc je tu nejen poplatek za poskytnutí (překlenovacího) úvěru, jako u hypoték, ale i nemalý poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Zúčastněte se i vy ankety o nejslušnější banku!

Velké rozdíly mezi hypotečními úvěry a úvěry stavebních spořitelen dnes nejsou ani v jejich velikosti, ani v rychlosti či složitosti jejich vyřízení nebo požadavcích na bonitu klienta. Prakticky stejné jsou i nároky hypotečních bank a stavebních spořitelen na zajištění úvěrů. Při dokládání účelovosti využití úvěru jsou o něco liberálnější hypoteční banky, což však není dáno nevůlí stavebních spořitelen, ale platnými předpisy. Hypoteční banky také nabízejí větší variabilitu některých svých produktů než stavební spořitelny.

Úrokové sazby dnes hrají spíše mírně ve prospěch hypoték, což ale nemusí trvat věčně. V případě stavebního spoření je však třeba uvažovat nejen s úroky z poskytnutého překlenovacího úvěru, ale po určitou dobu i s kreditními úroky a státní podporou na účtu stavebního spoření. Měsíční splátka však zase u financování pořízení bydlení prostřednictvím stavebního spoření zpravidla vychází v úvodní spořící fázi vyšší než u srovnatelných hypoték.

Když úvěr hned, tak překlenovací

Původní model stavebního spoření počítal vždy s tím, že zájemce o úvěr musí nejprve nějakou dobu spořit a až po uplynutí stanovené doby a naspoření určité částky může pomýšlet na úvěr ze stavebního spoření. Na nástup hypotečních úvěrů však musely stavební spořitelny zareagovat širší nabídkou úvěrových produktů dostupných hned a bez čekání. Na významu tak získaly překlenovací úvěry, tedy úvěry poskytované po dobu, než klient splní podmínky pro čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření.

Zatímco podmínky poskytnutí a splácení hypotečního úvěru jsou snad každému jasné, u stavebního spoření je to přece jen trochu komplikovanější. Jak už bylo řečeno, základním rozdílem mezi hypotečním úvěrem a překlenovacím úvěrem totiž je, že klient hypoteční banky prostě jen splácí poskytnutý úvěr, zatímco klient stavební spořitelny platí úroky z překlenovacího úvěru a současně spoří na účtu stavebního spoření. K ukončení spoření dojde až po splnění stanovených podmínek a překlopení překlenovacího úvěru na řádný úvěr ze stavebního spoření, který se pak již splácí běžným způsobem.

Čím chtějí stavební spořitelny konkurovat hypotečním bankám?

Nabídka stavebních spořitelen na poli překlenovacích úvěrů se stále rozšiřuje. Ve snaze zaujmout klienty se snaží přicházet stále s něčím novým. Jejich snahu však do značné míry komplikuje fakt, že podmínky stavebního spoření poměrně striktně vymezuje zákon. Možnosti stavebních spořitelen přijít s nějakými převratně inovativními produkty jsou tedy přece jen omezené. Přestože základní vlastnosti produktů nabízených jednotlivými stavebními spořitelnami jsou podobné, lze mezi nimi nalézt i řadu odlišností.

Z nabídky všech šesti stavebních spořitelen působících na českém trhu jsme pro možnost srovnání vybrali vždy po jednom produktu. Základním kritériem výběru bylo, aby se co nejvíce podobal hypotečnímu úvěru, tzn. především aby klientovi poskytoval možnost čerpat úvěr hned po podpisu smlouvy, aniž by musel naspořit nějakou částku. V přehledu jsou uvedeny základní parametry pro překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč „bez akontace“, tzn. bez požadavku na naspoření jakékoliv částky před jeho čerpáním. Údaje byly poskytnuty tiskovými odbory stavebních spořitelen s tím, že je třeba je brát jako orientační.

