Hlavní navigace

Snadnější půjčka pro začínající podnikatele

21. 6. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Na trhu je nová půjčka pro podnikatele. Zbystřit by měli zejména podnikatelé, kteří začali podnikat teprve nedávno nebo začínají až nyní. Tento úvěr je velice vstřícný, co se týče historie požadované dokumetace. A jak si stojí novinka v porovnání s konkurencí?

Novinka – úvěr Universal Business

Podmínky pro získání úvěru

Hlavním důvodem, proč by mohl být tento produkt pro podnikatele zajímavý, je poměrně nízká míra administrativy spojená s jeho získáním. GE Money Bank se v rámci dokumentů nutných pro posouzení žádosti o úvěr spokojí s pouhým jediným daňovým přiznáním za období dlouhé minimálně 6 měsíců. V případě lékařů, stomatologů, veterinářů, advokátů a notářů není ani nutné daňové přiznání, ale postačí doložení výše příjmů za poslední 3 měsíce a předložení profesního průkazu nebo osvědčení (pokud jste lékař nebo stomatolog, předkládáte také Smlouvu nebo Smlouvu o smlouvě budoucí se zdravotní pojišťovnou).

GE Money Bank si samozřejmě klade další klasické podmínky jako např. kladné vlastní jmění, včasnost plateb Finančnímu úřadu a Správě sociálního zabezpečení apod.

Důležitější je ovšem potřeba zřízení zástavního práva k nemovitosti ve prospěch GE Money Bank, pojištění zastavené nemovitosti a zástava pojistného plnění ve prospěch banky. Toto zajištění je potřeba ještě doplnit podpisem biankosměnky s avalem manžela či manželky (u fyzických osob podnikatelů) nebo společníků (v případě s. r. o.).

Důležitá může být rychlost schvalovacího procesu. Provedení odhadu ceny zastavené nemovitosti deklaruje GE Money Bank do 5 dnů a samotné schválení do 3 dnů.

Některé parametry úvěru

Tento úvěr je poskytován od minimální výše 300 mil. Kč do maximální výše 5 mil. Kč, avšak banka nikdy neposkytne částku vyšší než 70 % z hodnoty nemovitosti, ke které je zřízeno zástavní právo. Splatnost úvěru si může žadatel zvolit libovolně mezi 18 měsíci až 20 lety.

Hledáte nemovitost, kterou můžete zastavit? – Katalog nemovitostí

Jednou z vlastností tohoto produktu, která je na trhu v kontextu až 20leté doby splatnosti nezvyklá, je jeho neúčelovost. Úvěry s podobnou dobou splatnosti ostatní banky poskytují téměř výhradně jako účelové.

Úvěr Universal Business je velice obtížně zařaditelný do některé z obvyklých „škatulek“. Zajištění nemovitostí by jej řadilo spíše do skupiny firemních hypoték, to ovšem hatí jeho neúčelovost. Úvěr ovšem nelze zcela zařadit ani do kategorie úvěrů investičních, neboť „část“ tohoto produktu je úvěrem kontokorentním.

Úvěr Universal Business je poskytován jako kombinace splátkového a kontokorentního úvěru. Splátková část tvoří minimálně 75 % výše úvěru a klient ji splácí v pravidelných měsíčních splátkách formou odděleného splácení úroku a jistiny po maximální dobu 20 let. Kontokorentní část, která pak tvoří nejvýše 25 % celkového úvěru, má splatnost tři roky s možností obnovení úvěru.

Poplatky a úroková sazba

Podání žádosti o úvěr GE Money nijak nezpoplatňuje. Pakliže ovšem bude vaše žádost o úvěr kladně vyřízena, zaplatíte poplatek za poskytnutí úvěru 0,5 % z poskytnuté částky, minimálně 3 000 Kč.

Další náklady spojené s tímto úvěrem očekávejte ve formě poplatků za vedení úvěrového účtu. Ty činí 300 Kč měsíčně, pokud se výše úvěru vejde do 1 mil. Kč (včetně), a 500 Kč měsíčně, jestliže byl úvěr poskytnut v částce vyšší.

Změna podmínek úvěrového obchodu z vašeho podnětu vás bude případně stát 3 000 Kč, poplatek se hradí při podání žádosti o změnu a je nevratný i v případě, že změna není povolena. Poplatek za provedení předčasné splátky přijede na 5 % z předčasně splácené jistiny, minimálně ovšem 3 000 Kč.

Informací o hlavním nákladu tohoto úvěru čtenáře příliš nepotěším – hodnotu bankou požadované úrokové míry zde neposkytnu. Jak je obvyklé u tohoto druhu produktů, úroková míra je bankou stanovena na základě individuálního posouzení žádosti o úvěr.

