Hlavní navigace

Notáři si z dědictví ukrojí více. Zvyšují se notářské poplatky

13. 8. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dědická daň sice neexistuje, ale z dědictví se odvádí notáři poplatky, zejména odměna za to, že vám jej vyřídil, přiřkl. Od roku 2021 notářům zaplatíte více. Vše si ukážeme v tabulce.

Odměnu, náhradu hotových výdajů a náhradu za daň z přidané hodnoty jsou v řízení o pozůstalosti, tedy v dědickém řízení povinni notáři zaplatit zejména jediný dědic, který nabývá dědictví, jež není předlužené, více dědiců, kteří nabývají dědictví, jež není předlužené, a to podle poměru svých dědických podílů nebo podle poměru majetku nabytého při rozdělení pozůstalosti, nebo také stát. Nedědí-li totiž žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, ani ze závěti, připadá dědictví státu.

Žádný nebo nepatrný majetek – za poplatek 1000 Kč

​Tak je jasné, že notář nebude pracovat zadarmo a určitý poplatek se platí, i když se žádný majetek v podstatě nedědí, prostě jen za vyřízení věci. To chápeme, ale jinak jsou a budou notářské poplatky poměrně vysoké. Uvažme, že notář neřeší dědické spory, k tomu jsou povolány soudy a jim už platíte soudní poplatky a svým advokátům, kteří vás ve sporu zastupují, jejich palmární odměnu.

Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař vyřídil dědické řízení, za jeho úkony provedené v řízení o pozůstalosti, které bylo zastaveno, činí dosud zásadně 400 Kč, od 1. 1. 2021 tomu bude 1000 Kč.

Dědické řízení se zastavuje, nezanechal-li zůstavitel, tedy ten, kdo zemřel a po němž se má nebo mohlo by se dědit, žádný majetek patřící do pozůstalosti. Dále je to v situaci, zanechal-li zůstavitel majetek bez hodnoty nebo jen majetek nepatrné hodnoty a nenabývají jej jiné osoby. Pak soud vydá zůstavitelův majetek tomu, kdo se postaral o pohřeb, jestliže s nabytím tohoto majetku vyslovil souhlas, a současně řízení zastaví.

​Předcházelo-li zastavení řízení vypořádání společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela, činí dosud odměna notáře jako soudního komisaře 2500 Kč. Nově bude základem odměny notáře polovina obvyklé ceny majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela, tedy jako je tomu při určování poplatku za vyřízení dědictví.

Tak a právě v těchto situacích mohou notářské poplatky hodně narůst. Místo pevného paušálního poplatku se bude platit poplatek procentuální.

Vezměme si jako příklad majetek ve společném jmění v hodnotě 500 000 Kč. Dosud jde (a kdyby se nezvyšovaly sazby, šlo by i příští rok) o 2 % z majetku do 100 000 Kč, čili o 2000 Kč. Z hodnoty od 100 000 Kč do 500 000 Kč se platí 1,2 % ze 400 000 Kč, tedy 4800 Kč. Takže celkem jde o 6800 Kč (2000 Kč + 4800 Kč), z čehož polovina jsou 3400 Kč. Ovšem nesmíte zapomenout přičíst daň z přidané hodnoty, takže celkem bude odměna notářovi i s náhradou daně 4114 Kč. Asi těžko najdete notáře, který není plátcem této daně.

Jenomže i tento a další jiné procentuální poplatky se budou zvyšovat, jak si ukážeme v tabulce.

Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti.

DOSUD

OD 1. 1. 2021

z prvních 100 000 Kč základu

2 %

(vždy nejméně 600 Kč)

z prvních 500 000 Kč základu

2%

(vždy nejméně 2000 Kč)

z přebývající částky až do 500 000 Kč základu

1,20 %

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu

0,9 %

stejně jako dosud

z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu

0,5 %

stejně jako dosud

z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu. (Hodnota dědictví nad 20 milionů Kč už se nepočítá.)

0,1 %

stejně jako dosud

​Takže zatímco vyřízení dědictví v hodnotě půl milionu korun nyní stojí dědice, jak už jsme naznačili, 6800 Kč + DPH, tak nově to bude 10 000 Kč + DPH. Tím se cena zvýší z 8228 Kč na 12 100 Kč.

Musíte nahradit DPH a hotové výdaje notáře

Vedle toho, kromě své odměny a náhrady DPH, má notář nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním svých úkonů. Nově má notář v souvislosti s prováděním úkonů nárok na paušální náhradu nákladů vynaložených na úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie ve výši 300 Kč a nárok na náhradu jiných hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů.

skoleni_18_3

Jinými hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, poštovné, cestovní výdaje, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. Není-li řízení zastaveno, bude dále nově notáři vedle uvedené náhrady hotových výdajů náležet také paušální náhrada nákladů spojených s prováděním úkonů po skončení řízení o pozůstalosti ve výši 300 Kč, které mu rovněž zaplatíte.

Mění se i jiné, nejenom dědické poplatky

Uvedené a další změny přináší vyhláška č. 341/2020 Sb., kterou se s účinností od 1. 1. 2021 mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).