FIN21

Českomoravská stavební spořitelna – Tophypo Perspektiv
Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru – celkem 5 474 Kč
z toho: úroky z překlenovacího úvěru 3 834 Kč
min. úložka na účet stav. spoření 1 640 Kč
Měsíční splátka ve fázi úvěru ze stavebního spoření 5 230 Kč
Úroková sazba vkladů ze stavebního spoření 2 %
Úroková sazba z překlenovacího úvěru 4,6 %
Úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření 4,8 %
Poplatek za uzavření smlouvy o stav. spoření 10 000 Kč
Poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru 5 000 Kč
Roční poplatek za vedení účtu stavebního spoření (vč. výpisu) 290 Kč
Roční poplatek za vedení účtu překlenovacího úvěru (vč. výpisu) 290 Kč
Roční poplatek za vedení úvěrového účtu (vč. výpisu) 290 Kč
Celková doba do splacení úvěru 28 let a 3 měsíce
z toho: překlenovací úvěr 14 let a 3 měsíce
úvěr ze stavebního spoření 14 let
Minimální požadovaná výše disponibilního měsíčního příjmu domácnosti (2 dospělí + 2 děti do 6 let) 20 040 Kč
Min. tržní cena nemovitosti pro zajištění úvěru (80%) 1 250 000 Kč
Stavební spořitelna České spořitelny – Šampion
Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru – celkem 5 900 Kč
z toho: úroky z překlenovacího úvěru *1)
min. úložka na účet stav. spoření *1)
Měsíční splátka ve fázi úvěru ze stavebního spoření 5 900 Kč
Úroková sazba vkladů ze stavebního spoření 1,99 %
Úroková sazba z překlenovacího úvěru 4,99 %
Úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření 4,99 %
Poplatek za uzavření smlouvy o stav. spoření 9 500 Kč
Poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru 5 000 Kč
Roční poplatek za vedení účtu stavebního spoření (vč. výpisu) 285 Kč
Roční poplatek za vedení účtu překlenovacího úvěru (vč. výpisu) 285 Kč
Roční poplatek za vedení úvěrového účtu (vč. výpisu) 285 Kč
Celková doba do splacení úvěru 24 let a 10 měsíců
z toho: překlenovací úvěr 2 roky a 2 měsíce
úvěr ze stavebního spoření 22 let a 8 měsíců
Minimální požadovaná výše disponibilního měsíčního příjmu domácnosti (2 dospělí + 2 děti do 6 let) 17 400 Kč
Min. tržní cena nemovitosti pro zajištění úvěru (80%) *2) 1 250 000 Kč

*1) neuvedeno *2) platí pro rodinný dům a pod.

Modrá pyramida stavební spořitelna – Hypoúvěr 100
Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru – celkem 7 158 Kč
z toho: úroky z překlenovacího úvěru 4 158 Kč
min. úložka na účet stav. spoření 3 000 Kč
Měsíční splátka ve fázi úvěru ze stavebního spoření 7 500 Kč
Úroková sazba vkladů ze stavebního spoření 2 %
Úroková sazba z překlenovacího úvěru 4,99 %
Úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření 5,0 %
Poplatek za uzavření smlouvy o stav. spoření 7 500 Kč
Poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru *) 7 500 Kč
Roční poplatek za vedení účtu stavebního spoření (vč. výpisu) 300 Kč
Roční poplatek za vedení účtu překlenovacího úvěru (vč. výpisu) 300 Kč
Roční poplatek za vedení úvěrového účtu (vč. výpisu) 300 Kč
Celková doba do splacení úvěru 18 let
z toho: překlenovací úvěr 10 let a 1 měsíc
úvěr ze stavebního spoření 7 let a 11 měsíců
Minimální požadovaná výše disponibilního měsíčního příjmu domácnosti (2 dospělí + 2 děti do 6 let) 22 642 Kč
Min. tržní cena nemovitosti pro zajištění úvěru (100%) 1 000 000 Kč