Srovnání s ostatními produkty

Najít na českém trhu podobné produkty, jakým je úvěr Universal Business, je poměrně obtížné. Příčinou je na našem trhu nepříliš častá kombinace neúčelovosti úvěru s dlouhou dobou splatnosti. Na bankovním trhu jsou v současnosti pouze dva neúčelové úvěry s dobou splatnosti alespoň pěti let. Můžete samozřejmě sáhnout ještě po klasickém podnikatelském hypotečním nebo investičním úvěru, kde ale budete muset dokládat účelovost prostředků, nebo po firemním kontokorentu, který ale budete muset splatit zpravidla nejpozději do 1 roku.

Expres Business od GE Money Bank

Tento úvěr je starším „bratrem“ Universal Businessu z dílny GE Money Bank. Jedná se také o neúčelový úvěr s anuitní formou splácení každý měsíc. Banka se v tomto případě také spokojí s jediným daňovým přiznáním, ovšem je potřeba, aby pokrývalo minimálně jeden celý účetní rok, a dále banka úvěr poskytne pouze v případě, že tržby žadatele překročily za toto období 300 000 Kč.

Výhodou tohoto úvěru je, že není potřeba, aby byl (narozdíl od Universal Businessu) zajištěn zřízením zástavního práva k nemovitosti, ale jen biankosměnkou s avalem manžela nebo manželky v případe podnikatelů fyzických osob, či avalem společníků v případě obchodní společnosti (samozřejmě s výjimkou akciové společnosti). Nižší zajištění je samozřejmě vykoupeno maximální možnou výší úvěru, která je omezena částkou 1 mil. Kč (minimální 40 mil. Kč). Maximální doba splatnosti pak činí pouze 5 let (minimální 2 roky).

Podání žádosti o úvěr je jako u předchozího produktu zdarma, co je však výhodou tohoto produktu, je neexistence poplatku za přidělení úvěru. Vedení úvěrového účtu je pak zpoplatněno částkou 300 Kč měsíčně, což vzhledem k výši úvěru přesně odpovídá předchozímu produktu. Úroková sazba u tohoto úvěru se pohybuje v rozmezí 9,9 – 12,5 % p. a.

Hypokredit od Raiffeisenbank

Hypokredit je Raiffeisenbank poskytován jako neúčelový úvěr s měsíčními anuitními splátkami, stejně jako předchozí dva produkty. Při žádání o tento úvěr ovšem budete mimo obvyklých dokumentů potřebovat daňová přiznání za poslední dva roky, což je nevýhodou tohoto produktu oproti produktům od GE Money Bank. Výhodou tohoto úvěru je jeho maximální výše až 50 mil. Kč (minimální 1 mil. Kč) a poměrně solidní maximální doba splatnosti 10 let. Jak vyplývá již z názvu, je potřeba tento úvěr zajistit zástavním právem k nemovitosti v takové hodnotě, aby výše úvěru nepřesáhla obvyklých 70 % hodnoty nemovitosti. K zajištění je třeba přidat i biankosměnku s avalem manžela (manželky) nebo společníků.

Za podání žádosti si banka neúčtuje stejně jako u předchozích produktů žádný poplatek, v případě kladného vyřízení žádosti však zaplatíte poplatek ve výši 1 % z hodnoty úvěru, což je v porovnání s předchozími produkty více. Poměrně nízký je však poplatek za vedení úvěrového účtu – 200 Kč měsíčně. Úroková sazba je stanovena individuálně, ovšem např. pro fixaci na 1 rok zcela určitě nebude nižší než 5,76 % p. a.

Rady závěrem

Abyste mohli posoudit výhodnost jednotlivých úvěrů dostatečně komplexně, potřebujete nutně znát výši úrokové sazby, kterou po vás bude daná banka požadovat. Vzhledem k tomu, že jsou ovšem hodnoty úrokové míry stanovovány individuálně, zjistíte je pro vaši firmu jedině tak, že se dotážete konkrétní banky.

Neúčelový dlouhodobý úvěr je možno získat také tak, že si otevřete jako soukromá osoba např. americkou hypotéku s delší dobou splatnosti, kterou zajistíte nemovitostí, a poskytnuté finanční prostředky použijete při své podnikatelské činnosti. Nese to s sebou však některá možná úskalí. Úvěrové produkty pro soukromé osoby však nejsou předmětem tohoto článku.

Dlouhodobé podnikatelské neúčelové úvěry Podnikatelské neúčelové úvěry v ČR s maximální dobou splatnosti minimálně 5 let
Banka Produkt Maximální doba splatnosti Maximální výše úvěru Poplatky
za vedení za poskytnutí (% z výše úvěru)
GE Money Bank Úvěr Universal Business 20 let 5 mil. Kč 300 Kč měsíčně* 0,5 %, minimálně 3 000 Kč
Úvěr Expres Business 5 let 1 mil. Kč 300 Kč měsíčně zdarma
Raiffeisenbank Hypokredit 10 let 50 mil. Kč 200 Kč měsíčně 1%

* V případě hodnoty úvěru nad 1 mil. Kč činí poplatek 500 Kč měsíčně.

Anketa

Využíváte k podnikání úvěry?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).