*) včetně poplatku 2.500 Kč za zpracování záručních listin

HYPO stavební spořitelna – Nadstandard Tarif NU-EU 1,2 2005
Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru – celkem 8 750 Kč
z toho: úroky z překlenovacího úvěru 3 750 Kč
min. úložka na účet stav. spoření 5 000 Kč
Měsíční splátka ve fázi úvěru ze stavebního spoření 5 088 Kč
Úroková sazba vkladů ze stavebního spoření 1 %
Úroková sazba z překlenovacího úvěru 4,5 %
Úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření 3,9 %
Poplatek za uzavření smlouvy o stav. spoření 6 000 Kč
Poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru 9 000 Kč
Roční poplatek za vedení účtu stavebního spoření (vč. výpisu) 360 Kč
Roční poplatek za vedení účtu překlenovacího úvěru (vč. výpisu) 360 Kč
Roční poplatek za vedení úvěrového účtu (vč. výpisu) 360 Kč
Celková doba do splacení úvěru 17 let a 7 měsíců
z toho: překlenovací úvěr 7 let a 7 měsíců
úvěr ze stavebního spoření 10 let
Minimální požadovaná výše disponibilního měsíčního příjmu domácnosti (2 dospělí + 2 děti do 6 let) 20 310 Kč
Min. tržní cena nemovitosti pro zajištění úvěru (80%) 1 250 000 Kč
Raiffeisen stavební spořitelna – Nízká hyposplátka
Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru – celkem 5 750 Kč
z toho: úroky z překlenovacího úvěru 3 750 Kč
min. úložka na účet stav. spoření 2 000 Kč
Měsíční splátka ve fázi úvěru ze stavebního spoření 7 000 Kč
Úroková sazba vkladů ze stavebního spoření 1 %
Úroková sazba z překlenovacího úvěru 4,5 %
Úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření 3,5 %
Poplatek za uzavření smlouvy o stav. spoření 10 000 Kč
Poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru 10 000 Kč
Roční poplatek za vedení účtu stavebního spoření (vč. výpisu) 235 Kč
Roční poplatek za vedení účtu překlenovacího úvěru (vč. výpisu) 345 Kč
Roční poplatek za vedení úvěrového účtu (vč. výpisu) 235 Kč
Celková doba do splacení úvěru 23 let
z toho: překlenovací úvěr 15 let
úvěr ze stavebního spoření 8 let
Minimální požadovaná výše disponibilního měsíčního příjmu domácnosti (2 dospělí + 2 děti do 6 let) 19 000 Kč
Min. tržní cena nemovitosti pro zajištění úvěru (85%) 1 177 000 Kč
Wüstenrot stavební spořitelna – Partner
Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru – celkem 6 993 Kč
z toho: úroky z překlenovacího úvěru 4 083 Kč
min. úložka na účet stav. spoření 2 910 Kč
Měsíční splátka ve fázi úvěru ze stavebního spoření 7 000 Kč
Úroková sazba vkladů ze stavebního spoření 1 %
Úroková sazba z překlenovacího úvěru 4,9 %
Úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření 3,7 %
Poplatek za uzavření smlouvy o stav. spoření 10 000 Kč
Poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru 10 000 Kč
Roční poplatek za vedení účtu stavebního spoření (vč. výpisu) 280 Kč
Roční poplatek za vedení účtu překlenovacího úvěru (vč. výpisu) 280 Kč
Roční poplatek za vedení úvěrového účtu (vč. výpisu) 280 Kč
Celková doba do splacení úvěru 19 let
z toho: překlenovací úvěr 11 let
úvěr ze stavebního spoření 8 let
Minimální požadovaná výše disponibilního měsíčního příjmu domácnosti (2 dospělí + 2 děti do 6 let) 24 340 Kč
Min. tržní cena nemovitosti pro zajištění úvěru (100%) 1 000 000 Kč

Anketa

Dáváte přednost:

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).